Anda di halaman 1dari 8

Profil yang digunakan Heavy WF 700.500.70.

80
Data profil :
Berat :
993 kg/m
H:
770 mm
B:
520 mm
tf :
80 mm
tw :
70 mm
Luas, A :
1265 cm2
Ix : 1130000 cm4
Iy :
189000 cm4
Wx :
29400 cm3
Wy :
7280 cm3
r:
26 mm
fy
fc'
qDL
qLL
P
L
tebal pelat
berat jenis beton
s
Mmaks

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

250 Mpa
24.9 Mpa
17.20 KN/m
15.75 KN/m
85.75 KN
24 m
20 cm
2400 kg/m3
1.75 m
1648.5 kN.m

77 cm

cek kelangsingan penampang


flens
f =
3.25
p =
10.75
web
w =
p =

7.97
106.25

f < p penampang kompak

w < p penampang kompak

maka Mn = Mp = Zx.fy
kontrol lentur
DL' =
Wu' =
Mu' =
Pu =
Mu =

27.13 KN/m
48.99 KN/m
146.97 KNm
514.5 KNm
661.47 KNm

Mn = Mp = Zx.fy
Mn =
8452500000 Nmm
Mn =
8452.5 KNm
Mn Mu
7607.25
kontrol geser
Vu =
Vn =

Vn Vu
5764.50

661.47 OK!

630.76 KN
5764500 N
5764.50 KN

kontrol lendutan
maks
0.062984

630.76 OK!

0.066667

enampang kompak

enampang kompak

menghitung tegangan yg terjadi pd penampang


-menentukan lebar efektif (be)
be = L/4
225
be = bo =
175
- menentukan nilai (n)
Ec = 4700fy
Es =
n = Es/Ec

23452.95
200000
8.527711

- lebar efektif ekivalen


19.44 cm
luas transformasi A (cm2)
pelat beton
profil WF

388.89
1265
1653.89

y rata2 =

47.10

- menghitung momen inersia penampang


A (cm2)

y (cm)

pelat beton
profil WF

388.89
1265

Sc =
Ssa =
Ssb =

39402.06
68485.46
37184.83

10
58.5

- pemeriksaan tegangan utk sistem pelaksanaan tanpa perancah


w profil =
993
w pelat beton =
840
w berkesting =
87.5
1920.5
Tahap 1
Mmaks =
fsa =
fsb = fsa =

138276 kg.m
47.03 Mpa
47.03

Mmaks =

1648500000 Nmm

Tahap 2

fc =

4.65 Mpa

fsa =
fsb =

24.07 Mpa
44.33 Mpa

enampang
be =

175

Mpa
Mpa
9

lengan momen y
(cm)
10
58.5

A.y (cm3)
3888.89
74002.50
77891.39

49.90

Ix (cm4) d (cm)
12962.96
39.90
1130000
8.60

elaksanaan tanpa perancah

138.276 ton.m

tekan

Ix+A.d2 (cm4)
632205.15
1223470.26
1855675.40

tekan
tarik