Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A (TEORI MUZIK)

Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Not krocet bernilai _______________.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

2. Not minim bernilai _______________.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. Not kuaver bernilai ______________.


A. 1
B. 2
C. 3
D. ½

4. 2 krocet dalam satu bar merupakan meter _________.

A.

B.

C.

D.

5. _________ krocet dalam satu bar merupakan meter .


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

6. Kura-kura bergerak dalam tempo yang ____________ manakala kuda bergerak


dalam tempo yang _________.
A. cepat, cepat
B. lambat, cepat
C. lambat, lambat
D. cepat, lambat

7. Allegro merupakan tempo yang bermaksud ______________.


A. lambat
1
B. perlahan
C. lembut
D. cepat

8. Pilih pic yang menaik.


A. Do Re Mi Fa So
B. Mi Fa So La Ti
C. So Fa Mi Re Do
D. So La So La So

Isikan tempat kosong dalam keratan melodi dengan jawapan yang tepat.

Do Re ____ Fa So La Ti Do

Keratan Melodi 1

9. A. Re
B. Mi
C. Fa
D. So
______ Re Mi

Keratan Melodi 2

10. A. Re
B. Mi
C. Fa
D. So
So _____ Mi Re Do

Keratan Melodi 3

11. A. Re
B. Mi
C. Fa
D. So
______ Re Mi Fa So La Ti Do
Keratan Melodi 4

12. A. Do
B. Mi
C. Fa
D. So

Jumlahkan not-not tersebut.

13. + + =
A. 1
2
B. 2
C. 3
D. 4

14. + =
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

15. + =
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

16. + =
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

17. + + + =
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

18. + =
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
19. Fazli berasa _______ apabila guruh berdentum.
A. gembira
B. sedih
C. takut
D. bersemangat

20. Berikut merupakan mud-mud kecuali


A. gembira
3
B. sedih
C. bersemangat
D. lambat

21. Rekoder merupakan alat muzik ___________.


A. pukulan
B. tiupan
C. goncangan
D. ketukan

22. Kompang berasal dari negara _______________.


A. India
B. Arab
C. Malaysia
D. Indonesia

23. Angklung diperbuat daripada ____________.


A. besi
B. buluh
C. kayu
D. papan

24. Piano merupakan alat Muzik dari negara ___________.


A. Timur
B. Barat
C. Selatan
D. Utara

25. Gitar mempunyai ______ utas tali.


A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
26. ________ merupakan ketua dalam pasukan koir.
A. Cikgu
B. Guru Besar
C. Konduktor
D. Pengawas
27. Berikut merupakan huruf-huruf vokal dalam nyanyian kecuali huruf ______.
A. a
B. i
C. n
D. o

28. ___________ berasal dari negara Indonesia.


A. Kompang
B. Piano
C. Gitar
D. Angklung

4
29. Sebelum memainkan rekoder, ia perlu ___________________.
A. dijatuhkan dahulu.
B. dicucikan dahulu.
C. diletakkan di atas meja.
D. diberikan kepada guru.

30. Murid-murid diminta _______________ sebelum memasuki bilik Muzik.


A. berlari
B. menyusun kasut
C. mengutip sampah di dalam kelas
D. menyusun kerusi di dalam kelas

( 30 markah )

BAHAGIAN B (DINAMIK)

Kirakan jumlah dinamik yang dapat dijumpai di dalam gambar tersebut.

= = = =

5
( 20 markah )

BAHAGIAN C (PENGENALAN ALAT MUZIK)


Namakan alat-alat muzik tersebut.

rekoder kerincing violin trumpet

tamborin tabla er hu piano

loceng marakas gong sape

6
1. 5. 9.

____________________ ___________________ __________________

10
.
2. 6.

_____________________ ___________________
__________________

3. 7.

__________________ ____________________

4. 8.

___________________ ___________________

( 10 markah )

7
BAHAGIAN D (CORAK IRAMA)
Cipta 5 corak irama yang berbeza menggunakan not-not yang telah diberikan.

Contoh:

1.

2.

3.

4.

5.

8
( 10 markah )

BAHAGIAN E (ALAT MUZIK TRADISIONAL)


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

kambing menepuk Melayu kenduri dipalu

kompang hari jadi unta digongcang perarakan

kayu kulit Cina kucing lembu

1. (1)_________________ ialah sejenis alat muzik tradisional yang paling popular


dalam kalangan masyarakat (2)_______________. Kompang biasanya diperbuat
daripada kulit (3)________________ atau (4)_________________. Permukaan
kompang ditegangkan dengan menyelit rotan dari bahagian belakang antara
kulit dan bingkai (5)______________. Hanya sebelah permukaan kompang
ditutup dengan (6)_______________. Alat muzik ini mempunyai bukaan cetek.
Kompang dimainkan dengan memegang sebelah tangan sementara
(7)_______________ dengan sebelah tengan yang lain. Cara memalu kompang
ialah dengan (8)_____________ kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau
tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan semasa
(9)___________________, (10)____________________, dan upacara-upacara tradisi
lain.

kayu suara pokok daun ditiup

Angklung digoncang Indonesia sepuluh Melaka

tiga pic buluh India sembilan

2. (1)____________ antara satu dengan lain. Dua atau (2)__________ batang buluh
diikat dan dipasang pada satu bingkai. Setiap bingkai (3)____________________
atau digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Setiap satu bingkai
menghasilkan (4)_________ tertentu apabila digoncangkan. Alat muzik ini
berasal dari (5)_______________________.

9
( 15 markah )

10