Anda di halaman 1dari 1

PERANCANGAN TAHUNAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED BAGI TAHUN ..2017..

SEKOLAH SJKC CHONG TEIK

BIDANG TARIKH / BILANGAN


BIL NAMA KURSUS TEMPAT
A/B/C TEMPOH PESERTA

1 DI ZI GUI C FEB 26 PERPUSTAKAAN SEK

2 DI ZI GUI C MAC 26 PERPUSTAKAAN SEK

3 LAWATAN SAMBIL BELAJAR C MEI 26 TECH DOM, P. PINANG

BENGKEL PENGGUNAAN
4 HEADCOUNT UNTUK A MAC 26 PERPUSTAKAAN SEK
PENINGKATAN PDP

5 FROG VLE B OGOS 26 BILIK KOMPUTER

...* Bidang Kursus


A Pengetahuan Profesional
B Kemahiran Profesional
C Nilai dan Amalan Profesional Keguruan

Disediakan Oleh; Disahkan oleh;


________________ ____________________
(Setiausaha LDP) (Pengetua/Guru Besar)
Tarikh :
Cop Rasmi :