Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SEMESTER I

HARI: JUMAAT TARIKH: 03 APRIL 2015

Mata
Pelajaran/ Rancangan
Kelas/ Masa
Bahasa Tajuk : Penjagaan Kuku
Malaysia SP : 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan
4 Hudiya sebutan yang betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
08.40 – 09.40 i. memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
apitan.
ii. menyenaraikan perkataan yang tergolong dalam kumpulan
berimbuhan apitan.
Aktiviti 1. Murid membaca petikan yang disedikan oleh guru.
2. Perbincangan mengenai petikan.
3. Murid menyenaraikan beberapa perkataan imbuhan apitan
yang terdapat dalam petikan.
4. Pengukuhan: Membina ayat.
PK : Kontekstual - Menghubungkan
BBM : Buku teks, Buku Panduan, dll
Refleksi :
Cuti Umum – Good Friday

Pendidikan Tajuk : Menu Makanan


Kesihatan SK : 1.3
SP : 1.3.2 Memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian.
3 Hudiya
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
10.30 – 11.00 i. mengenal pasti pelbagai jenis makanan dan kepentingannya.
ii. memilih jenis makanan mengikut waktu makan harian.

Aktiviti 1. Murid memerhatikan gambar makanan yang ditunjukkan oleh


guru.
2. Murid mengenal pasti jenis makanan dan khasiatnya.
3. Murid memilih makanan mengikut waktu makan harian.
EMK : Keusahawanan
BBM : Buku teks, Buku Panduan, dll
Refleksi :
Cuti Umum – Good Friday