Anda di halaman 1dari 3

PENGGUBALAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)


SK SUNGOI

Kelas : Tahun 1
Mata Pelajaran : Matematik
Kertas :1

Aras Rendah Sederhana


Topik Tahun 1
1. Nombor 1.1 Kuantiti
Bulat secara intuitif
Hingga 100
1.2.Nilai
nombor

1.3Menulis
nombor
1, 2,4
1.4 Rangkaian
nombor

1.8
Membundarkan
nombor

2. Operasi
Asas 2.2 Tambah
dalam
lingkungan 100
5,6
2.3 Tolak
dalam
lingkungan 100
3. Nombor
dan operasi
3.1 Konsep
Pecahan
perdua dan
perempat
pecahan wajar

4. Wang
4.1.3 Menukar
wang
13
4.3
Penyelesaian
Masalah

5. Masa dan
5.1 Hari dan
Waktu
bulan

5.2 Muka jam


3 8,9
5.3
Penyelesaian
Masalah
6.0 Ukuran 6.1 Unit relatif
dan untuk
geometri mengukur
panjang,jisim
dan isipadu
10,11 12
cecair

6.2
Penyelesaian
masalah
7.0 Ruang 7.1 Bentuk tiga
dimensi

7.2 Bentuk dua


dimensi 7,14

7.3
penyelesaian
masalah
8.0
Pengurusan
8.1
Data
Mengumpul,
mengelas dan
15
menyusun data

8.2 Piktograf