Anda di halaman 1dari 5

Sila tandakan jawapan anda pada kertas OMR yang disediakan. Jawan semua soalan.

1. Apakah kesalahan teknik lakuan yang 5. Apakah faktor yang tidak mempengaruhi jarak
membatalkan peserta lumba jalan kaki pada lompatan dalam acara lompat jauh?
gambar di bawah? A Lari landas dengan pantas dan terkawal
B Tolakkan kaki kuat semasa melonjak
C Keseimbangan badan semasa layangan
D Fleksi lutut kedua-dua belah kaki dengan tumit
kaki mendarat

6. ● Mengawal kelajuan.
● Mengekalkan keseimbangan badan.
● Tidak melepasi garisan lengkung.

Pernyataan tersebut merupakan lakuan fasa


A Lutut bengkok ________ dalam acara merejam lembing
B Badan condong ke hadapan A Persediaan
C Jarak langkah terlalu pendek B Lari landas
D Kaki belakang keadaan lurus C Rejaman
D Ikut lajak
2. Berikut adalah teknik perlakuan yang betul dalam
perlumbaan jalan kaki kecuali 7. Berapakah kedudukan sudut pelepasan lembing
A Ayun tangan selari dengan dada yang sesuai semasa melakukan acara merejam
B Tumit kaki menyentuh tanah terlebih dahulu lembing?
C Melangkah dengan kedua-dua belah kaki agar A 30 – 35 darjah
tidak mencecah tanah B 35 – 40 darjah
D Kaki yang mula mencecah tanah di hadapan C 40 – 45 darjah
mesti sentiasa lurus D 45 – 50 darjah

3. Nyatakan fasa-fasa yang terlibat dalam gaya Soalan 8 dan 9:


lompat jauh. Pilihan jawapan berkaitan Prinsip F.I.T.T.
I Fasa lari landas A Frequency (Kekerapan)
II Fasa melonjak B Intensity (Intensiti)
III Fasa melayang C Time (Masa)
IV Fasa mendarat D Type (Jenis)
A I dan II
B I, II dan III 8. Memilih dan menamakan jenis aktiviti fizikal atau
C I, II dan IV senaman untuk dilakukan mengikut keupayaan
D I, II, III dan IV dan minat merupakan prinsip ______ dalam
latihan berlandaskan prinsip F.I.T.T.
4. Mengapakah badan dicondongkan ke hadapan
semasa mendarat dalam acara lompat jauh? 9. Ahmad perlu melakukan senaman secara
A Supaya keseluruhan badan badan terus menuju konsisten sekurang-kurangnya lima kali seminggu
ke hadapan untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikalnya.
B Peraturan cara mendarat dalam acara lompat Ini merupakan prinsip ________ dalam rancangan
jauh latihan.
C Untuk mengurangkan tekanan semasa
pendaratan 10. Apakah yang mempengaruhi keupayaan individu
D Bagi melambatkan dan menjauhkan untuk melakukan aktiviti secara berterusan dalam
pendaratan jangka masa lama?
A Kekuatan otot dan tahap ketangkasan
B Kepantasan dan masa tindak balas
C Tahap fleksibiliti yang cemerlang
D Tahap kapasiti aerobik yang tinggi

1
11. Bagaimanakah aktiviti regangan membantu dalam
pergerakan harian? 15. ● Memberi bimbingan dan nasihat
A Meningkatkan julat pergerakan yang ● Mengamalkan budaya hidup sihat.
maksimum ● Memantau pergaulan dan tingkah laku
B Menguatkan otot rangka dan jantung
C Meningkatkan jangka masa yang lama Siapakah yang akan bertanggungjawab
melakukan aktiviti melaksanakan tugasan seperti di atas?
D Tiada peningkatan dalam berat badan A Rakan sebaya
B Ibu bapa
12. Apakah kegunaan alat di bawah dalam ujian C Masyarakat
kecergasan fizikal? D Kaunselor

16. Pernyataan manakah menggambarkan maksud


kehormatan diri?
A Menjaga kebersihan imej kendiri
B Penampilan dan tingkah laku seseorang
C Berakhlak mulia dan tidak baik hati
D Maruah diri dan harga diri seseorang

17. Apakah kesan kepada keluarga jika salah seorang


ahli keluarga diambil tindakan seperti dalam
gambar di bawah ini?

A Menguji tahap kelenturan badan


B Menguatkan kekuatan otot tangan
C Mengukur peratusan lemak badan
D Meningkatkan daya tahan otot kaki

13. Apakah jenis orientasi seksual yang dibenarkan A Menjauhkan diri daripada polis
agama di Malaysia melalui perkahwinan yang B Masyarakat mengambil tindakan
sah? C Malu dan maruah keluarga tercemar
A Biseksual D Bertindak ganas dan menjauhkan diri
B Heteroseksual
C Transeksual 18. Pernyataan manakah lebih tepat menerangkan
D Homoseksual maksud gangguan seksual?
A Semua jenis sentuhan yang dilakukan oleh
14. Bagaimana menangani kecelaruan identiti gender orang yang tidak dikenali
dalam kalangan remaja? B Tingkah laku berunsur seksual yang tidak
A Bergaul Bersama rakan ke arah positif diingini dan memberi kesan negatif terhadap
B Mencuba perkara-perkara negatif melalui individu terbabit
media sosial C Perbuatan yang mendatangkan kesan negatif
C Mengikut rakan-rakan keluar berfoya-foya pada psikologi dan fizikal
D Memberi pandangan mengenai rakan-rakan D Gangguan yang berunsurkan seks secara
yang tidak berakhlak fizikal dan lisan sahaja

2
Soalan 19 dan 20: Soalan 23 hingga 25:
Pilihan jawapan berkaitan ragam pergerakan dalam Nyatakan gaya lompat jauh berdasarkan gambar di
tarian inang yang betul berdasarkan gambar. bawah.
A Ragam C A Gaya terbang
B Ragam L B Gaya kayuh
C Ragam X C Gaya layar
D Ragam Sudi D Gaya gantung

19. . 23. ..

24. ..

20. .

25. …

21. Mana antara pernyataan berikut yang


menerangkan berkenaan dengan orientasi seksual Soalan 26 hingga 28:
homoseksual? Nyatakan pegangan lembing berdasarkan gambar di
A Individu yang tertarik dari segi seksual bawah.
terhadap kedua-dua jantina A Gaya Fork
B Individu yang tertarik dari segi seksual kepada B Gaya Amerika
individu yang sama jantina dengannya C Gaya Jabat Tangan
C Individu yang tertarik dari segi seksual kepada D Gaya Finnish
individu yang berlainan jantina dengannya
D Individu yang tidak tertarik kepada kedua-dua
jantina
26.

22. Nyatakan kesalahan yang dilakukan oleh peserta


lumba jalan kaki berdasarkan gambar papan bet di .
bawah.

27.

A Kesalahan membengkok lutut


B Pembatalan penyertaan 28. .
C Kesalahan menghalang peserta lain
D Kesalahan kehilangan sentuhan dengan tanah

3
29. Selepas melakukan sesuatu aktiviti atlet perlu 35. Fasa ketiga dalam acara lompat jauh ialah
A merehatkan badan A fasa lonjakan
B memanaskan badan B fasa layangan
C menyejukkan badan C fasa lari landas
D meregangkan badan D fasa pendaratan

30. Berapakah jumlah pusingan bagi acara 5000 meter 36. Berikut adalah acara-acara padang dalam olahraga
jalan kaki jika acara ini dipertandingkan di kecuali
balapan 400 meter? A lontar peluru
A 7½ B lari berpagar
B 12 ¼ C lompat kijang
C 12 ½ D merejam lembing
D 25
37. Rejam lembing yang betul ialah
31. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah A lembing terpacak diluar kawasan rejaman
kedua-dua kaki tidak menyentuh bumi dalam B lembing tersebut terpacak
acara lumba jalan kaki? C apabila pendaratannya didahului dengan mata
A Pastikan lutut kaki hadapan diluruskan lembing
B Bergerak atau melangkah di atas satu garisan D rejaman lembing melebihi jarak 20 meter
lurus
C Tegangkan otot belakang badan dan otot Soalan 38 hingga 40:
abdominal Nyatakan fasa lakuan dalam acara merejam lembing
D Pastikan bahu dan tangan tidak diangkat atau berdasarkan pernyataan berikut.
diayun terlalu tinggi. A Fasa persediaan
B Fasa ikut lajak
32. Apakah aspek-aspek keselamatan yang perlu C Fasa lari landas
diikuti oleh atlet jalan kaki? D Fasa merejam
I Berpakaian gelap
II Berjalan mengikut arah trafik
III Berjalan menghadap arah trafik
IV Berpakaian cerah atau baju pantul cahaya 38. Mengekalkan keseimbangan badan
A I dan II selepas lembing direjam
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39. Menghasilkan kelajuan maksimum untuk


33. Dalam pertandingan lumba jalan kaki, berapakah melakukan rejaman.
jumlah amaran akan diberi sebelum penyertaan
dibatalkan?
A Satu kali
B Dua kali
C Tiga kali 40. Fokus pada teknik pegangan lembing
D Empat Kali sebelum melakukan rejaman.

34. Dalam acara lompat jauh, lompatan seseorang itu


batal jika
A atlet melonjak sebelum papan lonjak
B atlet terduduk di atas pasir dalam kawasan
pendaratan
C semasa mendarat tangannya tersentuh pasir
dalam kawasan pendaratan
D tapak kakinya terlajak ke depan dari papan
lonjak semasa membuat lonjakan

4
Soalan 41 hingga 45:
Tandakan A pada situasi yang menunjukkan cara kemahiran berkata TIDAK kepada gangguan seksual dan
penderaan seksual dan tandakan B bagi situasi yang sebaliknya.

41. Aini melaporkan kepada guru tentang tingkah laku beberapa orang murid lelaki yang sengaja menyentuhnya.

42. Azizi dan rakan-rakannya gemar menonton video lucah di kafe siber.

43. Shaiful membuat laporan polis tentang sekumpulan lelaki yang mengugut untuk melakukan penderaan seksual

jika dia tidak memberikan wang kepada mereka.

44. Shilpa membiarkan sahaja dua orang penumpang lelaki menghimpitnya ketia dia menaiki bas.

45. Salina menolak pelawaan rakannya untuk melihat gambar yang kurang sopan.

Soalan 46 hingga 50:


Tandakan A pada pernyataan yang menunjukkan gangguan seksual dan tandakan B bagi pernyataan yang tidak
menunjukkan gangguan seksual.

46. Mengeluarkan kata-kata lucah ketika berbual-bual dengan rakan atau melalui pesanan ringkas.

47. Bersalam dan mencium tangan ibu dan ayah serta adik-beradik kandung.

48. Membiarkan doktor menyentuh dan merawat bahagian-bahagian tertentu tubuh yang cedera.

49. Memakai pakaian yang mencolok mata ketika di tempat awam.

50. Membaca maklumat tentang gangguan seksual melalui internet demi menambah pengetahuan tentang aspek

keselamatan diri.

SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai