Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM JEJAK HARAPAN SPM 2014

ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN MURID

KELAS: 5 PERDAGANGAN

BIL SOALAN BAHAGIAN/TAJUK KEKUATAN KELEMAHAN


1 Kertas 1 Tiada Tidak mencapai target
50 markah sekurang-kurangnya 25
markah
2 Kertas 2 Tiada  Pelajar tidak
Bahagian A menjawab soalan
(20 markah)  Jawapan tidak
lengkap
 Tidak faham
kehendak soalan
3 Kertas 2 Tiada  Pelajar tidak
Bahagian B menjawab soalan
(30 markah)  Jawapan tidak
lengkap
 Tidak faham
kehendak soalan
4 Kertas 2 Tiada  Pelajar tidak
Bahagian C menjawab soalan
(20 markah)  Jawapan tidak
lengkap
 Tidak faham
kehendak soalan
PELAKSANAAN

BIL TARIKH/HARI TAJUK BAHAN CATATAN


1 8, 15, 29 Oktober 2014 Kertas 2 Koleksi Perbincangan
5, 12, 19 November 2014 (Bahagian A & B) Soalan SPM Kumpulan
(12.30 – 1.50)
2 10, 16, 30 Oktober 2014 Kertas 1 Koleksi Perbincangan
6, 13 November 2014 Soalan SPM Kumpulan
(8.20 – 9.00)
3 14, 28 Oktober 2014 Kertas 2 Koleksi Perbincangan
4, 11, 18 November 2014 (Bahagian C) Soalan SPM Kumpulan
(7.30 – 8.50)
4 Kelas Tambahan sebelum SPM Kertas 2 Koleksi
Soalan SPM

Disediakan oleh,

……………………………………………………
(MOHD SAIFULLOH ABD. RAHMAN)
PROGRAM JEJAK HARAPAN SPM 2014

ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN MURID

KELAS: 5 MPV

BIL SOALAN BAHAGIAN/TAJUK KEKUATAN KELEMAHAN


1 Kertas 1 Tiada Tidak mencapai target
50 markah sekurang-kurangnya 25
markah
2 Kertas 2 Tiada  Pelajar tidak
Bahagian A menjawab soalan
(20 markah)  Jawapan tidak
lengkap
 Pelajar kurang faham
tentang konsep sains
pada setiap soalan
3 Kertas 2 Tiada  Pelajar tidak
Bahagian B menjawab soalan
(30 markah)  Jawapan tidak
lengkap
 Tidak faham
kehendak soalan
4 Kertas 2 Tiada  Pelajar tidak
Bahagian C menjawab soalan
(20 markah)  Jawapan tidak
lengkap
 Tidak faham
kehendak soalan
 Tidak mengetahui
teknik yang betul
untuk menjawab
soalan
PELAKSANAAN

BIL TARIKH/HARI TAJUK BAHAN CATATAN


1 14, 28 Oktober 2014 Kertas 2 Koleksi Perbincangan
4, 11, 18 November 2014 (Bahagian A & B) Soalan SPM Kumpulan
(1.10 – 2.30)
2 9, 16, 30 Oktober 2014 Kertas 1 Koleksi Perbincangan
6, 13 November 2014 Soalan SPM Kumpulan
(1.50 – 2.30)
3 8, 15, 29 Oktober 2014 Kertas 2 Koleksi Perbincangan
5, 12, 19 November 2014 (Bahagian C) Soalan SPM Kumpulan
(8.50 – 10.10)
4 Kelas Tambahan sebelum SPM Kertas 2 Koleksi
Soalan SPM

Disediakan oleh,

……………………………………………………
(MOHD SAIFULLOH ABD. RAHMAN)