Anda di halaman 1dari 2

SO

No. Dokumen :
No. Revisi
:
Tanggal Terbit :
Halaman
:
UPT Puskesmas Gambut

Kabupaten
Banjar

Sugeng Riyanto,
SKM.M.Ked.Trop
NIP. 19680221 199203 1
008

1. Pengertian

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) ialah alat yang ringan serta mudah
dilayani untuk satu orang guna memadamkan api/kebakaran pada mula
terjadi kebakaran (definisi berdasarkan Permenakertrans RI No
4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat
Pemadam Api Ringan).
Pedoman langkah langkah pemakaian apar ( Alat Pemadam

2. Tujuan

Api Ringan
3. Kebijakan

Setiap orang minimal 6 orang atau setiap jarak 15 meter dipasang apar
dan di beri tanda Alat Pemadam Api

4. Referensi

5. Langkah-Langkah

Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) / Tabung Pemadam

Prosedur

Kebakaran:
Tarik/Lepas Pin pengunci tuas APAR / Tabung Pemadam.
1.

Arahkan selang ke titik pusat api.

2.

Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR / Tabung Pemadam.

3.

Sapukan secara merata sampai api padam.


Hal yang perlu diketahui dalam penggunaan APAR :

1.

Perhatikan arah angin (usahakan badan/muka menghadap


searah dengan arah angin) supaya media pemadam benar-benar efektif
menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas
pemadam.

2.

Perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis APAR yang


sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran.

6. Unit Terkait

Anda mungkin juga menyukai