Anda di halaman 1dari 4

Gotong royong

Dayu manggon ing perumahan permai mentari


Warga perumahan sayuk rukun
Kabeh warga padha gotong royong ngresiki got lan
Nandur wit witan ing pinggir dalan
Pak suta lan pak nardi uga melu gotong royong
Ibu ibu padha ngrewangi nyiapake jajanan
Wedhang the, lan kopi
Saiki lingkungane dadi resik lan asri

Wangsulana pitakon iki


1. Sapa sing manggon ing perumahan permai mentari?

2. Kepriye kahanane warga perumahan permai mentari ?
.
3. Ibu-ibu ngrewangi nyiapake apa ?

4. Apa sing ditandur in pinggir dalan?
.
5. Kepriye lingkungane perumahan permai mentari?

III. nyebutake perangane awak lan gunane
1. Gatekno perangane awak iki

Isenono nganggo tembung sing cocok


Ngomong
1. Mripat kanggo..
Mlaku
Ndeleng
2. Irung kanggo .

3. Kuping kanggo

4. Lambe kanggo

5. Sikil kanggo..

III.pilihen a, b,utawa ckanthi menehi tanda ping (x) sing bener !

1. Iki wujude .yen dicekel atos


a. Watu b. tahu c.bantal
2. Banyu kuwi mili saka panggonan sing dhuwur menyang panggonan sing luwih.
a. Gedhe b. cilik c. ngisor (cendhek)

3. Alas gundhul bias marakake.


a. Asri b. subur c. banjir
4. Para warga Yogyakarta padha ngungsi amarga gunung merapi.
a. Njeblung (mledhos) b. kobong c. kelem
5. Layangan bisa muluk dhuwur amarga katiup
a. Angin b. geni (api) c. banyu
6. Lemari atos yen roti..
a. Atos b. empuk c. lunyu
7. Aku ngrungoake lagu nganggo
a. Irung b. kuping c. mata
8. Wit-witan ing wayah ketiga (panas) padha .
a. Garing b. subur c. semi
9. Ibu nggawe wedhang kopi ngganggo banyu.
a. Pait b.adem c. es
10. Ilat kanggo ngrasakake uyah sing rasane
a. Pait b. legi c. asin
b.

IV. tulisen nganggo akosoro latin jejeg sambung

1. Dewi seneng tetulung kancane

..

2. Santi lagi sinau maca


Wulangan IV

a. Wacanen kanthi patitis ing ngisor iki

Kaluwargo pak yohanes

Wayah sore kaluwarga pak yohanes ngumpul ana ing kamar tamu. Pak yohanes lagi maca Koran, bu

yohannes lagi nyulam, Daniel lagi nulis lan siska lagi maca buku cerita. Kaluwarga pak yohanes katon

rukun lan ayem tentrem.

b. Wangsulana pitakon-pitakon in ngisor iki

1. Sapa bae sing ana ing kamar tamu?

..

2. Pak yohanes lagi apa ?

..

3. Sapa sing maca buku cerita ?

4. Piro putrane pak yohanes ?

5. Apa bae sing katon ing kamar tamu ?

c. Gathukno ukara inng ngisor iki, pilihen ukara sing coco kana ing sisih tengene

1 Ketemu bu guru wayah esuk Matur nuwun

2 Diparingi roti simbah Sugeng enjing

3 Weruh ibu arep lungo Tindak pundi bu

4 Liwat ngarepe ibu Nggoreng apa mbak

5 Weruh mbak nggoreng tempe Nyuwun sewu


d. Isenana!

1. Neni makani.

2. Adi lagi.

3. Budhal sekolah kudu..

4. Becak kuwi rodane ana

5. Jono lagu nggawe

e. Tulisen nganggo aksara jejeg sambung

Lungguha sing anteng

Ucapno salam marang guru

..

Bukaken buku gambarmu

..

Ibu masak soto

..