Anda di halaman 1dari 1

Kepimpinan dan situasi

Pemimpin hendaklah mengenali situasi dan sesuaikannya mengikut


keadaan berkenaan. Umpamanya, menggunakan gaya autokratik
kepada pengikut yang berpendidikan tinggi, bermotivasi, penuh
keyakinan dan sering berusaha dengan gigih akan hanya membawa
masalah. Namun begitu gaya autokratik ini juga mungkin sesuai jika
diamalkan dalam situasi di mana ahliahlinya tidak berkemahiran
tinggi, tidak matang, dan belum disahkan dalam jawatannya. Gaya
Leissez-Faire dikatakan berkesan jika dikenakan kepada orang-orang
bawahan yang matang dan bermotivasi tinggi.

Salah satu teori yang popular dalam pendekatan ini ialah teori
kepimpinan situasi yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard.
Teori ini mencadangkan bahawa:

Orang yang rendah kematangannya perlu diberitahu atau dirah


supaya menjalankan tugasnya.

Orang yang memiliki sedikit kemampuan dan komitmennya yang


rendah, hendaklah dibimbing.

Orang yang tinggi keupayaan, tetapi komitmennya berubah-


ubah hendaklah disokong.

Orang yang tinggi kematangannya perlu dibperanyakkan


pengupayaan.