Anda di halaman 1dari 3

SK TELOK KERANG

PELAN TAKTIKAL 2019

Bidang/Unit : Bahasa Inggeris


Matlamat Strategik : Melahirkan Modal Insan Berkualiti Yang mempunyai Jati Diri Malaysia
Isu Strategik : Pencapaian Peperiksaan Awam dan Dalaman Pada Tahap Yang Rendah

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari/ Kos/Sumber Output KPI Sasaran Pelan


Kekerapan Kontigensi
1. Audit Akademik/ Post Ketua Panitia 4 kali setahun PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Semua Edaran bahan /
Mortem Guru pencapaian murid dan GPS murid instrumen
Matapelajaran dalam PBS meningkat Tahun 6

2. Kelas Tambahan Ketua Panitia Februari – PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Murid Set modul panitia
Guru September pencapaian murid dan GPS Tahun 6
Matapelajaran dalam PBS meningkat

3. Modul Latihan Ketua Panitia Februari – PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Murid Modul latihan –
Terancang Guru September pemahaman murid dan GPS Tahun 6 grammar,
Matapelajaran meningkat writing,
comprehension
4. Teknik Menjawab Ketua Panitia April/Julai PCG Peningkatan % murid lulus Murid Contoh Set
Soalan Guru pencapaian murid dan GPS Tahun 6 Kertas
Matapelajaran dalam PBS meningkat Peperiksaan

5. PLC Ketua Panitia 5 kali setahun PCG Peningkatan % murid lulus Murid Set modul
Guru pemahaman murid dan GPS Tahun 4, panitia, RPH
Matapelajaran meningkat 5 dan 6

6. Meningkatkan Budaya Guru Sepanjang PCG Penguasaan murid % peningkatan Semua PSS/ Mini PSS
Membaca dalam matapelajaran tahun dalam pembacaan dalam murid
kalangan murid dan pengetahuan penggunaan
- Program meningkat buku
NILAM
7. EW20 Ketua Panitia Setiap Selasa PCG Peningkatan % murid lulus Semua English on air
Guru 10.00 -10.20 pemahaman murid dan GPS murid
Matapelajaran pagi meningkat
8 Inter Class Debate Ketua Panitia September/ JPN Johor Peningkatan % penglibatan Murid Edaran bahan/
Guru October pencapaian murid murid Tahun 4, Instrumen
Matapelajaran dalam PBS meningkat 5 dan 6.

9 Spelling Bee Ketua Panitia September/ JPN Johor Peningkatan % murid lulus Murid Edaran bahan/
Competition Guru October pemahaman murid dan GPS Tahun 4, Instrumen
Matapelajaran meningkat 5 dan 6.

10 Learning English Ketua Panitia Seminggu JPN Johor Peningkatan % murid lulus Semua Edaran bahan/
Together Guru sekali kemahiran guru. dan GPS guru Instrumen
Matapelajaran meningkat Bahasa
Inggeris
11 Hip Hub Ketua Panitia Sepanjang PCG Peningkatan % murid lulus Semua Bahan ditampal
Guru tahun pemahaman murid dan GPS murid di Mini PSS.
Matapelajaran meningkat
CARTA GANTT
BIDANG KURIKULUM (PANATIA BAHASA INGGERIS)
2019

Bil. Program Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
1. Audit Akademik/ Post Mortem
2. Kelas Tambahan
3. Modul Latihan Terancang
4. PLC
5. Teknik Menjawab Soalan
6. Program NILAM
7. EW20
8. Inter Class Debate
9. Spelling Bee Competition
10. Learning English Together
11. Hip Hub