Anda di halaman 1dari 5

TEMA PERAYAAN- TAHUN BARU CINA

MINGGU : 7 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : AHAD/ISNIN
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa
8.00-8.20 Menyanyi bersama-sama dengan iringin muzik
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :

BM3.1.5 Kanak-kanak dapat:
TUNJANG Mengkoordinasikan Membentuk padanan
8.20-8.50 KOMUNIKASI pergerakan mata - Mengenal huruf kecil dan besar Doh/
(30 MINIT) BAHASA tangan mengikut arah padanan huruf menggunakan doh Plastersin
MELAYU yang betul kecil dan besar atau plastersin
(ASAS) BM2.2.3 - Membentuk huruf dengan cara yang
Mengenal pasti dan kecil dari doh betul.
menyebut huruf kecil dengan baetul
dan besar
BM1.5.1 Sumbang saran tentang tema Kertas
8.50-9.40 AP Menyampaikan idea Memberi pendapat “Perayaan Tahun Baru Cina” Mahjung
(50 MINIT) (BERTEMA) tentang sesuatu yang Membuat peta minda bersama- Marker pen
didengar,dilihat atau Menjana idea sama
dialami
9.40
10.10 REHAT
(30MINIT)
Carta Dua
TUNJANG Kanak-kanak dapat; Kanak-kanak mengikut guru Kalimah
KEROHANIAN PI2.1.3 -Melafazkan syahadah mengucapkan dua kalimah Syahadah
10.10- SIKAP DAN dengan betul syhadah dan maknanya Keratan
Menyebut kalimah dengan betul. Ayat
10.50 NILAI syahadah -Melafazkan makna
(40 MINIT) PENDIDIKAN syahadah dengan betul Gam
ISLAM Manila Kad
MA 2.1.1 Kanak-kanak dapat:
MATEMATIK Menyebut nombor 1 Membilang nombor 1-10 Kanak-kanak membilang Kad nombor
10.50 AWAL hingga 10 mengikut dengan turutan yang betul nombor 1-10 dengan cara Gambar
11.30 (ASAS) urutan Menyusun tertib nombor 1- yang betul Nilai.
(40MINIT) MA2.1.8 10 secara menaik dengan Kanak-kanak menyusun
Membilang secara betul bilangan dan nombor secara
tertib menaik dan menaik.
menurun
11.30
11.50 MAIN BEBAS
(20MINIT)

11.50- PENUTUP
12.00 Rumusan aktiviti sepanjang hari
(10 MINIT) Doa
Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA PERAYAAN- TAHUN BARU CINA

MINGGU : 7 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : ISNIN/SELASA
MASA DISIPLIN ILMU STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 PERBUALAN AWAL :
MINIT) 
FK2.2.2 Kanak-kanak dapat:
TUNJANG Melakukan pelbagai - Membuat Kanak-kanak berada di luar Kerusi
8.20-8.50 PER.FIZIKAL geraakan lokomotor pelbagai gerakan untuk menjalankan aktiviti fizikal Masking
(30 DAN lokomotor Kanak-kanak membuat pelbagai tape
MINIT) KREATIVITI i. Merangkak gerakan dalam Tarian Naga Gelung
FK4.1.4 rotan
FIZIKAL Mencipta pergerakan ii. Menyusur
kreatif mengikut muzik iii. Melompat
menggunakan alatan iv. Mengimbang
TUNJANG Kanak-kanak dapat: Kad huruf
8.50-9.10 KOMUNIKASI Latih tubi membaca: vocal
(30 BM2.3.1 Membaca suku kata hasil Cth: Kad suku
MINIT) BAHASA Membunyikan suku kata gabungan huruf vocal dan a,e,i,o,u kata
MELAYU terbuka konsonan Ll Kad
(ASAS) ma,me,mi,mo,mu la le li lo lu perkataan
lama lalu alu uli Carta
Bacaan
KM41.5 Menceritakan tentang pakaian
9.20-9.40 AP Mengenali warisan Kenali pakaian tradisional untuk menyambut Tahun Baru Carta
(20MINIT) (BERTEMA) budaya kaum cina Cina Bergambar
9.40-
10.10 REHAT
(30MINIT)
TUNJANG Kanak-kanak dapat: -Kanak-kanak menyebut
10.10- KEROHANIAN PI1.1.1 - Menyebut huruf hijaiyah huruf-huruf hijaiyah secara
10.50 SIKAP DAN yang ditunjukkan secara urutan,rawak. Carta Huruf
NILAI
Menyebut huruf hijaiyah
(40 rawak -Kanak-kanak mengenalpasti Hijaiyah
PENDIDIKAN tunggal huruf hijayah dengan Kad huruf
MINIT) - memadankan huruf
ISLAM memadankan kad huruf yang Hijaiyah
hijaiyah yang sama
-Mewarna huruf yang sama sama. Lembaan
dengan warna yang sama -Memadankan huruf pada kerja
lembaran kerja.
10.50- KE 3.3.5 Menghasilkan tanglung dengan
11.50 AP Menghasilkn kraf tradisional Menghasilkan tanglung menggunting dan membentuk
(60MINIT) (BERTEMA) menggunakan pelbagai bahan kertas dengan bimbingan guru

PENUTUP
11.50- Rumusan aktiviti sepanjang hari
12.00 Doa
(10MINIT) Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA PERAYAAN- TAHUN BARU CINA

MINGGU : 7 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : SELASA/RABU
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :

KE3.3.6 Membuat boneka naga Cawan kertas
8.20-9.20 AP Menghasilkan karya kreatif Menghasilkan menggunakan cawan kertas Kertas warna
(60 MINIT) (BERTEMA) menggunakan bahan kitar boneka naga untuk hiasan perayaan tahun Gunting
semula baru cina Gam
9.20-9.40
(20MINIT) MAIN BEBAS
9.40-10.10
(30MINIT) REHAT
Kanak-kanak dapat: -Kanak-kanak menyebut huruf-
10.10- TUNJANG PI1.1.1 - Menyebut huruf huruf hijaiyah secara
10.50 KEROHANIAN Menyebut huruf hijaiyah hijaiyah yang urutan,rawak. Carta Huruf
(40 MINIT) SIKAP DAN ditunjukkan secara -Kanak-kanak mengenalpasti Hijaiyah
tunggal Kad huruf
NILAI rawak huruf hijayah dengan
PENDIDIKAN - memadankan huruf memadankan kad huruf yang Hijaiyah
ISLAM hijaiyah yang sama sama. Lembaan
-Mewarna huruf yang -Memadankan huruf pada kerja
sama dengan warna lembaran kerja.
yang sama
BM2.2.3
10.50- AP Mengenalpasti dan menyebut Menyusun perkataan Menyusun huruf-huruf dan Huruf
11.50 (BERTEMA) huruf kecil dan besar dan menghasilkan membentuk perkataan HAPPY Gunting
(60MINIT) banner sambutan CHINESE NEW YEAR Gam
BI2.3.1 perayaan Dengan kerjasama dalam Kertas
Recognise and read logio and kumpulan mahjung
signs
PENUTUP
11.50- Rumusan aktiviti sepanjang hari
12.00 Doa
(10MINIT) Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA PERAYAAN- TAHUN BARU CINA

MINGGU : 7 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : RABU/KHAMIS
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :

BI2.2.5 Pupils will be able to:


TUNJANG Recognise and sound Children repeat and identify Alphabert
8.20-8.50 KOMUNIKASI letters of the alphabet - identify consonant sounds consonant sound. Chart
(30 MINIT) BAHASA BI 3.1.3 (a,b,c,d,e) Children copy letters of the Activity
INGGERIS Engage in hand-eye
alphabet in activity book Book
(ASAS) - Copying neatly an neatly
coordination through
alphabet in activity book
scribbling,drawing
lines,patterns
FK1.1.1 Tepung
8.50-9.20 AP Menjalankan pelbagai Meramas dan menguli doh Menguli doh dan membentuk gandum
(30 MINIT) (BERTEMA) aktiviti yang melibatkan kuih bulan Garam
penggunaan motor halus Minyak
Pewarna
9.20-9.40
(20MINIT) MAIN BEBAS
9.40-10.10
(30MINIT) REHAT
BI 3.1.3 Children make a creative Magazine
10.10- AP Engage in hand eye Make a creative scrap scrapbook of Chinese new year Old paper
11.50 (BERTEMA) coordination through book and match the words with the Scissor
(100 scribbling,drawing lines picture correctly Picture
MINIT) and patterns Glue

11.50- PENUTUP
12.00 Rumusan aktiviti sepanjang hari
(10 MINIT) Doa
Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA PERAYAAN- TAHUN BARU CINA

MINGGU : 7 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : KHAMIS/JUMAAT
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :

TUNJANG FK2.1.3 Membuat pergerakan asas Membuat aktiviti asas Wisel


P. FIZIKAL Melakukan pergerakan berjalan dan mengundur pergerakan dengan mengikut
DAN mengikut arah arahan
8.20-8.50 ESTETIKA
(30 MINIT) FIZIKAL

TUNJANG BI2.2.5 Pupils will be able to:


KOMUNIKASI Recognise and sound Children repeat and identify Alphabert
8.50-9.20 letters of the alphabet - identify consonant sounds consonant sound. Chart
(30 MINIT) BAHASA BI 3.1.3 (a,b,c,d,e) Children copy letters of the Activity Book
INGGERIS Engage in hand-eye alphabet in activity book neatly
(ASAS) coordination through - Copying neatly an
scribbling,drawing alphabet in activity book
lines,patterns
9.20-9.40 SA1.1.2
(20 MINIT) AP Menunjukkan sikap ingin Bekerjasama dan bersikap Bekerjasama menguli kertas Kertas warna
(BERTEMA) tahu,sistematik saintifik menjalankan warna oren membentuk buah
bekerjasama dan tugasan limau mandarin
bertanggungjawab
9.40-10.10
(30MINIT) REHAT
Menghias kelas dengan tema
10.10 KE3.3.2 Mendekorasi kelas dengan Tahun Baru Cina Dekorasi
11.50 AP Menghasilkan karya cantik Sebagai persediaan Tahun Baru
(100MINIT) (BERTEMA) kreatif melalui aktiviti menyambut perayaan Tahun Cina
menggambar Baru Cina
PENUTUP
11.50- Rumusan aktiviti sepanjang hari
12.00 Doa
(10 MINIT) Bersalaman

REFLEKSI: