Anda di halaman 1dari 11

JABATAN PENGAJIAN

IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK


NAMA NUR ZAKIAH BT ZAKARIA
NO KAD PENGENALAN 911111-02-5428
KOD & NAMA KURSUS REKA BENTUK BERBANTU KOMPUTER (AutoCAD)
(RBT 3142 )
KUMPULAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3 (RBT 3)
NAMA PENSYARAH PEMBIMBING
PUAN ASMA BINTI MUDA
DESKRIPSI TUGASAN TUGASAN INDIVIDU

Kami maklum mengenai peraturan tugasan ini yang melarang sebarang aktiviti plagiat.
Dengan ini kami akui tugasan ini hasil kerja kami kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-
tiap satunya dijelaskan sumbernya.
Tanda tangan wakil kumpulan:_____________________ Tarikh:_________________
UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Tarikh dihantar:_______/_______/_______ Diterima oleh : _____________________

Tarikh disemak : :_______/_______/_______ Dinilai oleh : _______________________

Markah :
ISI KANDUNGAN


BIL. PERKARA MUKA SURAT

i. BIODATA 1
ii. PENGHARGAAN 2
1.0 CETUSAN IDEA (LAKARAN AWAL) 3

2.0 MEMILIH LAKARAN 7

3.0 MENYEDIAKAN LUKISAN PROJEK MENGGUNAKAN 9
AUTOCAD

4.0 PENERANGAN LOGO 12

5.0 PENULISAN REFLEKSI 16
BIODATA GURU PELATIH


Nama Guru Pelatih
Nombor Kad Pengenalan
Program
Ambilan
Alamat Tetap

Nombor Telefon Bimbit
Nombor Telefon Rumah
Bangsa
Jantina

:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________
:___________________________________________INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
BANDAR ENSTEK, NEGERI SEMBILAN
NO. TEL. : 03-91318058/9740/3302/9724
NO. FAKS : 03-91315155

Nur Zakiah Bt Zakaria
911111-02-5428
8 PISMP
Januari 2011
Km 28, Kg Pondok Kempas,
77500 Selandar, Melaka.
013-3747445
06-5251127
Melayu
Perempuan


PENGHARGAANAssalamualaikum,
Sejuta penghargaan saya hadiahkan kepada setiap individu yang terlibat
dalam menyiapkan tugasan ini . Walaupun pelbagai cabaran serta kesukaran yang
berlaku sepanjang menyiapkan kerja ini tetapi perkara itu hanyalah sebagai penguat
semangat saya untuk memberikan yang terbaik dalam menyiapkan tugasan
kaunseling ini.
Pertama kalinya saya ingin mengucapkan syukur ke hadrat Ilahi kerana
dengan limpah dan kurnia-Nya memberikan keupayaan kepada saya untuk
menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, bimbingan dan tunjuk ajar dari pensyarah
yang dihormati iaitu PUAN ASMA BINTI MUDA amat saya hargai. Tanpa bimbingan
beliau dan beberapa pensyarah lain pastinya tugasan ini bertambah rumit untuk
saya siapkan. Tidak dilupakan juga kepada kedua ibu bapa yang telah memberikan
sokongan teguh untuk saya menyiapkan tugasan ini serta mendoakan kejayaan
anaknya di sini. Seterusnya, kepada rakan-rakan seperjuangan yang turut
membantu dalam setiap permasalahan yang timbul. Kalian banyak membantu dalam
berkongsi bahan maklumat samada dari sumber buku-buku mahupun dari internet.
Semoga segala usaha yang saya lakukan sepanjang menghasilkan kerja kursus ini
akan mendapat manfaatnya kelak.
Sesungguhnya tiada apa yang dapat saya berikan bagi membalas jasa anda
semua melainkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. Hanya Allah
yang akan dapat membalas jasa baik anda semua. Pastinya setiap perkara baik
akan mendapat ganjaran setimpal dari Allah. Insya Allah hendaknya.
Sekian, Terima kasih.1.0 CETUSAN IDEA
(LAKARAN AWAL)


2.0 MEMILIH
LAKARAN3.0 MENYEDIAKAN LUKISAN PROJEK MENGGUNAKAN AUTOCAD4.0 PENERANGAN LOGOLogo boleh diibaratkan dengan wajah. Setiap orang mudah dikenali antara
satu sama lain hanya dengan melihat wajah. Begitu juga dengan logo. Logo
merupakan sebuah visi penyampaian citra positif melalui sebuah penampilan
sederhana dalam bentuk simbol. Logo yang direka oleh saya ini, direka sebagai logo
kumpulan Impulse F1 yang akan mewakili sekolah di dalam pertandingan F1inschool
iaitu pertandingan mereka cipta prototaip kereta F1. Logo ini mewakili identiti
kumpulan tersebut.
Logo yang telah dihasilkan membawa pelbagai maksud yang tersendiri.
Penerangan berkaitan logo ini akan diterangkan melalui aspek bentuk dan aspek
warna.
i. Petak segi empat melambangkan ketegasan dan ketelitian ahli kumpulan di
dalam membuat keputusan berkenaan reka bentuk dan hasil kerja dengan
tepat dan saksama.
ii. Kereta melambangkan pertandingan yang di sertai iaitu mereka cipta
prototaip kereta F1 dan sebagai pembawa kejayaan kepada kumpulan
iii. Dua garisan lurus berwarna hitam melambangkan perjalanan kumpulan kami
yang serba mudah dan lancar.
iv. Tulisan Impulse F1 melambangkan nama kumpulan.

Penerangan warna
WARNA KETERANGAN
1. MERAH Warna ini melambangkan kesanggupan,
keberanian, kegagahan dan kegigihan
ahli kumpulan menghadapi segala
cabaran.
2. BIRU Warna ini melambangkan perpaduan
yang ada pada ahli kumpulan kami.
3. PUTIH Warna yang suci dan bersih
mencerminkan kemurnian,ketenteraman
dan ketenangan kumpulan kami. Ia
mememudahkan refeksi dalam apa jua
perkara yang berlaku.
4. HITAM Warna yang elegen,kemegahan,misteri
dan maskulin menunjukkan identiti atau
personaliti ahli kumpulan. Ia mempunyai
pengaruh yang kuat dan penuh rasa
keyakinan diri selain memberi
perlindungan kepada ahli kumpulan
kami.5.0 PENULISAN REFLEKSI
Assalamualaikum.
Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan segala kesyukuran dan terima
kasih saya kepada Tuhan kerana telah melindungi saya dan semua yang terlibat
dalam menyiapkan tugasan berkumpulan ini sehingga kami dapat menempuhi
semuanya dengan berjaya sekali. Saya juga turut ingin merakamkan ribuan terima
kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung
dalam pelaksanaan kerja kursus ini. Tanpa kerjasama dan sokongan dari semua
pihak sudah tentu kerja kursus ini gagal dilaksanakan dengan sempurna.
Rakan- rakan yang lain juga turut membantu dalam menyiapkan tugasan ini.
Walaupun mereka juga mempunyai kekangan masa seperti saya, mereka masih
memberi idea dan pandangan bagaimana untuk membuat tugasan ini.
Pada permulaannya saya merasakan ia amat sukar untuk dilakukan kerana
saya telah lupa bagaimana untuk menggunakan perisian AutoCAD. Langkah yang
perlu diambil sebelum melukis dan bagaimana untuk membuat lukisan bagaikan
suatu yang baru bagi diri saya. Tetapi dengan bantu rakan-rakan dan pensyarah,
saya dapat mereka satu logo bagi tugasan yang telah diberi.
Selain itu, kekangan masa yang menganggu saya untuk menyiapkan tugasan
ini telah menyebabkan tugasan ini tergendala. Praktikum di sekolah menyebabkan
tugasan ini tergendala. Sepanjang proses merealisasikan tugasan ini, pelbagai ilmu
yang saya dapat rungkaikan sepanjang saya menyiapkan tugasan ini.
Sejajar dengan anjakan paradigma dalam era globalisasi ini,begitulah
dominanya peranan mahasiswa khususnya bakal pendidik di Negara ini untuk
merungkai pelbagai ilmu pendidikan di muka bumi ini. Dengan penghasilan tugasan
ini, saya lebih memahami tentang cara penggunaan perisian ini dan mudah-
mudahan ia dapat menjadikan saya seorang guru yang berjaya kelak.
Sekian.Terima Kasih.