Anda di halaman 1dari 2

SASBADI SDN. BHD.

(139288-X)
(A wholly-owned subsidiary of Sasbadi Holdings Berhad)
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1, Kota Damansara,
47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: +603 6145 1188 <> Fax: +603 6145 1199 <> Email: enquiry@sasbadi.com

PRICE LIST: MODUL AKTIVITI PINTAR CERDAS KSSR 2019 SAS WBR1 SO1

NO ISBN CODE TITLE WM (RM) EM (RM)


1 978-983-77-0517-3 BK19RBM4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Bahasa Melayu Tahun 4 9.90 10.90
2 978-983-77-0518-0 BK19RBM5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Bahasa Melayu Tahun 5 9.90 10.90
3 978-983-77-0519-7 BK19RBM6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Bahasa Melayu Tahun 6 9.90 10.90
4 978-983-77-0520-3 BK19RBI4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR English Year 4 9.90 10.90
5 978-983-77-0521-0 BK19RBI5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR English Year 5 9.90 10.90
6 978-983-77-0522-7 BK19RBI6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR English Year 6 9.90 10.90
7 978-983-77-0523-4 BK19RMA4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Matematik Tahun 4 9.90 10.90
8 978-983-77-0524-1 BK19RMA5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Matematik Tahun 5 9.90 10.90
9 978-983-77-0525-8 BK19RMA6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Matematik Tahun 6 9.90 10.90
10 978-983-77-0526-5 BK19RSA4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Sains Tahun 4 9.90 10.90
11 978-983-77-0527-2 BK19RSA5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Sains Tahun 5 9.90 10.90
12 978-983-77-0528-9 BK19RSA6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Sains Tahun 6 9.90 10.90
13 978-983-77-0529-6 BK19RSE4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Sejarah Tahun 4 7.90 8.50
14 978-983-77-0530-2 BK19RSE5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Sejarah Tahun 5 7.90 8.50
15 978-983-77-0531-9 BK19RSE6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Sejarah Tahun 6 7.90 8.50
16 978-983-77-0556-2 BK19RRB4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR R.Bentuk & Teknologi Tahun 4 6.90 7.50
17 978-983-77-0557-9 BK19RRB5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR R.Bentuk & Teknologi Tahun 5 6.90 7.50
18 978-983-77-0558-6 BK19RRB6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR R.Bentuk & Teknologi Tahun 6 6.90 7.50
19 978-983-77-0559-3 BK19RTK4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Tek. Mak. & Komunikasi Tahun 4 6.90 7.50
20 978-983-77-0560-9 BK19RTK5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Tek. Mak. & Komunikasi Tahun 5 6.90 7.50
21 978-983-77-0561-6 BK19RTK6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Tek. Mak. & Komunikasi Tahun 6 6.90 7.50
22 978-983-77-0532-6 BK19RPI4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Islam Tahun 4 7.90 8.50
23 978-983-77-0533-3 BK19RPI5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Islam Tahun 5 7.90 8.50
24 978-983-77-0534-0 BK19RPI6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Islam Tahun 6 7.90 8.50
25 978-983-77-0535-7 BK19RTJ4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Tulisan Jawi Tahun 4 6.30 6.90
26 978-983-77-0536-4 BK19RTJ5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Tulisan Jawi Tahun 5 6.30 6.90
27 978-983-77-0537-1 BK19RTJ6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Tulisan Jawi Tahun 6 6.30 6.90
28 978-983-77-0538-8 BK19RBA4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Bahasa Arab Tahun 4 5.90 6.50
29 978-983-77-0539-5 BK19RBA5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Bahasa Arab Tahun 5 5.90 6.50
30 978-983-77-0540-1 BK19RBA6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Bahasa Arab Tahun 6 5.90 6.50
31 978-983-77-0541-8 BK19RPM1 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Moral Tahun 1 8.90 9.90
32 978-983-77-0542-5 BK19RPM2 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Moral Tahun 2 8.90 9.90
33 978-983-77-0543-2 BK19RPM3 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Moral Tahun 3 8.90 9.90
34 978-983-77-0544-9 BK19RPM4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Moral Tahun 4 8.90 9.90
35 978-983-77-0545-6 BK19RPM5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Moral Tahun 5 8.90 9.90
36 978-983-77-0546-3 BK19RPM6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pendidikan Moral Tahun 6 8.90 9.90
37 978-983-59-9497-5 SU18RPJK1 Super Skills Aspirasi KSSR Pen. Jasmani & Kesihatan Tahun 1 5.90 6.50
38 978-983-59-9498-2 SU18RPJK2 Super Skills Aspirasi KSSR Pen. Jasmani & Kesihatan Tahun 2 5.90 6.50
39 978-983-59-9499-9 SU18RPJK3 Super Skills Aspirasi KSSR Pen. Jasmani & Kesihatan Tahun 3 5.90 6.50
40 978-983-59-8782-3 SU17RPJ4 Super Skills Integrasi KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 4 5.90 6.50

Page 1 of 2
NO ISBN CODE TITLE WM (RM) EM (RM)
41 978-983-59-8783-0 SU17RPJ5 Super Skills Integrasi KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 5 5.90 6.50
42 978-983-59-8784-7 SU17RPJ6 Super Skills Integrasi KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 6 5.90 6.50
43 978-983-59-9500-2 SU18RPK4 Super Skills Aspirasi KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 4 5.90 6.50
44 978-983-59-9501-9 SU18RPK5 Super Skills Aspirasi KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 5 5.90 6.50
45 978-983-59-9502-6 SU18RPK6 Super Skills Aspirasi KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 5.90 6.50
46 978-983-59-9509-5 SU18RTM1 Super Skills Aspirasi KSSR Pen. Kesenian: Muzik Tahun 1 5.90 6.50
47 978-983-59-9510-1 SU18RTM2 Super Skills Aspirasi KSSR Pen. Kesenian: Muzik Tahun 2 5.90 6.50
48 978-983-59-9511-8 SU18RTM3 Super Skills Aspirasi KSSR Dunia Muzik Tahun 3 5.90 6.50
49 978-983-59-9512-5 SU18RTM4 Super Skills Aspirasi KSSR Pendidikan Muzik Tahun 4 5.90 6.50
50 978-983-59-9513-2 SU18RTM5 Super Skills Aspirasi KSSR Pendidikan Muzik Tahun 5 5.90 6.50
51 978-983-59-9514-9 SU18RTM6 Super Skills Aspirasi KSSR Pendidikan Muzik Tahun 6 5.90 6.50
52 978-983-77-0568-5 BK19RPS1 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pen. Seni Visual Tahun 1 10.90 11.90
53 978-983-77-0569-2 BK19RPS2 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pen. Seni Visual Tahun 2 10.90 11.90
54 978-983-77-0570-8 BK19RPS3 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pen. Seni Visual Tahun 3 10.90 11.90
55 978-983-77-0571-5 BK19RPS4 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pen. Seni Visual Tahun 4 10.90 11.90
56 978-983-77-0572-2 BK19RPS5 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pen. Seni Visual Tahun 5 10.90 11.90
57 978-983-77-0573-9 BK19RPS6 Modul Aktiviti Pintar Cerdas KSSR Pen. Seni Visual Tahun 6 10.90 11.90

Page 2 of 2