Anda di halaman 1dari 114

PENCAPAIAN SARINGAN 1

LITERASI BAHASA MALAYSIA


Saringan 1, dilaksanakan pada 1 Mac 17 Apr 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
% TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
TAHUN MBK TH
NKRA K1 K2 K3 K12 K1 K12
BIL % BIL % BIL
1 0 0 87% 0 0.00 1 20.00 4
2 0 0 92% 0 0.00 0 0.00 4
3 0 0 97% 0 0.00 0 0.00 6

LITERASI BAHASA INGGERIS


Saringan 1, dilaksanakan pada 1 Mac 17 Apr 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
% TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
TAHUN MBK TH
NKRA K1 K2 K3 K12 K1 K12
BIL % BIL % BIL
1 0 0 59% 0 0.00 1 20.00 4
2 0 0 75% 0 0.00 0 0.00 4
3 0 0 92% 0 0.00 3 50.00 3

NUMERASI
Saringan 1, dilaksanakan pada 1 Mac 17 Apr 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
% TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
TAHUN MBK TH
NKRA K1 K2 K3 K12 K1 K12
BIL % BIL % BIL
1 0 0 85% 0 0.00 2 40.00 3
2 0 0 92% 0 0.00 0 0.00 4
3 0 0 97% 0 0.00 0 0.00 6
LAYSIA
MENGUASAI
K1 K12 JUMLAH
%
80.00 5
100.00 4
100.00 6

GERIS
MENGUASAI
K1 K12 JUMLAH
%
80.00 5
100.00 4
50.00 6

MENGUASAI
K1 K12 JUMLAH
%
60.00 5
100.00 4
100.00 6
PENCAPAIAN SARINGAN 2

LITERASI BAHASA MALAYSIA


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
% TIDAK MENGUASAI
TAHUN MBK TH
NKRA K1 K2 K3 K12
BIL % BIL %
1 0 0 90% 0 0.00 1 20.00
2 0 0 95% 0 0.00 0 0.00
3 0 0 100% 0 0.00 0 0.00

LITERASI BAHASA INGGERIS


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
% TIDAK MENGUASAI
TAHUN MBK TH
NKRA K1 K2 K3 K12
BIL % BIL %
1 0 0 67% 0 0.00 1 20.00
2 0 0 83% 0 0.00 0 0.00
3 0 0 100% 0 0.00 0 0.00

NUMERASI
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
% TIDAK MENGUASAI
TAHUN MBK TH
NKRA K1 K2 K3 K12
BIL % BIL %
1 0 0 90% 0 0.00 1 20.00
2 0 0 95% 0 0.00 0 0.00
3 0 0 100% 0 0.00 0 0.00
BAHASA MALAYSIA
MENGUASAI
K1 K12 JUMLAH
BIL %
4 80.00 5
5 100.00 5
6 100.00 6

BAHASA INGGERIS
MENGUASAI
K1 K12 JUMLAH
BIL %
4 80.00 5
5 100.00 5
6 100.00 6

UMERASI
MENGUASAI
K1 K12 JUMLAH
BIL %
4 80.00 5
5 100.00 5
6 100.00 6
PENCAPAIAN SARINGAN 2 ( IKUT JENIS SEKOLAH )

LITERASI BAHASA MALAYSIA (TAHUN 1)


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL %
SK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0! #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

LITERASI BAHASA INGGERIS (TAHUN 1)


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL %
SK #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0! #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

NUMERASI (TAHUN 1)
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL %
SK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0! #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
JUM
MURID

0
0
0
0
0
0

JUM
MURID

0
0
0
0
0
0

JUM
MURID

0
0
0
0
0
0
PENCAPAIAN SARINGAN 2 ( IKUT JENIS SEKOLAH )

LITERASI BAHASA MALAYSIA (TAHUN 2)


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
SK #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

JADUAL 3.5 : LITERASI BAHASA INGGERIS (TAHUN 2)


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
SK #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

JADUAL 3.6 : NUMERASI (TAHUN 2)


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
SK #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
A
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
0
0
#DIV/0! 0

S
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
0
0
#DIV/0! 0

MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
0
0
#DIV/0! 0
PENCAPAIAN SARINGAN 2 ( IKUT JENIS SEKOLAH )

LITERASI BAHASA MALAYSIA (TAHUN 3)


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL %
SK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0! #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

LITERASI BAHASA INGGERIS (TAHUN 3)


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL %
SK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0! #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

NUMERASI (TAHUN 3)
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
JENIS TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
SEKOLAH TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL %
SK #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SJKT #DIV/0! #DIV/0!
SABK
SMOA
JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
JUM
MURID

0
0
0
0
0
0

JUM
MURID

0
0
0
0
0
0

JUM
MURID

0
0
0
0
0
0
KEPUTUSAN SARINGAN 2 TAHUN 1 ( IKUT SEKOLAH )

LITERASI BAHASA MALAYSIA ( TAHUN 1 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LI
TIDAK MEN
BIL KOD & NAMA SEKOLAH
TH K1 K2
BIL
1 YBB 5113(SK MELABAN,LIMBANG) 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LITERASI BAHASA INGGERIS ( TAHUN 1 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LI
TIDAK MEN
BIL KOD & NAMA SEKOLAH
TH K1 K2
BIL
1 YBB 5113(SK MELABAN,LIMBANG) 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NUMERASI ( TAHUN 1 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

TIDAK MEN
BIL KOD & NAMA SEKOLAH
TH K1 K2
BIL
1 YBB 5113(SK MELABAN,LIMBANG) 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LITERASI BAHASA MALAYSIA
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
% BIL % BIL %
0.00 1 20.00 4 80.00 5
LITERASI BAHASA INGGERIS
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
% BIL % BIL %
0.00 1 20.00 4 80.00 5
NUMERASI
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
% BIL % BIL %
0.00 1 20.00 4 80.00 5
KEPUTUSAN SARINGAN 2 TAHUN 2 ( IKUT SEKOLAH )

LITERASI BAHASA MALAYSIA ( TAHUN 2 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITE
TIDAK MENG
BIL KOD & NAMA SEKOLAH
TH K1 K2
BIL
1 YBB5113 (SK MELABAN, LIMBANG) 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LITERASI BAHASA INGGERIS ( TAHUN 2 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITE
TIDAK MENG
BIL KOD & NAMA SEKOLAH
TH K1 K2
BIL
1 YBB5113 (SK MELABAN, LIMBANG) 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NUMERASI ( TAHUN 2 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

TIDAK MENG
BIL KOD & NAMA SEKOLAH
TH K1 K2
BIL
1 YBB5113 (SK MELABAN, LIMBANG) 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LITERASI BAHASA MALAYSIA
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
% BIL % BIL %
0.00 0 0.00 5 100.00 5
LITERASI BAHASA INGGERIS
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
% BIL % BIL %
0.00 0 0.00 5 100.00 5
NUMERASI
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
% BIL % BIL %
0.00 0 0.00 5 100.00 5
KEPUTUSAN SARINGAN 2 TAHUN 3 ( IKUT SEKOLAH )

LITERASI BAHASA MALAYSIA ( TAHUN 3 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LITERASI BAHASA INGGERIS ( TAHUN 2 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NUMERASI ( TAHUN 3 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KEPUTUSAN SARINGAN 2 TAHUN 3 ( IKUT SEKOLAH )

LITERASI BAHASA MALAYSIA ( TAHUN 3 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

KOD & NAMA SEKOLAH

YBB5113(SK MELABAN,LIMBANG)
LITERASI BAHASA INGGERIS ( TAHUN 2 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

KOD & NAMA SEKOLAH

YBB5113(SK MELABAN,LIMBANG)
NUMERASI ( TAHUN 3 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA

KOD & NAMA SEKOLAH

YBB5113(SK MELABAN,LIMBANG)
LITERASI BAHASA MALAYSIA
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
BIL % BIL % BIL %
0 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6
LITERASI BAHASA INGGERIS
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
BIL % BIL % BIL %
0 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6
NUMERASI
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
JUMLAH
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
MURID
BIL % BIL % BIL %
0 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6
KEPUTUSAN SARINGAN 2 TAHUN 1 ( IKUT PPD )

LITERASI BAHASA MALAYSIA ( TAHUN 1 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
TIDAK MENGUASAI
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12
BIL % BIL %
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!

LITERASI BAHASA INGGERIS ( TAHUN 1 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
TIDAK MENGUASAI
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12
BIL % BIL %
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!

NUMERASI ( TAHUN 1 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
TIDAK MENGUASAI
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12
BIL % BIL %
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!
A MALAYSIA
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
BIL %
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

A INGGERIS
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
BIL %
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

SI
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
BIL %
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
KEPUTUSAN SARINGAN 2 TAHUN 2 ( IKUT PPD )

LITERASI BAHASA MALAYSIA ( TAHUN 2 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!

LITERASI BAHASA INGGERIS ( TAHUN 2 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!

NUMERASI ( TAHUN 2 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!
SIA
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

RIS
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
KEPUTUSAN SARINGAN 2 TAHUN 3 ( IKUT PPD )

LITERASI BAHASA MALAYSIA ( TAHUN 3 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA MALAYSIA
TIDAK MENGUASAI MENGUASA
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!

LITERASI BAHASA INGGERIS ( TAHUN 3 )


Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
LITERASI BAHASA INGGERIS
TIDAK MENGUASAI MENGUASA
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!

NUMERASI ( TAHUN 3 )
Saringan 2, dilaksanakan pada 1 Sept 16 Okt 2015 berdasarkan portal NKRA
NUMERASI
TIDAK MENGUASAI MENGUASA
BIL PPD
TH K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL
1 KUCHING #DIV/0! #DIV/0!
2 BAU #DIV/0! #DIV/0!
3 PADAWAN #DIV/0! #DIV/0!
4 LUNDU #DIV/0! #DIV/0!
5 SRI AMAN #DIV/0! #DIV/0!
6 LUBOK ANTU #DIV/0! #DIV/0!
7 SIBU #DIV/0! #DIV/0!
8 SELANGAU #DIV/0! #DIV/0!
9 KANOWIT #DIV/0! #DIV/0!
10 MIRI #DIV/0! #DIV/0!
11 BARAM #DIV/0! #DIV/0!
12 SUBIS #DIV/0! #DIV/0!
13 LIMBANG #DIV/0! #DIV/0!
14 LAWAS #DIV/0! #DIV/0!
15 SARIKEI #DIV/0! #DIV/0!
16 JULAU #DIV/0! #DIV/0!
17 MARADONG #DIV/0! #DIV/0!
18 KAPIT #DIV/0! #DIV/0!
19 BELAGA #DIV/0! #DIV/0!
20 SONG #DIV/0! #DIV/0!
21 SAMARAHAN #DIV/0! #DIV/0!
22 SERIAN #DIV/0! #DIV/0!
23 SIMUNJAN #DIV/0! #DIV/0!
24 BINTULU #DIV/0! #DIV/0!
25 TATAU #DIV/0! #DIV/0!
26 SEBAUH #DIV/0! #DIV/0!
27 MUKAH #DIV/0! #DIV/0!
28 DALAT #DIV/0! #DIV/0!
29 DARO #DIV/0! #DIV/0!
30 BETONG #DIV/0! #DIV/0!
31 SARATOK #DIV/0! #DIV/0!
YSIA
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

RIS
MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0

MENGUASAI
JUM
(K1 K12)
MURID
%
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 3)

Kod
Bil PPD Nama Sekolah Nama Murid Tidak Hadir
Sekolah

10
kategori ketidakhadiran
1- Tidak Hadir Semasa Saringan Sebab-sebab / justifikasi ketidakhadiran STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
2. Tidak Hadir kurang 90 Hari murid (perlu jelas walaupun penerangan TERDAHULU MURID (konstruk yang
3- Tidak Hadir Lebih 90 Hari ringkas) dikuasai - LBM, LBI dan Numerasi)
Tindakan pihak
sekolah/PPD/JPN
JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 2)

KOD
BIL PPD NAMA SEKOLAH
SEKOLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kategori ketidakhadiran
1- Tidak Hadir Semasa Saringan
Nama Murid Tidak Hadir 2. Tidak Hadir kurang 90 Hari
3- Tidak Hadir Lebih 90 Hari
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
Sebab-sebab / justifikasi ketidakhadiran murid
TERDAHULU MURID (konstruk yang
(perlu jelas walaupun penerangan ringkas)
dikuasai - LBM, LBI dan Numerasi)
Tindakan pihak sekolah/ppd/jpn
JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 1)

BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
kategori ketidakhadiran
1- Tidak Hadir Semasa Saringan
Nama Murid Tidak Hadir 2. Tidak Hadir kurang 90 Hari
3- Tidak Hadir Lebih 90 Hari
Sebab-sebab / justifikasi ketidakhadiran STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
murid (perlu jelas walaupun penerangan TERDAHULU MURID (konstruk yang
ringkas) dikuasai - LBM, LBI dan Numerasi)
Tindakan pihak sekolah/ppd/jpn
SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI

SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI SARINGAN 2 (TAHUN 3) LITERASI BAHASA MALAYSIA

JUM
BIL NEGERI PPD NAMA SEKOLAH TH
MURID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
LITERASI BAHASA MALAYSIA
KATEGORI KETIDAKHADIRAN
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
1- Tidak Hadir Semasa Saringan
2. Tidak Hadir kurang 90 Hari
3- Tidak Hadir Lebih 90 Hari K1 K2 K3 K12 K1 K12

1 2 3 Bil. % Bil. % Bil. %


SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI

SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI SARINGAN 2 (TAHUN 3) LITERASI BAHASA INGGERIS

JUM
BIL NEGERI PPD NAMA SEKOLAH TH
MURID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
LITERASI BAHASA INGGERIS
KATEGORI KETIDAKHADIRAN
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
1- Tidak Hadir Semasa Saringan
2. Tidak Hadir kurang 90 Hari
3- Tidak Hadir Lebih 90 Hari K1 K2 K3 K12 K1 K12

1 2 3 Bil. % Bil. % Bil. %


SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI

SEKOLAH YANG TIDAK CAPAI KPI SARINGAN 2 (TAHUN 3) NUMERASI


KATEGORI KETIDAK

1- Tidak Hadir Semas


JUM 2. Tidak Hadir kuran
BIL NEGERI PPD NAMA SEKOLAH TH
MURID 3- Tidak Hadir Lebih

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
KATEGORI KETIDAKHADIRAN NUMERASI
TIDAK MENGUASAI MENGUASAI
1- Tidak Hadir Semasa Saringan
2. Tidak Hadir kurang 90 Hari
3- Tidak Hadir Lebih 90 Hari K1 K2 K3 K12 K1 K12

2 3 Bil. % Bil. % Bil. %


JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K1 K2) TAHUN 3

KOD
BIL SEKOLAH
SEK

1 YBB 5113 SK MELABAN,LIMBANG


2
3
4
5
6
7
8
9
10
RINGAN 2 (K1 K2) TAHUN 3

LBM NUM LBI

NAMA MURID

(K1-K2) (K1-K2) (K1-K2)

TIADA TIADA TIADA TIADA


SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL
(yang boleh diukur) OLEH SEKOLAH DAN PPD

TIADA TIADA
STATUS KEPUTUSAN
SARINGAN TERDAHULU
MURID (konstruk yang
dikuasai - LBM, LBI dan
Numerasi)

TIADA
JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K1 K2) TAHUN 2

KOD
BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK

1 YBB5113 SK MELABAN, LIMBANG TIADA


2
3
4
5
6
7
8
9
10
LBM NUM LBI
SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI
(yang boleh diukur)
(K1-K2) (K1-K2) (K1-K2)

TIADA TIADA TIADA TIADA


STATUS KEPUTUSAN
SARINGAN TERDAHULU
TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL
MURID (konstruk yang
OLEH SEKOLAH DAN PPD
dikuasai - LBM, LBI dan
Numerasi)

TIADA TIADA
JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K1 K2) TAHUN 1

KOD
BIL SEKOLAH
SEK

1 YBB 5113 SK MELABAN,LIMBANG


2
3
4
5
6
7
8
9
10
AN 2 (K1 K2) TAHUN 1
LBM NUM LBI
NAMA MURID
(K1-K2) (K1-K2) (K1-K2)

TIADA TIADA TIADA TIADA


SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL
(yang boleh diukur) OLEH SEKOLAH DAN PPD

TIADA TIADA
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
TERDAHULU MURID (konstruk
yang dikuasai - LBM, LBI dan
Numerasi)
TIADA
JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K3 K12) TAHUN 3


LBM NUM LBI
KOD
BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK (K3-K12) (K3-K12) (K3-K12)
1 YBB5113 SK MELABAN,LIMBANG TIADA TIADA TIADA TIADA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STATUS KEPUTUSAN
SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL SARINGAN TERDAHULU
(yang boleh diukur) OLEH SEKOLAH DAN PPD MURID (konstruk yang
dikuasai - LBM, LBI dan
TIADA TIADA TIADA
Numerasi)
JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K3 K12) TAHUN 2


KOD LBM NUM LBI
BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK (K3-K12) (K3-K12) (K3-K12)
1 YBB5113 SK MELABAN, LIMBANG TIADA TIADA TIADA TIADA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SARINGAN TERDAHULU
SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL
MURID (konstruk yang
(yang boleh diukur) OLEH SEKOLAH DAN PPD
dikuasai - LBM, LBI dan
TIADA TIADA TIADA
JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (K3 K12) TAHUN 1

KOD
BIL SEKOLAH
SEK

1 YBB 5113 SK MELABAN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12) TAHUN 1
LBM NUM LBI

NAMA MURID
(K3-K12) (K3-K12) (K3-K12)

JONATHAN DARREN ANAK SANG 1 1 1


SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL
(yang boleh diukur) OLEH SEKOLAH DAN PPD

LBM LBM
1.Lemah dalam menguasai ejaan, kurang 1. Latihan ejaan diperbanyak, tumpuan
berwaspada dalam penulisan perkataan, semasa menulis perkataan
LBI LBI
1. Lemah dalam menguasai vocab dan lemah 1. Wordcard, 5 minutes vocabs
dalam bacaan. NUM - latih tubi
NUM
1. Tidak fokus semasa menjawab soalan.
STATUS KEPUTUSAN SARINGAN
TERDAHULU MURID (konstruk yang
dikuasai - LBM, LBI dan Numerasi)

LBM = K1- K3
LBI =K1 - K3
NUM = K1 - K4,K7,K10,K12
ANALISIS KONSTRUK

ANALISA KONSTRUK MURID YANG TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 3


KOD
BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK
1 YBB5113 SK MELABAN TIADA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LBM NUM LBI LITERASI
(K1-K12) (K1-K12) (K1-K12) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
TIADA TIADA TIADA
NUMERASI LBI
K12 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K1 K2 K3 K4 K5
LBI
K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12
ANALISIS KONSTRUK

ANALISA KONSTRUK MURID YANG TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 2


KOD
BIL SEKOLAH NAMA MURID
SEK
1 YBB5113 SK MELABAN TIADA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LBM NUM LBI LITERASI
(K1-K12) (K1-K12) (K1-K12) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
TIADA TIADA TIADA
NUMERASI LBI
K12 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K1 K2 K3 K4 K5
LBI
K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12
ANALISIS KONSTRUK

ANALISA KONSTRUK MURID YANG TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 TAHUN 1


KOD
BIL SEKOLAH
SEK
1 YBB5113 SK MELABAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LBM NUM LBI
NAMA MURID
(K1-K12) (K1-K12) (K1-K12)
JONATHAN DARREN ANAK SANG 0 0 0
LITERASI
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
1 1 1 1 1 1 1
ASI
K8 K9 K10 K11 K12 K1 K2
0 0 0 0 0 1 1
NUMERASI
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
1 1 1 1 1 0 0
K10 K11 K12 K1 K2 K3 K4
1 0 1 1 1 1 1
LBI
K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11
1 1 1 0 0 0 0
K12
0