Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................ i

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1 Pendahuluan ............................................................................................... 1

1.2 Latar Belakang .......................................................................................... 2

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................... 2

2.1 Jenis-jenis Narkotika dan Psikotropika (NAPZA/NARKOBA) ............... 5

2.1.1 Golongan Narkotika ......................................................................... 5

2.1.2 Golongan Psikotropika ..................................................................... 6

2.1.3 Zat Adiktif Lainnya .......................................................................... 7

2.2 Penyalahgunaan Narkotika & Psikotropikam(NAPZA/NARKOBA) ...... 10

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika dan

Psikotropika (NAPZA/NARKOBA) ........................................................ 15

2.4 Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika

(NAPZA/NARKOBA) .............................................................................. 19

2.5 Pengaruh, Akibat, dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba dan

Psikotropika .............................................................................................. 23

2.6 Tempat dan Sasaran Peredaran Narkotika dan Psikotropika ................... 25

2.7 Pengaturan Narkotika dan Psikotropika Dalam Perundang-

undangan ................................................................................................... 26

2.8 Sanksi-sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dan

Psikotropika............................................................................................... 27

i
2.9. Upaya Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan

Psikotropika............................................................................................... 27

BAB 3 KESIMPULAN ................................................................................................ 33

3.1 Kesimpulan ............................................................................................................. 33

3.2 Saran ........................................................................................................................ 33

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 35

ii

Anda mungkin juga menyukai