Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/2

SEKOLAH.......................................................................................................................

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN

1. Tajuk Program : ..............................................................................................................................................

2. Tarikh Pelaksanaan : .......................................................................................................................................

3. Aktiviti yang dijalankan : ................................................................................................................................

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Disediakan oleh : Disahkan :

......................................................... .........................................................

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00