Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN A

NOTA SERAH TUGAS

I. SURAT PENGESAHAN DAN AKUAN TERIMA


NOTA SERAH TUGAS
(a) Adalah saya SHARYWANI SIMIN No. Kad Pengenalan
830423-12-5394
Fail Jabatan JP(sb) /04885 yang memegang jawatan PPPS DG
41
di Kementerian / Jabatan / Sekolah* SMK PENGIRAN OMAR
II, SIPITANG
dari tarikh 07.01.2008 hingga SEKARANG bersama-sama ini
menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat BIL JPA 193/6/3
4(20) bertarikh 19 Julai, 1985.

Diserahkan oleh: Disemak


oleh:

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: SHARYWANI BINTI SIMIN
(Pegawai yang menyerahkan tugas)

(b) Adalah saya _______________________________ yang mengambil


alih
tugas jawatan ______________________________________________
Kementerian / Jabatan / Sekolah* _________________________
mulai
tarikh ____________ _____ mengaku telah menerima satu(1)
salinan.

Nota Serah Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja*.

Diterima oleh: Disaksikan oleh:

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: Nama:
(Pegawai yang akan mengambil alih tugas)
Seperti yang dikehendaki oleh arahan JPA 193/6/3-4(20) bertarikh
19hb Julai 1985, maka dengan ini disediakan Akaun Penyerahan
Tugas pengawai yang bertukar kepada Ketua Jabatan.

1. Butir butir Pengawai bertukar :

1.1 Nama Pengawai : SHARYWANI BINTI SIMIN

1.2 No. Kad Pengenalan : 830423125394

1.3 Alamat Kediaman : PETI SURAT 121, 89857


SIPITANG, SABAH.

1.4 Tempoh Berkhidmat : 5 TAHUN

1.5 Tarikh Bertukar : 1 JANUARI 2013

1.6 Tempat bertukar yang baru : SMK LABUAN, WP LABUAN.


II.SENARAI TUGAS JAWATAN

1. GURU KELAS 4 BIJAK 2012


2. SETIAUSAHA PIBG
3. KETUA PENASIHAT PPIM

III. TUGAS-TUGAS YANG BELUM DISELESAIKAN


TIADA
IV. SENARAI HARTA BENDA / PERALATAN PEJABAT

BIL SENARAI HARTA CATATAN / UNTUK


BENDA / PERALATAN RUJUKAN PERHATIAN
PEJABAT
1 FAIL PIBG UNTUK SIMPANAN PN. MUNIRAH HJ
BENDAHARI PIBG KIFREE
2 FAIL PERSATUAN UNTUK SIMPANAN PN. DG SHARMILA
PUTERI ISLAM GURU PENASIHAT AK. CHUCHU
PPIM
3 KAD OO1 PELAJAR 4 UNTUK SIMPANAN CIK SARAHAINI MAT
BIJAK 2012 GURU KAUNSELING NOR

V. KEDUDUKAN KEWANGAN / AKAUN DAN LAIN-LAIN


(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)

VI. FAIL MEJA


RUJUK LAMPIRAN A 1

VII. MANUAL PROSEDUR KERJA


TIADA

VIII. LAIN-LAIN
TIADA