Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KADUPANDAK
Jalan Karamat No. 1 Kec. Kadupandak- Cianjur 43268
E-mail : pkmkdp@gmail.com

URAIAN TUGAS KASUBAG TATA USAHA

Nama : Yandi Ariandi


NIP : 198412062014091001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk I/II-a
Jabatan : Kasubag Tata Usaha

Tugas Pokok
1. Mengelola administrasi kepegawaian.
2. Membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan keuangan rutin.
3. Pengelolaan surat menyurat.
4. Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga Puskesmas.
5. Pengelolaan urusan umum dan humas.
6. Menyusun perencanaan dan pelaporan.
7. Melakukan koordinasi pengumpulan data laporan kegiatan Puskemas dengan bagian
lain.

Tugas Tambahan
1. Sebagai PPTK Puskesmas.
2. Sebagai Pejabat Teknis BLUD Puskesmas.
3. Sebagai tim Perencanaan Puskesmas.

Tugas Integrasi
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tanggung Jawab
1. Ketertiban, kejelasan, kebenaran tata cara kerja pelayanan ketata usahaan.
2. .ketepatan, ketelitian dan kebenaran usulan mutasi dan data pegawai.
3. Keharmonisan hubungan kerja dalam tata usaha.
4. Ketepatan waktu dan kebenaran laporan.
5. Kelancaran administrasi Puskesmas.

Wewenang
1. Membimbing dan membina bawahan.
2. Menilai hasil kerja bawahan.
3. Mengkonfirmasi apabila ada kekeliruan.
4. Menginformasikan apabila ada hal baru dalam pelaporan.
5. Membagi tugas di lingkungan ketata usahaan.
6. Memberikan usulan/saran kepada Kepala Puskesmas.

Kepala Puskesmas Kadupandak

Suryana, Amd. Kep., SKM


NIP. 19740402 199403 1 003