Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS TAHUN 4H &4M


TARIKH / HARI 3/1/2019 / JUMAAT KEHADIRAN MASA 1020-1120
TAJUK Mari Belajar Sejarah UNIT Sejarah Dan Kita
STANDARD 1.1 Mengetahui dan memahami pengertian sejarah.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah
PEMBELAJARAN 1.1.2 Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan
kronologi.
K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan seharian.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARA 1. Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah
2. Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan
kronologi.
3. Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan seharian.

PEMBELAJARAN
ABAD KE 21 Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

AKTIVITI 1. Bersoal jawab dengan murid tentang asal usul keturunan murid atau guru.
PENGAJARAN & 2. Guru menjelaskan maksud sejarah kepada murid.
PEMUDAHCARAAN 3. Guru menayangkan slide batu bersurat terengganu, artifak, fosil, dan manuskrip.
(PdPC) 4. Bersoal jawab tentang gambar yang ditayangkan.
5. Murid menyenaraikan sumber-sumber sejarah yang telah ditayangkan.

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
Sekitar  Kemahiran  Kajian Masa Depan  Kemahiran
 Keselamatan Jalan Berfikir Belajar Cara
Raya Belajar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

REFLEKSI diberi latihan pengayaan / pengukuhan.


 / orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.