Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENYERTAAN

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI SAINS DAN KEJURUTERAAN Dl BAWAH KEDAH

YOUNG INNOVATE 2017

KATEGORI SEKOLAH : MENENGAH  RENDAH 

DAERAH : KOTA SETAR

NAMA SEKOLAH : SMK TUNKU ABDUL MALIK

EMAIL SEKOLAH : kee2100.ppdkotasetar@gmail.com

TELEFON SEKOLAH : 04-7319358

FAKS SEKOLAH : 04-7320443

TAJUK PROJEK : RUMAH PINTAR LESTARI

KATEGORI NO. : 14. ENVIRONMENTAL ENGINEERING (ENEV)

PENERANGAN PROJEK : (TIDAK MELEBIHI 100 PATAH PERKATAAN)

Rumah lestari pintar adalah satu konsep menggabungkan inovasi ilmu gabungan kelestarian dan
stem(sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik) untuk menyelesaikan masalah berkaitan alam
sekitar yang bermula dari rumah. Ia dibina dengan menggunakan aplikasi bahan-bahan lestari dan
bahan kitar semula bagi penjimatan kos, sumber air dan tenaga. Rumah yang akan dibina dilengkapi
teknologi pintar yang menggabungkan beberapa komponen seperti pengasingan sisa pepejal,
pengomposan sisa organik, tuaian hujan dan lain-lain lagi.