Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SALAK TINGGI

BANDAR BARU SALAK TINGGI,


43900 SEPANG, SELANGOR.


KERTAS CADANGAN
BENGKEL KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI I THINK
DAN PAPAN KENYATAAN I THINK


ANJURAN
GURU PELATIH IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK,
BANDAR ENSTEK,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

Tarikh : 23 Julai 2014
Masa: 7.40am 1.00pm
Tempat: SK Bandar Baru Salak Tinggi
1.0 PENGENALAN
Kemahiran belajar boleh ditakrifkan sebagai keupayaan atau kecekapan yang perlu
dikuasaioleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul,memproses dan
merumus maklumatsecara kendiri dan seterusnya menuju kearah pembelajaran
seumur hidup.Untuk itu, kemahiran belajar ini sangat berguna bagi membantu dan
memudahkan mereka menguasaipelajaran di dalam kelas.Program i-THINK
merupakan program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran
berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan
kritis serta inovatif. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2013), i-THINK
membawa maksud innovative thinking (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan
dengan kemahiran berfikir secara tidak langsung ia membantu pelajar cemerlang
dalambidang akademik.

2.0 MATLAMAT

2.1 Membimbing pelajar menguasai dan sekali gus boleh mengaplikasi
kemahiran mengingatdan kemahiran membuat nota bagi meningkatkan
penguasaan mereka ketika proses pembelajaran dan pemudahcara di
dalam kelas.

2.2 Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).

2.3 Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri.

3.0 TAJUK PROGRAM
Bengkel Kemahiran Berfikir Aras Tinggi I Think dan Papan Kenyataan I THINK


4.0 OBJEKTIF

4.1 Memberikan galakan dan rangsangan kepada murid-murid untuk berfikir
aras tinggi dan mampu berdaya saing dalam kalangan murid.

4.2 Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran
kreatif, kritis dan inovatif.

4.3 Pelajar dapat menguasai dan mengaplikasi kemahiran belajar.

4.4 Untuk menjadikan laluan ilmu sekolah sebagai satu tempat tumpuan yang
menarik bagi guru-guru, murid-murid dan tetamu yang berkunjung ke sekolah.
sekolah.

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Bengkel Kemahiran Berfikir Aras Tinggi I Think

5.1.1 TARIKH:
23 Julai 2014 (Rabu)

5.1.2 MASA:
Slot 1: 7.40 am 9.40 am
Slot 2: 11.00 am 1.00 pm

5.1.3 TEMPAT:
Kantin SK Bandar Baru Salak Tinggi

5.1.4 SASARAN:
Semua murid tahun 4 seramai 145 orang.

5.1.5 JAWATANKUASA:
(Rujuk Lampiran 1&2)

5.1.6 TENTATIF PROGRAM:
(Rujuk Lampiran 3)

5.2 Papan Tanda I-THINK

5.2.1 TARIKH
21 25 Julai 2014

5.2.2 TEMPAT:
Laluan Ilmu SK Bandar Baru Salak Tinggi

5.2.3: SASARAN
Pelawat, guru dan murid-murid SK Bandar Baru Salak Tinggi

5.2.4 JAWATANKUASA
(Rujuk Lampiran 1 & 2)

5.2.5 CARTA ALIR PELAKSANAAN PROGRAM
(Rujuk Lampiran 4)

6.0 ANGGARAN KOS
Perkara Unit Harga Unit Harga
1. Pen marker 10 RM 2.00 RM 20.00
2. Crayon 10 RM 1.00 RM 10.00
3. Kertas warna 1 RM 12.00 RM 12.00
4. Kerta Putih A4 1 RM 7.00 RM 7.00
5. Sijil 1 RM 20.00 RM 20.00
6. Cenderamata 45 RM 1.20 RM 54.00
7. Dakwat Mesin
Cetak
4 RM 10.00 RM 40.00
Jumlah RM 163.007.0 SUMBER KEWANGAN
Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi

8.0 PENUTUP
Diharapkan agar Bengkel Kemahiran Berfikir Aras Tinggi I Think ini dapat
membantu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar tahun 4 sekaligus
dapat meningkatkan prestasi akademik murid-murid Tahun 4 Sek. Keb. Bandar
Salak Tinggi.Semoga projek yang bakal dilaksanakan ini dapat menceriakan lagi
persekitaran.Disediakan Oleh;


....................................................
(Hidayatul Nur Aqilah Binti Mat Ali)
Setiausaha Bengkel
Guru Pelatih IPG Kampus Pendidikan Teknik

Disahkan oleh:

........................................
(Puan Nor Azura Binti Tugiman)
Guru Penolong Kanan 1,
Sek Keb Bandar Baru Salak Tinggi
Bandar Baru Salak Tinggi,
43900 Sepang, Selangor.


KELULUSAN
ULASAN GURU BESAR
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tarikh: ................................... Tandatangan :...........................................
Nama :Puan Sadiah Binti Hussin
Jawatan : Guru Besar SK BBST
Cop Jawatan : ............................................

Lampiran 1

JAWATANKUASA KERJA BENGKEL
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG.

Pengerusi : Puan Saadiah Binti Hussin
Naib Pengerusi : Puan Nor Azura Binti Tugiman
Setiausaha : CikHidayatul Nur Aqilah Binti Mat Ali
Pen. Setiausaha : CikLow Xiang Yein
Penyelaras : Cik Noor Syuhadah bt Mohd Salehhudin
Bendahari : Cik Norlina Binti Alan
AJK Disiplin : Puan Suzina binti Ngasri
Puan Suzazlina binti Shalai
Puan Sharawani binti Sapie
AJK Dokumentasi : En. Wan Izham Bin Wan Mohamed Mokhtaruddin
En.Muhammad Ali Hanapiah Bin Rahmad
AJK Siaraya : Cik Fitri Hanna Binti Muhammad Saed
AJK Bacaan Doa : En. Wan Izham Bin Wan Mohamed Mokhtaruddin
AJK Peralatan : Cik Hidayatul Nur Aqilah Binti Mat Ali
AJK Persiapan Tempat : En. Muhammad Ali Hanapiah Bin Rahmad
AJK Jemputan :Cik Noor Syuhadah Binti Mohd Salehhudin
AJK Hadiah & Cenderamata : Cik Nur Zakiah Binti Zakaria
Cik Norlina Binti Alan
AJK Keceriaan : En. Wan Izham Bin Wan Mohamed Mokhtaruddin
En. Muhammad Ali Hanapiah Bin Rahmad
Cik Noor Syuhadah Binti Mohd Salehhudin
Cik Hidayatul Nur Aqilah Binti Mat Ali
Cik Fitri Hanna Binti Muhammad Saed
Cik Nur Zakiah Binti Zakaria
Cik Norlina Binti Alan
Lampiran 2:


Ahli Jawatankuasa

Panduan Tugas

Tindakan
Persiapan Tempat

Menyusun atur kerusi
dan membersihkan
kantin
Mengemas semula
kantin selepas
program

Semua Guru Pelatih

Pengacara majlis Mengacarakan majlis
sepanjang acara
1. Fitri Hanna Binti
Muhammad Saed
Bacaan Doa Membacakan doa di
awal majlis
1. Wan Izham Bin Wan
Mohamed
Mokhtaruddin
Fotografidan
Dokumentasi

Mengambil gambar
sepanjang aktiviti
Menyediakan laporan
1. Wan Izham Bin Wan
Mohamed
Mokhtaruddin
2. Muhammad Ali
Hanapiah Bin
Rahmad

Peralatan Menyediakan
peralatan untuk
pelaksanaan bengkel
Semua Guru Pelatih
Jemputan Menjemput mentor-
mentor guru pelatih
1. Noor Syuhadah Binti
Mohd Salehhudin
Hadiah dan Jemputan Menyediakan sijil dan
cenderamata kepada
peserta
Semua Guru Pelatih
Keceriaan Menceriakan dan
melengkapkan papan
Semua Guru Pelatih
kenyataan dengan
peta I-THINK


Lampiran 3:
Tentatif
Bengkel Kemahiran Berfikir Aras Tinggi I Think

SLOT 1

Masa Aktiviti
7.40 pagi Murid 4 Budi dan 4 Bakti berkumpul di kantin sekolah.
Pendaftaran
7.50 pagi Aktiviti suai kenal
8.05 pagi Aktiviti Think out of the box
8.30 pagi Taklimat KBAT dan i-THINK
9.00 pagi LDK : Thinking groups
9.25 pagi Aktiviti Gallery Walk
9.40 pagi Tamat

SLOT 2

Masa Aktiviti
11.00 pagi Murid 4 Setia dan 4 Tekun berkumpul di kantin sekolah.
Pendaftaran
11.10 pagi Aktiviti suai kenal
11.25 pagi Aktiviti Think out of the box
11.50 tengah hari Taklimat KBAT dan i-THINK
12.20 tengah hari LDK : Thinking groups
12.45 tengah hari Aktiviti Gallery Walk
1.00 petang TamatLampiran 4:
Bil. Aktiviti Bahan Tindakan
1
Perbincangan mengenai idea papan kenyataan
bertemakan Peta I-Think
Gambar peta
I-THINK
Semua guru pelatih
2
Perbincangan dan pemilihan bersama pihak
pentadbiran untuk khidmat nasihat bagi
mendapat kelulusan daripada Guru Besar.
Kertas Cadangan
AJK
Pengerusi Projek
Guru Besar
3
Pemilihan Peta I-THINK yang bersesuaian di
dinding laluan ke kantin sekolah.
Tema I-THINK dalam PdP Semua guru pelatih
4 Projek dimulakan Bahan dan alatan melukis mural Semua guru pelatih
5 Refleksi dan dokumentasi Kertas Dokumentasi Semua guru pelatih