Anda di halaman 1dari 1

BUKU REKOD KEHADIRAN GURU DAN KAKITANGAN TAHUN 2019

HARI : TARIKH:

MASA TANDA MASA TANDA


BIL NAMA CATATAN
DATANG TANGAN PULANG TANGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
KEHADIRAN STAF SOKONGAN
MASA TANDA MASA TANDA
BIL NAMA CATATAN
DATANG TANGAN PULANG TANGAN

1
2
3
4
GURU DAN KAKITANGAN YANG TIDAK HADIR
BIL NAMA SEBAB TIDAK HADIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10