Anda di halaman 1dari 1

ANAK DOMBA

Misa Dolo-dolo
1=D, 2/4 Gaya : Flores
Sedang, jangan cepat (M.M. 84-92) Lagu/Arsm : Mateus Weruin
Syair : Buku Misa

__=== __=== ___ ___ __=== __===


S+U 6 . | 6 . 5 7 . 6 | 5 . | 3 1 2 | 3 3 . | 2 . 1 3 . 2 | 1 . | 1 0 |
__=== __=== ___ ___ __=== __===
A 6 . | 6 . 5 7 . 6 | 3 . | 1 1 7 | 1 1 . | 7 . 6 7 . 7 | 1 . | 1 0 |
__=== __=== ___ ___ __=== __===
T 6 . | 6 . 5 7 . 6 | 1> . | 5 3 4 | 5 5 . | 5 . 6 5 . 4 | 3 . | 3 0 |
__=== __=== ___ ___ __=== __===
B 6 . | 6 . 5 7 . 6 | 1 . | 1 1 5< | 1 1 . | 5< . 5< 5< . 5< | 1 . | 1 0 |
A- nak dom- ba Al- lah yg meng- ha-pus do- sa du- ni- a

__=== __ ___ __=== ___


S+U 1 . 2 | 3 1 | 5 . 6 | 5 3 1 | 3 . | 2 . 1 3 2 | 1 . | 1 0 ||
__=== __ __===
A 1 . 2 | 3 1 | 3 . 4 | 3 1 | 1 . | 7 . 6 7 | 1 . | 1 0 ||
__=== __ ___ __=== ___
T 1 . 2 | 3 1 | 1> . 7 | 1> 5 6 | 5 . | 5 . 6 5 4 | 3 . | 3 0 ||
__
B 0 0 | 0 0 | 1 . 2 | 3 1 | 1 . | 5< . | 1 . | 1 0 ||
1+2 ka- sih- an- i- lah ka- mi
3 be- ri- lah ka- mi da- mai
B. ka- sih- an- i
be- ri- lah
(Kaset PML 31-A)
Keterangan lagu:
Meski lagu ini mulai dengan kuat (“Anak domba Allah”), namun jagalah agar selanjutnya “yang menghapus
dosa…”) dibawakan dengan lembut. Meski iramanya bertitik, usahakan agar tetap legato. Berilah tekanan
pada nada pertama (bukan pada nada yang ditahan) pada singkop (“menghapus”)
tekskoorkita.blogspot.com