Anda di halaman 1dari 5

Geografi

1) Skala dan Jarak

2) Peta Topografi

3) Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim

4) Cuaca dan Iklim di Malaysia

5) Pengangkutan di Malaysia

6) Telekomunikasi di Malaysia

7) Kepelbagaian Iklim dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Manusia


di Asia

8) Jenis dan Kemajuan Pengangkutan di Asia

9) Pemanasan Global

10) Teknologi Hijau


Asas Sains Komputer (ASK)

1) Sistem Nombor Perlapanan

2) Sistem Nombor Perenambelasan

3) Pembangunan Algoritma

4) Persekitaran Kod Arahan

5) Struktur Kod Arahan


Matematik
1) KEBARANGKALIAN MUDAH

2) POLA DAN JUJUKAN

3) PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA

4) RUMUS ALGEBRA

5) POLIGON

6) BULATAN

7) BENTUK GEOMETRI TIGA DIMENSI

8) KOORDINAT

9) GRAF FUNGSI

10) LAJU DAN PECUTAN

11) KECERUNAN GARIS LURUS

12) TRANSFORMASI ISOMETRI

13) SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT


Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

1) KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

2) PENYALAHGUNAAN BAHAN

3) PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

4) KEKELUARGAAN

5) PERHUBUNGAN

6) PENYAKIT

7) KESELAMATAN

8) PEMAKANAN
Sains

1. Biodiversiti

2. Ecosystem

3. Nutrisi

4. Kesihatan manusia (Penyakit)

5. Air dan Larutan

6. Asid dan Alkali

7. Keelektrikan dan kemagnetan

8. Daya dan Gerakan

9. Haba

10. Gelombang bunyi

11. Bintang dan galaxy dalam alam semesta

12. Sistem suria

13. Meteoroid , asteoroid , komet

Anda mungkin juga menyukai