Anda di halaman 1dari 2

Matapelajaran Sejarah

Kelas Tahun 4 Cemerlang


Tema / Tajuk Mari Belajar Sejarah
Masa 11.20 - 12.20/ 09-04-2018
S. Kandungan 1.4 4 Mengetahui dan memahami perihal kawasan tempat tinggal murid.
S. Pembelajaran 1.4.3 Menyatakan lokasi tempat tinggal
1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.
K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara yang perlu dihargai.
Objektif Pada Akhir Pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
1.Mengetahui lokasi tempat tinggal
2.Mengetahui bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal
3.Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara perlu dihargai
Aktiviti 1. Murid- murid diminta menyatakan alamat tempat masing-masing
2. Murid diminta untuk melukis lokasi tempat tinggal
3. Murid mencuba untuk menerangkan penerangan lokasi tempat tinggal dengan
bimbingan guru.
4. Guru menerangkan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal
5. Guru bersoal jawab bersama murid
6. Murid diedarkan latihan pengukuhan
EMK Nilai Murni -Hormat menghormati. Tolong Menolong
- Bekerjasama,
BBM : buku teks, latihan pengukuhan, kertas A4, Pen marker

Refleksi
Matapelajaran Sejarah
Kelas Tahun 4 Cemerlang
Tema / Tajuk Mari Belajar Sejarah
Masa 11.20 - 12.20/ 26-03-2018
S. Kandungan 1.3 Mengetahui dan memahami sejarah sekolah
S. Pembelajaran 1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.
K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.
Objektif Pada Akhir Pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
i) Menjelaskan struktur organisasi pentadbir sekolah
iii)Menghuraikan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.
Aktiviti 1. Murid ditunjukkan sebuah carta organisasi sekolah
2. Murid diminta melihat struktur organisasi sekolah dan menyatakan pentadbir
sekolah.
3. Murid-murid diterangkan tugasan pentadbir dalam struktur organisas
4. Murid dipilih secara rawak bagi menjawab soalan .
5. Murid diberi latihan pengukuhan

EMK Nilai Murni -Hormat menghormati Tolong Menolong


- Bekerjasama,
BBM : buku teks, carta organisasi sekolah

Refleksi