Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KAD AKTIVITI)

Slot 1.
Judul Aktiviti

: Morning circle.

Masa

: 9.00 am-9.30 am.

Domain Perkembangan

: PSE 2.3.4 Bertutur dengan penuh keyakinan.

Objektif/Hasil Pembelajaran : Murid boleh bertutur dengan penuh keyakinan


semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
Alat-alat Bantu Mengajar

: Manila kad, pensel.

Langkah-langkah Pengajaran :
Langkah/
Masa
Set
Induksi
(5 minit)

Isi Pelajaran
a) Contoh soalan :
Guru : Hari ini hari apa
murid-murid?
Contoh jawapan :
Murid : Hari Selasa
b) Murid mengikut guru
menyanyi lagu Kalau
Rasa Gembira sambil
membuat pergerakan :
Kalau rasa gembira
tepuk tangan, (2x)
Kalau rasa gembira
beginilah caranya,
Kalau rasa gembira
tepuk tangan.

Catatan/
Bahan
1. Guru bersoaljawab kepada NM
:
murid berkenaan dengan hari Berdisiplin,
pada hari ini.
kerjasama
2. Guru meminta murid untuk
berdiri
dan
mengikut MI
pergerakan guru sambil guru :kecerdasan
menyanyikan lagu Kalau Rasa kinestetik,
Gembira.
kecerdasan
3. Guru menerangkan berkenaan linguistik
dengan aktiviti yang akan
dijalankan pada hari ini.
Aktiviti

Langkah 1
(10 minit)

a) Guru memperkenalkan
diri :
Guru
:
Assalamualaikum
semua..Good morning
class. My name is........
b) Sesi
pengenalan
diri
dengan
nyanyian :

1. Guru meminta murid membuat


satu bulatan besar.
2. Guru memulakan dengan sesi
pengenalan
diri
iaitu
memperkenalkan diri guru
terlebih dahulu.
3. Guru memperkenalkan diri
dengan menyanyikan lagu
Good Morning dan membuat
gaya.

NM
:
kerjasama,
mematuhi
peraturan

1. Guru mengagihkan manila kad


dan pensel kepada murid dan
meminta murid menulis nama
masing-masing
pada
kad
tersebut.
2. Guru meminta murid-murid
menunjukkan nama masingmasing yang telah ditulis.
3. Kemudian guru meminta murid
menyanyikan
lagu
Good
Morning dan meminta murid
memperkenalkan diri masingmasing seorang demi seorang
dalam bulatan.
4. Galakan serta pujian sentiasa
diberikan.

NM
:
mematuhi
peraturan,
sabar,horma
tmenghorma
ti

MI
:
kecerdasan
linguistik

Good morning to
you,
Good morning to
you,
Good
morning
dear children,
Good morning to
you,
Hi children my
name is................
Langkah 2
(10 minit)

a) Manila kad yang telah


dipotong diagihkan :

b) Murid menyanyikan
lagu Good morning
dan memperkenalkan
diri sambil
menunjukkan kad
nama yang telah
ditulis :
Good morning to you,
Good morning to you,
Good morning dear
friends,
Good morning to you,
Hi friends my name
is............

MI
:
kecerdasan
linguistik,
Kecerdasan
interpersona
l
BBM
:
pensel,
manila kad

Penutup
(5 minit)

a) Contoh soalan guru :


Guru : Apa yang kita
telah
pelajari
tadi
murid-murid?
Contoh jawapan murid
:
Murid : Tulis nama,
kenal cikgu

Refleksi/Penilaian

1. Guru bersoaljawab kepada


murid berkenaan apa yang
telah dipelajari.
2. Guru
meminta
murid
menunjukkan nama masingmasing yang telah di tulis.
3. Guru bersoaljawab kepada
murid
berkenaan
dengan
nama guru.
4. Galakan serta pujian sentiasa
diberikan

: 6 daripada 24 murid yang hadir dapat berinteraksi dengan

guru dengan penuh keyakinan dan berani tampil ke hadapan apabila dminita oleh
guru. Namun begitu, masih terdapat murid yang tidak menumpukan perhatian
semasa aktiviti dijalankan.
Rujukan : Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010.

* Petunjuk :
NM = Nilai Murni
MI

= Multiple Intelligence

BBM = Bahan Bantu Mengajar

Slot 3
Judul Aktiviti

: Mengenal Anggota Badan.

Masa

: 10.30 am- 11.30 am.

Domain Perkembangan

: ST 3.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh badan


utama.

Objektif

: Murid boleh mengenalpasti bahagian tubuh badan


utama dengan bimbingan guru.

Alat-alat Bantu Mengajar

: Kertas sebak, krayon, marker pen, lagu, kad nama


angggota badan, kotak, speaker, laptop

Langkah Pengajaran
Langkah/
Masa
Set
Induksi
(10 minit)

Isi Pelajaran
a) Contoh soalan :
Guru : Murid-murid
tau tak apa tu anggota
badan?

1.
2.

Contoh jawapan :
Murid : Tau/tak tau.
Contoh soalan :
Guru : Murid-murid,
mana tangan kamu?
Contoh jawapan :
Murid : Ni cikgu
(sambil
angkat
tangan)
b) Lagu Head, shoulder,
knee
and
toes
dimainkan.

Catatan/
Bahan
Guru bersoaljawab kepada NM
:
murid
berkenaan
dengan mengikut
anggota badan.
peraturan,
Guru meminta murid berdiri kerjasama
dan meminta murid membuat
pergerakan
bersama-sama MI
dengan
guru
berdasarkan :kecerdasan
kepada lagu yang dimainkan.
kinestetik,
Guru memainkan lagu Head, kecerdasan
shoulder, knee and toes dan muzik
meminta
murid
membuat
pergerakan bersama dengan BBM : Lagu,
guru.
speaker,
Galakan serta pujian sentiasa laptop
diberikan
Aktiviti

3.

4.

Langkah 1
(20 minit)

Langkah 2
(20 minit)

a) Guru menunjukkan
bahan-bahan yang
akan digunakan
semasa aktiviti
dijalankan seperti :
- Kertas sebak
- Krayon
- Marker pen

a) Contoh soalan :
Guru : Cuba teka
murid-murid, apakah
yang berada di dalam
kotak ini?
Contoh jawapan :
Murid : makanan,
katak, mainan

1. Guru menerangkan kepada


murid
berkenaan
dengan
aktiviti yang akan dijalankan.
2. Guru menunjukkan kepada
murid bahan-bahan
yang
akan
digunakan
semasa
aktiviti tersebut.
3. Guru membahagikan murid
kepada tiga kumpulan.
4. Guru kemudiannya meminta
murid
membuat
bulatan
dalam kumpulan masingmasing.
5. Guru mengagihkan kertas
sebak, marker pen dan
krayon
kepada
setiap
kumpulan.
6. Setelah selesai mengagihkan
bahan, guru meminta murid
memilih salah seorang rakan
untuk berbaring di atas kertas
sebak tersebut.
7. Guru meminta salah seorang
rakan lagi melakar bentuk
tubuh badan rakan yang
berbaring tadi.
8. Selesai melakar bentuk tubuh
badan, guru meminta murid
untuk melukis hidung, mata,
telinga dan mulut pada rajah
tadi.
9. Murid diminta mewarnakan
gambar hidung, mata, telinga,
mulut dan rambut pada rajah.
10. Galakan serta pujian sentiasa
diberikan.

NM
:
kerjasama,
mematuhi
peraturan,
sabar,
hormatmenghorma
ti

1. Setelah selesai melukis dan


mewarna
rajah,
murid
dikehendaki menampal rajah
pada papan putih.
2. Guru meminta murid membuat
satu bulatan besar.
3. Guru
menunjukkan
kotak
kepada
murid
dan
bersoaljawab
berkenaan

NM
:
mematuhi
peraturan,
sabar,horma
tmenghorma
ti,kerjasama

MI
:
kecerdasan
linguistik,
kecerdasan
interpersona
l,
kecerdasan
ruang
BBM
:
kertas
sebak,
marker pen,
krayon

b) Kotak Beracun yang


digunakan semasa
aktiviti :

c) Kad perkataan di dalam


kotak beracun :

Penutup
(10 minit)

a) Contoh soalan :
Guru : Murid-murid,
kita buat aktiviti apa
tadi?
Contoh jawapan:
Murid
:
main,
menampal
b) Contoh soalan :
Guru : Ni apa muridmurid?
Contoh jawapan :
Murid : Mata, mulut,
telinga, hidung

dengan kotak tersebut.


4. Guru menerangkan aktiviti
yang
akan
dijalankan
seterusnya
ini
dinamakan
sebagai Kotak Beracun.
5. Murid
dikehendaki
mengagihkan
kotak
yang
diberikan tadi kepada rakan
tadi apabila muzik dimainkan.
6. Apabila muzik diberhentikan,
murid yang memegang kotak
tersebut dikehendaki memilih
satu kad yang berada di dalam
kotak.
7. Selesai
memilih
murid
dikehendaki
membaca
perkataan yang tertulis pada
kad tersebut.
8. Kemudian murid dikehendaki
melabelkan kad perkataan
tersebut pada rajah yang telah
dilakar tadi.
9. Aktiviti
tersebut
diulang
sehinggalah
semua
kad
perkataan habis dilabelkan.
10. Ganjaran
serta
pujian
sentiasa diberikan.
1. Guru bersoaljawab kepada
murid berkenaan apa yang
telah dipelajari.
2. Guru bersoaljawab berkenaan
dengan anggota badan yang
telah dilabel.
3. Guru meminta semua murid
tepuk tangan.
4. Galakan serta pujian sentiasa
diberikan.

MI
:
kecerdasan
linguistik,
Kecerdasan
interpersona
l,kecerdasan
kinestetik
BBM
:
kotak, kad
perkataan,
lagu,
speaker,
laptop

Refleksi/Penilaian

: 8 orang murid yang di uji untuk memadankan perkataan pada

gambar dapat memadankan kesemua perkataan dengan betul dan tepat. Namun
begitu, masi terdapat murid yang tidak menumpukan perhatian dan bermain-main
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Rujukan

: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010.

* Petunjuk :
NM = Nilai Murni
MI

= Multiple Intelligence

BBM = Bahan Bantu Mengajar