Anda di halaman 1dari 1

BAYARAN TAMBAHAN

BIL PERKARA RM
1 Bayaran KAFA setiap bulan (Beragama Islam) 10.00
2 Baju senaman 27.00
3 Gambar Berjubah 35.00
4 Folder 12.00
5 Tanda Nama 5.00
6 Kad Yuran 3.00
Jumlah Besar 92.00
BAYARAN TAMBAHAN

BIL PERKARA RM
1 Bayaran KAFA setiap bulan (Beragama Islam) 10.00
2 Baju senaman 27.00
3 Gambar Berjubah 35.00
4 Folder 12.00
5 Tanda Nama 5.00
6 Kad Yuran 3.00
Jumlah Besar 92.00
BAYARAN TAMBAHAN

BIL PERKARA RM
1 Bayaran KAFA setiap bulan (Beragama Islam) 10.00
2 Baju senaman 27.00
3 Gambar Berjubah 35.00
4 Folder 12.00
5 Tanda Nama 5.00
6 Kad Yuran 3.00
Jumlah Besar 92.00