Anda di halaman 1dari 5

SMK TAMAN BUKIT MALURI, KEPONG, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2018

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1

STANDARD
MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
Minggu 1 PJ
ORIENTASI TNGKATAN 1
2.1.18-
PJ
5.1.18
KOMPONEN KECERGASAN 3.1.1 1. Larian diagnal 1. Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 2. Jam randik
PJ 3.1 Melakukan senaman 4.1.1 Senaman kapasiti aerobik 3. Gelung rotan
Minggu 2 meningkatkan kapasiti aerobik 5.2.1
8.1.18-
12.1.18 PEMAKANAN 9.1.1 1. Kon
9.1 Amalan Pemakanan sihat 9.1.2 1. Duta kecil 2. Jam randik
PK 1 Makro dan mikro nutrien
dan selamat 2. Label makanan 3. Gelung rotan

KOMPONEN KECERGASAN 3.1.2 1. Kon


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.1.2 1. Larian naga 2. Jam randik
PJ 3.1 Melakukan senaman 5.2.2 Senaman kapasiti aerobik 3. Gelung rotan
Minggu 3 meningkatkan kapasiti aerobik

15.1.18- KOMPONEN KECERGASAN 3.1.2 1. Kon


19.1.17 BERLANDASKAN KESIHATAN 4.1.2 1. Mari berlari (farlek) 2. Jam randik
PJ 3.1 Melakukan senaman 5.2.2 Senaman kapasiti aerobik 3. Gelung rotan
meningkatkan kapasiti aerobik

KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.1 Senaman kelenturan 1. Kelenturan dengan 1. Carta otot
Minggu 4
PJ 3.2 Melakukan senaman 5.1.3 tuala 2. Tuala
kelenturan
22.1.18-
26.1.18
PEMAKANAN 9.1.3
9.1 Amalan Pemakanan sihat 9.1.4 1. Merancang diet 1. Kad manila
PK 2 Makro dan mikro nutrien
dan selamat seimbang 2. Marker pen

PJ KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.2 Senaman kelenturan 1. Sirkit 8 1. Kon
3.2 Melakukan senaman 5.3.2 2. Exersice mat
kelenturan 3. Carta otot

Minggu 5 PJ KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.1 Senaman ddaya tahan dan kekuatan 1. Kad kekuatan dan 1. Kad gambar
29.1.18- 3.3 Melakukan senaman 5.1.3 otot daya tahan otot otot
2.2.18 meningkatkan daya tahan dan 2. Kon
kekuatan otot

HARI WILAYAH PERSEKUTUAN 1.2.17

KOMPONAN KECERGASAN 3.3.2 .


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.2 Senaman ddaya tahan dan kekuatan 1. Bola segar 1, Bola segar
3.3 Melakukan senaman 4.3.3 otot
PJ
meningkatkan daya tahan dan 5.2.3
kekuatan otot
Minggu 6
PERTOLONGAN CEMAS 10.1.1
5.2.18 10.1 Pengetahuan asas 10.1.2 D.R.A.B.C 1. Simulasi 1. Kad situasi
9.2.18 pertolongan asas dan 10.1.3 2. Pelakon
PK 3
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi

UJIAN SEGAK SESI PERTAMA

KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 1.Kaliper


BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.1 Komposisi badan 1. Lipatan trisep 2. Carta
PJ 3.4 Melakukan aktiviti yang 5.3.1 peratussan lemak
Minggu 7 melibatkan komposisi badan 3. Rekod

12.2.18- KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 1. Kaliper


16.2.18 BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.2 Komposisi badan 1. Lipata betis 2. Carta peratusan
PJ 3.4 Melakukan aktiviti yang 5.3.1 lemak
melibatkan komposisi badan 3. Marker pen

CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA ( 15/2/2018 – 19/2/2018)


PJ KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 1. Carta peratusan
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.3 Komposisi badan 1. Peratussan lemak lemak
3.4 Melakukan aktiviti yang 5.3.1 2. Rekod
Minggu 8
melibatkan komposisi badan
19.2.18-
PK 4 PENYALAHGUNAAN BAHAN 3.1.1 Pengaruh rokok, alkohol dan dadah 1. Pengaruh rokok, Kad manila ,
23.2.18
3.1 Pengaruh roko, alkohol dan 3.1.2 alkohol brosur, surat
rokok 2. Kesan bahaya asap khabar
rokok
Minggu 9 OLAHRAGA ASAS 1.7.1 1. Blok permulaan
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.1 Berlari 1. Ke garisan, sedia 2. Kon
26.2.18- 5.2.1
2.3.18 PJ OLAHRAGA ASAS 1.7.2 1. Baton
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.2 Berlari 1. Pertukaran baton 2. Kon
5.2.5
PJ OLAHRAGA ASAS 1.7.1 1. Baton
Minggu 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.2 Berlari 1. Lari berganti 2. Kon
10 5.2.5
PK 5 PENYALAHGUNAAN BAHAN 3.1.3 Pengaruh rokok, alkohol dan dadah 3. Pengaruh rokok, Kad manila ,
5.3.18- 4.1 Pengaruh roko, alkohol dan 3.1.4 alkohol brosur, surat
9.3.18 rokok 4. Kesan bahaya asap khabar
rokok
Minggu
11 UJIAN 1 / PENTAKSIRAN 1

12.3.18-
16.3.18
CUTI SEKOLAH (19/3/2018 – 23/3/2018)
OLAHRAGA ASAS 1.7.4 1. Lnntar statik
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.4 Lontar peluru gaya Parry O’Brien 2. Lontar ‘Power Peluru, kon, tuala
Minggu
5.1.3 Position’ muka
12 PJ
5.4.1 3. Gelongsor rotasi
4. Lontar peluru gaya
26.3.18-
Parry O’Brien
30.3.18
PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.1
SERANGAN 2.3.1 Kemahiran hantar dan serkap bola 1. Kemahiran hantar dan Bola sepak, kon
1.3 Bola sepak 5.1.3 serkap bola

PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.3 1. Kemahiran dongak


SERANGAN 2.3.3 Kemahiran menanduk langit (menanduk) Bola sepak, kon
1.3 Bola sepak 5.1.2 2. Situasi permainan
Minggu
5.3.1
13
KESIHATAN DIRI DAN 1.1.1 Perkembangan seksual sekunder 1. Maksud
REPRODUKTIF 1.1.2 perkembangan seksual Buku catatan diari,
2.4.18-
1.1 Kemahiran membuat sekunder
6.4.18 PK 6
keputusan dalam konteks 2. Cara menguruskan
kesihatan diri dan reproduktif perkembangaan seksual
sekunder
KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.4
SERANGAN 1.3.5 Kemahiran mengelecek dan takel 1. Kemahiran Bola Sepak
PJ 1.3 Bola sepak 2.3.4 menggelecek dan takal Kon
Minggu
2.3.5 Wisel
14
5.2.1
PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.6
9.4.18-
SERANGAN 2.3.6 Kemahiran menjaring dan menjaga 1.Kemahiran menjaring Bola Sepak
13.4.18
1.3 Bola sepak 5.1.3 gawang dan kemahiran menjaga Kon
5.3.2 gawangn Wisel
5.4.2
PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.6
SERANGAN 2.3.4 Permainan kecil Permainan kecil Bola Sepak
1.3 Bola sepak 2.3.6 Kon
5.1.3 Wisel
Minggu 5.3.3
15 5.4.3

16.4.18- KESIHATAN DIRI DAN 1.1.3 Perkembangan seksual sekunder 1. Maksud


20.4.18 REPRODUKTIF 1.1.4 perkembangan seksual Buku catatan diari,
1.1 Kemahiran membuat sekunder
PK 7
keputusan dalam konteks 2. Cara menguruskan
kesihatan diri dan reproduktif perkembangaan seksual
sekunder
PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.1 Melakukan kemahiran servis 1. Servis Rendah Masuk
JARING 1.6.2 Gelung 1. Raket
1.6 Badminton 2.6.1 2. Menerima Servis 2. Tali panjang
- Kemahiran servis 2.6.2 Rendah Hantar ke 3. Gelung
5.1.1 Kawasan Petak 4. Bulu tangkis
Minggu
5.1.3 belakang 5. Kon
16
3. Servis Tinggi
4. Permainan Kecil: Rali
23.4.18-
Satu Pukulan
27.4.18
KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.2 Melakukan kemahiran menyerang 1. Smesy dan Drop 1. Raket
JARING 1.6.3 2. Lepasi Jaring 2. Tali panjang
PJ 1.6 Badminton 2.6.2 3. Gelung
- Kemahiran Menyerang 2.6.3 4. Bulu tangkis
52.1 5. Kon
PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.2 Melakukan kemahiran menyerang Permainan Kecil : 1. Raket
JARING 1.6.3 Serang-serang 2. Tali panjang
Minggu 1.6 Badminton 2.6.2 3. Gelung
17 2.6.3 4. Bulu tangkis
5.2.1 5. Kon
30.4.18- KEKELUARGAAN 5.1.1 Perkahwinan Mencipta garis masa
4.5.18 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli 5.1.2 keluarga (live events Kad Dialog dan
keluarga serta kepentingan kad situasi
PK 8
institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga

CUTI HARI PEKERJA 1.5.18

KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.4 Melakukan kemahiran bertahan 1. Lob 1. Raket


JARING 2.6.4 2. Lift dan Blok 2. Tali panjang
Minggu PJ 1.6 Badminton 5.3.2 3. Gelung
18 4. Bulu tangkis
5. Kon
7.5.18- PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.4 1. Raket
11.5.18 JARING 2.6.4 Melakukan kemahiran bertahan Permainan Kecil : 2. Tali
1.6 Badminton 5.3.2 Serang – Tahan - panjang/Jaring
Serang 3. Gelung
4. Bulu tangkis
5. Kon
Minggu KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.1 Giant Finger 1. Gelung/Tayar
19 PJ 1.8 Rekreasi 2.8.1 Aktiviti Kemahiran Tali Aras Rendah 2. Kayu/Rotan (1
5.2.1 kaki)
14.5.18- 5.2.2 3. Kayu
18.5.18 5.3.1 panjang/Tiang
PERHUBUNGAN 6.1.1 Kemahiran berkomunikasi berkesan Bermain win, lose or Kad dialog dan
6.1 Kemahiran interpersonal 6.1.2 dalam perhubungan interpersonal draw kad situasi
serta komunikasi berkesan
PK 9 dalam kehidupan harian

PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.3 Kemahiran permainan 1. Bola raga


1.8 Rekreasi 2.8.1 Kemahiran Permainan Sepak Raga sepak raga ratus
Minggu 2.8.3 Ratus
20 5.4.2
OLAHRAGA ASAS 1.7.3
21.5.18- 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 Lompat tinggi gaya Fosbury Flop 1. Layangan Tilam, palang, kon,
25.7.18 PJ 5.1.4 2. Lompat gunting marker pen,
3. Lompat gaya Fosbury gelanng getah
Flop
PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.2
1.1 Gimnastik Asas 5.2.1 Aksi layangan Mari melantun Trampolin
-Kemahiran lantunan dan 5.2.2 Mari beraksi tilam
Minggu layangan 5.2.3
21
PENGURUSAN MENTAL DAN 4.1.1
28.5.18- EMOSI 4.1.2 Pemikiran Positif Mencipta slogan Kertas mahjong
1.6.18 4.1 Kemahiran mengurus mental Marker Pen
PK 10
dan emosi dalam kehidupan
harian

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.2 Aksi layangan


1.1 Gimnastik Asas 5.2.1 Mari melantun Trampolin
PJ -Kemahiran lantunan dan 5.2.2 Mari beraksi tilam
layangan 5.2.3

Minggu PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.4 Aksi Trampolin/ Persembahan


22 1.1 Gimnastik Asas 2.1.4 Aksi trampolin / tiru gaya Trampolin
-Kemahiran lantunan dan 5.1.3 saya tilam
4.6.18- layangan 5.2.4 persembahan
8.6.18 5.4.2
5.4.3
5.5.1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 9/6/2018 – 24/6/2018)


HARI RAYA AIDILFITRI (15/6/2018-16-6-2018)
PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.4 Persembahan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.4 Aksi trampolin / tiru gaya Trampolin
Kemahiran lantunan dan 5.1.3 saya tilam
layangan 5.2.4 persembahan
5.4.1
Minggu 5.4.2
23 5.4.3
5.5.1
25.6.18- 5.5.2
29.6.18 KEKELUARGAAN 5.1.2 Perkahwinan
5.1 Peranan diri sendiri dan ahli 5.1.3 Mencipta garis masa Kad Dialog dan
keluarga serta kepentingan keluarga (live events kad situasi
PK 11
institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga

1.4.1
PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.4.2 Menghantar dan menerima Serang dan tawan
1.4 Bola Jaring 2.4.1 Jangan sentuh
- Melakukan kemahiran asas 2.4.2 1. Bola Jaring
bola jaring dengan lakuan yang 2.4.3 2. Kon
Minggu betul. 5.1.2
24 5.1.3
5.2.1
2.7.18- PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.2 Melakukan kemahiran menyerang 1. Smesy dan Drop 1. Raket
6.7.18 JARING 1.6.3 2. Lepasi Jaring 2. Tali panjang
1.6 Badminton 2.6.2 3. Gelung
- Kemahiran Menyerang 2.6.3 4. Bulu tangkis
5.2.1 5. Kon
UJIAN SEGAK SESI KEDUA

PJ 1.4.1
KEMAHIRAN PERGERAKAN
1.4.2 Menghantar dan menerima Serang dan tawan 1. Bola Jaring
1.4 Bola Jaring
2.4.3 Jangan sentuh 2. Kon
- Melakukan kemahiran asas
5.1.1
Minggu bola jaring dengan lakuan yang
5.1.3
25 betul.
5.2.1
5.2.4
9.7.18-
PERHUBUNGAN 6.1.3 Kemahiran berkomunikasi berkesan Bermain win, lose or
13.7.18
6.1 Kemahiran interpersonal 6.1.4 dalam perhubungan interpersonal draw Kad dialog dan
PK 12 serta komunikasi berkesan kad situasi
dalam kehidupan harian

PJ 1.4.4
KEMAHIRAN PERGERAKAN
1.4.5 Menjaring 3 lawan 3 1. Bola Jaring
1.4 Bola Jaring
2.4.4 Serang dan hadang 2. Kon
- Melakukan kemahiran asas
2.4.5
bola jaring dengan lakuan yang
Minggu 5.3.1
betul.
26 5.3.2
5.3.3
16.7.18- PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.3
20.7.18 1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 Mereka cipta Tarian Rakyat dan Reka persembahan Radio
5.1.1 mempersembahkan
5.1.3
5.3.3
5.4.1
5.5.1
1.4.6
PJ 2.4.6 Mengadang dan mengacah Pertandingan 1. Bola Jaring
KEMAHIRAN PERGERAKAN
2.4.7 2. Kon
1.4 Bola Jaring
5.5.1
- Melakukan kemahiran asas
5.5.2
Minggu bola jaring dengan lakuan yang
5.1.1
27 betul.
5.1.2
5.1.3
23.7.18-
27.7.18
PENYAKIT 7.1.1 Jerawat, kanser serviks dan Apa kata survey?
7.1 Penyakit dan cara mencegah 7.1.2 senggugut Fakta atau mitos tentang Borang soal selidik
PK 13 serta mengurangkan faktor risiko 7.1.3 masalah jerawat dan
penyakit dalam kehidupan harian senggugut

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.5.1


1.5 Bola Tampar 1.5.3 Kemahiran servis 3 lawan 3 1. Bola Tampar
- Melakukan kemahiran asas 2.5.1 Adang dan sangga 2. Jaring/Tali
PJ bola tampar dengan lakuan yang 2.5.2 menyerang 3. Kon
Minggu betul. 5.1.1
28 5.1.2
5.2.4
30.7.18- PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.2 Melakukan kemahiran menyerang 1. Smesy dan Drop 1. Raket
3.8.18 JARING 1.6.3 2. Lepasi Jaring 2. Tali panjang
1.6 Badminton 2.6.2 3. Gelung
- Kemahiran Menyerang 2.6.3 4. Bulu tangkis
5.2.1 5. Kon

PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.5.1


1.5 Bola Tampar 1.5.5 Kemahiran bertahan Adang dan sangga 1. Bola Tampar
- Melakukan kemahiran asas 2.5.1 Umpan dan rejam 2. Jaring/Tali
bola tampar dengan lakuan yang 2.5.4 3. Kon
betul. 5.1.2
Minggu
5.2.1
29
5.3.4
5.4.2
6.8.18-
KESELAMATAN 8.1.3 Buli Meramalkan kesan buli,
10.8.18
8.1 Menjaga keselamatan diri 8.1.4 gangsterisme hasilkan karya tentang Gambar
dan mendemonstrasi kemahiran perbuatan buli Kertas mahjong
PK 14
kecekapan psikososial dalam Pen marker
kehidupan harian

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.5.4


1.5 Bola Tampar 1.5.5 Kemahiran menyerang Pertandingan 1. Bola Tampar
- Melakukan kemahiran asas 2.5.4 2. Jaring/Tali
bola tampar dengan lakuan yang 2.5.5 3. Kon
PJ betul. 5.4.1
5.4.2
5.4.3
Minggu 5.5.1
30 5.5.2
PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.1 1. Spider-Web 1. Tali
13.8.18-
1.8 Rekreasi 2.8.1 Aktiviti Kemahiran Tali Aras Rendah 2. Alligator Swamp 2. Palang
17.8.18
5.2.1 3. kayu panjang(6
5.2.2 kaki 3˝x2˝)
5.3.1 4. Kon

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 18/8/2018 – 26/8/2018)

PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.1


1.2 Pergerakan Berirama 2.2.1 1. Langkah setempat Joget Radio
- melakukan langkah dalam 5.1.1 2. Langkah maju undur
tarian joget mengikut muzik yang 5.1.2 3. Langkah empat penjuru
Minggu didengar 5.1.3
31
KESIHATAN DIRI DAN 2,1.1
27.8.18- REPRODUKTIF 2.1.2 engaruh multi media kepada tingkah 1.Kajian tentang Buletin
31.8.18 2.1 Kemahiran menangani laku seksual berisiko. pengaruh negatif
PK 15 pengaruh dalaman dan serta multimedia kepada
luaran yang mempengaruhi tingkah laku seksual
kesihatan diri dan rreproduktif berisiko

HARI KEMERDEKAAN 31 OGOS

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.1 .


1.2 Pergerakan Berirama 2.1.1 1. Langkah terancang setempat Joget Radio
- melakukan langkah dalam 5.1.3 2. Langkah terancang lompat
PJ
tarian joget mengikut muzik yang 5.2.1 3. Langkah kunang-kunag mabuk
didengar 5.3.2
Minggu
PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.6.2 Melakukan kemahiran menyerang 1. Smesy dan Drop 1. Raket
32
JARING 1.6.3 2. Lepasi Jaring 2. Tali panjang
1.6 Badminton 2.6.2 3. Gelung
3.9.18-
- Kemahiran Menyerang 2.6.3 4. Bulu tangkis
7.9.18
5.2.1 5. Kon

HARI KEPUTERAAN AGONG 9 9/9/2018)


CUTI GANTI HARI KEPUTERAAN AGONG (10/9/2018)
AWAL MUHARAM ( 11/9/2018)

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.3


1.2 Pergerakan Berirama 2.2.3 Mereka cipta Tarian Rakyat dan Reka persembahan Radio
Minggu
5.3.3 mempersembahkan
33
5.4.1
PJ
5.4.2
10.9.18-
5.4.3
14.9.18
5.5.1
5.5.2
PENGURUSAN MENTAL DAN 4.1.3 Pemikiran Positif Mencipta slogan Kertas mahjong
EMOSI 4.1.4 Marker Pen
4.1 Kemahiran mengurus mental
PK 16
dan emosi dalam kehidupan
harian

PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.2 1. Frisbee Golf 1. Frisbee


1.8 Rekreasi 2.8.1 Kemahiran Permainan Frisbee 2. Five to Five 2. Kon
2.8.2
Minggu
5.2.5
34
5.3.1
5.3.2
17.9.18-
PJ KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.3 Kemahiran menanduk 1. Menanduk bola
21.9.18
SERANGAN 2.3.3 Bola sepak, kon
1.3 Bola sepak 5.1.2
5.3.1
KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.1 Kemahiran menghantar dan serkap
SERANGAN 2.3.1 bola 1. Kemahiran hantar dan Bola sepak, kon
PJ
1.3 Bola sepak 5.1.3 serkap bola
Minggu
35 KESIHATAN DIRI DAN 2,1.3 Pengaruh multi media kepada tingkah
REPRODUKTIF 2.1.4 laku seksual berisiko. 1.Kajian tentang Buletin
24.9.18- 2.1 Kemahiran menangani pengaruh negatif
28.9.18 PK 17 pengaruh dalaman dan serta multimedia kepada
luaran yang mempengaruhi tingkah laku seksual
kesihatan diri dan rreproduktif berisiko

PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.3


1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 Mereka cipta Tarian Rakyat dan Reka persembahan Radio
5.1.1 mempersembahkan
Minggu 5.1.3
36 5.3.3
5.4.1
1.10.18- 5.5.1
5.10.18 PJ KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.2
1.1 Gimnastik Asas 5.2.1 Lantunan dan layangan Mari melantun Trampolin
-Kemahiran lantunan dan 5.2.2 Mari beraksi tilam
layangan 5.2.3

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.1


1.1 Gimnastik Asas 5.1.1 Lantunan dan layangan Mari melantun Trampolin
Kemahiran lantunan dan 5.1.2 Mari beraksi tilam
PJ
layangan 5.1.3
Minggu
37
PERHUBUNGAN 6.1.1 Kemahiran berkomunikasi berkesan Bermain win, lose or Kad dialog dan
6.1 Kemahiran interpersonal 6.1.2 dalam perhubungan interpersonal draw kad situasi
8.10.18-
serta komunikasi berkesan
12.10.18
dalam kehidupan harian
PK 18

Minggu
38 ULANGKAJI

15.10. 18
-19.10.18
Minggu
39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
22.10.18-
26.10.18