Anda di halaman 1dari 2

IKRAR PENGAWAS

MAKA KAMI, PENGAWAS-PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS-PENGAWAS PUSAT


SUMBER SEKOLAH SJKT KHIR JOHARI, DENGAN INI BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN :

1. SENTIASA MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH DEDIKASI DAN


TANGGUNGJAWAB
2. BERUSAHA DAN MEMBANTU MENEGAKKAN PERATURAN SEKOLAH DAN
PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH.
3. BERSEDIA MEMBERI SUMBANGAN YANG CEMERLANG KEPADA SEKOLAH
4. MENJADI CONTOH DAN PEMIMPIN KEPADA PELAJAR-PELAJAR LAIN DALAM
SEMUA BIDANG.

IKRAR PENGAWAS
MAKA KAMI, PENGAWAS-PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS-PENGAWAS PUSAT
SUMBER SEKOLAH SJKT KHIR JOHARI, DENGAN INI BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN :

1. SENTIASA MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH DEDIKASI DAN


TANGGUNGJAWAB
2. BERUSAHA DAN MEMBANTU MENEGAKKAN PERATURAN SEKOLAH DAN
PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH.
3. BERSEDIA MEMBERI SUMBANGAN YANG CEMERLANG KEPADA SEKOLAH
4. MENJADI CONTOH DAN PEMIMPIN KEPADA PELAJAR-PELAJAR LAIN DALAM
SEMUA BIDANG.

IKRAR PENGAWAS
MAKA KAMI, PENGAWAS-PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS-PENGAWAS PUSAT
SUMBER SEKOLAH SJKT KHIR JOHARI, DENGAN INI BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN :

1. SENTIASA MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH DEDIKASI DAN


TANGGUNGJAWAB
2. BERUSAHA DAN MEMBANTU MENEGAKKAN PERATURAN SEKOLAH DAN
PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH.
3. BERSEDIA MEMBERI SUMBANGAN YANG CEMERLANG KEPADA SEKOLAH
4. MENJADI CONTOH DAN PEMIMPIN KEPADA PELAJAR-PELAJAR LAIN DALAM
SEMUA BIDANG.

IKRAR PENGAWAS
MAKA KAMI, PENGAWAS-PENGAWAS SEKOLAH DAN PENGAWAS-PENGAWAS PUSAT
SUMBER SEKOLAH SJKT KHIR JOHARI, DENGAN INI BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN :

1. SENTIASA MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH DEDIKASI DAN


TANGGUNGJAWAB
2. BERUSAHA DAN MEMBANTU MENEGAKKAN PERATURAN SEKOLAH DAN
PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH.
3. BERSEDIA MEMBERI SUMBANGAN YANG CEMERLANG KEPADA SEKOLAH
4. MENJADI CONTOH DAN PEMIMPIN KEPADA PELAJAR-PELAJAR LAIN DALAM
SEMUA BIDANG.
IKRAR PENGAWAS

MAKA KAMI, PENGAWAS-PENGAWAS


SEKOLAH DAN PENGAWAS-PENGAWAS
PUSAT SUMBER SEKOLAH SJKT KHIR
JOHARI, DENGAN INI BERIKRAR BAHAWA
KAMI AKAN :

1. SENTIASA MENJALANKAN TUGAS


DENGAN PENUH DEDIKASI DAN
TANGGUNGJAWAB

2. BERUSAHA DAN MEMBANTU


MENEGAKKAN PERATURAN SEKOLAH
DAN PERATURAN PUSAT SUMBER
SEKOLAH.

3. BERSEDIA MEMBERI SUMBANGAN YANG


CEMERLANG KEPADA SEKOLAH

4. MENJADI CONTOH DAN PEMIMPIN


KEPADA PELAJAR-PELAJAR LAIN DALAM
SEMUA BIDANG.