Anda di halaman 1dari 2

Mengharg

ai Masa
Ketekunan
Nikmat Membawa
Mencipta Kejayaan

Peningkat Keseronok
an Bakat an Bekerja

Tongg
Keutamaa
n
ak Kemuliaan
Kesederha

Dua
Kesabaran naan

Belas
Kebijaksan Ketinggian
aan Peribadi
Berhemat

Kewajipan Kekuatan
Menjalank Sifat Baik
an Tugas Hati
Pengaruh
Teladan
Sumber: Tonggak Dua Belas: Penerapan Nilai, Norma dan Etika Perkhidmatan.

(1993). INTAN. Hlmn. xxii

Anda mungkin juga menyukai