Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

MINGGU : 8 TARIKH: 19.9.2016 HINGGA 23.9.2016

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN: 4

TARIKH/ TAHUN MASA BIDANG/ STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


HARI TAJUK/ TEMA KANDUNGAN
20.8.2016 4M 11.40am Modul 4 : 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur seni Media :
(Selasa) - Mengenal Kraf Murid dapat mengenal, 4.1.1.1 Bentuk - konkrit Alat :
12.40pm Tradisional memahami dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh pencungkil
menyatakan bahasa seni dan tampak gigi atau
Aktiviti: Tembikar
visual yang ada pada 4.1.1.3 Warna - primer atau batang ais
Tema: tembikar . sekunder atau krim dan
Alam Semula tertier atau neutral berus
Jadi 4.1.2 Prinsisp Rekaan lukisan
4.1.2.1 Imbangan - simetri Bahan :
Tajuk: atau tidak simetri tanah liat dan
4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Mengenal dan menyatakan cat poster
Murid dapat jenis-jenis media sesuai
mengaplikasikan 4.2.1.1 Alat - pencungkil Bahan Bantu
pengetahuan bahasa seni gigi atau batang Belajar :
visual, media, serta ais krim dan berus Contoh
proses dan teknik dalam lukisan dan alatan mangkuk
penghasilan tembikar. lain EMK :
4.2.1.2 Bahan - tanah Keusahawana
liat, cat poster n, Kreativiti
dan bahan lain dan Inovasi
yang sesuai
4.2.2 Mengetahui penggunaan
bahan serta proses dan
teknik dalam penghasilan
karya.
4.2.2.1 Teknik picitan,
lingkaran

4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 Memilih dan memanipulasi


Murid dapat bahan secara kreatif
mengaplikasikan 4.3.2 Menggunakan bahasa seni
pengetahuan dan visual dalam penghasilan
kefahaman bahasa seni karya
visual, media serta proses 4.3.3 Mengaplikasikan proses
dan teknik dalam dan teknik yang sesuai
penghasilan tembikar dalam penghasilan
secara kreatif. tembikar.

4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang


Murid dapat membuat dihasilkan
apresiasi terhadap karya 4.4.2 Memperkenalkan tokoh-
sendiri dan rakan tokoh seni tembikar
dengan menumpukan tempatan
pada aspek bahasa seni 4.4.3 Menghargai dan
visual. menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan
23.8.2016 4K 11.10am Modul 4 : 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur seni Media :
(Jumaat) - Mengenal Kraf Murid dapat mengenal, 4.1.1.1 Bentuk - konkrit Alat :
12.10pm Tradisional memahami dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh pencungkil
menyatakan bahasa seni dan tampak gigi atau
Aktiviti: Tembikar
visual yang ada pada 4.1.1.3 Warna - primer atau batang ais
Tema: tembikar . sekunder atau krim dan
Alam Semula tertier atau neutral berus
Jadi 4.1.2 Prinsisp Rekaan lukisan
4.1.2.1 Imbangan - simetri Bahan :
Tajuk: atau tidak simetri tanah liat dan
4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 Mengenal dan menyatakan cat poster
Murid dapat jenis-jenis media sesuai
mengaplikasikan 4.2.1.1 Alat - pencungkil Bahan Bantu
pengetahuan bahasa seni gigi atau batang Belajar :
visual, media, serta ais krim dan berus Contoh
proses dan teknik dalam lukisan dan alatan mangkuk
penghasilan tembikar. lain EMK :
4.2.1.2 Bahan - tanah Keusahawana
liat, cat poster n, Kreativiti
dan bahan lain dan Inovasi
yang sesuai
4.2.2 Mengetahui penggunaan
bahan serta proses dan
teknik dalam penghasilan
karya.
4.2.2.1 Teknik picitan,
lingkaran

4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 Memilih dan memanipulasi


Murid dapat bahan secara kreatif
mengaplikasikan 4.3.2 Menggunakan bahasa seni
pengetahuan dan visual dalam penghasilan
kefahaman bahasa seni karya
visual, media serta proses 4.3.3 Mengaplikasikan proses
dan teknik dalam dan teknik yang sesuai
penghasilan tembikar dalam penghasilan
secara kreatif. tembikar.

4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang


Murid dapat membuat dihasilkan
apresiasi terhadap karya 4.4.2 Memperkenalkan tokoh-
sendiri dan rakan tokoh seni tembikar
dengan menumpukan tempatan
pada aspek bahasa seni 4.4.3 Menghargai dan
visual. menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

Tandatangan Pelajar Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia

_________________ __________________________ _____________________________

( ) ( ) ( )