Anda di halaman 1dari 59

FORMULIR PENILAIAN

NAMA KK ALAMAT KK
1 Heryanto RT 02 RW 05
2 Sumadi RT 02 RW 05
3 Sarno RT 02 RW 05
4 Suwardi RT 02 RW 05
5 Widiantoro RT 02 RW 05
6 Tariwen RT 02 RW 05
7 Datam RT 02 RW 05
8 Hernawan RT 02 RW 05

KOMPONEN
NO RUMAH YG KRITERIA NILAI
DINILAI
I KOMPONEN RUMAH

1 Langit-langit a. Tidak ada 0


b. Ada, kotor, sulit dibersihkan, dan rawan kecelakaan 1
c. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan 2
2 Dinding a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/ilalang) 1
b. Semi permanen/setengah tembok/pasangan bata atau 2
batu yang tidak diplester/papan yang tidak kedap air.
c. Permanen (Tembok/pasangan batu bata yang diplester) 3
papan kedap air.
3 Lantai a. Tanah 0
b. Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran 1
yang retak dan berdebu.
c. Diplester/ubin/keramik/papan (rumah panggung). 2
4 Jendela kamar tidua. Tidak ada 0
b. Ada 1
5 Jendela ruang kel a. Tidak ada 0
b. Ada 1
6 Ventilasi a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai 1
c. Ada, lubang ventilasi > 10% dari luas lantai 2
7 Lubang asap dapu a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai dapur 1
b. Ada, lubang ventilasi dapur > 10% dari luas lantai dapur 2
(asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan
atau ada peralatan lain yang sejenis.
8 Pencahayaan a. Tidak terang, tidak dapat dipergunakan untuk membaca 0
b. Kurang terang, sehingga kurang jelas untuk membaca 1
dengan normal
c. Terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk 2
membaca dengan normal.

II SARANA SANITASI

1 Sarana Air Bersih a. Tidak ada 0


(SGL/SPT/PP/KU/Pb. Ada, bukan milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 1
c. Ada, milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 2
e. Ada, milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 3
d. Ada, bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 4
2 Jamban (saran pe a. Tidak ada. 0
ngan kotoran). b. Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup, disalurkan ke 1
sungai / kolam
c. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, disalurkan ke sungai 2
atau kolam
d. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank 3
e. Ada, leher angsa, septic tank. 4
3 Sarana Pembuang a. Tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman 0
Air Limbah (SPAL) b. Ada, diresapkan tetapi mencemari sumber air (jarak 1
sumber air (jarak dengan sumber air < 10m).
c. Ada, dialirkan ke selokan terbuka 2
d. Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak 3
dengan sumber air > 10m).
e. Ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk 4
diolah lebih lanjut.

4 Saran Pembuanga a. Tidak ada 0


Sampah/Tempat S b. Ada, tetapi tidak kedap air dan tidak ada tutup 1
c. Ada, kedap air dan tidak bertutup 2
d. Ada, kedap air dan bertutup. 3
III PERILAKU PENGHUNI

1 Membuka Jendela a. Tidak pernah dibuka 0


Kamar Tidur b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2

2 Membuka jendela a. Tidak pernah dibuka 0


Ruang Keluarga b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2

3 Mebersihkan ruma a. Tidak pernah 0


dan halaman b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari 2

4 Membuang tinja baa. Dibuang ke sungai/kebun/kolam sembarangan 0


dan balita ke jamb b. Kadang-kadang ke jamban 1
c. Setiap hari dibuang ke jamban 2

5 Membuang sampaha. Dibuang ke sungai / kebun / kolam sembarangan 0


pada tempat samp b. Kadang-kadang dibuang ke tempat sampah 1
c. Setiap hari dibuang ke tempat sampah. 2

IV PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN


ada keluarga yang 1. Tidak ada
dalam 6 bulan tera 2. ada
a. Diare
b.ISPA
c.TBC
d. Scabies
e. Laijn - lain
V KEBERADAAN VEKTOR PENYAKIT
Ditemui Tikus a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui nyamuk a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui lalat a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui kecoa a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu

TOTAL HASIL PENILAIAN

Keterangan :
Hasil Penila : NILAI x BOBOT
Kriteria :
1) Rumah S = 1068 - 1200
2) Rumah T = < 1068
ORMULIR PENILAIAN RUMAH

DESA : Kemutug Lor

KECAMATAN : Baturraden

KABUPATEN : Banyumas

PROPINSI : Jawa Tengah

NAMA PETUGAS Luzen Tiratilarsih Inayatus Sholikhah


Finish Kuntari Siti Hidayatul M
TANGGAL : 4 Mei 2017
HASIL PENILAIAN
BOBOT (NO. KK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

31

31 31 31 31
62 62 62 62 62

62

93 93 93 93 93 93 93 93

62 62 62 62 62 62 62 62 62

31 31 31 31 31 31 31 31 31

31 31 31 31 31 31 31 31 31
0

62 62 62 62 62 62 62 62
0 0 0 0
31 31 31 31 31

31 31 31 31 31

62 62 62 62

25
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0

50

100 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50 50 50

25
50 50 50 50 50 50 50 50

0 0
44
88 88 88 88 88 88

0
44
88 88 88 88 88 88 88

44
88 88 88 88 88 88 88 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 88 88 88 88 88 88 88 88

v v v v v v v v

v
v v
v v v
v v v v

v v
v v v v v v v
v v
v
v v v v v v
v
v v
v v v v v v

1055 967 655 1055 936 1011 993 1024 1055


10 11 12

62 62

93 93 93

62 62 62

31 31 31

31 31 31

62 62 62

31 31 31

31 31 31
100 100 100

100 100 100

50 50 50

50 50 50

88 88 88

88 88 88

88 88 88

88 88

88 88 88

v v v
v v v

v v v

v v v

v v v

1143 1143 993


FORMULIR P
NAMA KK
1 Heryanto
2 Sumadi
3 Sarno
4 Suwardi
5 Widiantoro
6 Tariwen
7 Datam
8 Hernawan

KOMPONEN
NO RUMAH YG
DINILAI
I KOMPONEN RUMAH

1 Langit-langit

2 Dinding

3 Lantai

4 Jendela kamar tidur

5 Jendela ruang keluarga

6 Ventilasi

7 Lubang asap dapur

8 Pencahayaan

II SARANA SANITASI

1 Sarana Air Bersih


(SGL/SPT/PP/KU/PAH)
2 Jamban (saran pembua
ngan kotoran).

3 Sarana Pembuangan
Air Limbah (SPAL)

4 Saran Pembuangan
Sampah/Tempat Samp

III PERILAKU PENGHUNI

1 Membuka Jendela
Kamar Tidur

2 Membuka jendela
Ruang Keluarga

3 Mebersihkan rumah
dan halaman

4 Membuang tinja bayi


dan balita ke jamban

5 Membuang sampah
pada tempat sampah

IV PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN


ada keluarga yang terke
dalam 6 bulan terakhir

V KEBERADAAN VEKTOR PENYAKIT


Ditemui Tikus
ditemui nyamuk

ditemui lalat

ditemui kecoa

Keterangan :
Hasil Penilaian : NILAI x BOBOT
Kriteria :
1) Rumah Sehat = 1068 - 1200
2) Rumah Tidak Sehat = < 1068
FORMULIR PENILAIAN RUMAH
ALAMAT KK
RT 02 RW 05
RT 02 RW 05
RT 02 RW 05
RT 02 RW 05
RT 02 RW 05
RT 02 RW 05
RT 02 RW 05
RT 02 RW 05

KRITERIA NILAI BOBOT


1

31
a. Tidak ada 0
b. Ada, kotor, sulit dibersihkan, dan rawan kecelakaan 1
c. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan 2 62
a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/ilalang) 1
b. Semi permanen/setengah tembok/pasangan bata atau 2
batu yang tidak diplester/papan yang tidak kedap air.
c. Permanen (Tembok/pasangan batu bata yang diplester) 3 93
papan kedap air.
a. Tanah 0
b. Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran 1
yang retak dan berdebu.
c. Diplester/ubin/keramik/papan (rumah panggung). 2 62
a. Tidak ada 0
b. Ada 1 31
a. Tidak ada 0
b. Ada 1 31
a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai 1
c. Ada, lubang ventilasi > 10% dari luas lantai 2 62
a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai dapur 1
b. Ada, lubang ventilasi dapur > 10% dari luas lantai dapur 2 62
(asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan
atau ada peralatan lain yang sejenis.
a. Tidak terang, tidak dapat dipergunakan untuk membaca 0
b. Kurang terang, sehingga kurang jelas untuk membaca 1
dengan normal
c. Terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk 2 62
membaca dengan normal.

25

a. Tidak ada 0
b. Ada, bukan milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 1
c. Ada, milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 2
e. Ada, milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 3
d. Ada, bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 4 100
a. Tidak ada. 0
b. Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup, disalurkan ke 1
sungai / kolam
c. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, disalurkan ke sungai 2
atau kolam
d. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank 3
e. Ada, leher angsa, septic tank. 4 100
a. Tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman 0
b. Ada, diresapkan tetapi mencemari sumber air (jarak 1
sumber air (jarak dengan sumber air < 10m).
c. Ada, dialirkan ke selokan terbuka 2 50
d. Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak 3
dengan sumber air > 10m).
e. Ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk 4
diolah lebih lanjut.

a. Tidak ada 0
b. Ada, tetapi tidak kedap air dan tidak ada tutup 1
c. Ada, kedap air dan tidak bertutup 2 50
d. Ada, kedap air dan bertutup. 3
PENGHUNI
44
a. Tidak pernah dibuka 0
b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2 88

a. Tidak pernah dibuka 0


b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2 88

a. Tidak pernah 0
b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari 2 88

a. Dibuang ke sungai/kebun/kolam sembarangan 0


b. Kadang-kadang ke jamban 1
c. Setiap hari dibuang ke jamban 2 88

a. Dibuang ke sungai / kebun / kolam sembarangan 0


b. Kadang-kadang dibuang ke tempat sampah 1
c. Setiap hari dibuang ke tempat sampah. 2 88
BERBASIS LINGKUNGAN
1. Tidak ada v
2. ada
a. Diare
b.ISPA
c.TBC
d. Scabies
e. Laijn - lain
AAN VEKTOR PENYAKIT
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu v
a. Tidak ada v
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu v
c. Ada mengganggu
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu v
c. Ada mengganggu

TOTAL HASIL PENILAIAN 1205


UMAH

DESA : Kemutug Lor

KECAMATAN : Baturraden

KABUPATEN : Banyumas

PROPINSI : Jawa Tengah

NAMA PETUGAS Allinda Irani Zuyyinah


Tugi Yuliana
TANGGAL : 4 Mei 2017
HASIL PENILAIAN
(NO. KK)
2 3 4 5 6 7 8 9 10

31
62 62 62 62 62 62

62

93 93 93 93 93 93

62 62 62 62 62 62 62

31 31 31 31 31 31 31

31 31 31 31 31 31 31

62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62
100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50

50 50
75 75 75 75 75

88 88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88 88

v v v v v v v

v v
v v
v v v
v v v v v
v v

v v v
v v v v

v v v
v v v
v

1143 1205 1230 1230 1230 1142 1142


FORMULIR
NAMA KK ALAMAT KK
1 Sudiyono 1. RT 03 RW 05
2 Suwardi 2. RT 03 RW 05
3 Narso 3. RT 03 RW 05
4 Tasmudi 4. RT 03 RW 05
5 Suyanto 5. RT 03 RW 05
6 Joko Purwanto 6. RT 03 RW 05
7 Suwandi 7. RT 03 RW 05
8 Tarwo 8. RT 03 RW 05
9 Kusnari 9. RT 03 RW 05
10 Purwanto 10. RT 03 RW 05
11 Nirkam 11. RT 03 RW 05
12 Sariwer 12. RT 03 RW 05
13 Karsum 13. RT 03 RW 05
14 Idin 14. RT 03 RW 05
15 Koco 15. RT 03 RW 05
16 Ponco 16. RT 03 RW 05

KOMPONEN
NO RUMAH YG KRITERIA
DINILAI
I KOMPONEN RUMAH

1 Langit-langit a. Tidak ada


b. Ada, kotor, sulit dibersihkan, dan rawan kecelakaan
c. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan
2 Dinding a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/ilalang)
b. Semi permanen/setengah tembok/pasangan bata atau
batu yang tidak diplester/papan yang tidak kedap air.
c. Permanen (Tembok/pasangan batu bata yang diplester)
papan kedap air.
3 Lantai a. Tanah
b. Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran
yang retak dan berdebu.
c. Diplester/ubin/keramik/papan (rumah panggung).
4 Jendela kamar tidur a. Tidak ada
b. Ada
5 Jendela ruang keluarga a. Tidak ada
b. Ada
6 Ventilasi a. Tidak ada
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai
c. Ada, lubang ventilasi > 10% dari luas lantai
7 Lubang asap dapur a. Tidak ada
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai dapur
b. Ada, lubang ventilasi dapur > 10% dari luas lantai dapur
(asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan
atau ada peralatan lain yang sejenis.
8 Pencahayaan a. Tidak terang, tidak dapat dipergunakan untuk membaca
b. Kurang terang, sehingga kurang jelas untuk membaca
dengan normal
c. Terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk
membaca dengan normal.

II SARANA SANITASI
1 Sarana Air Bersih a. Tidak ada
(SGL/SPT/PP/KU/PAH). b. Ada, bukan milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh.
c. Ada, milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh.
e. Ada, milik sendiri dan memenuhi syarat kesh.
d. Ada, bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesh.
2 Jamban (saran pembua- a. Tidak ada.
ngan kotoran). b. Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup, disalurkan ke
sungai / kolam
c. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, disalurkan ke sungai
atau kolam
d. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank
e. Ada, leher angsa, septic tank.
3 Sarana Pembuangan a. Tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman
Air Limbah (SPAL) b. Ada, diresapkan tetapi mencemari sumber air (jarak
sumber air (jarak dengan sumber air < 10m).
c. Ada, dialirkan ke selokan terbuka
d. Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak
dengan sumber air > 10m).
e. Ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk
diolah lebih lanjut.

4 Saran Pembuangan a. Tidak ada


Sampah/Tempat Sampah b. Ada, tetapi tidak kedap air dan tidak ada tutup
c. Ada, kedap air dan tidak bertutup
d. Ada, kedap air dan bertutup.
III PERILAKU PENGHUNI

1 Membuka Jendela a. Tidak pernah dibuka


Kamar Tidur b. Kadang-kadang
c. Setiap hari dibuka

2 Membuka jendela a. Tidak pernah dibuka


Ruang Keluarga b. Kadang-kadang
c. Setiap hari dibuka

3 Mebersihkan rumah a. Tidak pernah


dan halaman b. Kadang-kadang
c. Setiap hari

4 Membuang tinja bayi a. Dibuang ke sungai/kebun/kolam sembarangan


dan balita ke jamban b. Kadang-kadang ke jamban
c. Setiap hari dibuang ke jamban

5 Membuang sampah a. Dibuang ke sungai / kebun / kolam sembarangan


pada tempat sampah b. Kadang-kadang dibuang ke tempat sampah
c. Setiap hari dibuang ke tempat sampah.

IV PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN


ada keluarga yang terkena sa
1. Tidak ada
dalam 6 bulan terakhir 2. ada
a. Diare
b.ISPA
c.TBC
d. Scabies
e. Laijn - lain
V KEBERADAAN VEKTOR PENYAKIT
Ditemui Tikus a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui nyamuk a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui lalat a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui kecoa a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu

TOTAL HASIL PENILAIAN

Keterangan :
Hasil Peni : NILAI x BOBOT
Kriteria :
1) Rumah = 1068 - 1200
2) Rumah = < 1068
FORMULIR PENILAIAN RUMAH

DESA : Kemutug Lor

KECAMATAN : Baturraden

KABUPATEN : Banyumas

PROPINSI : Jawa Tengah

NAMA PETUGAS : Girindra Yoga P


Izza Anzili R
Saring Widodo
Satrio Dwi Nuggroho
Tio Pangestu
TANGGAL : 4 Mei 2017

HASIL PENILAIAN
NILAI BOBOT (NO. KK)
1 2 3 4 5 6

31
0 0
1 31 31
2 62 62 62 62 62 62
1 31
2 62

3 93 93 93 93 93 93 93

0 0
1 31

2 62 62 62 62 62 62 62
0 0
1 31 31 31 31 31 31 31
0 0
1 31 31 31 31 31 31 31
0 0
1 31
2 62 62 62 62 62 62 62
0 0
1 31 31
2 62 62 62 62 62 62

0 0
1 31 31

2 62 62 62 62 62 62

25
0 0
1 25
2 50
3 75
4 100 100 100 100 100 100 100
0 0
1 25

2 50

3 75
4 100 100 100 100 100 100 100
0 0
1 25

2 50 50 50 50 50 50 50
3 75

4 100

0 0
1 25 25 25 25 25 25 25
2 50
3 75

0 0
1 44
2 88 88 88 88 88 88 88

0 0
1 44
2 88 88 88 88 88 88 88

0 0
1 44
2 88 88 88 88 88 88 88

0 0 0
1 44
2 88 88 88 88 88 88

0 0
1 44
2 88 88 88 88 88 88 88

v v v v v v

v v
v v
v v
v
v v v v
v
v v
v v v v

v v v v v v

1180 1118 1180 1149 1180 1092


N

7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0
31
62 62 62 62 62

93 93 93 93 93 93 93 93 93

62 62 62 62 62 62 62 62 62

31 31 31 31 31 31 31 31 31

31 31 31 31 31 31 31 31 31

62 62 62 62 62 62 62 62 62

31
62 62 62 62 62 62 62 62

31

62 62 62 62 62 62 62 62
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0

50

100 100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50 50
75

25 25 25 25 25 25 25 25 25

88 88 88 88 88 88 88 88

44
88 88 88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88 88 88 88

0 0 0 0

88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88 88 88 88

v v v v v v v v

v
v v v v v v
v v
v v v v v
v v v v

v v v
v v v v v v

v v v v v v
v v v

1030 1149 867 955 1180 986 1180 1180 1180


16

62

93

62

31

31

62

62

62
100

100

50

25

88

88

88

88

88

v
v

1180
FORMULIR
NAMA KK
1 Wiwit Kusmanto
2 Sartam
3 Wardi
4 Murtomo taripan
5 Sikun
6 Kusianto
7 Sisworo
8 Sumnarno
9 Ristanto Adi
10 Dasino
11 Kartim
12 Wahyu Sudiarto
13 Tarinah
14 Kuat Warsito
15 Sukarjo Datim
16 Sucikun
KOMPONEN
NO RUMAH YG
DINILAI
I KOMPONEN RUMAH

1 Langit-langit

2 Dinding

3 Lantai

4 Jendela kamar tidur

5 Jendela ruang keluarga

6 Ventilasi

7 Lubang asap dapur

8 Pencahayaan
II SARANA SANITASI

1 Sarana Air Bersih


(SGL/SPT/PP/KU/PAH).

2 Jamban (saran pembua-


ngan kotoran).

3 Sarana Pembuangan
Air Limbah (SPAL)

4 Saran Pembuangan
Sampah/Tempat Sampah

III PERILAKU PENGHUNI

1 Membuka Jendela
Kamar Tidur

2 Membuka jendela
Ruang Keluarga

3 Mebersihkan rumah
dan halaman

4 Membuang tinja bayi


dan balita ke jamban

5 Membuang sampah
pada tempat sampah

IV PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN


ada keluarga yang terkena sakit
dalam 6 bulan terakhir
V KEBERADAAN VEKTOR PENYAKIT
Ditemui Tikus

ditemui nyamuk

ditemui lalat

ditemui kecoa
Keterangan :
Hasil Penil : NILAI x BOBOT
Kriteria :
1) Rumah = 1068 - 1200
2) Rumah = < 1068
FORMULIR PENILAIAN RUMAH
ALAMAT KK
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05
RT 04 RW 05

KRITERIA NILAI BOBOT


1

31
a. Tidak ada 0
b. Ada, kotor, sulit dibersihkan, dan rawan kecelakaan 1
c. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan 2 62
a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/ilalang) 1
b. Semi permanen/setengah tembok/pasangan bata atau 2 62
batu yang tidak diplester/papan yang tidak kedap air.
c. Permanen (Tembok/pasangan batu bata yang diplester) 3
papan kedap air.
a. Tanah 0
b. Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran 1
yang retak dan berdebu.
c. Diplester/ubin/keramik/papan (rumah panggung). 2 62
a. Tidak ada 0
b. Ada 1 31
a. Tidak ada 0
b. Ada 1 31
a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai 1
c. Ada, lubang ventilasi > 10% dari luas lantai 2 62
a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai dapur 1
b. Ada, lubang ventilasi dapur > 10% dari luas lantai dapur 2 62
(asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan
atau ada peralatan lain yang sejenis.
a. Tidak terang, tidak dapat dipergunakan untuk membaca 0
b. Kurang terang, sehingga kurang jelas untuk membaca 1
dengan normal
c. Terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk 2 62
membaca dengan normal.
25
a. Tidak ada 0
b. Ada, bukan milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 1
c. Ada, milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 2
e. Ada, milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 3 75
d. Ada, bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 4
a. Tidak ada. 0
b. Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup, disalurkan ke 1 25
sungai / kolam
c. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, disalurkan ke sungai 2
atau kolam
d. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank 3
e. Ada, leher angsa, septic tank. 4
a. Tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman 0
b. Ada, diresapkan tetapi mencemari sumber air (jarak 1
sumber air (jarak dengan sumber air < 10m).
c. Ada, dialirkan ke selokan terbuka 2 50
d. Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak 3
dengan sumber air > 10m).
e. Ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk 4
diolah lebih lanjut.

a. Tidak ada 0
b. Ada, tetapi tidak kedap air dan tidak ada tutup 1
c. Ada, kedap air dan tidak bertutup 2 50
d. Ada, kedap air dan bertutup. 3
44

a. Tidak pernah dibuka 0


b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2 88

a. Tidak pernah dibuka 0


b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2 88

a. Tidak pernah 0
b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari 2 88

a. Dibuang ke sungai/kebun/kolam sembarangan 0 0


b. Kadang-kadang ke jamban 1
c. Setiap hari dibuang ke jamban 2

a. Dibuang ke sungai / kebun / kolam sembarangan 0


b. Kadang-kadang dibuang ke tempat sampah 1
c. Setiap hari dibuang ke tempat sampah. 2 88
NGKUNGAN
1. Tidak ada
2. ada
a. Diare v
b.ISPA
c.TBC
d. Scabies
e. Laijn - lain
PENYAKIT
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu v
c. Ada mengganggu
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu v
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu v
c. Ada mengganggu
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu v

TOTAL HASIL PENILAIAN 955


RUMAH

DESA : Kemutug Lor

KECAMATAN : Baturraden

KABUPATEN : Banyumas

PROPINSI : Jawa Tengah

NAMA PETUGAS Adityo Pratama


Nilam Safitri Ariani
Sri Rejeki
TANGGAL : 4 Mei 2017

HASIL PENILAIAN
(NO. KK)
2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0

62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62 62 62

31 31 31 31 31 31 31 31 31

31 31 31 31 31 31 31 31 31

62 62 62 62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62 62 62 62

31

62 62 62 62 62 62 62 62
75 75 75 75 75 75 75 75 75

0 0
25 25

100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50 50 50

44
88 88 88 88 88 88 88 88

44
88 88 88 88 88 88 88 88

44
88 88 88 88 88 88 88 88

0 0 0 0

88 88 88

88 88 88 88 88 88 88 88 88

v v v

v
demam syaraf paru - paru Influenza influenza

v v v v
v v v v
v

v v v v
v v v v v
v v v v v v
v v v

v
v v v v v
v v v

999 1149 1149 961 942 1030 1048 999 961


11 12 13 14 15 16

31 31 31 31
62 62

62 62 62

93 93 93

62 62 62 62 62 62

31 31 31 31 31 31

31 31 31 31 31 31

62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62

62 62 62 62 62 62
75 75 75 75 75 75

0 0
25 25

100 100

50 50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50

88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88

88 88 88 88 88 88

0 0

88 88 88 88 88 88
batuk batuk pegal - pegal influenza influenza influenza

v v v v
v v

v v v v v
v
v v v v
v v

v v v
v v v

961 986 1030 955 1036 1092


FOR
NAMA KK
1 Slamet W
2 Diwen
3 Niken
4 Prasongko
5 Kisun
6 Tira Martoyo
7 Sukhem
8 Ahmad Hadidi
9 Sarni
10 Daryono
11 Sarwinyas Ritam

NO
KOMPONEN
I RUMAH YG
DINILAI
1 KOMPONEN RUMAH

Langit-langit
2

Dinding

Lantai

5 Jendela kamar tidur

6 Jendela ruang keluarga

Ventilasi
7

Lubang asap dapur

Pencahayaan

II

1 SARANA SANITASI

Sarana Air Bersih


(SGL/SPT/PP/KU/PAH).

Jamban (saran pembua-


ngan kotoran).

Sarana Pembuangan
Air Limbah (SPAL)

Saran Pembuangan
Sampah/Tempat Sampah
III

1 PERILAKU PENGHUNI

Membuka Jendela
Kamar Tidur
2

Membuka jendela
Ruang Keluarga
3

Mebersihkan rumah
dan halaman
4

Membuang tinja bayi


dan balita ke jamban
5

Membuang sampah
pada tempat sampah

IV PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN


ada keluarga yang terkena
dalam 6 bulan terakhir
V KEBERADAAN VEKTOR PENYAKIT
Ditemui Tikus

ditemui nyamuk

ditemui lalat

ditemui kecoa

Keterangan : : NILAI x BOBOT


Hasil Penilaian
Kriteria : = 1068 - 1200
1) Rumah Sehat = < 1068
2) Rumah Tidak Sehat
FORMULIR PENILAIAN RUMAH
ALAMAT KK
1. RT 05 RW 05
2. RT 05 RW 05
3. RT 05 RW 05
4. RT 05 RW 05
5. RT 05 RW 05
6. RT 05 RW 05
7. RT 05 RW 05
8. RT 05 RW 05
9. RT 05 RW 05
10. RT 05 RW 05
11. RT 05 RW 05

HASIL PENILAIAN
KRITERIA NILAI BOBOT
1 2

31
a. Tidak ada 0 0 0
b. Ada, kotor, sulit dibersihkan, dan rawan kecelakaan 1 31
c. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan 2 62 62
a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/ilalang) 1 31
b. Semi permanen/setengah tembok/pasangan bata atau 2 62
batu yang tidak diplester/papan yang tidak kedap air.
c. Permanen (Tembok/pasangan batu bata yang diplester) 3 93 93 93
papan kedap air.
a. Tanah 0 0
b. Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran 1 31 31
yang retak dan berdebu.
c. Diplester/ubin/keramik/papan (rumah panggung). 2 62 62
a. Tidak ada 0 0
b. Ada 1 31 31 31
a. Tidak ada 0 0
b. Ada 1 31 31 31
a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai 1
c. Ada, lubang ventilasi > 10% dari luas lantai 2 62 62 62
a. Tidak ada 0 0 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai dapur 1 31 31
b. Ada, lubang ventilasi dapur > 10% dari luas lantai dapur 2 62
(asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan
atau ada peralatan lain yang sejenis.
a. Tidak terang, tidak dapat dipergunakan untuk membaca 0 0
b. Kurang terang, sehingga kurang jelas untuk membaca 1 31 31
dengan normal
c. Terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk 2 62 62
membaca dengan normal.

25

a. Tidak ada 0 0
b. Ada, bukan milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 1 25
c. Ada, milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 2 50
e. Ada, milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 3 75
d. Ada, bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 4 100 100 100
a. Tidak ada. 0 0 0
b. Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup, disalurkan ke 1 25
sungai / kolam
c. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, disalurkan ke sungai 2 50
atau kolam
d. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank 3 75
e. Ada, leher angsa, septic tank. 4 100 100
a. Tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman 0 0 0
b. Ada, diresapkan tetapi mencemari sumber air (jarak 1 25
sumber air (jarak dengan sumber air < 10m).
c. Ada, dialirkan ke selokan terbuka 2 50
d. Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak 3 75 75
dengan sumber air > 10m).
e. Ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk 4 100
diolah lebih lanjut.

a. Tidak ada 0 0
b. Ada, tetapi tidak kedap air dan tidak ada tutup 1 25
c. Ada, kedap air dan tidak bertutup 2 50 50 50
d. Ada, kedap air dan bertutup. 3 75

a. Tidak pernah dibuka 0 0


b. Kadang-kadang 1 44 44 44
c. Setiap hari dibuka 2 88

a. Tidak pernah dibuka 0 0 0 0


b. Kadang-kadang 1 44
c. Setiap hari dibuka 2 88

a. Tidak pernah 0 0
b. Kadang-kadang 1 44
c. Setiap hari 2 88 88 88

a. Dibuang ke sungai/kebun/kolam sembarangan 0 0 0


b. Kadang-kadang ke jamban 1 44
c. Setiap hari dibuang ke jamban 2 88 88

a. Dibuang ke sungai / kebun / kolam sembarangan 0 0


b. Kadang-kadang dibuang ke tempat sampah 1 44
c. Setiap hari dibuang ke tempat sampah. 2 88 88 88

RBASIS LINGKUNGAN
1. Tidak ada
2. ada
a. Diare
b.ISPA
c.TBC
d. Scabies
e. Laijn - lain Thyus Thypus
N VEKTOR PENYAKIT
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu v
c. Ada mengganggu v
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu v v
c. Ada mengganggu
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu v v
a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu v
c. Ada mengganggu v

TOTAL HASIL PENILAIAN 1036 680


MAH

DESA : Kemutug Lor

KECAMATAN : Baturraden

KABUPATEN : Banyumas

PROPINSI : Jawa Tengah

NAMA PETUGAS : Nugroho Adhi P Aldi Gilang M


Farah Nabila P Sony Haryo W
Rahmawati Amalia
TANGGAL : 4 Mei 2017

(NO. KK)
3 4 5 6 7 8 9 10

0 0
31 31
62 62 62 62

93 93 93 93 93 93 93 93

62 62 62 62 62 62 62 62

31 31 31 31 31 31 31 31

31 31 31 31 31 31 31 31
0
31 31 31 31 31
62 62
0 0 0 0
31 31
62 62

31 31 31

62 62 62 62 62
100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50 50 50
75

50 50 50 50 50 50 50 50

0
44 44
88 88 88 88 88

0 0 0

88 88 88 88 88

0 0 0

88 88 88 88 88

0 0 0 0 0 0

88 88

44 44
88 88 88 88 88 88

v v v v v v

v
v v v v v
v v v
v v v v v
v
v v

v v v v v v v v
v v
v v
v v v v

1005 942 943 842 842 779 723 761


11

93

62

31

31

31

31

31
100

50

50

88

v
v

576
FORMULIR PENILAIAN RUMAH
NAMA KK ALAMAT KK
1 RT 08 RW 03 DESA Kranji
2 RT 08 RW 03
3 RT 08 RW 03 KECAMATAN Purwokerto Timur
4 RT 08 RW 03
5 RT 08 RW 03 KABUPATEN Banyumas
6 RT 08 RW 03
7 RT 08 RW 03 PROPINSI Jawa Tengah
8 RT 08 RW 03
9 RT 08 RW 03 NAMA PETUGAS Adityo Pratama
10 RT 08 RW 03
TANGGAL
KOMPONEN HASIL PENILAIAN
NO RUMAH YG KRITERIA NILAI BOBOT (NO. KK)
DINILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I KOMPONEN RUMAH
31
1 Langit-langit a. Tidak ada 0
b. Ada, kotor, sulit dibersihkan, dan rawan kecelakaan 1
c. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan 2
2 Dinding a. Bukan tembok (terbuat dari anyaman bambu/ilalang) 1
b. Semi permanen/setengah tembok/pasangan bata atau 2
batu yang tidak diplester/papan yang tidak kedap air.
c. Permanen (Tembok/pasangan batu bata yang diplester) 3
papan kedap air.
3 Lantai a. Tanah 0
b. Papan/anyaman bambu dekat dengan tanah/plesteran 1
yang retak dan berdebu.
c. Diplester/ubin/keramik/papan (rumah panggung). 2
4 Jendela kamar tidur a. Tidak ada 0
b. Ada 1
5 Jendela ruang keluarga a. Tidak ada 0
b. Ada 1
6 Ventilasi a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai 1
c. Ada, lubang ventilasi > 10% dari luas lantai 2
7 Lubang asap dapur a. Tidak ada 0
b. Ada, lubang ventilasi dapur < 10% dari luas lantai dapur 1
b. Ada, lubang ventilasi dapur > 10% dari luas lantai dapur 2
(asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan
atau ada peralatan lain yang sejenis.
8 Pencahayaan a. Tidak terang, tidak dapat dipergunakan untuk membaca 0
b. Kurang terang, sehingga kurang jelas untuk membaca 1
dengan normal
c. Terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk 2
membaca dengan normal.

II SARANA SANITASI 25

1 Sarana Air Bersih a. Tidak ada 0


(SGL/SPT/PP/KU/PAH). b. Ada, bukan milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 1
c. Ada, milik sendiri dan tidak memenuhi syarat kesh. 2
e. Ada, milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 3
d. Ada, bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesh. 4
2 Jamban (saran pembua- a. Tidak ada. 0
ngan kotoran). b. Ada, bukan leher angsa, tidak ada tutup, disalurkan ke 1
sungai / kolam
c. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, disalurkan ke sungai 2
atau kolam
d. Ada, bukan leher angsa, ada tutup, septic tank 3
e. Ada, leher angsa, septic tank. 4
3 Sarana Pembuangan a. Tidak ada, sehingga tergenang tidak teratur di halaman 0
Air Limbah (SPAL) b. Ada, diresapkan tetapi mencemari sumber air (jarak 1
sumber air (jarak dengan sumber air < 10m).
c. Ada, dialirkan ke selokan terbuka 2
d. Ada, diresapkan dan tidak mencemari sumber air (jarak 3
dengan sumber air > 10m).
e. Ada, dialirkan ke selokan tertutup (saluran kota) untuk 4
diolah lebih lanjut.

4 Saran Pembuangan a. Tidak ada 0


Sampah/Tempat Sampah b. Ada, tetapi tidak kedap air dan tidak ada tutup 1
c. Ada, kedap air dan tidak bertutup 2
d. Ada, kedap air dan bertutup. 3
III PERILAKU PENGHUNI
44
1 Membuka Jendela a. Tidak pernah dibuka 0
Kamar Tidur b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2

2 Membuka jendela a. Tidak pernah dibuka 0


Ruang Keluarga b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari dibuka 2

3 Mebersihkan rumah a. Tidak pernah 0


dan halaman b. Kadang-kadang 1
c. Setiap hari 2

4 Membuang tinja bayi a. Dibuang ke sungai/kebun/kolam sembarangan 0


dan balita ke jamban b. Kadang-kadang ke jamban 1
c. Setiap hari dibuang ke jamban 2

5 Membuang sampah a. Dibuang ke sungai / kebun / kolam sembarangan 0


pada tempat sampah b. Kadang-kadang dibuang ke tempat sampah 1
c. Setiap hari dibuang ke tempat sampah. 2
IV PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN
ada keluarga yang terkena sa1. Tidak ada
dalam 6 bulan terakhir 2. ada
a. Diare
b.ISPA
c.TBC
d. Scabies
e. Laijn - lain
V KEBERADAAN VEKTOR PENYAKIT
Ditemui Tikus a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui nyamuk a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui lalat a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
ditemui kecoa a. Tidak ada
b. Ada, tidak mengganggu
c. Ada mengganggu
TOTAL HASIL PENILAIAN
: NILAI x BOBOT = 1068 - 1200 Kriteria : 1) Rumah Sehat
= < 1068 2) Rumah Tidak Sehat

Keterangan :
Hasil Penilaian

Anda mungkin juga menyukai