Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI RABU TARIKH 28 MARCH 2018


TEMPO
TINGKATAN 3 RK2 BIL MURID /30 45 MINIT
H
MASA 10.10 – 11.20 TEMA Choose an item.
1. KEMAHIRAN MENDENGAR
KEMAHIRAN BAHASA TAJUK SOALAN CD 2016
DAN BERTUTUR
STANDARD STANDARD
1.3 1.3.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Murid dapat:
OBJEKTIF
PEMBELARAN 1. Murid mendengar situasi yang diceritakan sehingga tamat dengan jelas.
2. Murid dapat menjawab 10 soalan yang diberikan dengan tepat.

NILAI MURNI HARGAI ALAM SEKITAR


EMK NILAI MURNI
PENGISIAN
STRATEGI P&P PENDEKATAN DIDIK HIBUR
KURIKULUM /TMK
KBAT MENGANALISIS
KEMAHIRAN BERFIKIR MENGHUBUNG KAIT

 Murid mendengar sebuah cerita dalam sebuah cakera padat yang


dipasang oleh guru dengan baik dan fokus.
AKTIVITI  Murid menjawab soalan yang diberikan berpandukan bingkisan
cerita di dalam radio tersebut.
 Murid bersama-sama guru membincangkan jawapan dan murid
menanda jawapan rakan mereka.

BBM Kertas soalan, radio

REFLEKSI