Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3
DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

…………………………….. …………………………….. ……………………………..


SORUPANATHAN SADAYAN PN. FLORANCE PN. ROSNAH BINTI YAACOB
GURU P.MORAL TAHUN 3 KETUA PANITIA P.MORAL GURU BESAR
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2018

MINGGU TAJUK/ BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


STANDARD KANDUNGAN
MINGGU 1 Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1-4 JANUARI 2018 Kepercayaan kepada Tuhan
MINGGU 2 1.1.1 Menyatakan pelbagai perayaan di
7-11 JANUARI 2018 Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai Malaysia.
MINGGU 3 pencipta 1.1.2 Menceritakan pelbagai perayaan yang
14-18 JANUARI 2018 alam dan mematuhi segala suruhanNya disambut oleh warga sekolah.
berlandaskan pegangan agama masing- 1.1.3 Menyenaraikan cara menghormati
masing perayaan yang disambut oleh warga
selaras dengan prinsip Rukun Negara. sekolah.
1.1.4 Menyedari kepentingan menghormati
1.1 Menghormati kepelbagaian kepelbagaian perayaan yang disambut
perayaan oleh warga sekolah.
1.1.5 Mengamalkan sikap menghormati
perayaan yang disambut oleh warga
sekolah.
MINGGU 4
21-25 JANUARI 2018 2. Baik hati 2.1.1 Menyatakan cara membantu warga
MINGGU 5 sekolah.
28 JANUARI - Kepekaan terhadap perasaan dan 2.1.2 Menyenaraikan kepentingan membantu
21FEBRUARI 2018 kebajikan diri sendiri dan orang lain warga sekolah.
MINGGU 6 dengan memberi bantuan dan sokongan 2.1.3 Menceritakan perasaan setelah membantu
4-8 FEBRUARI 2018 moral secara tulus ikhlas. warga sekolah.
2.1.4 Mengamalkan sikap saling membantu
2.1 Memberi bantuan kepada warga dalam kalangan warga sekolah.
sekolah
MINGGU 7
11 - 15 FEBRUARI 3. Bertanggungjawab 3.1.1 Menyatakan tanggungjawab di sekolah.
2018 3.1.2 Menyenaraikan cara melaksanakan
MINGGU 8 Kesanggupan untuk memikul dan tanggungjawab di sekolah.
18-22 FEBRUARI melaksanakan tugas serta kewajipan 3.1.3Menceritakan perasaan setelah
2018 dengan melaksanakan tanggungjawab di sekolah.
MINGGU 9 sempurna. 3.1.4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab di
25 FEBRUARI - 1 MAC sekolah.
2018 3.1 Melaksanakan tanggungjawab
di sekolah

MINGGU 10 4. Berterima kasih 4.1.1 Menyatakan sumbangan warga sekolah.


4 - 8 MAC 2018 4.1.2 Menerangkan cara menghargai sumbangan
Perasaan dan perlakuan untuk warga sekolah.
menunjukkan 4.1.3 Menceritakan perasaan apabila menghargai
MINGGU 11 pengiktirafan dan penghargaan sumbangan warga sekolah.
11 - 15 MAC 2018 terhadap 4.1.4 Mengamalkan sikap berterima kasih
sesuatu jasa, sumbangan atau terhadap sumbangan warga sekolah
pemberian.

4.1 Menunjukkan penghargaan


terhadap sumbangan warga sekolah
MINGGU 13 5. Hemah tinggi
25-29 MAC 2018 5.1.1 Menyatakan cara pergaulan yang bersopan
MINGGU 14 Beradab sopan dan berbudi pekerti dalam kalangan warga sekolah.
1 - 5 APRIL 2018 mulia 5.1.2 Menceritakan kebaikan pergaulan yang
MINGGU 15 dalam pergaulan seharian. bersopan dalam kalangan warga sekolah.
8-12 APRIL 2018 5.1.3 Menyedari kepentingan pergaulan yang
5.1 Mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah.
bersopan dalam kalangan warga 5.1.4 Menunjukkan pergaulan yang bersopan
sekolah dalam kalangan warga sekolah.
MINGGU 16
15 – 19 APRIL 2018 6. Hormat 6.1.1 Menyatakan cara menghormati warga
MINGGU 17 sekolah dan pelawat.
22 - 26 APRIL 2018 Menghargai dan memuliakan seseorang 6.1.2 Menyenaraikan kepentingan menghormati
MINGGU 18 dengan memberi layanan yang warga sekolah dan pelawat.
30 APRIL - 3 MEI bersopan serta 6.1.3 Menceritakan perasaan apabila
2018 menghormati peraturan institusi sosial. menghormati warga sekolah dan pelawat.
6.1.4 Mengamalkan perlakuan saling
6.1 Menghormati warga sekolah dan menghormati dalam kalangan warga
pelawat sekolah dan pelawat.

MINGGU 19
6-10 MEI 2018 Kasih Sayang 7.1.1 Menyatakan cara menyayangi sekolah.
MINGGU 20 7.1.2 Menyenaraikan kepentingan menyayangi
13-17 MEI 2018 Kepekaan dan perasaan cinta yang sekolah.
MINGGU 21 mendalam serta berkekalan yang lahir 7.1.3 Menceritakan perasaan apabila
20-24 MEI 2018 daripada hati yang ikhlas. menyayangi sekolah.
7.1.4 Menunjukkan sikap sayang terhadap
7.1 Menyayangi sekolah Sekolah

MINGGU 22
27-MEI 31 MEI 2018 Keadilan 8.1.1 Menceritakan cara bersikap adil di
MINGGU 23 sekolah.
3-7 JUN 2018 Tindakan dan keputusan yang tidak 8.1.2 Menyenaraikan kepentingan bersikap adil
berat sebelah di sekolah.
8.1.3 Menyatakan perasaan apabila bersikap
8.1 Mengamalkan sikap adil di adil di sekolah.
sekolah 8.1.4 Menunjukkan sikap adil di sekolah.
MINGGU 26
24 - 28 JUN 2018 KEBERANIAN 9.1.1 Menyatakan cara mempertahankan nama
MINGGU 27 baik sekolah.
1-6 JULAI 2018 Kesanggupan untuk menghadapi 9.1.2 Menyenaraikan kepentingan
MINGGU 28 cabaran dengan yakin dan tabah. mempertahankan nama baik sekolah.
8-13 JULAI 2018 9.1.3 Menceritakan perasaan apabila
9.1 Mempertahankan nama baik mempertahankan nama baik sekolah.
sekolah 9.1.4 Mengamalkan sikap berani
mempertahankan nama baik sekolah

MINGGU 29 KEJUJURAN
15-19 JULAI 2018 10.1.1 Menceritakan perlakuan jujur di sekolah.
MINGGU 30 Bercakap benar, bersikap amanah dan 10.1.2 Menyenaraikan kepentingan bersikap
22 - 26 JULAI 2018 ikhlas dalam setiap perlakuan. jujur di sekolah.
MINGGU 31 10.1.3 Menyedari kebaikan bersikap jujur di
29 JULAI - 3 OGOS 10.1 Menunjukkan sikap jujur di sekolah.
2018 sekolah 10.1.4 Mengamalkan sikap jujur di sekolah

MINGGU 32 11. Kerajinan


5 - 9 OGOS 2018 11.1.1 Menyatakan cara bersikap rajin di
MINGGU 33 Usaha yang berterusan, bersungguh- sekolah.
12 - 16 OGOS 2-18 sungguh 11.1.2 Menyenaraikan kepentingan bersikap
dan bersemangat dalam melakukan rajin di sekolah.
sesuatu 11.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap
perkara. rajin di sekolah.
11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin di sekolah.
11.1 Mengamalkan sikap rajin di
sekolah
MINGGU 35
26-30OGOS 2018 Kerjasama 12.1.1 Menyenaraikan aktiviti yang dilakukan
MINGGU 36 bersama-sama di sekolah.
2 - 6 SEPTEMBER Kesediaan melakukan sesuatu untuk 12.1.2 Menceritakan kebaikan bekerjasama di
2018 kepentingan bersama. sekolah.
MINGGU 37 12.1.3 Menyatakan perasaan apabila
9 - 13 SEPTEMBER 12.1 Memberi kerjasama dalam bekerjasama di sekolah.
2018 menjayakan aktiviti di sekolah 12.1.4 Melaksanakan aktiviti bekerjasama di
sekolah untuk kebaikan bersama.

MINGGU 38
16-20 SEPTEMBER KESEDERHANAAN 13.1.1 Menyatakan perlakuan sederhana di
2018 sekolah
MINGGU 39 Bersikap tidak keterlaluan dalam 13.1.2 Menyenaraikan kebaikan bersikap
23-27 SEPTEMBER membuat pertimbangan dan tindakan sederhana di sekolah
2018 tanpa mengabaikan kepentingan diri 13.1.3 Menyedari kepentingan bersikap
MINGGU 40 dan orang lain. sederhana di sekolah
30 SEPTEMBER - 4 13.1.4 Mempraktikkan sikap sederhana di
OKTOBER 2018 13.1 Mengamalkan sikap sederhana sekolah
di sekolah
MINGGU 41
7 - 11 OKTOBER 2018 TOLERANSI 14.1.1 Menyatakan sikap toleransi sesama warga
MINGGU 42 Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan sekolah.
14-18 OKTOBER 2018 mengawal diri demi kesejahteraan 14.1.2 Menyenaraikan kebaikan bersikap
MINGGU 43 hidup. toleransi sesame warga sekolah.
21-25 OKTOBER 2018 14.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap
14.1 Mengamalkan sikap toleransi di toleransi sesama warga sekolah.
sekolah 14.1.4 Menunjukkan sikap toleransi sesama
warga sekolah.
MINGGU 44
28 - 1 NOVEMBER
2018 PERBINCANGAN
MINGGU 45
4-8 NOVEMBER 2018
MINGGU 46
11-15 NOVEMBER
2018