Anda di halaman 1dari 1

Created by Kemuning .

Com (0324) 331132


Assalamualaikum, Wr. Wb.
Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, kami mengharap dengan hormat kehadiran
Bapak/Saudara untuk bersama-sama membaca doa pada acara
4 !ari meninggaln"a ibu kami #
SRI RAHAYU
$ang %ns"a Allah akan dilaksanakan pada #
!ari # Selasa
Tanggal # & 'uni ()
'am # *+, W%B -Bada .aghrib/
Tempat # Rumah # Tlanakan %ndah 0+
1amekasan
.erupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga
apabila Bapak/Saudara berkenan hadir pada acara
Wassalamualaikum, Wr.Wb.
!ormat kami
Ttd
ANDIK SETIAWAN
Sekeluarga
Kepada Yang Terhormat
Bapak/Saudara
di ____________
Selasa, 7 Juni 2005
NB : Maaf tidak menerima sumbangan kecuali doa