Anda di halaman 1dari 1

Yayasan Wahana Komunikasi Wanita

Jln Trans Waingapu,Desa Umbu Mam uk,


KecarTlatan Umbu Ratu Nggay 3arat Sumba Tengah
Email i va ahanaovahoo.corll;konstantinogesioRmail.com

.

,.,
1..

DAFAR HADIR KECiATAN


Menuiu Kemohmuron Hiiou Bentong Alom Sumbo
jUDUL pROGRAM Bogion Tengoh: MeningMhon Penghidupon
Mosyorohqt don Meniogo Kelertorion Alom
MovnoR rva P Ro6RAc\, L Lor as r PEL^8Au&:[*S
NAMA KECIATAN 36.l-0 Qo u t Qr 6asr gEDE({ }t*va Ot oEs-a
PRetM A pEr6
HAR:/TCL KEG:ATAN PI
LOmSi Dsso PBa|M6DET6
NAMA pENDAMplNG LApANGAN 6rra&tb Rr aWn

NO NAMA ,ENIS
,ABATAN
ALAMAT NO Hp TANDA
KELAM:N (Desc,instonsD TANCAN
1
fur.bm7 -lwutrt 6 r
/
B r lgt

2
0/F g,

F
J'4(:F 17`lL`
'F

lzl[ :
1
3
)arnusg_- k. Nluorna f,Uarfu9^ 0036)

4
l(an*u
'77


,
l.A//P,fu/U,r/h

5
, 0
1
6
S

7
f/4 Itnw
M
8 /

9
Grtapra A- *wa P pL l_\r,..n
)tV\',? -An
Fly p^ c?t741)ti1L4 t
10 /

17