Anda di halaman 1dari 1

Doa Pagi Hari By Fitri

Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk.


Dengan menyebut nama Allah Yang Pengasih dan Penyayang.

Segala puji hanyalah bagi Allah, Tuhan semesta alam.


Semoga rahmat dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah pada Junjungan kami Nabi
Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihi wa sallam.

Ya Allah ya Rabbanaa, pada pagi hari yang penuh berkah ini, kami anggota FKIH bersimpuh
dihadapan-Mu memohon ampun atas segala dosa seraya memanjatkan doa, kiranya Engkau ber
kenan mengabulkan doa dan permohonan kami.

Kami seluruh anggota FKIH, telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala
puji bagi Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya.
Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya
Allah Ya Rabbanaa, kami mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya.
Kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Allah ya
Rabbanaa, kami berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan
kami, kami berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.

Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu kami
minta pertolongan, perbaikilah segala urusan kami dan jangan diserahkan kepada kami sekali
pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu).

Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang
lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya
Allah, sesungguhnya kami memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga
dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat kami (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan
tenteramkanlah kami dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah kami dari muka, belakang, kanan, kiri
dan atas kami. kami berlindung dengan kebesaran-Mu, agar kami tidak disambar dari bawah
kami yang membuat kami celaka.

Ya Allah, ampunilah dosa kami, kabulkanlah permohonan kami.

Semoga rahmat dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah pada Junjungan kami Nabi
Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihi wa sallam. Dan segala puji hanyalah milik Engkau.