Anda di halaman 1dari 3

DEB3032

BAHAGIAN TEKNIK DAN VOKASIONAL


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 5 & 6, BLOK E14, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA

KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT

PENTAKSIRAN PRESENTATION
SEMESTER SESI SEMESTER 2 SESI 1 2018/2019
Dip.Tek.Elektronik
JABATAN JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK
PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK DVM
KOD / KURSUS ETN7043-INDUSTRIAL ROBOTIC
KOMPETENSI 03-TROUBLESHOOT ROBOT MALFUNCTION
KOMPOTENSI UNIT 3.1 Check robot functionality
3.2 Identify robot malfunction
3.3 Record robot malfunction
HASIL CLO1-Classify types and function of industrial robotic based in manufacturing industry. (C3, PLO1)
PEMBELAJARAN CLO2-Perform procedure of checking robots faulty parts, troubleshoot robot malfunction and robot
functionality test based on manufacture manual. (P2, PLO2)
CLO3-Explain robot condition, safety check and robotic system calibration according manufacture
specification. (A3, PLO4)

PENTAKSIRAN PENILAIAN PRAKTIKAL PERATUS KESELURUHAN 5%


TARIKH HANTAR TEMPOH HANTAR
NO KOD Deb3032 MARKAH PENUH MARKAH PERATUS
DIPEROLEHI DIPEROLEHI
KOD JPK 100

MAKLUMAT CALON PENTAKSIRAN PRESENTATION


NAMA
ANGKA GILIRAN MUKA : 01
DARIPADA ……
DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH KEPUTUSAN PENILAIAN

………………………………………. ………………………………………….. KOMPETEN

BELUM KOMPETEN
TARIKH : TARIKH:

(PENTAKSIR) (KETUA JABATAN/ KETUA PROGRAM/ (SILA TANDAKAN √ PADA RUANGAN


PENYELARAS KURSUS) YANG DISEDIAKAN)
SKEMA PEMARKAHAN / MARKING SCHEME
Aspek Penilaian / Aspects Evaluated Markah / Markah Dapat
Marks / Score Marks
Persembahan slide yang baik. 20
Personaliti (Kemas dan yakin). 10
Kandungan Isi dinyatakan dengan jelas. 10
Aturan persembahan penyampaian yang 20
tersusun.
Penyampaian yang jelas & berkesan. 20
Masa dipatuhi & kerjasama 20
Question And Answer 10
Markah Keseluruhan / Total Marks 100
Markah 5%
DEB3032

ARAHAN PEMBENTANGAN

Secara berkumpulan maksimum empat (4 ) orang pelajar,anda dikehendaki membuat satu


pembentangan secara berkumpulan berhubung tajuk:
1.3 Troubleshoot Robot Malfunction (Pengendalian robot Arm secara Manual menggunakan Pendant)

Pembentangan kumpulan anda ini mesti mempunyai cirri-ciri berikut:


Pemarkahan Pembentangan (95%)
1. Persembahan slide yang baik.
2. Personaliti (Kemas dan yakin).
3. Kandungan Isi dinyatakan dengan jelas.
4. Aturan persembahan penyampaian yang tersusun.
5. Penyampaian yang jelas & berkesan.
6.Masa dipatuhi & kerjasama
Pemarkahan Soal Jawab Pembentangan (5%)
1.Kemahiran mendengar tinggi
2.Jawapan tepat & nyata.
3. Pengetahuan calon adalah tinggi.
Masa pembentangan anda adalah selama 30 minit sahaja termasuk sesi soal jawab manakala
maksimum jumlah slide anda adalah sebanyak 20 m/surat
Selepas pembentangan pastikan anda menghantar slide pembentagan secara softcopy dan hardcopy
DEB3032

MARKAH PEMBENTANGAN ETN 7043-INDUSTRIAL ROBOTIC KUMPULAN :

NAMA: NO K/P:

1. PENILAIAN PEMBENTANGAN Markah Penuh 100%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5
1.1 PEMBENTANGAN (90%)

 Persembahan slide yang


baik. 4.0

 Personaliti (Kemas dan


1.0
yakin).
 Kandungan Isi dinyatakan
10
dengan jelas.
 Aturan persembahan
penyampaian yang 4.0
tersusun.
 Penyampaian yang jelas
4.0
& berkesan.
 Masa dipatuhi &
4.0
kerjasama
1.2 SOAL JAWAB PEMBENTANGAN (10%)

 Kemahiran mendengar 0.5


tinggi.
 Jawapan tepat & nyata. 1.0

 Pengetahuan calon 0.5


adalah tinggi.
JUMLAH SKOR

100