Anda di halaman 1dari 22

SULIT

1249/1

1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi?


A.

Kajian terhadap tinggalan petempatan manusia Zaman Prasejarah

B. Kajian terhadap tinggalan sejarah masyarakat lampau melalui kajian manuskrip


C. Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak, dan feature masyarakat lampau secara
sistematik melalui proses cari gali
D.

Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau


secara sistematik melalui proses pemerhatian dan temu bual

2. Bagaimanakah Shih Huang Ti menyatukan seluruh wilayah kecil di China?


A. Sokongan bangsawan
B. Kemajuan perdagangan
C. Kekuatan angkatan tentera
D. Pemerintahan secara autokratik
3. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat demikian
supaya
A. Dilahirkan semula
B. Diberi pengampunan
C. Dimasukkan ke syurga
D. Disatukan dengan Tuhan

4. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang
ulung di Asia Tenggara?
I.

Perancang Bandar teratur

II.

Terlindung daripada bencana alam

III.

Berhampiran Tasik Tonle Sap

IV.

Iklim sesuai untuk pertanian

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV
5. Apakah sumbangan al-Arqam bin Abu Arqam kepada dakwah Islamiah?
A. Mewakafkan rumahnya sebagai pusat gerakan

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

2
B. Membeli hamba yang beragama Islam
C. Menyertai gerakan dakwah secara terbuka
D. Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah

6. Abdullah bin Arqat membantuRasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk


bantuan yang diberikan?
A. Mengawal keselamatan
B. Menjadi penunjuk jalan
C. Menyiasat pergerakan musuh
D. Membekal barang keperluan
7. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?
I.

Meluaskan wilayah

II.

Menguasai ekonomi

III.

Menjaga harta benda

IV.

Mempertahankan diri

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
8. Maklumat berikut berkaitan siri peperangan dalam sejarah Islam.
Perang Badar
Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan.
Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri.
Apakah yang dapat disimpulkan daripada peristiwa tersebut?
A. Islam tidak berkembang melalui paksaan
B. Strategi perlu disusun dalam peperangan
C. Orang Islam mendapat kemenangan besar
D. Orang Arab Quraisy iri hati terhadap orang Islam

Syarat pertama
Perjanjian Hudaibiyah

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

Gencatan senjata selama


10 tahun

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

9. Apakah kesan perjanjian tersebut?


A. Penghijrahan penduduk berkurangan
B. Pertambahan wilayah jajahan
C. Perluasan penyebaran Islam
D. Pengukuhan angkatan tentera
10. Bagaimanakah khalifah fdilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani
Abbasiyah?
A. Melalui majlis Syura
B. Mengamalkan sistem warisan
C. Mengikut wasiat khalifah terdahulu
D. Melantik atas pencalonan oleh ulama
11. Bagaimanakah dasar sosial Islam menarik minat golongan Kristian di Eropah untuk
memeluk agama Islam?
A. Sistem Kabilah
B. Semangat ghazi
C. Latar belakang keturunan
D. Berasaskan kecemerlangan individu

John Crawford
Emanuel Gadinho
Snouck Hurgronje

12. Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas?


A. Memulakan pentadbiran Barat
B. Mengemukakan teori kedatangan Islam
C. Menterjemah karya falsafah Arab
D. Memperkenalkan ilmu algebra dan matematik

13. Apakah ciri-ciri sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam?

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

4
I.

Ikhlas

II.

Lemah lembut

III.

Bersopan santun

IV.

Bersungguh-sungguh

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
14. Apakah perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Asia
Tenggara setelah kedatangan Islam?
A. Sultan sebagai ketua negara
B. Pembesar tridisional dihapuskan
C. Institusi kesultanan dimansuhkan
D. Mufti dan Ulama menjadi bendahara
15. Apakah fungsi baitulmal yang diperkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota
Alam di Acheh?
A. Pembiayaan pendidikan
B. Pusat kegiatan ekonomi
C. Perbendaharaan negara
D. Pusat pengumpulan ilmu
16. Akta Pemagaran Tanah telah dikuatkuasakan oleh kerajaan British pada abad
ke-18?
A. Tuan tanah terpaksa menjual tanah
B. Petani kecil kehilangan punca rezeki
C. Rakyat biasa berpeluang mengaut keuntungan
D. Kegiatan pertanian dijalankan secara sara diri
17. Apakah maksud imperialisme?
A. Sikap ingin tahu tentang dunia luar Eropah
B. Usaha mentamadunkan masyarakat luar Eropah
C. Penguasaan sesebuah negara kuat terhadap negara yang lemah
D. Semangat berlumba-lumba untuk menjafi kuasa paling kuat di dunia

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

Tali
kail

Bubu

Jala
18. Senarai di atas digunakan oleh masyarakat Melayu untuk kegiatan
A. pertanian
B. perikanan
C. perlombongan
D. mengutip hasil hutan
19. Apakah kesan pengenalan Akta Tanah Simpanan Melayu (1913) terhadap orang
Melayu?
A. Peningkatan taraf hidup
B. Penerokaan kawasan baru
C. Peningkatan hasil pertanian
D. Pengekalan pemilikan tanah
20. Mengapakah perkembangan lebih pesat berlaku di pantai barat Tanah Melayu
semasa penjajahan British?
A. Ramai penduduk
B. Kekayaan hasil bumi
C. Kemudahan infrastruktur
D. Kedudukan yang strategik
21. Mengapakah imperialis Barat berminat untuk menguasai China dan India pada abad
ke-17?
A. Pasaran yang luas
B. Kesuburan tanah
C. Pelabuhan yang strategik
D. Kekayaan bahan mentah

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

22. Apakah persamaan perjuangan nasionalisme Raden Adjeng Kartini dan Pertubuhan
Muhammadiyah?
A. Membela nasib kaum wanita
B. Menegakkan Islam yang sebenar
C. Menerapkan idea moden dan sekular
D. Memberi tumpuan isu-isu pendidikan
23. Senarai berikut merujuk kepada pemimpin tempatan

Dato Bahaman
Dato Maharaja Lela

Mengapakah mereka menentang perluasan kuasa British?


A. Menuntut kemerdekaan
B. Mempertahankan hak mereka
C. Memelihara agama dan budaya
D. Membuktikan kesetiaan kepada raja
24. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh negara bangsa yang dibentuk
melalui amalan realpolitik?
I.

Itali

II.

Jerman

III.

Perancis

IV.

Jepun

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

25. Maklumat berikut merupakan kata perbilangan adat yang diamalkan oleh masyarakat
di Negeri Sembilan.

Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak

Apakah perkara yang dapat


A. Pertabalan diraja
B. Majlis perkahwinan
C. Pemilihan Pemimpin
D. Upacara gotong-royong
26. Apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu?
A. Kebebasan politik
B. Menguasai pentadbiran
C. Menentukan kerakyatan
D. Kedudukan istimewa dilindungi
Tahun
1951

Perkara
Sistem Ahli diperkenalkan

27. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu?


A. Merangka perlembagaan baru
B. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri
C. Membincangkan syarat kerakyatan
D. Melaksanakan pilihan raya umum
28. Usaha pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk mengadakan pakatan murni
telah dilaksanakan sejak pertengahan abad ke-20 lagi.
A. Memupuk perpaduan
B. Memberi latihan kerajaan sendiri
C. Mengurangkan kuasa pembesar
D. Melonggarkan syarat kerakyatan

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

29. Bagaimanakah cara yang digunakan oleh tokoh-tokoh negara berikut untuk
mencapai kemerdekaan negara?

Tun H.S Lee


Tun Abdul Razak
Tun V.T Sambathan

A. Penipuan
B. Provokasi
C. Peperangan
D. Perundingan
30. Rajah berikut berkaitan langkah ke arah pembentukan Malaysia.

Apakah X?

Menerangkan gagasan Malaysia


Mengumpulkan pandangan
penduduk
Menggalakkan kegiatan ke arah
pembentukan Malaysia

A. Suruhanjaya Reid
B. Suruhanjaya Cobbold
C. Jawatankuasa Antara Kerajaan
D. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum
31. Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan?
A. Warisan
B. Penggiliran
C. Pilihan raya
D. Musyawarah

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

32. Maklumat berikut berkaitan senarai yang terkandung dalam pengagihan kuasa
pentadbiran Malaysia.

Tanah
Undang-undang Islam
Pertanian dan Perhutanan

Perkara tersebut diberi tanggungjawab kepada


A. Senator
B. Menteri
C. Kerajaan Negeri
D. Kerajaan Persekutuan
33. Bilakah Jalur Gemilang akan dikibarkan separuh tiang?
A. Kemangkatan Yang di-Pertuan Agong
B. Dalam istiadat rasmi negara
C. Negara diisytiharkan darurat
D. Sepanjang tempoh Parlimen dibubarkan
34. Maklumat berikut merujuk kepada program dalan Rancangan Malaysia Keempat.

Pemodalan Nasional Berhad


(PNB)
Amanah Saham Nasional (ASN)

Mengapakah kedua-dua program tersebut diperkenalkan?


A. Memberi dana kepada pengusaha kecil
B. Menggalakkan orang ramai membuat pelaburan
C. Menyediakan pinjaman modal kepada bumiputera
D. Mengimbangi pemilikan harta dan saham bumiputera

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

10

35. Rajah berikut merujuk kepada cabaran wawasan 2020.


Cabaran Keempat

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan


beretika

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat direalisasikan?


A. Gagah menghadapi masalah
B. Berfikir secara rasional
C. Keunggulan institusi kekeluargaan
D. Meningkatkan taraf hidup
36. Apakah matlamat Liga Bangsa pada tahun 1919?
A. Mewujudkan kerjasama antarabangsa
B. Menamatkan perang dingin
C. Menetapkan wilayah pengaruh
D. Menyelesaikan masalah insflasi
37. Apakah kesan daripada kemunculan Blok Dunia Berikut?
Blok Komunis

Blok Kapitalis

BLOK DUNIA
A. Terbentuknya Liga Bangsa
B. Tercetusnya Perang Dingin
C. Termetrai Perjanjian Versailles
D. Tamatnya Perang Dunia Pertama
38. Malaysia menentang Dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan.
Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut?
A. Menamatkan perlindungan politik
B. Memutuskan hubungan diplomatik
C. Menyekat bantuan kemanusiaan
D. Menghalang hubungan perdagangan

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

11

39. Maklumat berikut berkaitan dengan Mesyuarat Menteri-menteri Luar Asean.


Mesyuarat Menteri-menteri Luar
Asean
Tarikh : November 1971
Apakah kesepakatan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut?
A. Pengisytiharan ZOPFAN
B. Pembentukan ASEAN
C. Penekanan industri berat
D. Perjanjian Kerjasama Pertahanan
40. Rajah berikut menunjukkan situasi di Asia Tenggara pada tahun 1963.
Malaysia - Indonesia

Malaysia - Filipina

Pertelingkahan

Bagaimanakah MAPHILINDO
berusaha menyelesaikan krisis tersebut?
A. Mengisytiharkan ZOPFAN
B. Menetapkan sempadan negara
C. Meminta bantuan PBB
D. Mengadakan kerjasama serantau

Kertas soalan tamat

SKEMA JAWAPAN SEJARAH


KERTAS 1
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016
NO
1
2
3
4
5
6

JAWAPAN
C
D
D
C
A
B

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

NO
21
22
23
24
25
26

JAWAPAN
A
D
B
A
C
D

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
A
C
B
D
B
A
A
C
B
C
B
D
C

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
A
D
D
B
C
A
D
C
A
B
B
A
C

23. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah arkeologi?


E.

Kajian terhadap tinggalan petempatan manusia Zaman Prasejarah

F. Kajian terhadap tinggalan sejarah masyarakat lampau melalui kajian manuskrip


G. Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak, dan feature masyarakat lampau secara
sistematik melalui proses cari gali
H.

Kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau


secara sistematik melalui proses pemerhatian dan temu bual

24. Bagaimanakah Shih Huang Ti menyatukan seluruh wilayah kecil di China?


E. Sokongan bangsawan
F. Kemajuan perdagangan
G. Kekuatan angkatan tentera
H. Pemerintahan secara autokratik
25. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat
demikian supaya
E. Dilahirkan semula
F. Diberi pengampunan
G. Dimasukkan ke syurga
H. Disatukan dengan Tuhan

26. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang
ulung di Asia Tenggara?

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

13
V.

Perancang Bandar teratur

VI.

Terlindung daripada bencana alam

VII.

Berhampiran Tasik Tonle Sap

VIII.

Iklim sesuai untuk pertanian

E. I dan II
F.

II dan III

G. III dan IV
H. I dan IV
27. Apakah sumbangan al-Arqam bin Abu Arqam kepada dakwah Islamiah?
E. Mewakafkan rumahnya sebagai pusat gerakan
F. Membeli hamba yang beragama Islam
G. Menyertai gerakan dakwah secara terbuka
H. Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah
28. Abdullah bin Arqat membantuRasulullah s.a.w berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk
bantuan yang diberikan?
E. Mengawal keselamatan
F. Menjadi penunjuk jalan
G. Menyiasat pergerakan musuh
H. Membekal barang keperluan
29. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?
V.

Meluaskan wilayah

VI.

Menguasai ekonomi

VII.

Menjaga harta benda

VIII.

Mempertahankan diri

E. I dan II
F. I dan IV
G. II dan III
H. III dan IV
30. Maklumat berikut berkaitan siri peperangan dalam sejarah Islam.
Perang Badar
Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan.
Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri.

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

14

Apakah yang dapat disimpulkan daripada peristiwa tersebut?


E. Islam tidak berkembang melalui paksaan
F. Strategi perlu disusun dalam peperangan
G. Orang Islam mendapat kemenangan besar
H. Orang Arab Quraisy iri hati terhadap orang Islam

Syarat pertama
Perjanjian Hudaibiyah

Gencatan senjata selama


10 tahun
31.

Apakah kesan perjanjian tersebut?


E. Penghijrahan penduduk berkurangan
F. Pertambahan wilayah jajahan
G. Perluasan penyebaran Islam
H. Pengukuhan angkatan tentera
32. Bagaimanakah khalifah fdilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani
Abbasiyah?
E. Melalui majlis Syura
F. Mengamalkan sistem warisan
G. Mengikut wasiat khalifah terdahulu
H. Melantik atas pencalonan oleh ulama
33. Bagaimanakah dasar sosial Islam menarik minat golongan Kristian di Eropah untuk
memeluk agama Islam?
E. Sistem Kabilah
F. Semangat ghazi
G. Latar belakang keturunan
H. Berasaskan kecemerlangan individu

John Crawford
Emanuel Gadinho
1249/2 2016 Hakcipta JPN
Snouck Hurgronje
Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

15

34. Apakah persamaan tokoh-tokoh di atas?


E. Memulakan pentadbiran Barat
F. Mengemukakan teori kedatangan Islam
G. Menterjemah karya falsafah Arab
H. Memperkenalkan ilmu algebra dan matematik
35. Apakah ciri-ciri sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh para pedagang Islam?
V.

Ikhlas

VI.

Lemah lembut

VII.

Bersopan santun

VIII.

Bersungguh-sungguh

E. I dan II
F. I dan IV
G. II dan III
H. III dan IV

36. Apakah perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Asia
Tenggara setelah kedatangan Islam?
E. Sultan sebagai ketua negara
F. Pembesar tridisional dihapuskan
G. Institusi kesultanan dimansuhkan
H. Mufti dan Ulama menjadi bendahara

37. Apakah fungsi baitulmal yang diperkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota
Alam di Acheh?
E. Pembiayaan pendidikan
F. Pusat kegiatan ekonomi
G. Perbendaharaan negara
H. Pusat pengumpulan ilmu

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

16

38. Akta Pemagaran Tanah telah dikuatkuasakan oleh kerajaan British pada abad
ke-18?
E. Tuan tanah terpaksa menjual tanah
F. Petani kecil kehilangan punca rezeki
G. Rakyat biasa berpeluang mengaut keuntungan
H. Kegiatan pertanian dijalankan secara sara diri

39. Apakah maksud imperialisme?


E. Sikap ingin tahu tentang dunia luar Eropah
F. Usaha mentamadunkan masyarakat luar Eropah
G. Penguasaan sesebuah negara kuat terhadap negara yang lemah
H. Semangat berlumba-lumba untuk menjafi kuasa paling kuat di dunia

Tali
kail

Bubu

Jala
40. Senarai di atas digunakan oleh masyarakat Melayu untuk kegiatan
E. pertanian
F. perikanan
G. perlombongan
H. mengutip hasil hutan
41. Apakah kesan pengenalan Akta Tanah Simpanan Melayu (1913) terhadap orang
Melayu?
E. Peningkatan taraf hidup
F. Penerokaan kawasan baru
G. Peningkatan hasil pertanian
H. Pengekalan pemilikan tanah

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

17

42. Mengapakah perkembangan lebih pesat berlaku di pantai barat Tanah Melayu
semasa penjajahan British?
E. Ramai penduduk
F. Kekayaan hasil bumi
G. Kemudahan infrastruktur
H. Kedudukan yang strategik
43. Mengapakah imperialis Barat berminat untuk menguasai China dan India pada abad
ke-17?
E. Pasaran yang luas
F. Kesuburan tanah
G. Pelabuhan yang strategik
H. Kekayaan bahan mentah
44. Apakah persamaan perjuangan nasionalisme Raden Adjeng Kartini dan Pertubuhan
Muhammadiyah?
E. Membela nasib kaum wanita
F. Menegakkan Islam yang sebenar
G. Menerapkan idea moden dan sekular
H. Memberi tumpuan isu-isu pendidikan

45. Senarai berikut merujuk kepada pemimpin tempatan.

Dato Bahaman
Dato Maharaja Lela
Mengapakah mereka menentang

perluasan kuasa British?


E. Menuntut kemerdekaan
F. Mempertahankan hak mereka
G. Memelihara agama dan budaya
H. Membuktikan kesetiaan kepada raja
46. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh negara bangsa yang dibentuk
melalui amalan realpolitik?
V.
VI.

Itali
Jerman

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

18
VII.

Perancis

VIII.

Jepun

E. I dan II
F. I dan IV
G. II dan III
H. III dan IV

47. Maklumat berikut merupakan kata perbilangan adat yang diamalkan oleh masyarakat
di Negeri Sembilan.

Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak
Apakah perkara yang dapat
E. Pertabalan diraja
F. Majlis perkahwinan
G. Pemilihan Pemimpin
H. Upacara gotong-royong
48. Apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan
Tanah Melayu?
E. Kebebasan politik
F. Menguasai pentadbiran
G. Menentukan kerakyatan
H. Kedudukan istimewa dilindungi

Tahun
Perkara
1951
Sistem Ahli diperkenalkan
49. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu?

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

19
E. Merangka perlembagaan baru
F. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri
G. Membincangkan syarat kerakyatan
H. Melaksanakan pilihan raya umum

50. Usaha pemimpin Persekutuan Tanah Melayu untuk mengadakan pakatan murni telah
dilaksanakan sejak pertengahan abad ke-20 lagi.
E. Memupuk perpaduan
F. Memberi latihan kerajaan sendiri
G. Mengurangkan kuasa pembesar
H. Melonggarkan syarat kerakyatan
51. Bagaimanakah cara yang digunakan oleh tokoh-tokoh negara berikut untuk
mencapai kemerdekaan negara?

Tun H.S Lee


Tun Abdul Razak
Tun V.T Sambathan

E.

Penipuan

F. Provokasi
G. Peperangan
H. Perundingan
52. Rajah berikut berkaitan langkah ke arah pembentukan Malaysia.

Apakah X?

Menerangkan gagasan Malaysia


Mengumpulkan pandangan
penduduk
Menggalakkan kegiatan ke arah
pembentukan Malaysia

E. Suruhanjaya Reid
F. Suruhanjaya Cobbold
G. Jawatankuasa Antara Kerajaan
H. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum

53. Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan?


E. Warisan
F. Penggiliran
G. Pilihan raya

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

20
H. Musyawarah

54. Maklumat berikut berkaitan senarai yang terkandung dalam pengagihan kuasa
pentadbiran Malaysia.

Tanah
Undang-undang Islam
Pertanian dan Perhutanan
Perkara tersebut diberi
tanggungjawab kepada

E. Senator
F. Menteri
G. Kerajaan Negeri
H. Kerajaan Persekutuan
55. Bilakah Jalur Gemilang akan dikibarkan separuh tiang?
E. Kemangkatan Yang di-Pertuan Agong
F. Dalam istiadat rasmi negara
G. Negara diisytiharkan darurat
H. Sepanjang tempoh Parlimen dibubarkan

56. Maklumat berikut merujuk kepada program dalan Rancangan Malaysia Keempat.

Pemodalan Nasional Berhad


(PNB)
Amanah Saham Nasional (ASN)

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

21
Mengapakah kedua-dua program tersebut diperkenalkan?
E. Memberi dana kepada pengusaha kecil
F. Menggalakkan orang ramai membuat pelaburan
G. Menyediakan pinjaman modal kepada bumiputera
H. Mengimbangi pemilikan harta dan saham bumiputera

57. Rajah berikut merujuk kepada cabaran Wawasan 2020.


Cabaran Keempat

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan


beretika
Bagaimanakah
cabaran tersebut dapat direalisasikan?
E. Gagah menghadapi masalah
F.

Berfikir secara rasional

G. Keunggulan institusi kekeluargaan


H. Meningkatkan taraf hidup

58. Apakah matlamat Liga Bangsa pada tahun 1919?


E. Mewujudkan kerjasama antarabangsa
F. Menamatkan perang dingin
G. Menetapkan wilayah pengaruh
H. Menyelesaikan masalah insflasi
59. Apakah kesan daripada kemunculan Blok Dunia Berikut?
Blok Komunis

Blok Kapitalis

BLOK DUNIA
E. Terbentuknya Liga Bangsa
F. Tercetusnya Perang Dingin

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/1

22
G. Termetrai Perjanjian Versailles
H. Tamatnya Perang Dunia Pertama

60. Malaysia menentang Dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan.
Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut?
E. Menamatkan perlindungan politik
F. Memutuskan hubungan diplomatik
G. Menyekat bantuan kemanusiaan
H. Menghalang hubungan perdagangan
61. Maklumat berikut berkaitan dengan Mesyuarat Menteri-menteri Luar Asean.
Mesyuarat Menteri-menteri Luar
Asean
Apakah

Tarikh : November 1971

kesepakatan yang

dicapai dalam mesyuarat tersebut?


E. Pengisytiharan ZOPFAN
F. Pembentukan ASEAN
G. Penekanan industri berat
H. Perjanjian Kerjasama Pertahanan
62. Rajah berikut menunjukkan situasi di Asia Tenggara pada tahun 1963.
Malaysia - Indonesia

Pertelingkahan

Malaysia - Filipina

Bagaimanakah MAPHILINDO
berusaha menyelesaikan krisis tersebut?
E. Mengisytiharkan ZOPFAN

F. Menetapkan sempadan negara


G. Meminta bantuan PBB
H. Mengadakan kerjasama serantau

Kertas soalan tamat

1249/2 2016 Hakcipta JPN


Selangor

[Lihat halaman sebelah


SULIT