Anda di halaman 1dari 2

Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa

yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
v Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
vv Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan
apa yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka
di dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
v Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia
Jika pada masanya nanti manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa
yang ia perbuat di akhirat maka pada masa itu seluru amalan amalan mereka di
dunia