Anda di halaman 1dari 1

ratama Bengkulu.

Kemudian kepada penerima kuasa diberi hak untuk menghadap kepada


semuaPejabat dan Instansi terutama menghadap kepada Kepala serta seluruh
pejabat/karyawanKantor Pajak, membuat menandatangani dan mengajukan segala macam surat
danpermohonan yang berhubungan dengan pengurusan Permohonan NPWP tersebut
diatas.Demikian Surat Kuasa ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimanamestinya.Penerima Kuasa
Ardialis
Wakil DirekturBengkulu, 10 Februari 2014Pemberi Kuasa
Afri Erisman, M, Si, IAP, Ph.D
Direktur