Anda di halaman 1dari 426

APLIKASI ABSENSI

SISWA KELAS IX
UNTUK PIKET DAN
WALI KELAS
SMP NEGERI 3 CIAWI
Tahun Pelajaran 2017/2018
BULAN AGUSTUSBULAN BULAN
OKTOBER
BULAN2017
JULI 2017NOPEMBER
PENGI 2017 2017
BULAN BULAN
SIAN SEPTEMBER 2017DESEMBER 2017
DATA

edisi coba-coba
CETAK BLANKO
REKAPITULASI DAFTAR NAMA SISWA
ABSEN
CREATED BY IWAN BUITENZORG WEST JAVA PER-KELAS
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl. Veteran III RT 3/3 Desa Jambuluwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor

DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI.2


SEMESTER GANJIL 1 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

No NIS NISN Nama Siswa L/P


1 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P
2 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P
3 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L
4 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L
5 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L
6 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L
7 151607110 0024575742 LENI MARLINA P
8 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L
9 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L
10 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L
11 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L
12 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P
13 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L
14 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L
15 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L
16 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L
17 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P
18 151607224 0024614532 NURSITIANA P
19 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L
20 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P
21 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L
22 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L
23 151607257 0024575729 SAHRUL L
24 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P
25 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P
26 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P
27 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P
28 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P
29 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P
30 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P
31 151607331 0018151165 SITI YULINDA P
32 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L
33 151607348 9992320053 WINDI P
34 151607351 0024739234 WULANDARI P
35 151607355 0022514145 YUNUS L
36 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P
37 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L

Laki-laki 19 Orang WALI KELAS XI.2


Perempuan 18 Orang #N/A
Jumlah Seluruhnya 37 Orang
xxx
x
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl. Veteran III RT 3/3 Desa Jambuluwuk Kec.Ciawi Kab.Bogor

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IX


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

No NIS NISN Nama Siswa L/P Kelas


1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1
2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1
3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1
4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1
5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1
6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1
7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1
8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1
9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1
10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1
11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1
12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1
13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1
14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1
15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1
16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSYAH L IX.1
17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1
18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1
IX.1 19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1
20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1
21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1
22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1
23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1
24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1
25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1
26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1
27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1
28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1
29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1
30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1
31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1
32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1
33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1
34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1
35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1
36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1
37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1
38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2
39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2
40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2
41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2
42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2
43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2
44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2
45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2
46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2
47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2
48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2
49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2
50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2
51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2
52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2
53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2
54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2
55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2
IX.2 56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2
57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2
58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2
59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2
60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2
61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2
62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2
63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2
64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2
65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2
66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2
67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2
68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2
69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2
70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2
71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2
72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2
73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2
74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2
75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3
76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3
77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3
78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3
79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3
80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3
81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3
82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3
83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3
84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3
85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3
86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3
87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3
88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3
89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3
90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3
91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKARA L IX.3
92 151607210 0023072267 MUID L IX.3
IX.3 93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3
94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3
95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3
96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3
97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3
98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3
99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3
100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3
101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3
102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3
103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3
104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3
105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3
106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3
107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3
108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3
109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3
110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3
111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3
112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4
113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4
114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4
115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4
116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4
117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4
118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4
119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4
120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4
121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4
122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4
123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4
124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4
125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4
126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4
127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4
128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4
129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4
IX.4 130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4
131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4
132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4
133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4
134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4
135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4
136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4
137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4
138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4
139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4
140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4
141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4
142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4
143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4
144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4
145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4
146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4
147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4
148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4
149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5
150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5
151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5
152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5
153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5
154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5
155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5
156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5
157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5
158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5
159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5
160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5
161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5
162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5
163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5
164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5
165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5
166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5
IX.5 167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5
168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5
169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5
170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5
171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5
172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5
173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5
174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5
175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5
176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5
177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5
178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5
179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5
180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5
181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5
182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5
183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5
184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5
185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5
186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6
187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6
188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6
189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6
190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6
191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6
192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6
193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6
194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6
195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6
196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6
197 151607111 0030677966 LINA P IX.6
198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6
199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6
200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6
201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6
202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6
203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6
IX.6 204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6
205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6
206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6
207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6
208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6
209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6
210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6
211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6
212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6
213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6
214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6
215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6
216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6
217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6
218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6
219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6
220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6
221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6
222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6
223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7
224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7
225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7
226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7
227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7
228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7
229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7
230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7
231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7
232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7
233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7
234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7
235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7
236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7
237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7
238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7
239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7
240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7
IX.7 241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7
242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7
243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7
244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7
245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7
246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7
247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7
248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7
249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7
250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7
251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7
252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7
253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7
254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7
255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7
256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7
257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7
258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7
259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7
260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8
261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8
262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8
263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8
264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8
265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8
266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8
267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8
268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8
269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8
270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8
271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8
272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8
273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8
274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8
275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8
276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8
277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8
IX.8 278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8
IX.8
279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8
280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8
281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8
282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8
283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8
284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8
285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8
286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8
287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8
288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8
289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8
290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8
291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8
292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8
293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8
294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8
295 161708398 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8
296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8
297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9
298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9
299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9
300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9
301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9
302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9
303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9
304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9
305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9
306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9
307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9
308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9
309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9
310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9
311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9
312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9
313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9
314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9
IX.9 315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9
316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9
317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9
318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9
319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9
320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9
321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9
322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9
323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9
324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9
325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9
326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9
327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9
328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9
329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9
330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9
331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9
332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9
333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9
Jumlah Perempuan 19
Jumlah Laki-laki 18
Jumlah Seluruhnya 37
Bulan Jml Hari
Sekolah
JULI 2017 13
AGUSTUS 2017 26
SEPTEMBER 2017 24 128
OKTOBER 2017 26
NOPEMBER 2017 26
DESEMBER 2017 13
JANUARI 2018 23
FEBRUARI 2018 23
MARET 2018 23
136
APRIL 2018 23
MEI 2018 23
JUNI 2018 21
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1

2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1

3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1

4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1

5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1

6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1

7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1

8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1

9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1

10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1

11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1

12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1

13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1

14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1

15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1

16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSY L IX.1

17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1

18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1

19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1

21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1

22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1

23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1

24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1

25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1

26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1

27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1

28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1

29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1

30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1

31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1

32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1

33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1

34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1

35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1

36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1

37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1

38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2

40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2

41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2

42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2

43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2

44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2

45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2

46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2

47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2

48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2

49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2

50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2

51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2

52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2

53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2

54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2

55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2

56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2

57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2

59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2

60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2

61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2

62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2

63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2

64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2

65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2

66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2

67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2

68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2

69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2

70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2

71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2

72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2

73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2

74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2

75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3

76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3

78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3

79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3

80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3

81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3

82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3

83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3

84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3

85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3

86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3

87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3

88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3

89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3

90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3

91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKA L IX.3

92 151607210 0023072267 MUID L IX.3

93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3

94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3

95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3

97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3

98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3

99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3

100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3

101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3

102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3

103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3

104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3

105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3

106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3

107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3

108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3

109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3

110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3

111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3

112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4

113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4

114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4

116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4

117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4

118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4

119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4

120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4

121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4

122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4

123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4

124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4

125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4

126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4

127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4

128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4

129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4

130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4

131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4

132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4

133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4

135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4

136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4

137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4

138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4

139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4

140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4

141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4

142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4

143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4

144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4

145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4

146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4

147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4

148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4

149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5

150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5

151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5

152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5

154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5

155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5

156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5

157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5

158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5

159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5

160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5

161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5

162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5

163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5

164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5

165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5

166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5

167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5

168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5

169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5

170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5

171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5

173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5

174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5

175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5

176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5

177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5

178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5

179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5

180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5

181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5

182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5

183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5

184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5

185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5

186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6

187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6

188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6

189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6

190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6

192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6

193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6

194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6

195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6

196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6

197 151607111 0030677966 LINA P IX.6

198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6

199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6

200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6

201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6

202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6

203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6

204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6

205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6

206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6

207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6

208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6

209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6

211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6

212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6

213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6

214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6

215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6

216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6

217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6

218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6

219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6

220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6

221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6

222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6

223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7

224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7

225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7

226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7

227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7

228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7

230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7

231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7

232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7

233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7

234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7

235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7

236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7

237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7

238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7

239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7

240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7

241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7

242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7

243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7

244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7

245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7

246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7

247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7

249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7

250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7

251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7

252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7

253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7

254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7

255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7

256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7

257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7

258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7

259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7

260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8

261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8

262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8

263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8

264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8

265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8

266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8

268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8

269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8

270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8

271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8

272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8

273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8

274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8

275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8

276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8

277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8

278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8

279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8

280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8

281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8

282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8

283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8

284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8

285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8

287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8

288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8

289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8

290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8

291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8

292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8

293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8

294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8

295 161708398 0 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8

296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8

297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9

298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9

299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9

300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9

301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9

302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9

303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9

304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9

306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9

307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9

308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9

309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9

310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9

311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9

312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9

313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9

314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9

315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9

316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9

317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9

318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9

319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9

320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9

321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9

322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9

323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S M S S R K J S M

324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9

325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9

326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9

327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9

328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9

329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9

330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9

331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9

332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9

333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9


DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN JULI 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . 13 13 0 0 0 0
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN AGUSTUS
100% 2017
100% BULAN SEPTEMBER
100%
2017
100% BULAN OKTOBER
2017
100%

100%
BULAN NOPEMBER
2017
100%
BULAN DESEMBER
100%
2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1 . . . . . . . .

2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1 . . . . . . . .

6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1 . . . . . . . .

7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1 . . . . . . . .

9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1 . . . . . . . .

10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1 . . . . . . . .

11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1 . . . . . . . .

12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1 . . . . . . . .

13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1 . . . . . . . .

14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1 . . . . . . . .

15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1 . . . . . . . .

16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSY L IX.1 . . . . . . . .

17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1 . . . . . . . .

18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1 . . . . . . . .

19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1 . . . . . . . .

21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1 . . . . . . . .

22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1 . . . . . . . .

24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1 . . . . . . . .

25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1 . . . . . . . .

26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1 . . . . . . . .

27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1 . . . . . . . .

28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1 . . . . . . . .

29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1 . . . . . . . .

30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1 . . . . . . . .

32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1 . . . . . . . .

33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1 . . . . . . . .

34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1 . . . . . . . .

35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1 . . . . . . . .

36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1 . . . . . . . .

37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1 . . . . . . . .

38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2 . . . . . . . .

40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2 . . . . . . . .

41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2 . . . . . . . .

42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2 . . . . . . . .

43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2 . . . . . . . .

44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2 . . . . . . . .

45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2 . . . . . . . .

46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2 . . . . . . . .

47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2 . . . . . . . .

48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2 . . . . . . . .

49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2 . . . . . . . .

50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2 . . . . . . . .

51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2 . . . . . . . .

52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2 . . . . . . . .

53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2 . . . . . . . .

54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2 . . . . . . . .

55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2 . . . . . . . .

56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2 . . . . . . . .

57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2 . . . . . . . .

59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2 . . . . . . . .

60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2 . . . . . . . .

61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2 . . . . . . . .

62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2 . . . . . . . .

63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2 . . . . . . . .

64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2 . . . . . . . .

65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2 . . . . . . . .

66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2 . . . . . . . .

67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2 . . . . . . . .

68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2 . . . . . . . .

69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2 . . . . . . . .

70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2 . . . . . . . .

71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2 . . . . . . . .

72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2 . . . . . . . .

73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2 . . . . . . . .

74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2 . . . . . . . .

75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3 . . . . . . . .

76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3 . . . . . . . .

78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3 . . . . . . . .

79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3 . . . . . . . .

80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3 . . . . . . . .

81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3 . . . . . . . .

82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3 . . . . . . . .

83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3 . . . . . . . .

84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3 . . . . . . . .

85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3 . . . . . . . .

86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3 . . . . . . . .

87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3 . . . . . . . .

88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3 . . . . . . . .

89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3 . . . . . . . .

90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3 . . . . . . . .

91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKA L IX.3 . . . . . . . .

92 151607210 0023072267 MUID L IX.3 . . . . . . . .

93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3 . . . . . . . .

94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3 . . . . . . . .

95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3 . . . . . . . .

97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3 . . . . . . . .

98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3 . . . . . . . .

99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3 . . . . . . . .

100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3 . . . . . . . .

101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3 . . . . . . . .

102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3 . . . . . . . .

103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3 . . . . . . . .

104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3 . . . . . . . .

105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3 . . . . . . . .

106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3 . . . . . . . .

107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3 . . . . . . . .

108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3 . . . . . . . .

109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3 . . . . . . . .

110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3 . . . . . . . .

111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3 . . . . . . . .

112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4 . . . . . . . .

113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4 . . . . . . . .

114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4 . . . . . . . .

116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4 . . . . . . . .

117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4 . . . . . . . .

118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4 . . . . . . . .

119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4 . . . . . . . .

120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4 . . . . . . . .

121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4 . . . . . . . .

122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4 . . . . . . . .

123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4 . . . . . . . .

124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4 . . . . . . . .

125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4 . . . . . . . .

126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4 . . . . . . . .

127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4 . . . . . . . .

128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4 . . . . . . . .

129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4 . . . . . . . .

130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4 . . . . . . . .

131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4 . . . . . . . .

132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4 . . . . . . . .

133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4 . . . . . . . .

135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4 . . . . . . . .

136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4 . . . . . . . .

137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4 . . . . . . . .

138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4 . . . . . . . .

139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4 . . . . . . . .

140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4 . . . . . . . .

141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4 . . . . . . . .

142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4 . . . . . . . .

143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4 . . . . . . . .

144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4 . . . . . . . .

145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4 . . . . . . . .

146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4 . . . . . . . .

147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4 . . . . . . . .

148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4 . . . . . . . .

149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5 . . . . . . . .

150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5 . . . . . . . .

151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5 . . . . . . . .

152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5 . . . . . . . .

154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5 . . . . . . . .

155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5 . . . . . . . .

156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5 . . . . . . . .

157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5 . . . . . . . .

158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5 . . . . . . . .

159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5 . . . . . . . .

160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5 . . . . . . . .

161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5 . . . . . . . .

162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5 . . . . . . . .

163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5 . . . . . . . .

164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5 . . . . . . . .

165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5 . . . . . . . .

166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5 . . . . . . . .

167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5 . . . . . . . .

168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5 . . . . . . . .

169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5 . . . . . . . .

170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5 . . . . . . . .

171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5 . . . . . . . .

173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5 . . . . . . . .

174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5 . . . . . . . .

175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5 . . . . . . . .

176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5 . . . . . . . .

177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5 . . . . . . . .

178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5 . . . . . . . .

179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5 . . . . . . . .

180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5 . . . . . . . .

181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5 . . . . . . . .

182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5 . . . . . . . .

183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5 . . . . . . . .

184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5 . . . . . . . .

185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5 . . . . . . . .

186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6 . . . . . . . .

187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6 . . . . . . . .

188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6 . . . . . . . .

189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6 . . . . . . . .

190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6 . . . . . . . .

192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6 . . . . . . . .

193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6 . . . . . . . .

194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6 . . . . . . . .

195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6 . . . . . . . .

196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6 . . . . . . . .

197 151607111 0030677966 LINA P IX.6 . . . . . . . .

198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6 . . . . . . . .

199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6 . . . . . . . .

200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6 . . . . . . . .

201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6 . . . . . . . .

202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6 . . . . . . . .

203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6 . . . . . . . .

204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6 . . . . . . . .

205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6 . . . . . . . .

206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6 . . . . . . . .

207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6 . . . . . . . .

208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6 . . . . . . . .

209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6 . . . . . . . .

211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6 . . . . . . . .

212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6 . . . . . . . .

213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6 . . . . . . . .

214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6 . . . . . . . .

215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6 . . . . . . . .

216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6 . . . . . . . .

217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6 . . . . . . . .

218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6 . . . . . . . .

219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6 . . . . . . . .

220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6 . . . . . . . .

221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6 . . . . . . . .

222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6 . . . . . . . .

223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7 . . . . . . . .

224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7 . . . . . . . .

225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7 . . . . . . . .

226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7 . . . . . . . .

227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7 . . . . . . . .

228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7 . . . . . . . .

230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7 . . . . . . . .

231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7 . . . . . . . .

232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7 . . . . . . . .

233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7 . . . . . . . .

234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7 . . . . . . . .

235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7 . . . . . . . .

236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7 . . . . . . . .

237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7 . . . . . . . .

238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7 . . . . . . . .

239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7 . . . . . . . .

240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7 . . . . . . . .

241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7 . . . . . . . .

242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7 . . . . . . . .

243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7 . . . . . . . .

244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7 . . . . . . . .

245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7 . . . . . . . .

246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7 . . . . . . . .

247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7 . . . . . . . .

249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7 . . . . . . . .

250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7 . . . . . . . .

251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7 . . . . . . . .

252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7 . . . . . . . .

253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7 . . . . . . . .

254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7 . . . . . . . .

255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7 . . . . . . . .

256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7 . . . . . . . .

257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7 . . . . . . . .

258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7 . . . . . . . .

259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7 . . . . . . . .

260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8 . . . . . . . .

261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8 . . . . . . . .

262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8 . . . . . . . .

263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8 . . . . . . . .

264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8 . . . . . . . .

265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8 . . . . . . . .

266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8 . . . . . . . .

268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8 . . . . . . . .

269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8 . . . . . . . .

270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8 . . . . . . . .

271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8 . . . . . . . .

272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8 . . . . . . . .

273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8 . . . . . . . .

274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8 . . . . . . . .

275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8 . . . . . . . .

276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8 . . . . . . . .

277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8 . . . . . . . .

278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8 . . . . . . . .

279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8 . . . . . . . .

280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8 . . . . . . . .

281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8 . . . . . . . .

282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8 . . . . . . . .

283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8 . . . . . . . .

284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8 . . . . . . . .

285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8 . . . . . . . .

287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8 . . . . . . . .

288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8 . . . . . . . .

289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8 . . . . . . . .

290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8 . . . . . . . .

291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8 . . . . . . . .

292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8 . . . . . . . .

293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8 . . . . . . . .

294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8 . . . . . . . .

295 161708398 0 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8 . . . . . . . .

296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8 . . . . . . . .

297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9 . . . . . . . .

298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9 . . . . . . . .

299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9 . . . . . . . .

300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9 . . . . . . . .

301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9 . . . . . . . .

302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9 . . . . . . . .

303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9 . . . . . . . .

304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9 . . . . . . . .

306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9 . . . . . . . .

307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9 . . . . . . . .

308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9 . . . . . . . .

309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9 . . . . . . . .

310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9 . . . . . . . .

311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9 . . . . . . . .

312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9 . . . . . . . .

313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9 . . . . . . . .

314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9 . . . . . . . .

315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9 . . . . . . . .

316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9 . . . . . . . .

317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9 . . . . . . . .

318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9 . . . . . . . .

319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9 . . . . . . . .

320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9 . . . . . . . .

321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9 . . . . . . . .

322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9 . . . . . . . .

323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S R K J S M S S R

324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9 . . . . . . . .

325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9 . . . . . . . .

326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9 . . . . . . . .

327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9 . . . . . . . .

328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9 . . . . . . . .

329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9 . . . . . . . .

330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9 . . . . . . . .

331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9 . . . . . . . .

332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9 . . . . . . . .

333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9 . . . . . . . .


DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN AGUSTUS 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%
BULAN SEPTEMBER
2017
100%
BULAN OKTOBER
100%
2017
100%
BULAN NOPEMBER
100%
2017
100%
BULAN DESEMBER
100% 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1 . . . . . . .

2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1 . . . . . . .

3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1 . . . . . . .

4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1 . . . . . . .

5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1 . . . . . . .

6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1 . . . . . . .

7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1 . . . . . . .

8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1 . . . . . . .

9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1 . . . . . . .

10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1 . . . . . . .

11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1 . . . . . . .

12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1 . . . . . . .

13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1 . . . . . . .

14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1 . . . . . . .

15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1 . . . . . . .

16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSY L IX.1 . . . . . . .

17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1 . . . . . . .

18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1 . . . . . . .

19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1 . . . . . . .

21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1 . . . . . . .

22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1 . . . . . . .

23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1 . . . . . . .

24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1 . . . . . . .

25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1 . . . . . . .

26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1 . . . . . . .

27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1 . . . . . . .

28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1 . . . . . . .

29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1 . . . . . . .

30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1 . . . . . . .

31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1 . . . . . . .

32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1 . . . . . . .

33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1 . . . . . . .

34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1 . . . . . . .

35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1 . . . . . . .

36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1 . . . . . . .

37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1 . . . . . . .

38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2 . . . . . . .

40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2 . . . . . . .

41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2 . . . . . . .

42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2 . . . . . . .

43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2 . . . . . . .

44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2 . . . . . . .

45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2 . . . . . . .

46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2 . . . . . . .

47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2 . . . . . . .

48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2 . . . . . . .

49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2 . . . . . . .

50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2 . . . . . . .

51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2 . . . . . . .

52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2 . . . . . . .

53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2 . . . . . . .

54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2 . . . . . . .

55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2 . . . . . . .

56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2 . . . . . . .

57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2 . . . . . . .

59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2 . . . . . . .

60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2 . . . . . . .

61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2 . . . . . . .

62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2 . . . . . . .

63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2 . . . . . . .

64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2 . . . . . . .

65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2 . . . . . . .

66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2 . . . . . . .

67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2 . . . . . . .

68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2 . . . . . . .

69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2 . . . . . . .

70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2 . . . . . . .

71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2 . . . . . . .

72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2 . . . . . . .

73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2 . . . . . . .

74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2 . . . . . . .

75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3 . . . . . . .

76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3 . . . . . . .

78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3 . . . . . . .

79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3 . . . . . . .

80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3 . . . . . . .

81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3 . . . . . . .

82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3 . . . . . . .

83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3 . . . . . . .

84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3 . . . . . . .

85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3 . . . . . . .

86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3 . . . . . . .

87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3 . . . . . . .

88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3 . . . . . . .

89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3 . . . . . . .

90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3 . . . . . . .

91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKA L IX.3 . . . . . . .

92 151607210 0023072267 MUID L IX.3 . . . . . . .

93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3 . . . . . . .

94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3 . . . . . . .

95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3 . . . . . . .

97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3 . . . . . . .

98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3 . . . . . . .

99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3 . . . . . . .

100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3 . . . . . . .

101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3 . . . . . . .

102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3 . . . . . . .

103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3 . . . . . . .

104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3 . . . . . . .

105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3 . . . . . . .

106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3 . . . . . . .

107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3 . . . . . . .

108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3 . . . . . . .

109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3 . . . . . . .

110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3 . . . . . . .

111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3 . . . . . . .

112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4 . . . . . . .

113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4 . . . . . . .

114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4 . . . . . . .

116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4 . . . . . . .

117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4 . . . . . . .

118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4 . . . . . . .

119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4 . . . . . . .

120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4 . . . . . . .

121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4 . . . . . . .

122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4 . . . . . . .

123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4 . . . . . . .

124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4 . . . . . . .

125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4 . . . . . . .

126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4 . . . . . . .

127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4 . . . . . . .

128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4 . . . . . . .

129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4 . . . . . . .

130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4 . . . . . . .

131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4 . . . . . . .

132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4 . . . . . . .

133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4 . . . . . . .

135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4 . . . . . . .

136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4 . . . . . . .

137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4 . . . . . . .

138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4 . . . . . . .

139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4 . . . . . . .

140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4 . . . . . . .

141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4 . . . . . . .

142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4 . . . . . . .

143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4 . . . . . . .

144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4 . . . . . . .

145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4 . . . . . . .

146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4 . . . . . . .

147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4 . . . . . . .

148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4 . . . . . . .

149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5 . . . . . . .

150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5 . . . . . . .

151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5 . . . . . . .

152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5 . . . . . . .

154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5 . . . . . . .

155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5 . . . . . . .

156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5 . . . . . . .

157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5 . . . . . . .

158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5 . . . . . . .

159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5 . . . . . . .

160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5 . . . . . . .

161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5 . . . . . . .

162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5 . . . . . . .

163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5 . . . . . . .

164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5 . . . . . . .

165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5 . . . . . . .

166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5 . . . . . . .

167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5 . . . . . . .

168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5 . . . . . . .

169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5 . . . . . . .

170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5 . . . . . . .

171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5 . . . . . . .

173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5 . . . . . . .

174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5 . . . . . . .

175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5 . . . . . . .

176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5 . . . . . . .

177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5 . . . . . . .

178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5 . . . . . . .

179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5 . . . . . . .

180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5 . . . . . . .

181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5 . . . . . . .

182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5 . . . . . . .

183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5 . . . . . . .

184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5 . . . . . . .

185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5 . . . . . . .

186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6 . . . . . . .

187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6 . . . . . . .

188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6 . . . . . . .

189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6 . . . . . . .

190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6 . . . . . . .

192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6 . . . . . . .

193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6 . . . . . . .

194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6 . . . . . . .

195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6 . . . . . . .

196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6 . . . . . . .

197 151607111 0030677966 LINA P IX.6 . . . . . . .

198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6 . . . . . . .

199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6 . . . . . . .

200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6 . . . . . . .

201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6 . . . . . . .

202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6 . . . . . . .

203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6 . . . . . . .

204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6 . . . . . . .

205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6 . . . . . . .

206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6 . . . . . . .

207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6 . . . . . . .

208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6 . . . . . . .

209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6 . . . . . . .

211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6 . . . . . . .

212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6 . . . . . . .

213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6 . . . . . . .

214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6 . . . . . . .

215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6 . . . . . . .

216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6 . . . . . . .

217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6 . . . . . . .

218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6 . . . . . . .

219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6 . . . . . . .

220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6 . . . . . . .

221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6 . . . . . . .

222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6 . . . . . . .

223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7 . . . . . . .

224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7 . . . . . . .

225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7 . . . . . . .

226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7 . . . . . . .

227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7 . . . . . . .

228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7 . . . . . . .

230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7 . . . . . . .

231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7 . . . . . . .

232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7 . . . . . . .

233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7 . . . . . . .

234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7 . . . . . . .

235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7 . . . . . . .

236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7 . . . . . . .

237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7 . . . . . . .

238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7 . . . . . . .

239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7 . . . . . . .

240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7 . . . . . . .

241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7 . . . . . . .

242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7 . . . . . . .

243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7 . . . . . . .

244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7 . . . . . . .

245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7 . . . . . . .

246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7 . . . . . . .

247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7 . . . . . . .

249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7 . . . . . . .

250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7 . . . . . . .

251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7 . . . . . . .

252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7 . . . . . . .

253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7 . . . . . . .

254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7 . . . . . . .

255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7 . . . . . . .

256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7 . . . . . . .

257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7 . . . . . . .

258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7 . . . . . . .

259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7 . . . . . . .

260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8 . . . . . . .

261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8 . . . . . . .

262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8 . . . . . . .

263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8 . . . . . . .

264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8 . . . . . . .

265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8 . . . . . . .

266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8 . . . . . . .

268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8 . . . . . . .

269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8 . . . . . . .

270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8 . . . . . . .

271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8 . . . . . . .

272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8 . . . . . . .

273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8 . . . . . . .

274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8 . . . . . . .

275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8 . . . . . . .

276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8 . . . . . . .

277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8 . . . . . . .

278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8 . . . . . . .

279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8 . . . . . . .

280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8 . . . . . . .

281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8 . . . . . . .

282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8 . . . . . . .

283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8 . . . . . . .

284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8 . . . . . . .

285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8 . . . . . . .

287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8 . . . . . . .

288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8 . . . . . . .

289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8 . . . . . . .

290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8 . . . . . . .

291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8 . . . . . . .

292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8 . . . . . . .

293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8 . . . . . . .

294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8 . . . . . . .

295 161708398 0 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8 . . . . . . .

296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8 . . . . . . .

297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9 . . . . . . .

298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9 . . . . . . .

299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9 . . . . . . .

300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9 . . . . . . .

301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9 . . . . . . .

302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9 . . . . . . .

303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9 . . . . . . .

304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9 . . . . . . .

306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9 . . . . . . .

307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9 . . . . . . .

308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9 . . . . . . .

309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9 . . . . . . .

310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9 . . . . . . .

311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9 . . . . . . .

312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9 . . . . . . .

313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9 . . . . . . .

314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9 . . . . . . .

315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9 . . . . . . .

316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9 . . . . . . .

317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9 . . . . . . .

318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9 . . . . . . .

319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9 . . . . . . .

320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9 . . . . . . .

321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9 . . . . . . .

322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9 . . . . . . .

323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9 . . . . . . .

325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9 . . . . . . .

326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9 . . . . . . .

327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9 . . . . . . .

328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9 . . . . . . .

329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9 . . . . . . .

330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9 . . . . . . .

331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9 . . . . . . .

332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9 . . . . . . .

333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9 . . . . . . .


DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN SEPTEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 0 0 0 0
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%
BULAN AGUSTUS
2017
100%
BULAN OKTOBER
100%
2017
100%
BULAN NOPEMBER
100%
2017
100%
BULAN DESEMBER
100% 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1 . . . . . . . .

2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1 . . . . . . . .

6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1 . . . . . . . .

7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1 . . . . . . . .

9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1 . . . . . . . .

10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1 . . . . . . . .

11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1 . . . . . . . .

12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1 . . . . . . . .

13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1 . . . . . . . .

14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1 . . . . . . . .

15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1 . . . . . . . .

16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSY L IX.1 . . . . . . . .

17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1 . . . . . . . .

18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1 . . . . . . . .

19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1 . . . . . . . .

21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1 . . . . . . . .

22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1 . . . . . . . .

24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1 . . . . . . . .

25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1 . . . . . . . .

26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1 . . . . . . . .

27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1 . . . . . . . .

28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1 . . . . . . . .

29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1 . . . . . . . .

30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1 . . . . . . . .

32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1 . . . . . . . .

33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1 . . . . . . . .

34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1 . . . . . . . .

35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1 . . . . . . . .

36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1 . . . . . . . .

37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1 . . . . . . . .

38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2 . . . . . . . .

40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2 . . . . . . . .

41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2 . . . . . . . .

42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2 . . . . . . . .

43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2 . . . . . . . .

44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2 . . . . . . . .

45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2 . . . . . . . .

46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2 . . . . . . . .

47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2 . . . . . . . .

48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2 . . . . . . . .

49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2 . . . . . . . .

50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2 . . . . . . . .

51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2 . . . . . . . .

52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2 . . . . . . . .

53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2 . . . . . . . .

54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2 . . . . . . . .

55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2 . . . . . . . .

56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2 . . . . . . . .

57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2 . . . . . . . .

59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2 . . . . . . . .

60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2 . . . . . . . .

61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2 . . . . . . . .

62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2 . . . . . . . .

63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2 . . . . . . . .

64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2 . . . . . . . .

65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2 . . . . . . . .

66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2 . . . . . . . .

67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2 . . . . . . . .

68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2 . . . . . . . .

69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2 . . . . . . . .

70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2 . . . . . . . .

71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2 . . . . . . . .

72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2 . . . . . . . .

73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2 . . . . . . . .

74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2 . . . . . . . .

75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3 . . . . . . . .

76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3 . . . . . . . .

78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3 . . . . . . . .

79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3 . . . . . . . .

80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3 . . . . . . . .

81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3 . . . . . . . .

82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3 . . . . . . . .

83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3 . . . . . . . .

84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3 . . . . . . . .

85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3 . . . . . . . .

86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3 . . . . . . . .

87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3 . . . . . . . .

88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3 . . . . . . . .

89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3 . . . . . . . .

90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3 . . . . . . . .

91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKA L IX.3 . . . . . . . .

92 151607210 0023072267 MUID L IX.3 . . . . . . . .

93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3 . . . . . . . .

94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3 . . . . . . . .

95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3 . . . . . . . .

97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3 . . . . . . . .

98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3 . . . . . . . .

99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3 . . . . . . . .

100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3 . . . . . . . .

101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3 . . . . . . . .

102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3 . . . . . . . .

103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3 . . . . . . . .

104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3 . . . . . . . .

105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3 . . . . . . . .

106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3 . . . . . . . .

107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3 . . . . . . . .

108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3 . . . . . . . .

109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3 . . . . . . . .

110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3 . . . . . . . .

111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3 . . . . . . . .

112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4 . . . . . . . .

113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4 . . . . . . . .

114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4 . . . . . . . .

116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4 . . . . . . . .

117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4 . . . . . . . .

118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4 . . . . . . . .

119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4 . . . . . . . .

120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4 . . . . . . . .

121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4 . . . . . . . .

122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4 . . . . . . . .

123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4 . . . . . . . .

124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4 . . . . . . . .

125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4 . . . . . . . .

126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4 . . . . . . . .

127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4 . . . . . . . .

128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4 . . . . . . . .

129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4 . . . . . . . .

130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4 . . . . . . . .

131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4 . . . . . . . .

132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4 . . . . . . . .

133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4 . . . . . . . .

135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4 . . . . . . . .

136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4 . . . . . . . .

137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4 . . . . . . . .

138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4 . . . . . . . .

139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4 . . . . . . . .

140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4 . . . . . . . .

141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4 . . . . . . . .

142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4 . . . . . . . .

143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4 . . . . . . . .

144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4 . . . . . . . .

145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4 . . . . . . . .

146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4 . . . . . . . .

147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4 . . . . . . . .

148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4 . . . . . . . .

149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5 . . . . . . . .

150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5 . . . . . . . .

151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5 . . . . . . . .

152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5 . . . . . . . .

154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5 . . . . . . . .

155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5 . . . . . . . .

156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5 . . . . . . . .

157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5 . . . . . . . .

158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5 . . . . . . . .

159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5 . . . . . . . .

160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5 . . . . . . . .

161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5 . . . . . . . .

162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5 . . . . . . . .

163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5 . . . . . . . .

164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5 . . . . . . . .

165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5 . . . . . . . .

166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5 . . . . . . . .

167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5 . . . . . . . .

168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5 . . . . . . . .

169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5 . . . . . . . .

170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5 . . . . . . . .

171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5 . . . . . . . .

173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5 . . . . . . . .

174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5 . . . . . . . .

175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5 . . . . . . . .

176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5 . . . . . . . .

177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5 . . . . . . . .

178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5 . . . . . . . .

179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5 . . . . . . . .

180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5 . . . . . . . .

181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5 . . . . . . . .

182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5 . . . . . . . .

183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5 . . . . . . . .

184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5 . . . . . . . .

185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5 . . . . . . . .

186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6 . . . . . . . .

187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6 . . . . . . . .

188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6 . . . . . . . .

189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6 . . . . . . . .

190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6 . . . . . . . .

192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6 . . . . . . . .

193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6 . . . . . . . .

194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6 . . . . . . . .

195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6 . . . . . . . .

196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6 . . . . . . . .

197 151607111 0030677966 LINA P IX.6 . . . . . . . .

198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6 . . . . . . . .

199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6 . . . . . . . .

200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6 . . . . . . . .

201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6 . . . . . . . .

202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6 . . . . . . . .

203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6 . . . . . . . .

204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6 . . . . . . . .

205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6 . . . . . . . .

206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6 . . . . . . . .

207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6 . . . . . . . .

208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6 . . . . . . . .

209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6 . . . . . . . .

211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6 . . . . . . . .

212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6 . . . . . . . .

213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6 . . . . . . . .

214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6 . . . . . . . .

215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6 . . . . . . . .

216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6 . . . . . . . .

217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6 . . . . . . . .

218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6 . . . . . . . .

219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6 . . . . . . . .

220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6 . . . . . . . .

221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6 . . . . . . . .

222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6 . . . . . . . .

223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7 . . . . . . . .

224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7 . . . . . . . .

225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7 . . . . . . . .

226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7 . . . . . . . .

227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7 . . . . . . . .

228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7 . . . . . . . .

230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7 . . . . . . . .

231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7 . . . . . . . .

232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7 . . . . . . . .

233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7 . . . . . . . .

234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7 . . . . . . . .

235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7 . . . . . . . .

236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7 . . . . . . . .

237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7 . . . . . . . .

238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7 . . . . . . . .

239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7 . . . . . . . .

240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7 . . . . . . . .

241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7 . . . . . . . .

242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7 . . . . . . . .

243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7 . . . . . . . .

244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7 . . . . . . . .

245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7 . . . . . . . .

246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7 . . . . . . . .

247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7 . . . . . . . .

249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7 . . . . . . . .

250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7 . . . . . . . .

251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7 . . . . . . . .

252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7 . . . . . . . .

253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7 . . . . . . . .

254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7 . . . . . . . .

255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7 . . . . . . . .

256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7 . . . . . . . .

257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7 . . . . . . . .

258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7 . . . . . . . .

259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7 . . . . . . . .

260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8 . . . . . . . .

261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8 . . . . . . . .

262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8 . . . . . . . .

263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8 . . . . . . . .

264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8 . . . . . . . .

265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8 . . . . . . . .

266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8 . . . . . . . .

268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8 . . . . . . . .

269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8 . . . . . . . .

270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8 . . . . . . . .

271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8 . . . . . . . .

272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8 . . . . . . . .

273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8 . . . . . . . .

274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8 . . . . . . . .

275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8 . . . . . . . .

276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8 . . . . . . . .

277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8 . . . . . . . .

278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8 . . . . . . . .

279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8 . . . . . . . .

280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8 . . . . . . . .

281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8 . . . . . . . .

282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8 . . . . . . . .

283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8 . . . . . . . .

284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8 . . . . . . . .

285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8 . . . . . . . .

287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8 . . . . . . . .

288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8 . . . . . . . .

289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8 . . . . . . . .

290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8 . . . . . . . .

291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8 . . . . . . . .

292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8 . . . . . . . .

293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8 . . . . . . . .

294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8 . . . . . . . .

295 161708398 0 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8 . . . . . . . .

296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8 . . . . . . . .

297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9 . . . . . . . .

298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9 . . . . . . . .

299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9 . . . . . . . .

300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9 . . . . . . . .

301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9 . . . . . . . .

302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9 . . . . . . . .

303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9 . . . . . . . .

304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9 . . . . . . . .

306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9 . . . . . . . .

307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9 . . . . . . . .

308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9 . . . . . . . .

309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9 . . . . . . . .

310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9 . . . . . . . .

311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9 . . . . . . . .

312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9 . . . . . . . .

313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9 . . . . . . . .

314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9 . . . . . . . .

315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9 . . . . . . . .

316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9 . . . . . . . .

317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9 . . . . . . . .

318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9 . . . . . . . .

319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9 . . . . . . . .

320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9 . . . . . . . .

321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9 . . . . . . . .

322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9 . . . . . . . .

323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M S S R K J S M S

324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9 . . . . . . . .

325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9 . . . . . . . .

326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9 . . . . . . . .

327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9 . . . . . . . .

328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9 . . . . . . . .

329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9 . . . . . . . .

330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9 . . . . . . . .

331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9 . . . . . . . .

332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9 . . . . . . . .

333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9 . . . . . . . .


DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN OKTOBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M S S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%
BULAN AGUSTUS
2017
100%
BULAN SEPTEMBER
100%
2017
100%
BULAN NOPEMBER
100%
2017
100%
BULAN DESEMBER
100% 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
17 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1 . . . . . . . .

2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1 . . . . . . . .

6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1 . . . . . . . .

7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1 . . . . . . . .

9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1 . . . . . . . .

10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1 . . . . . . . .

11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1 . . . . . . . .

12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1 . . . . . . . .

13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1 . . . . . . . .

14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1 . . . . . . . .

15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1 . . . . . . . .

16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSY L IX.1 . . . . . . . .

17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1 . . . . . . . .

18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1 . . . . . . . .

19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1 . . . . . . . .

21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1 . . . . . . . .

22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1 . . . . . . . .

23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1 . . . . . . . .

24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1 . . . . . . . .

25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1 . . . . . . . .

26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1 . . . . . . . .

27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1 . . . . . . . .

28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1 . . . . . . . .

29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1 . . . . . . . .

30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1 . . . . . . . .

31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1 . . . . . . . .

32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1 . . . . . . . .

33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1 . . . . . . . .

34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1 . . . . . . . .

35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1 . . . . . . . .

36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1 . . . . . . . .

37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1 . . . . . . . .

38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2 . . . . . . . .

40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2 . . . . . . . .

41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2 . . . . . . . .

42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2 . . . . . . . .

43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2 . . . . . . . .

44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2 . . . . . . . .

45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2 . . . . . . . .

46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2 . . . . . . . .

47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2 . . . . . . . .

48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2 . . . . . . . .

49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2 . . . . . . . .

50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2 . . . . . . . .

51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2 . . . . . . . .

52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2 . . . . . . . .

53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2 . . . . . . . .

54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2 . . . . . . . .

55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2 . . . . . . . .

56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2 . . . . . . . .

57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2 . . . . . . . .

59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2 . . . . . . . .

60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2 . . . . . . . .

61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2 . . . . . . . .

62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2 . . . . . . . .

63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2 . . . . . . . .

64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2 . . . . . . . .

65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2 . . . . . . . .

66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2 . . . . . . . .

67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2 . . . . . . . .

68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2 . . . . . . . .

69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2 . . . . . . . .

70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2 . . . . . . . .

71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2 . . . . . . . .

72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2 . . . . . . . .

73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2 . . . . . . . .

74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2 . . . . . . . .

75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3 . . . . . . . .

76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3 . . . . . . . .

78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3 . . . . . . . .

79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3 . . . . . . . .

80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3 . . . . . . . .

81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3 . . . . . . . .

82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3 . . . . . . . .

83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3 . . . . . . . .

84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3 . . . . . . . .

85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3 . . . . . . . .

86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3 . . . . . . . .

87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3 . . . . . . . .

88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3 . . . . . . . .

89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3 . . . . . . . .

90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3 . . . . . . . .

91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKA L IX.3 . . . . . . . .

92 151607210 0023072267 MUID L IX.3 . . . . . . . .

93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3 . . . . . . . .

94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3 . . . . . . . .

95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3 . . . . . . . .

97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3 . . . . . . . .

98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3 . . . . . . . .

99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3 . . . . . . . .

100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3 . . . . . . . .

101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3 . . . . . . . .

102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3 . . . . . . . .

103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3 . . . . . . . .

104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3 . . . . . . . .

105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3 . . . . . . . .

106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3 . . . . . . . .

107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3 . . . . . . . .

108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3 . . . . . . . .

109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3 . . . . . . . .

110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3 . . . . . . . .

111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3 . . . . . . . .

112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4 . . . . . . . .

113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4 . . . . . . . .

114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4 . . . . . . . .

116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4 . . . . . . . .

117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4 . . . . . . . .

118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4 . . . . . . . .

119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4 . . . . . . . .

120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4 . . . . . . . .

121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4 . . . . . . . .

122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4 . . . . . . . .

123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4 . . . . . . . .

124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4 . . . . . . . .

125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4 . . . . . . . .

126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4 . . . . . . . .

127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4 . . . . . . . .

128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4 . . . . . . . .

129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4 . . . . . . . .

130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4 . . . . . . . .

131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4 . . . . . . . .

132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4 . . . . . . . .

133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4 . . . . . . . .

135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4 . . . . . . . .

136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4 . . . . . . . .

137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4 . . . . . . . .

138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4 . . . . . . . .

139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4 . . . . . . . .

140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4 . . . . . . . .

141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4 . . . . . . . .

142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4 . . . . . . . .

143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4 . . . . . . . .

144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4 . . . . . . . .

145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4 . . . . . . . .

146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4 . . . . . . . .

147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4 . . . . . . . .

148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4 . . . . . . . .

149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5 . . . . . . . .

150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5 . . . . . . . .

151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5 . . . . . . . .

152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5 . . . . . . . .

154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5 . . . . . . . .

155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5 . . . . . . . .

156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5 . . . . . . . .

157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5 . . . . . . . .

158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5 . . . . . . . .

159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5 . . . . . . . .

160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5 . . . . . . . .

161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5 . . . . . . . .

162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5 . . . . . . . .

163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5 . . . . . . . .

164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5 . . . . . . . .

165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5 . . . . . . . .

166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5 . . . . . . . .

167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5 . . . . . . . .

168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5 . . . . . . . .

169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5 . . . . . . . .

170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5 . . . . . . . .

171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5 . . . . . . . .

173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5 . . . . . . . .

174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5 . . . . . . . .

175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5 . . . . . . . .

176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5 . . . . . . . .

177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5 . . . . . . . .

178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5 . . . . . . . .

179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5 . . . . . . . .

180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5 . . . . . . . .

181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5 . . . . . . . .

182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5 . . . . . . . .

183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5 . . . . . . . .

184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5 . . . . . . . .

185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5 . . . . . . . .

186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6 . . . . . . . .

187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6 . . . . . . . .

188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6 . . . . . . . .

189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6 . . . . . . . .

190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6 . . . . . . . .

192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6 . . . . . . . .

193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6 . . . . . . . .

194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6 . . . . . . . .

195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6 . . . . . . . .

196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6 . . . . . . . .

197 151607111 0030677966 LINA P IX.6 . . . . . . . .

198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6 . . . . . . . .

199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6 . . . . . . . .

200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6 . . . . . . . .

201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6 . . . . . . . .

202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6 . . . . . . . .

203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6 . . . . . . . .

204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6 . . . . . . . .

205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6 . . . . . . . .

206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6 . . . . . . . .

207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6 . . . . . . . .

208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6 . . . . . . . .

209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6 . . . . . . . .

211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6 . . . . . . . .

212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6 . . . . . . . .

213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6 . . . . . . . .

214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6 . . . . . . . .

215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6 . . . . . . . .

216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6 . . . . . . . .

217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6 . . . . . . . .

218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6 . . . . . . . .

219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6 . . . . . . . .

220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6 . . . . . . . .

221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6 . . . . . . . .

222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6 . . . . . . . .

223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7 . . . . . . . .

224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7 . . . . . . . .

225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7 . . . . . . . .

226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7 . . . . . . . .

227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7 . . . . . . . .

228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7 . . . . . . . .

230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7 . . . . . . . .

231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7 . . . . . . . .

232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7 . . . . . . . .

233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7 . . . . . . . .

234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7 . . . . . . . .

235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7 . . . . . . . .

236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7 . . . . . . . .

237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7 . . . . . . . .

238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7 . . . . . . . .

239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7 . . . . . . . .

240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7 . . . . . . . .

241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7 . . . . . . . .

242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7 . . . . . . . .

243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7 . . . . . . . .

244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7 . . . . . . . .

245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7 . . . . . . . .

246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7 . . . . . . . .

247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7 . . . . . . . .

249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7 . . . . . . . .

250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7 . . . . . . . .

251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7 . . . . . . . .

252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7 . . . . . . . .

253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7 . . . . . . . .

254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7 . . . . . . . .

255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7 . . . . . . . .

256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7 . . . . . . . .

257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7 . . . . . . . .

258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7 . . . . . . . .

259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7 . . . . . . . .

260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8 . . . . . . . .

261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8 . . . . . . . .

262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8 . . . . . . . .

263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8 . . . . . . . .

264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8 . . . . . . . .

265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8 . . . . . . . .

266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8 . . . . . . . .

268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8 . . . . . . . .

269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8 . . . . . . . .

270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8 . . . . . . . .

271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8 . . . . . . . .

272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8 . . . . . . . .

273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8 . . . . . . . .

274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8 . . . . . . . .

275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8 . . . . . . . .

276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8 . . . . . . . .

277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8 . . . . . . . .

278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8 . . . . . . . .

279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8 . . . . . . . .

280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8 . . . . . . . .

281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8 . . . . . . . .

282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8 . . . . . . . .

283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8 . . . . . . . .

284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8 . . . . . . . .

285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8 . . . . . . . .

287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8 . . . . . . . .

288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8 . . . . . . . .

289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8 . . . . . . . .

290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8 . . . . . . . .

291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8 . . . . . . . .

292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8 . . . . . . . .

293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8 . . . . . . . .

294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8 . . . . . . . .

295 161708398 0 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8 . . . . . . . .

296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8 . . . . . . . .

297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9 . . . . . . . .

298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9 . . . . . . . .

299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9 . . . . . . . .

300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9 . . . . . . . .

301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9 . . . . . . . .

302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9 . . . . . . . .

303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9 . . . . . . . .

304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9 . . . . . . . .

306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9 . . . . . . . .

307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9 . . . . . . . .

308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9 . . . . . . . .

309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9 . . . . . . . .

310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9 . . . . . . . .

311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9 . . . . . . . .

312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9 . . . . . . . .

313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9 . . . . . . . .

314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9 . . . . . . . .

315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9 . . . . . . . .

316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9 . . . . . . . .

317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9 . . . . . . . .

318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9 . . . . . . . .

319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9 . . . . . . . .

320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9 . . . . . . . .

321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9 . . . . . . . .

322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9 . . . . . . . .

323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9 . . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
R K J S M S S R K

324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9 . . . . . . . .

325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9 . . . . . . . .

326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9 . . . . . . . .

327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9 . . . . . . . .

328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9 . . . . . . . .

329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9 . . . . . . . .

330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9 . . . . . . . .

331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9 . . . . . . . .

332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9 . . . . . . . .

333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9 . . . . . . . .


DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN NOPEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ijin
J S M S S R K J S M S S R K J S M S S R K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 0 0 0 0
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%
BULAN AGUSTUS
2017
100%
BULAN SEPTEMBER
100%
2017
100%
BULAN OKTOBER
100%
2017
100%
BULAN DESEMBER
100% 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1 . . . . . . .

2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1 . . . . . . .

3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1 . . . . . . .

4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1 . . . . . . .

5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1 . . . . . . .

6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1 . . . . . . .

7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1 . . . . . . .

8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1 . . . . . . .

9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1 . . . . . . .

10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1 . . . . . . .

11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1 . . . . . . .

12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1 . . . . . . .

13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1 . . . . . . .

14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1 . . . . . . .

15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1 . . . . . . .

16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSY L IX.1 . . . . . . .

17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1 . . . . . . .

18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1 . . . . . . .

19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1 . . . . . . .

21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1 . . . . . . .

22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1 . . . . . . .

23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1 . . . . . . .

24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1 . . . . . . .

25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1 . . . . . . .

26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1 . . . . . . .

27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1 . . . . . . .

28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1 . . . . . . .

29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1 . . . . . . .

30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1 . . . . . . .

31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1 . . . . . . .

32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1 . . . . . . .

33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1 . . . . . . .

34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1 . . . . . . .

35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1 . . . . . . .

36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1 . . . . . . .

37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1 . . . . . . .

38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2 . . . . . . .

40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2 . . . . . . .

41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2 . . . . . . .

42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2 . . . . . . .

43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2 . . . . . . .

44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2 . . . . . . .

45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2 . . . . . . .

46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2 . . . . . . .

47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2 . . . . . . .

48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2 . . . . . . .

49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2 . . . . . . .

50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2 . . . . . . .

51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2 . . . . . . .

52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2 . . . . . . .

53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2 . . . . . . .

54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2 . . . . . . .

55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2 . . . . . . .

56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2 . . . . . . .

57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2 . . . . . . .

59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2 . . . . . . .

60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2 . . . . . . .

61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2 . . . . . . .

62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2 . . . . . . .

63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2 . . . . . . .

64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2 . . . . . . .

65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2 . . . . . . .

66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2 . . . . . . .

67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2 . . . . . . .

68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2 . . . . . . .

69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2 . . . . . . .

70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2 . . . . . . .

71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2 . . . . . . .

72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2 . . . . . . .

73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2 . . . . . . .

74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2 . . . . . . .

75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3 . . . . . . .

76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3 . . . . . . .

78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3 . . . . . . .

79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3 . . . . . . .

80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3 . . . . . . .

81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3 . . . . . . .

82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3 . . . . . . .

83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3 . . . . . . .

84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3 . . . . . . .

85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3 . . . . . . .

86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3 . . . . . . .

87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3 . . . . . . .

88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3 . . . . . . .

89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3 . . . . . . .

90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3 . . . . . . .

91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKA L IX.3 . . . . . . .

92 151607210 0023072267 MUID L IX.3 . . . . . . .

93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3 . . . . . . .

94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3 . . . . . . .

95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3 . . . . . . .

97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3 . . . . . . .

98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3 . . . . . . .

99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3 . . . . . . .

100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3 . . . . . . .

101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3 . . . . . . .

102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3 . . . . . . .

103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3 . . . . . . .

104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3 . . . . . . .

105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3 . . . . . . .

106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3 . . . . . . .

107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3 . . . . . . .

108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3 . . . . . . .

109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3 . . . . . . .

110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3 . . . . . . .

111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3 . . . . . . .

112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4 . . . . . . .

113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4 . . . . . . .

114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4 . . . . . . .

116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4 . . . . . . .

117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4 . . . . . . .

118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4 . . . . . . .

119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4 . . . . . . .

120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4 . . . . . . .

121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4 . . . . . . .

122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4 . . . . . . .

123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4 . . . . . . .

124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4 . . . . . . .

125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4 . . . . . . .

126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4 . . . . . . .

127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4 . . . . . . .

128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4 . . . . . . .

129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4 . . . . . . .

130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4 . . . . . . .

131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4 . . . . . . .

132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4 . . . . . . .

133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4 . . . . . . .

135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4 . . . . . . .

136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4 . . . . . . .

137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4 . . . . . . .

138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4 . . . . . . .

139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4 . . . . . . .

140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4 . . . . . . .

141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4 . . . . . . .

142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4 . . . . . . .

143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4 . . . . . . .

144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4 . . . . . . .

145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4 . . . . . . .

146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4 . . . . . . .

147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4 . . . . . . .

148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4 . . . . . . .

149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5 . . . . . . .

150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5 . . . . . . .

151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5 . . . . . . .

152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5 . . . . . . .

154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5 . . . . . . .

155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5 . . . . . . .

156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5 . . . . . . .

157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5 . . . . . . .

158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5 . . . . . . .

159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5 . . . . . . .

160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5 . . . . . . .

161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5 . . . . . . .

162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5 . . . . . . .

163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5 . . . . . . .

164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5 . . . . . . .

165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5 . . . . . . .

166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5 . . . . . . .

167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5 . . . . . . .

168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5 . . . . . . .

169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5 . . . . . . .

170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5 . . . . . . .

171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5 . . . . . . .

173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5 . . . . . . .

174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5 . . . . . . .

175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5 . . . . . . .

176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5 . . . . . . .

177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5 . . . . . . .

178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5 . . . . . . .

179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5 . . . . . . .

180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5 . . . . . . .

181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5 . . . . . . .

182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5 . . . . . . .

183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5 . . . . . . .

184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5 . . . . . . .

185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5 . . . . . . .

186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6 . . . . . . .

187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6 . . . . . . .

188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6 . . . . . . .

189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6 . . . . . . .

190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6 . . . . . . .

192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6 . . . . . . .

193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6 . . . . . . .

194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6 . . . . . . .

195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6 . . . . . . .

196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6 . . . . . . .

197 151607111 0030677966 LINA P IX.6 . . . . . . .

198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6 . . . . . . .

199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6 . . . . . . .

200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6 . . . . . . .

201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6 . . . . . . .

202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6 . . . . . . .

203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6 . . . . . . .

204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6 . . . . . . .

205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6 . . . . . . .

206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6 . . . . . . .

207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6 . . . . . . .

208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6 . . . . . . .

209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6 . . . . . . .

211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6 . . . . . . .

212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6 . . . . . . .

213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6 . . . . . . .

214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6 . . . . . . .

215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6 . . . . . . .

216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6 . . . . . . .

217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6 . . . . . . .

218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6 . . . . . . .

219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6 . . . . . . .

220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6 . . . . . . .

221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6 . . . . . . .

222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6 . . . . . . .

223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7 . . . . . . .

224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7 . . . . . . .

225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7 . . . . . . .

226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7 . . . . . . .

227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7 . . . . . . .

228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7 . . . . . . .

230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7 . . . . . . .

231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7 . . . . . . .

232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7 . . . . . . .

233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7 . . . . . . .

234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7 . . . . . . .

235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7 . . . . . . .

236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7 . . . . . . .

237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7 . . . . . . .

238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7 . . . . . . .

239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7 . . . . . . .

240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7 . . . . . . .

241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7 . . . . . . .

242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7 . . . . . . .

243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7 . . . . . . .

244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7 . . . . . . .

245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7 . . . . . . .

246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7 . . . . . . .

247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7 . . . . . . .

249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7 . . . . . . .

250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7 . . . . . . .

251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7 . . . . . . .

252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7 . . . . . . .

253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7 . . . . . . .

254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7 . . . . . . .

255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7 . . . . . . .

256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7 . . . . . . .

257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7 . . . . . . .

258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7 . . . . . . .

259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7 . . . . . . .

260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8 . . . . . . .

261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8 . . . . . . .

262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8 . . . . . . .

263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8 . . . . . . .

264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8 . . . . . . .

265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8 . . . . . . .

266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8 . . . . . . .

268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8 . . . . . . .

269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8 . . . . . . .

270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8 . . . . . . .

271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8 . . . . . . .

272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8 . . . . . . .

273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8 . . . . . . .

274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8 . . . . . . .

275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8 . . . . . . .

276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8 . . . . . . .

277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8 . . . . . . .

278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8 . . . . . . .

279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8 . . . . . . .

280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8 . . . . . . .

281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8 . . . . . . .

282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8 . . . . . . .

283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8 . . . . . . .

284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8 . . . . . . .

285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8 . . . . . . .

287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8 . . . . . . .

288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8 . . . . . . .

289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8 . . . . . . .

290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8 . . . . . . .

291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8 . . . . . . .

292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8 . . . . . . .

293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8 . . . . . . .

294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8 . . . . . . .

295 161708398 0 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8 . . . . . . .

296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8 . . . . . . .

297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9 . . . . . . .

298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9 . . . . . . .

299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9 . . . . . . .

300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9 . . . . . . .

301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9 . . . . . . .

302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9 . . . . . . .

303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9 . . . . . . .

304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9 . . . . . . .

306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9 . . . . . . .

307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9 . . . . . . .

308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9 . . . . . . .

309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9 . . . . . . .

310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9 . . . . . . .

311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9 . . . . . . .

312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9 . . . . . . .

313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9 . . . . . . .

314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9 . . . . . . .

315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9 . . . . . . .

316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9 . . . . . . .

317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9 . . . . . . .

318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9 . . . . . . .

319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9 . . . . . . .

320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9 . . . . . . .

321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9 . . . . . . .

322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9 . . . . . . .

323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9 . . . . . . .


PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J S M S S R K J S

324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9 . . . . . . .

325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9 . . . . . . .

326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9 . . . . . . .

327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9 . . . . . . .

328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9 . . . . . . .

329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9 . . . . . . .

330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9 . . . . . . .

331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9 . . . . . . .

332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9 . . . . . . .

333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9 . . . . . . .


DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
DAFTAR ABSEN SISWA KELAS IX

BULAN DESEMBER 2017


Tanggal dan Hari

Jml Absen
Jml wajib

hadir

Sakit

Alpa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ijin
M S S R K J S M S S R K J S M S S R K J S M

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0

. . . . . . 13 13 0 0 0 0
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%
BULAN AGUSTUS
2017
100%
BULAN SEPTEMBER
100%
2017
100%
BULAN OKTOBER
100%
2017
100%
BULAN NOPEMBER
100% 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
IX Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
017 S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA
% Kehadiran

desain by iwan buitenzorg west java


100%
BULAN JULI 2017
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

JULI 2017

Kelas
No NIS NISN NAMA SISWA JK
Hadir Sakit Ijin
Jml % Jml % Jml
1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1 13 100% 0 0% 0
2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1 13 100% 0 0% 0
3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1 13 100% 0 0% 0
4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1 13 100% 0 0% 0
5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1 13 100% 0 0% 0
6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1 13 100% 0 0% 0
7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1 13 100% 0 0% 0
8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1 13 100% 0 0% 0
9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1 13 100% 0 0% 0
10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1 13 100% 0 0% 0
11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1 13 100% 0 0% 0
12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1 13 100% 0 0% 0
13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1 13 100% 0 0% 0
14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1 13 100% 0 0% 0
15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1 13 100% 0 0% 0
16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIANSYAH L IX.1 13 100% 0 0% 0
17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1 13 100% 0 0% 0
18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1 13 100% 0 0% 0
19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1 13 100% 0 0% 0
20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1 13 100% 0 0% 0
21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1 13 100% 0 0% 0
22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1 13 100% 0 0% 0
23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1 13 100% 0 0% 0
24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGSA L IX.1 13 100% 0 0% 0
25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1 13 100% 0 0% 0
26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1 13 100% 0 0% 0
27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1 13 100% 0 0% 0
28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1 13 100% 0 0% 0
29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1 13 100% 0 0% 0
30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1 13 100% 0 0% 0
31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1 13 100% 0 0% 0
32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1 13 100% 0 0% 0
33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1 13 100% 0 0% 0
34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1 13 100% 0 0% 0


36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1 13 100% 0 0% 0
37 151607353 0023084667 YUDI SEPTIAN L IX.1 13 100% 0 0% 0
38 151607021 0030677970 ALVIA ADRYAN SANTOSA P IX.2 13 100% 0 0% 0
39 151607031 0031532001 ANNISA MEILANI P IX.2 13 100% 0 0% 0
40 151607059 0018278833 DIAS MUHAMMAD L IX.2 13 100% 0 0% 0
41 151607080 0024739228 FARHAN ZULHAZ L IX.2 13 100% 0 0% 0
42 151607089 0038050200 GILANG PERDANA PUTRA L IX.2 13 100% 0 0% 0
43 151607090 0024577515 HABIBUNNAJAR L IX.2 13 100% 0 0% 0
44 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2 13 100% 0 0% 0
45 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2 13 100% 0 0% 0
46 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2 13 100% 0 0% 0
47 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2 13 100% 0 0% 0
48 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2 13 100% 0 0% 0
49 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2 13 100% 0 0% 0
50 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2 13 100% 0 0% 0
51 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2 13 100% 0 0% 0
52 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2 13 100% 0 0% 0
53 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2 13 100% 0 0% 0
54 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2 13 100% 0 0% 0
55 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2 13 100% 0 0% 0
56 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2 13 100% 0 0% 0
57 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2 13 100% 0 0% 0
58 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2 13 100% 0 0% 0
59 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2 13 100% 0 0% 0
60 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2 13 100% 0 0% 0
61 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2 13 100% 0 0% 0
62 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2 13 100% 0 0% 0
63 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2 13 100% 0 0% 0
64 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2 13 100% 0 0% 0
65 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2 13 100% 0 0% 0
66 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2 13 100% 0 0% 0
67 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2 13 100% 0 0% 0
68 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2 13 100% 0 0% 0
69 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2 13 100% 0 0% 0
70 151607348 9992320053 WINDI P IX.2 13 100% 0 0% 0
71 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2 13 100% 0 0% 0
72 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2 13 100% 0 0% 0
73 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2 13 100% 0 0% 0
74 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

75 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3 13 100% 0 0% 0


76 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3 13 100% 0 0% 0
77 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3 13 100% 0 0% 0
78 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3 13 100% 0 0% 0
79 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3 13 100% 0 0% 0
80 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3 13 100% 0 0% 0
81 151607069 0035275133 ELLIYA VIDIYANTI P IX.3 13 100% 0 0% 0
82 151607076 0031928036 EUIS MUTIA LESTARI P IX.3 13 100% 0 0% 0
83 151607087 0025252230 GALIH BANYU AKBAR L IX.3 13 100% 0 0% 0
84 151607116 0026445305 M. ALFI SYAHRIN SUHENDAR L IX.3 13 100% 0 0% 0
85 151607117 0024575752 M. ARDIANSYAH PRABANGKARA HADI L IX.3 13 100% 0 0% 0
86 151607118 0035803810 M. HAFIZ FAUJAN L IX.3 13 100% 0 0% 0
87 151607145 0031153900 MUHAMAD ABDUL JABBAR L IX.3 13 100% 0 0% 0
88 151607148 0039670374 MUHAMAD ANDI L IX.3 13 100% 0 0% 0
89 151607162 0025252232 MUHAMAD FAJA ANDIKA FIRDAUS L IX.3 13 100% 0 0% 0
90 151607194 0024614539 MUHAMAD YUSUP L IX.3 13 100% 0 0% 0
91 151607200 0039392901 MUHAMMAD FAZRIAL DWI BAGASKARA L IX.3 13 100% 0 0% 0
92 151607210 0023072267 MUID L IX.3 13 100% 0 0% 0
93 151607214 0030670311 NAYA APRILA P IX.3 13 100% 0 0% 0
94 151607216 0024935597 NENG LISTIANI P IX.3 13 100% 0 0% 0
95 151607225 0030677818 NURUL HAMZAH L IX.3 13 100% 0 0% 0
96 151607240 0026869694 RENDI HERMAWAN L IX.3 13 100% 0 0% 0
97 151607243 0024614549 RIAN HIDAYAT L IX.3 13 100% 0 0% 0
98 151607244 0018151223 RIAN SAURI L IX.3 13 100% 0 0% 0
99 151607259 0028384305 SALMA AISAH P IX.3 13 100% 0 0% 0
100 151607262 0018097321 SAMSIAH P IX.3 13 100% 0 0% 0
101 151607275 0040052478 SISKA APRILIANI P IX.3 13 100% 0 0% 0
102 151607277 0030352684 SITI AISYAH ADAWIYAH P IX.3 13 100% 0 0% 0
103 151607280 0032682562 SITI ASYIAH P IX.3 13 100% 0 0% 0
104 151607294 0030914391 SITI MARIAM P IX.3 13 100% 0 0% 0
105 151607312 0024575744 SITI NURLAILA P IX.3 13 100% 0 0% 0
106 151607319 0031170586 SITI RAHMA MAESYAROH P IX.3 13 100% 0 0% 0
107 151607324 0030914395 SITI SALMAH P IX.3 13 100% 0 0% 0
108 151607330 0030677971 SITI ULFAH P IX.3 13 100% 0 0% 0
109 151607336 0029919718 SUPRIYADI L IX.3 13 100% 0 0% 0
110 151607337 0031459195 SUSAN APRIANTI P IX.3 13 100% 0 0% 0
111 151607344 0030677963 ULFA LAILA P IX.3 13 100% 0 0% 0
112 151607002 0024577482 ABDUL WAHAB L IX.4 13 100% 0 0% 0
113 151607008 0030914396 ADITYA RISWANDI L IX.4 13 100% 0 0% 0
114 151607010 0031153888 AFAF AZKIYA INDI P IX.4 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

115 151607033 0024575746 ANNYSHA PUTRI R P IX.4 13 100% 0 0% 0


116 151607035 0024930320 ARDI SAPUTRA L IX.4 13 100% 0 0% 0
117 151607044 9920901208 BADRU L IX.4 13 100% 0 0% 0
118 151607046 9998525889 DARUSSALAM L IX.4 13 100% 0 0% 0
119 151607050 0022514113 DAVIS L IX.4 13 100% 0 0% 0
120 151607051 0030811267 DELA RIZKI NURPRIANTI P IX.4 13 100% 0 0% 0
121 151607055 0018097326 DERA SETIANI P IX.4 13 100% 0 0% 0
122 151607070 0024575736 ELLYSA FITRI P IX.4 13 100% 0 0% 0
123 151607077 0030677878 EVA LAYUZA P IX.4 13 100% 0 0% 0
124 151607092 0034454078 HANA SAPUTRA L IX.4 13 100% 0 0% 0
125 151607120 0028109537 M. IKSAN MAULANA L IX.4 13 100% 0 0% 0
126 151607132 0031153944 MALIKA MAHARANI P IX.4 13 100% 0 0% 0
127 151607140 0024575749 MERIANA HIDAYAT P IX.4 13 100% 0 0% 0
128 151607153 0027065280 MUHAMAD AZIZ L IX.4 13 100% 0 0% 0
129 151607156 0038697851 MUHAMAD BAYU PRATAMA L IX.4 13 100% 0 0% 0
130 151607157 0030790208 MUHAMAD DAINUL AWAL L IX.4 13 100% 0 0% 0
131 151607160 0024838344 MUHAMAD EFENDI L IX.4 13 100% 0 0% 0
132 151607168 0022514106 MUHAMAD HAMILI L IX.4 13 100% 0 0% 0
133 151607183 0001722887 MUHAMAD NOVAL L IX.4 13 100% 0 0% 0
134 151607190 0033464915 MUHAMAD RIZAL L IX.4 13 100% 0 0% 0
135 151607204 0024575745 MUHAMMAD MIQDAD L IX.4 13 100% 0 0% 0
136 151607212 0024542689 NABILA NURCAHYANI SUSANTI P IX.4 13 100% 0 0% 0
137 151607226 0024614533 NURWITA ALFIAH PERMANA P IX.4 13 100% 0 0% 0
138 151607236 0031610142 RANDIKA DARWIN ARISHANDY L IX.4 13 100% 0 0% 0
139 151607239 0024575645 RANITA SITI KURNIASIH P IX.4 13 100% 0 0% 0
140 151607264 0024653221 SASYA AGNIA NURFADILA P IX.4 13 100% 0 0% 0
141 151607289 0024575735 SITI ALPIAH P IX.4 13 100% 0 0% 0
142 151607292 0030677953 SITI JENAB P IX.4 13 100% 0 0% 0
143 151607293 0030677826 SITI MARDIYANAH P IX.4 13 100% 0 0% 0
144 151607305 0033244862 SITI NURAENI P IX.4 13 100% 0 0% 0
145 151607306 0031459192 SITI NURAINI P IX.4 13 100% 0 0% 0
146 151607342 0029089993 SYAHRUL RAMADHAN L IX.4 13 100% 0 0% 0
147 151607346 0031855797 WANDA FADIA SOPIANI P IX.4 13 100% 0 0% 0
148 151607354 0031986091 YUNAWATI P IX.4 13 100% 0 0% 0
149 151607032 0030677830 ANNISA ZAHRA P IX.5 13 100% 0 0% 0
150 151607058 0030677817 DHEA ANDRIANI PUTRI P IX.5 13 100% 0 0% 0
151 151607062 0030735158 DINA ALMADINAH P IX.5 13 100% 0 0% 0
152 151607079 0025252281 FARHAN PUTRA FADILAH L IX.5 13 100% 0 0% 0
153 151607082 0018039362 FIKRI RAMADHAN L IX.5 13 100% 0 0% 0
154 151607097 0030677930 HENDRIAWAN L IX.5 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

155 151607102 0030677932 ILKA RAYHANA DIANI P IX.5 13 100% 0 0% 0


156 151607121 0030690835 M. IRMANSYAH MAULANA L IX.5 13 100% 0 0% 0
157 151607130 0024614546 M. SAHRUL RAMADHAN L IX.5 13 100% 0 0% 0
158 151607134 0026870560 MARCELLA TASYA MAMESAH P IX.5 13 100% 0 0% 0
159 151607142 0030677957 MOCHAMAD FAIZ ICHSAN SAPUTRA L IX.5 13 100% 0 0% 0
160 151607148 0024614527 MUHAMAD APENDI L IX.5 13 100% 0 0% 0
161 151607150 0030914398 MUHAMAD APIPUDIN L IX.5 13 100% 0 0% 0
162 151607152 0024575674 MUHAMAD ARIYANSYAH JAMIL L IX.5 13 100% 0 0% 0
163 151607174 0024838332 MUHAMAD HERUL ANAM L IX.5 13 100% 0 0% 0
164 151607179 0016160931 MUHAMAD MIRWAN L IX.5 13 100% 0 0% 0
165 151607181 0031170576 MUHAMAD MUSTOPA L IX.5 13 100% 0 0% 0
166 151607199 0024935787 MUHAMMAD FAJRI L IX.5 13 100% 0 0% 0
167 151607206 0016272988 MUHAMMAD RAMDAN L IX.5 13 100% 0 0% 0
168 151607222 0024935589 NUR KOMARIA ULFA P IX.5 13 100% 0 0% 0
169 151607227 0030690831 PALAHUDIN L IX.5 13 100% 0 0% 0
170 151607233 0030677875 RAGIL SAPUTRA L IX.5 13 100% 0 0% 0
171 151607235 0029047441 RAHMAT SANJAYA L IX.5 13 100% 0 0% 0
172 151607260 0031153929 SALSABILLA SUWANDY P IX.5 13 100% 0 0% 0
173 151607273 0039894991 SINDI NURHAFIFAH P IX.5 13 100% 0 0% 0
174 151607278 0024952343 SITI AJIZAH P IX.5 13 100% 0 0% 0
175 151607297 0024838305 SITI MASITOH P IX.5 13 100% 0 0% 0
176 151607299 0030735163 SITI MEISYAH P IX.5 13 100% 0 0% 0
177 151607300 0031030377 SITI NAWA JAMIYATUL KHOEROT P IX.5 13 100% 0 0% 0
178 151607301 0024935619 SITI NIHMATIA P IX.5 13 100% 0 0% 0
179 151607307 0024575724 SITI NURANISA P IX.5 13 100% 0 0% 0
180 151607339 0030677954 SUSILAWATI P IX.5 13 100% 0 0% 0
181 151607341 0030677827 SUYASTIN P IX.5 13 100% 0 0% 0
182 151607343 0030677947 TEGAR TRI PERMANA L IX.5 13 100% 0 0% 0
183 151607352 0025252273 YASMIN SARAH WARDANI P IX.5 13 100% 0 0% 0
184 151607356 0022514266 YUSDISTIRA INDRIYANI P IX.5 13 100% 0 0% 0
185 151607360 0032591878 ZALFA RIZKIA SARI P IX.5 13 100% 0 0% 0
186 151607011 0030677850 AHDA FAJRIYAH P IX.6 13 100% 0 0% 0
187 151607034 0015112451 APDAR NURWAN L IX.6 13 100% 0 0% 0
188 151607039 0030677929 ARYA ROZALI SAPUTRA L IX.6 13 100% 0 0% 0
189 151607052 0029951334 DENDI L IX.6 13 100% 0 0% 0
190 151607065 0031404963 DINA RAHMAWATI P IX.6 13 100% 0 0% 0
191 151607073 0043510991 ERNA PEBRIYANTI P IX.6 13 100% 0 0% 0
192 151607074 0030790141 ERNI MARYANI P IX.6 13 100% 0 0% 0
193 151607091 0044820364 HANA APRILIA P IX.6 13 100% 0 0% 0
194 151607093 0031170764 HANDIKA L IX.6 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

195 151607095 0030677844 HENDRI NUR RAEHAN L IX.6 13 100% 0 0% 0


196 151607099 0040039035 HERMILA P IX.6 13 100% 0 0% 0
197 151607111 0030677966 LINA P IX.6 13 100% 0 0% 0
198 151607112 0014094329 LISMAH P IX.6 13 100% 0 0% 0
199 151607137 0030735724 MAULANA IRPAN L IX.6 13 100% 0 0% 0
200 151607147 0024935626 MUHAMAD AGIL SALIM L IX.6 13 100% 0 0% 0
201 151607161 0031965801 MUHAMAD FADILAH L IX.6 13 100% 0 0% 0
202 151607198 0036501566 MUHAMAD FAISAL PRATAMA L IX.6 13 100% 0 0% 0
203 151607175 0024614856 MUHAMAD IBNU FADILLAH L IX.6 13 100% 0 0% 0
204 151607182 0024577509 MUHAMAD NABIL JUNAEDI L IX.6 13 100% 0 0% 0
205 151607188 0025324731 MUHAMAD RIKI L IX.6 13 100% 0 0% 0
206 151607189 0002788423 MUHAMAD RIPAN L IX.6 13 100% 0 0% 0
207 151607191 0030677823 MUHAMAD RIZQI L IX.6 13 100% 0 0% 0
208 151607363 0039313791 MUHAMMAD AFIFI L IX.6 13 100% 0 0% 0
209 151607218 0024653776 NENG SILVA P IX.6 13 100% 0 0% 0
210 151607232 0024577503 RAFLI RAMADHAN L IX.6 13 100% 0 0% 0
211 151607237 0030677852 RANGGA SUJANA L IX.6 13 100% 0 0% 0
212 151607246 0024652546 RIDWAN MAULUDI L IX.6 13 100% 0 0% 0
213 151607250 0033513759 RISMA APRILIANI P IX.6 13 100% 0 0% 0
214 151607269 0031153889 SHELLA PUSPITA JANUATRI P IX.6 13 100% 0 0% 0
215 151607279 0030690826 SITI JAMILAH P IX.6 13 100% 0 0% 0
216 151607304 0024652561 SITI NURAENI P IX.6 13 100% 0 0% 0
217 151607310 0024652559 SITI NURHIKMAH P IX.6 13 100% 0 0% 0
218 151607317 0017647659 SITI PAUJIAH P IX.6 13 100% 0 0% 0
219 151607325 0024652577 SITI SAQIA P IX.6 13 100% 0 0% 0
220 151607326 0029566092 SITI SOPIAH P IX.6 13 100% 0 0% 0
221 151607328 0016820054 SITI SOPINAH P IX.6 13 100% 0 0% 0
222 151607350 0023923061 WULAN OKTAVIANI P IX.6 13 100% 0 0% 0
223 151607003 0018039360 ABDUL YASIR L IX.7 13 100% 0 0% 0
224 151607006 0021889694 ADITYA L IX.7 13 100% 0 0% 0
225 151607009 0030735166 ADITYA WAHYUDIANSYAH L IX.7 13 100% 0 0% 0
226 151607014 0031531997 AISYAH NURFAZA P IX.7 13 100% 0 0% 0
227 151607016 0047140167 AJENG INDAH LESTARI P IX.7 13 100% 0 0% 0
228 151607024 0024614517 ANANG SETIAWAN L IX.7 13 100% 0 0% 0
229 141507016 0016273750 ANDIKA PRATAMA L IX.7 13 100% 0 0% 0
230 151607048 0030677940 DAVID RAM PUTRA L IX.7 13 100% 0 0% 0
231 151607053 0030690830 DENDI DARMAWAN L IX.7 13 100% 0 0% 0
232 151607063 0024652555 DINA NUR CAHYANI P IX.7 13 100% 0 0% 0
233 151607071 0030533112 ELSA FERDIANSYAH P IX.7 13 100% 0 0% 0
234 151607085 0018058006 FITRI HANDAYANI P IX.7 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

235 151607303 0022245273 HALIMAH P IX.7 13 100% 0 0% 0


236 151607106 0029069466 INDRIYANI P IX.7 13 100% 0 0% 0
237 151607108 0028266898 JULIANI ISMAWATI P IX.7 13 100% 0 0% 0
238 151607114 0024577504 M. AJAY AL FIANSYAH L IX.7 13 100% 0 0% 0
239 151607139 0024614844 MELANI FEBRIYANTI P IX.7 13 100% 0 0% 0
240 151607141 0030677833 MOCH ADAM MAULIDZAN L IX.7 13 100% 0 0% 0
241 151607195 0025324985 MUHAMAD AGUS L IX.7 13 100% 0 0% 0
242 151607158 0012577983 MUHAMAD DIMAS LUTHFIE L IX.7 13 100% 0 0% 0
243 151607159 0030677946 MUHAMAD DZIKI RAHMAN L IX.7 13 100% 0 0% 0
244 151607184 0018151203 MUHAMAD PARIDUDIN L IX.7 13 100% 0 0% 0
245 151607193 0030790140 MUHAMAD YANNUAR MAULANA L IX.7 13 100% 0 0% 0
246 151607202 0024473750 MUHAMMAD JALALUDINASSAYUTI L IX.7 13 100% 0 0% 0
247 151607231 0025151293 PUTRI MULYA RAMADANI P IX.7 13 100% 0 0% 0
248 141507176 0022513936 RESA MAULANA L IX.7 13 100% 0 0% 0
249 151607249 0037151345 RIO PRASAID SATRIADI L IX.7 13 100% 0 0% 0
250 151607252 0024614861 RIZKI L IX.7 13 100% 0 0% 0
251 151607256 0030677967 SAFINATAN NAZA P IX.7 13 100% 0 0% 0
252 151607267 0031933014 SHALIZA SINTANY FATIHA P IX.7 13 100% 0 0% 0
253 151607276 0024652553 SISKA SUSILAWATI P IX.7 13 100% 0 0% 0
254 151607286 0034945785 SITI FATIMAH JAHRO P IX.7 13 100% 0 0% 0
255 151607287 0024652565 SITI HALIMATU NADIA P IX.7 13 100% 0 0% 0
256 151607308 0030735189 SITI NURHALIJAH P IX.7 13 100% 0 0% 0
257 151607327 0028360442 SITI SOPIAH P IX.7 13 100% 0 0% 0
258 151607335 0024739255 SUMIYATI P IX.7 13 100% 0 0% 0
259 151607359 0035226397 ZAHROTUN NISA P IX.7 13 100% 0 0% 0
260 151607001 0024575670 ABDUL RAHMAN L IX.8 13 100% 0 0% 0
261 151607007 0024652578 ADITYA A RYADI L IX.8 13 100% 0 0% 0
262 151607013 0024575818 AHMAD SYAHRIL WIJAYA L IX.8 13 100% 0 0% 0
263 151607115 0021326414 ALDI LESMANA L IX.8 13 100% 0 0% 0
264 151607022 0030735167 ALWAN FALAHUDDIEN L IX.8 13 100% 0 0% 0
265 151607023 0030677934 AMELIA EKA PUTRI P IX.8 13 100% 0 0% 0
266 151607026 0024575659 ANGGA ANGGRIAWAN L IX.8 13 100% 0 0% 0
267 151607027 0024575664 ANGGI MARLINA P IX.8 13 100% 0 0% 0
268 151607029 0030914394 ANITA PUTRI MARDALITA P IX.8 13 100% 0 0% 0
269 151607036 0001722341 ARDI WALDIYANTO L IX.8 13 100% 0 0% 0
270 151607042 0031153908 AZIZAH NUR HASANAH P IX.8 13 100% 0 0% 0
271 151607064 0030677945 DINA NUR FILAILA P IX.8 13 100% 0 0% 0
272 151607075 0022514030 ERWIN L IX.8 13 100% 0 0% 0
273 151607094 0024575756 HANIFAH MUSLIMAH P IX.8 13 100% 0 0% 0
274 151607103 0024575747 IMANDA NISSA NURSABINA P IX.8 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

275 151607107 0030791537 IRNA YUNIAR P IX.8 13 100% 0 0% 0


276 151607109 0021982678 KHOERUNNISA P IX.8 13 100% 0 0% 0
277 151607144 0008589241 MOH. FAEZAL L IX.8 13 100% 0 0% 0
278 151607173 0001722889 MUHAMAD HERLANGGA L IX.8 13 100% 0 0% 0
279 151607177 0024935603 MUHAMAD JAPAR L IX.8 13 100% 0 0% 0
280 151607219 0016274135 NOVAL HAMDILAH L IX.8 13 100% 0 0% 0
281 151607234 0022514060 RAHMAT NAUFAL L IX.8 13 100% 0 0% 0
282 151607242 0039508483 RESTI FEBRIANTI P IX.8 13 100% 0 0% 0
283 151607245 0018692712 RIDWAN L IX.8 13 100% 0 0% 0
284 151607251 0024614858 RIYAN ANDRIANSHAH L IX.8 13 100% 0 0% 0
285 151607258 0024575665 SALIM SETIAWAN L IX.8 13 100% 0 0% 0
286 151607270 0032649016 SHOFIA ROSA PUSPITASARI P IX.8 13 100% 0 0% 0
287 151607283 0031030376 SITI FARHANA P IX.8 13 100% 0 0% 0
288 151607285 0024930326 SITI FATIMAH P IX.8 13 100% 0 0% 0
289 151607288 0039982780 SITI IRMAWATI P IX.8 13 100% 0 0% 0
290 151607302 0022889066 SITI NUR ELISA P IX.8 13 100% 0 0% 0
291 151607321 0024739226 SITI ROMLAH P IX.8 13 100% 0 0% 0
292 151607323 0021688424 SITI SALMA P IX.8 13 100% 0 0% 0
293 151607332 0024614556 SITI ZUBAEDAH P IX.8 13 100% 0 0% 0
294 151607334 0024935628 SULTAN MUKLAS L IX.8 13 100% 0 0% 0
295 161708398 0 WAHYU GUNAWAN PASARIBU L IX.8 13 100% 0 0% 0
296 151607347 0018278834 WINA PANDUWINATA P IX.8 13 100% 0 0% 0
297 151607015 0031610160 AJENG DESTIANI P IX.9 13 100% 0 0% 0
298 151607019 0031531999 ALIF CAESAR AWALUDIN L IX.9 13 100% 0 0% 0
299 151607038 0010960530 ARYA HADI SUSANTO L IX.9 13 100% 0 0% 0
300 151607040 0030677865 ASEP IRAWAN L IX.9 13 100% 0 0% 0
301 151607041 0024575720 AUFA RIANI LUZNA P IX.9 13 100% 0 0% 0
302 151607045 0030790138 BAGUS SATRIO L IX.9 13 100% 0 0% 0
303 151607047 0024930341 DAVA RIZKY RAMADHAN L IX.9 13 100% 0 0% 0
304 151607054 0037766881 DENNY PIRMANSYAH L IX.9 13 100% 0 0% 0
305 151607084 0040052477 FIRLY ARMADIKA P IX.9 13 100% 0 0% 0
306 151607100 0030677959 ICA MELINDA PUTRI P IX.9 13 100% 0 0% 0
307 151607101 0038056563 IKHMALLUDIN IKHSAN L IX.9 13 100% 0 0% 0
308 151607122 0030790139 M. LUTFIANSYAH L IX.9 13 100% 0 0% 0
309 151607128 0018278832 M. RUSLI FADILAH L IX.9 13 100% 0 0% 0
310 151607131 0024575732 M. TAUPIK RAHMATULLOH L IX.9 13 100% 0 0% 0
311 151607146 0024575672 MUHAMAD ADI MAULANA L IX.9 13 100% 0 0% 0
312 151607154 0031170571 MUHAMAD BADRUN AMIK L IX.9 13 100% 0 0% 0
313 151607172 0024838317 MUHAMAD HASANUDIN L IX.9 13 100% 0 0% 0
314 151607203 0032556447 MUHAMAD LATIF ABDUL R L IX.9 13 100% 0 0% 0
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 CIAWI


Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

315 151607186 0024935595 MUHAMAD RAMDANI MUSLIM L IX.9 13 100% 0 0% 0


316 151607196 0024739257 MUHAMMAD APANDI L IX.9 13 100% 0 0% 0
317 151607209 0027056989 MUHAMMAD RIYAZ L IX.9 13 100% 0 0% 0
318 151607223 0038884666 NUR SHAIDAH P IX.9 13 100% 0 0% 0
319 151607261 0030735159 SALWA ARDIYANTO P IX.9 13 100% 0 0% 0
320 151607268 0022514142 SHALLWA YUSHILAWATI P IX.9 13 100% 0 0% 0
321 151607281 0024614849 SITI CAHYA NIATI P IX.9 13 100% 0 0% 0
322 151607284 0018039355 SITI FARIAH P IX.9 13 100% 0 0% 0
323 151607296 0024614530 SITI MARLINA P IX.9 13 100% 0 0% 0
324 151607298 0033822447 SITI MASRUROH P IX.9 13 100% 0 0% 0
325 151607309 0030914393 SITI NURHAYATI P IX.9 13 100% 0 0% 0
326 151607313 0035387466 SITI NURLENA P IX.9 13 100% 0 0% 0
327 151607315 0022821489 SITI NURSYITA P IX.9 13 100% 0 0% 0
328 151607316 0030677962 SITI PADILA P IX.9 13 100% 0 0% 0
329 151607318 0029728748 SITI PURWANTI P IX.9 13 100% 0 0% 0
330 151607329 0030735165 SITI SOVIA TU'SADIAH P IX.9 13 100% 0 0% 0
331 151607333 0024575743 SORAYA ASSEGAF P IX.9 13 100% 0 0% 0
332 151607340 0008305809 SUTISNA L IX.9 13 100% 0 0% 0
333 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9 13 100% 0 0% 0
REKAPIT

SEMES

JULI 2017 AGUSTUS 2017 SEPTEMBER 2017 BU


Ijin Alpa Hadir Sakit Ijin Alpa Hadir Sakit Ijin Alpa Hadir
% Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPIT

SEMES
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
0% 0 0% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 24 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


BULAN
BULAN OKTOBER 2017 NOPEMBER 2017 DESEMBER 2017
Hadir Sakit Ijin Alpa Hadir Sakit Ijin Alpa Hadir Sakit Ijin
% Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
REKAPITULASI ABSEN SISWA

SEMESTER GANJIL (1)


### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
### 0 0% 0 0% 0 0% 26 ### 0 0% 0 0% 0 0% 13 ### 0 0% 0 0%
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
A = Untuk ALPA

BER 2017 Jumlah dalam satu semster desain by iwan buitenzorg west java
Alpa Hadir Sakit Ijin Alpa
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
Petunjuk Pengisian
Guru/Petugas Piket hanya mengisikan
S = Untuk SAKIT
I = Untuk IJIN
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
0 0% 139 ### 0 ### 0 ### 0 ###
sian
engisikan

g west java
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIAWI
Jl.Veteran III Jambuluwuk Ciawi Bogor

Kelas
No No NOMOR INDUK NISN NAMA SISWA JK 1
J
1 1 151607005 0030678686 ACHMAD FRIDAYU L IX.1 .
2 2 151607020 0037796121 ALIYA ZIA ZAHRA P IX.1 .
3 3 151607025 0030735162 ANDIKA YAHYA MAULANA L IX.1 .
4 4 151607037 0038903571 ARIPIN MAULANA L IX.1 .
5 5 151607057 0030352732 DEWIANA ARYANI RAHMAT P IX.1 .
6 6 151607061 0024577514 DIMAS PRAYOGA L IX.1 .
7 7 151607066 0031153917 DINAR AURILIA MAHESA AZAHRA P IX.1 .
8 8 151607067 0029561826 DWI TABAMA NUR SUNJA P IX.1 .
9 9 151607068 0028360167 EFRILLIAN AULIA RAYA P IX.1 .
10 10 151607081 0022518085 FAUJIAH KUSUMA WARDANI P IX.1 .
11 11 151607083 0030735161 FINA AMELIA PUTRI P IX.1 .
12 12 151607088 0029120174 GAMA DYAZ PUTRA L IX.1 .
13 13 151607098 0024614852 HERI SETIAWAN L IX.1 .
14 14 151607126 0030811265 M. RAFLI L IX.1 .
15 15 151607135 0024575734 MARINI JULIYANTI P IX.1 .
16 16 151607143 0039839578 MOCHAMAD SYAFARUDIN APRIAN L IX.1 .
17 17 151607151 0028189401 MUHAMAD ARDIANSYAH L IX.1 .
18 18 151607164 0026902139 MUHAMAD FAUZAN L IX.1 .
19 19 151607165 0025151298 MUHAMAD GILANG SAPUTRA L IX.1 .
20 20 151607167 0031459198 MUHAMAD HAMID HEDIANSYAH L IX.1 .
21 21 151607176 0024614554 MUHAMAD IDRIS L IX.1 .
22 22 151607178 0029174950 MUHAMAD MAULANA L IX.1 .
23 23 151607192 0022513410 MUHAMAD YAKARIM L IX.1 .
24 24 151607197 0040099942 MUHAMMAD BAGAS CAKRAWANGS L IX.1 .
25 25 151607207 0030677958 MUHAMMAD RIVALDI L IX.1 .
26 26 151607211 0023084256 MUSA L IX.1 .
27 27 151607217 0030677838 NENG RINA P IX.1 .
28 28 151607220 0037009519 NOVILIA RAHMAH P IX.1 .
29 29 151607221 0028213722 NOVITA MAHARANI P IX.1 .
30 30 151607254 0030677815 SABILA AZ-ZAHRA P IX.1 .
31 31 151607274 0030790199 SINTA MARTIANI P IX.1 .
32 32 151607291 0024652563 SITI JAMILAH P IX.1 .
33 33 151607311 0024838334 SITI NURKILAH P IX.1 .
34 34 151607314 0030677961 SITI NURRANI P IX.1 .
35 35 151607338 0025151277 SUSI P IX.1 .
36 36 151607349 0024739235 WITA APRILYANTI P IX.1 .
37 ### 151607358 0033832445 ZAHRA ZALIANTI P IX.9 .
38 ### 151607021 0033832445 ACHMAD FRIDAYU P IX.9 .
39 ### 151607031 0033832445 ACHMAD FRIDAYU P IX.9 .
40 ### 151607059 0033832445 ACHMAD FRIDAYU P IX.9 .
41 ### 151607080 0033832445 ACHMAD FRIDAYU P IX.9 .
42 ### 151607089 0033832445 ACHMAD FRIDAYU P IX.9 .
43 ### 151607090 0033832445 ACHMAD FRIDAYU P IX.9 .
44 ### 151607110 0024575742 LENI MARLINA P IX.2 .
45 ### 151607119 0024577505 M. IDRIS ALFANDI L IX.2 .
46 ### 151607123 0024614524 M. MAULANA ADJIE L IX.2 .
47 ### 151607127 0043419238 M. RIZALDI SAPUTRA L IX.2 .
48 ### 151607129 0031170572 M. SAEPUL RIZKI L IX.2 .
49 ### 151607138 0031610042 MAURIN ADISTIA MAHARANI P IX.2 .
50 ### 151607155 0024614847 MUHAMAD BAGIR SAHRONI L IX.2 .
51 ### 151607170 0024614540 MUHAMAD HARON AL RASID L IX.2 .
52 ### 151607185 0029730073 MUHAMAD RAMDANI L IX.2 .
53 ### 151607208 0024577512 MUHAMMAD RIYAN L IX.2 .
54 ### 151607215 0031162104 NENG INDAH SARI P IX.2 .
55 ### 151607224 0024614532 NURSITIANA P IX.2 .
56 ### 151607229 0031610106 PELITA BAYHAQI AL ANSOR L IX.2 .
57 ### 151607238 0020422124 RANI NUR AZIZAH P IX.2 .
58 ### 151607253 0024406215 RIZKY ISWANTO L IX.2 .
59 ### 151607255 0024739245 SADAM HUSEN L IX.2 .
60 ### 151607257 0024575729 SAHRUL L IX.2 .
61 ### 151607265 0027832728 SEFIRA INDRIANA P IX.2 .
62 ### 151607266 0038763412 SERLI NOPIANI P IX.2 .
63 ### 151607271 0024575751 SILVIA NURAZIZAH P IX.2 .
64 ### 151607282 0031170587 SITI ENAH MARYANAH P IX.2 .
65 ### 151607291 0024739249 SITI JAMILAH P IX.2 .
66 ### 151607295 0024575730 SITI MARIYAM P IX.2 .
67 ### 151607322 0024739243 SITI ROSIDAH P IX.2 .
68 ### 151607331 0018151165 SITI YULINDA P IX.2 .
69 ### 151607345 0024976365 VAUGHAN RIZAL L IX.2 .
70 ### 151607348 9992320053 WINDI P IX.2 .
71 ### 151607351 0024739234 WULANDARI P IX.2 .
72 ### 151607355 0022514145 YUNUS L IX.2 .
73 ### 151607357 22514090 ZAHRA AZHARIA PUTERI HARYONO P IX.2 .
74 ### 151607361 0030677955 ZUL AFRIAN L IX.2 .
75 ### 151607012 0024120395 AHMAD FAQIH NURSHOHIBUL PAROJI L IX.3 .
76 ### 151607017 0024614521 AJI MULYANA L IX.3 .
77 ### 151607030 0002703540 ANNA NURAHMA P IX.3 .
78 ### 151607043 0024614544 AZKA TAZKIA P IX.3 .
79 ### 151607049 0037111061 DAVID ROMANSYAH L IX.3 .
80 ### 151607056 0030735182 DEWI KUSMIATI W P IX.3 .
81 ### 151607069 0035275133 ELL