Anda di halaman 1dari 17

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur
Unit
1km = 1000m
1m = 100cm
1cm = 10mm
Diameter
Angkup dalam
Untuk
mengukur
diameter
dalam
sebuah objek

Angkup luar
Untuk
mengukur
diameter
luar
sebuah objek

ITeach Sains Tingkatan 1

Pengukuran Panjang
3 jenis pengukuran :

Garis lurus
Pembaris meter
Untuk
mengukur
panjang garis lurus

Panjang
jarak di
dua titik

ialah
antara

Garis melengkung
Tali dan pembaris
Untuk
mengukur
garis melengkung

Nama :
Kelas :
Tarikah
Aktiviti 1.4 Mengukur Panjang dan Diameter Objek
(A) Ukur diameter dalam dan luar bagi radas berikut dengan menggunakan
alat pengukuran yang sesuai dan tentukan ketebalan dindingnya.
Radas

Diameter luar
(cm)

Diameter
dalam (cm)

1. Bikar
2. Tabung didih
3. Kelalang kon
4. Mangkuk pijar
5. Silinder penyukat
6. Balang gas
Formula mencari ketebalan dinding sesuatu objek
= (Diameter luar diameter dalam) 2

Ketebalan
dinding

(B) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan

Panjang (cm)

1. Meja
2. Fail
3. Papan putih
4. Bangku
5. Kotak Pensel
6. Troli
(C) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan
1. Sinki
2. Garis melengkung

Panjang (cm)

Aktiviti 1.4
(A) Ukur diameter dalam dan luar bagi radas berikut dengan menggunakan
alat pengukuran yang sesuai dan tentukan ketebalan dindingnya.
Radas

Diameter luar
(cm)

Diameter
dalam (cm)

1. Bikar

7.1

6.8

2. Tabung didih

2.5

2.3

3. Kelalang kon

3.3

2.8

4. Mangkuk pijar

5.0

4.5

6.0

5.5

5. Silinder penyukat
6. Balang gas

Formula mencari ketebalan dinding sesuatu objek


= (Diameter luar diameter dalam) 2

Ketebalan
dinding

(B) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan

Panjang (cm)

1. Meja

121.5

2. Fail

22.8

3. Papan putih

64.5

4. Bangku

35.0

5. Kotak Pensel
6. Troli

71.0

(C) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan

Panjang (cm)

1. Sinki

88

2. Garis melengkung

68

Garis melengkung

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur
Pengukuran Luas Permukaan
Luas ialah jumlah permukaan yang diliputi oleh objek
Unit:
1 m = 100 cm 100cm
= 10 000 cm

1 cm = 10 mm 10 mm
= 100 mm

1. Mengukur luas bagi objek yang berbentuk sekata / tetap


1. Menggunakan rumus matematik :
Luas segi empat sama = Panjang x Lebar
Luas segi empat tepat = Panjang x Lebar
Luas segi tiga = x Tapak x Tinggi

5cm

5cm

ITeach Sains Tingkatan 1

Luas segi empat sama = Panjang x lebar


= 5 cm x 5 cm
= 25 cm2

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur
Pengukuran Luas Permukaan
Jumlah permukaan yang diliputi oleh objek
2. Menganggarkan luas bentuk tidak sekata
1. Menggunakan kertas graf
2. Syarat untuk menandakan :
i. Keseluruhan kotak dipenuhi
ii. Separuh daripada kotak dipenuhi
iii. Lebih daripada separuh kotak dipenuhi
3. Hitung bilangan tanda.

Bentuk tidak sekata


Luas = Bilangan tanda x 1 cm 2
= 9 x 1cm2
= 9 cm2

Bentuk sekata
Luas = 8 cm2

Topic 1 Introduction To Science

Alat Pengukur
Unit:

1 m 100 cm 100 cm 100 cm


1 000 000 cm3
3

Pengukuran Isipadu
Cecair

1 ml 1 cm3
1 l 1000 ml 1 000 cm3

Jumlah ruang yang


memenuhi
sesuatu
bahan

Alat Pengukur

Silinder penyukat Menyukat isipadu


cecair

Buret Menyukat isipadu cecair yang


tepat

Pipet Menyukat isipadu cecair yang


tetap
Kelalang penyukat

Kedudukan mata yang betul apabila


membaca isipadu cecair dalam silinder
penyukat, pipet atau buret.
ITeach Sains Tingkatan 1

Bacaan salah
Bacaan betul
Bacaan salah

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur

Pengukuran Isipadu Pepejal

Objek bentuk sekata

Isipadu kubus logam


= ( y x ) cm3

ITeach Sains Tingkatan 1

Objek terapung

Isipadu gabus
= ( y x ) cm3

Objek bentuk tidak


sekata

Isipadu air tersesar =


Isipadu batu

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.5 Jisim dan Berat

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Berat dan Jisim


Perbandingan Antara Berat dan Jisim
Jisim

Berat

Kuantiti jirim yang


terkandung
dalam
sesuatu objek
Tetap

Nilai

Kilogram / kg
Neraca tiga
alur

Definisi

Unit SI
Neraca
tuas

Berubah
tempat

1 kg = 1 000 g
1 g = 1000 mg
1 kg = 10 N

mengikut

Newton / N
Neraca
mampatan

Alat pengukur

ITeach Sains Tingkaran 1

Daya tarikan graviti yang


bertindak
terhadap
sesuatu objek

Neraca
Spring

Pemerhatian PBS B4D5E1


Objek
Blok kayu
Penutup tabung
didih
Bikar
Pembaris Meter
Kotak Pensel

Berat (N)

Jisim (g)

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.6 Kepentingan Unit Piawai dalam Kehidupan


Harian

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Kepentingan Unit Piawai

Kepentingan Unit Piawai / Sistem Metrik

Menyeragamkan
Menyeragamkan unit-unit
unit-unit kuantiti
kuantiti fizik
fizik yang
yang digunakan
digunakan
secara
secara berlainan
berlainan oleh
oleh pelbagai
pelbagai negara.
negara.

Memudahkan
Memudahkan
pengukuran.
pengukuran.

perbandingan
perbandingan

yang
yang

melibatkan
melibatkan

Komunikasi
Komunikasi antarabangsa.
antarabangsa.

Memudahkan
Memudahkan
eksperimen.
eksperimen.

pemahaman
pemahaman

kajian
kajian

Memudahkan
Memudahkan penukaran
penukaran maklumat.
maklumat.

ITeach Sains Tingkatan 1

saintifik
saintifik

dan
dan

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Kepentingan Unit Piawai

Unit Piawai Tradisional / Sistem imperial

Pengukuran
Pengukuran panjang/lebar/tinggi
panjang/lebar/tinggi :: hasta,
hasta, depa,
depa,
jengkal,
jengkal, kaki,
kaki, inci,
inci, rantai,
rantai, batu
batu

Pengukuran
Pengukuran jisim/berat
jisim/berat :: kati,
kati, tahil,
tahil, paun,
paun, cupak,
cupak,
gantang
gantang

Pengukuran
Pengukuran isipadu
isipadu -- auns.
auns.

ITeach Sains Tingkatan 1

PBS B6D1E1 :
MEMBAHASKAN MENGENAI MASALAH YANG MUNGKIN
TIMBUL SEKIRANYA UNIT PIAWAI TIDAK DIGUNAKAN
MELALUI PELBAGAI BENTUK KOMUNIKASI
1. Dalam kumpulan, rancang satu lakonan mengenai masalah
yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan
melalui pelbagai bentuk komunikasi. (rujuk buku
teks/rujukan)
2. Lakonan mestilah dalam masa 5 MINIT SAHAJA.
3. Setiap lakonan mesti melibatkan kesemua ahli kumpulan.
4. Prop atau bahan yang membantu lakonan WAJIB digunakan.
5. Siapkan satu skrip / dialog berkenaan lakonan tersebut.
6. Di akhir lakonan, kesimpulan / rumusan haruslah dibuat.
7. Selepas lakonan, setiap pelajar WAJIB menghantar skrip
yang akan digunakan sebagai evidens yang akan
dimasukkan dalam Fail PBS.