Anda di halaman 1dari 2

Lihat isi rumah

Apakah nombornya
sama atau besar
teruslah bahagi
Pilih rakan dan teman
Nilai paling hampir
Nilai lebih kecil
Jalankan tugasnya
Jika isi rumah
Nilai lebih kecil

Lihatlah jirannya

Barulah bahagi

Pilih rakan dan teman

Nilainya paling hampir

Nilai yang lebih kecil

Jalankan tugasnya
Lihat isi rumah Lihat isi rumah Lihat isi rumah
Apakah nombornya Apakah nombornya Apakah nombornya
sama atau besar sama atau besar sama atau besar
teruslah bahagi teruslah bahagi teruslah bahagi
Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman
Nilai paling hampir Nilai paling hampir Nilai paling hampir
Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil
Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya
Jika isi rumah Jika isi rumah Jika isi rumah
Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil
Lihatlah jirannya Lihatlah jirannya Lihatlah jirannya
Barulah bahagi Barulah bahagi Barulah bahagi
Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman
Nilainya paling hampir Nilainya paling hampir Nilainya paling hampir
Nilai yang lebih kecil Nilai yang lebih kecil Nilai yang lebih kecil
Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya

Lihat isi rumah Lihat isi rumah Lihat isi rumah


Apakah nombornya Apakah nombornya Apakah nombornya
sama atau besar sama atau besar sama atau besar
teruslah bahagi teruslah bahagi teruslah bahagi
Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman
Nilai paling hampir Nilai paling hampir Nilai paling hampir
Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil
Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya
Jika isi rumah Jika isi rumah Jika isi rumah
Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil Nilai lebih kecil
Lihatlah jirannya Lihatlah jirannya Lihatlah jirannya
Barulah bahagi Barulah bahagi Barulah bahagi
Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman Pilih rakan dan teman
Nilainya paling hampir Nilainya paling hampir Nilainya paling hampir
Nilai yang lebih kecil Nilai yang lebih kecil Nilai yang lebih kecil
Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya Jalankan tugasnya