Anda di halaman 1dari 916

IDENTITAS ASPEK SIKAP SPIRITUAL (KI-1)

KOMPETENSI
IDENTITAS MADRASAH
ASPEK SIKAP SOSIAL (KI-2)

DATA SISWA
ASPEK PENGETAHUAN (KI-3)

DAFTAR HADIR ASPEK KETRAMPILAN (KI-4)


SIKAP SPIRITUAL (KI-1) HASIL
EK SIKAP SOSIAL (KI-2) RAPORT
Dicetak dalam bentuk MS
Word.
Buka file Cetak Raport
K PENGETAHUAN (KI-3)dalam bentuk MS Word di
folder ini. (ref juni 2016)

K KETRAMPILAN (KI-4)
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL
DATA MADRASAH
1 Nama Madrasah : MI Ma'arif Gogik
2 NPSN/NSM : 60712910
3 Alamat Madrasah
a. Jalan/Desa/Kelurahan : Gogik
b. Kecamatan : Ungaran Barat
c. Kode Pos : 50551 Telp.02476901825
d. Kabupaten/Kota : Semarang
e. Provinsi : Jawa Tengah
f. Web Site : www.migogik.blogspot.com
g. Email : mi.gogik@gmail.com
4 Nama Kepala Madrasah : Muhamad Sururi, S.Pd,I
5 NIP Kepala Madrasah : -
6 Kelas/Semester : 5 (lima)/1 (satu)
7 Tahun Pelajaran : 2018 / 2019
8 Nama Wali Kelas : Norma Didik Santos NIP.
9 Guru Mata Pelajaran/NIP : -
a. PAI dan Bahasa Arab :
1). Al-Qur’an Hadits : Muhamad Sururi, S.Pd.I
2). Akidah Akhlak : Muhamad Sururi, S.Pd.I
3). Fikih : Nurul Aini, S.Pd.I
4). Sejarah Kebudayaan Islam : Norma Didik Santoso, S.Pd.I
5). Bahasa Arab : Nurul Aini, S.Pd.I
b. PJOK : Norma Didik Santoso, S.Pd.I
c. Bahasa Jawa : Norma Didik Santoso, S.Pd.I
d. Bahasa Inggris : Norma Didik Santoso, S.Pd.I
e. :
f. Keterampilan : Norma Didik Santoso, S.Pd.I
10 KKM Mata Pelajaran : 70
Nama Tempat dan Tanggal
11
Penandatanganan Daftar Nilai
a. Nama Tempat : Ungaran Barat
b. Tanggal, Nama Bulan dan Tahun :
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

KELAS : 5 (lima)/1 (satu)


SEMESTER : Genap

NO NISN NAMA L/P TEMPAT TGL. LAHIR

1 Afiana Aura
2 Arjuna miftahul rofi
3 Aulia Ramadhani
4 Dava Dwi Cahy0
5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan
7 Dewi Ratih
8 Dini eka
9 Fatin Sahira
10 Fernanda
11 M.Diaz Khoirul
12 M.Fadhil Yaskur
13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu
15 Putri Aryani
16 Raihan Anugrah
17 Zulfa Putra
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

14
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016

STATUS DALAM ANAK ALAMAT


AGAMA
KELUARGA KE Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan
Islam Anak Kandung 3 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 2 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 2 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 2 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 3 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 3 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 2 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 2 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 1 Danautoba Gogik Ungaran Barat
Islam Anak Kandung 3 Danautoba Gogik Ungaran Barat
DATA SISWA
2018 / 2019

ALAMAT
ASAL SEKOLAH DIKELAS
Kabupaten/Kota Provinsi
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
Semarang Jawa Tengah
DATA SISWA

PADA TANGGAL
AYAH IBU Jalan
Ahmad Zuhri Jariyah Danautoba
Halimi Masroah Danautoba
Mustaqim Sopuah Danautoba
Permadani Nuryanti Danautoba
Wahyudi Ernawati Danautoba
Riyanto Khosiyatun Danautoba
Sudarkani Sukamti Danautoba
Isrokhim Rahayu Danautoba
Slamet Winarno Zulaekah Danautoba
Nurhadi Rohmiyati Danautoba
Slamet Juminah Danautoba
Sugeng Zufi`ah Danautoba
Sugeng Sufi`ah Danautoba
Budiyono Sofiatun Danautoba
Tukaeri Robiyatun Danautoba
M Charim Siti Ngaropah Danautoba
Komarodin Tinah Danautoba
NAMA ORANG TUA SISWA
Desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Gogik Ungaran Barat Semarang
Provinsi No. Kontak PEKERJAAN AYAH
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
Jawa Tengah Swasta
PEKERJAAN IBU Wali Jalan Desa/Kelurahan
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Nama Wali Siswa
Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
Kondisi kesehatan
No. Kontak Wali PEKERJAAN WALI Tinggi Bada Berat badan Pendengaran Penglihatan Gigi
esehatan Prestasi
Lainnya Akademik Non Akademik

1
Saran bagi siswa
Tambah lagi semangatnya, tambah lagi konsentrasiny
Kurangi bermainnya di sekolah, tambah semangat lagi belajarnya
Tambah semngat belajarnya dan percaya dirinya
Tingkatkan agi prestasinya
Jangan suka melamun di sekolah ya, Semangat
Tambah lagi semangat belajarnya
Tambah lagi semangat belajarnya
Sudah bagus dalam pelajarannya, tambah lagi semangatnya
Tambah semangat belajarnya dan keakifaannya
Sudah bagus dalam pelajarannya, tambah lagi semangatnya
Sudah bagus dalam pelajarannya, tambah lagi semangatnya
Tambah lagi semngatnya, Tambah Konsentrasi, kurangi bermainnya
Tambah lagi semngatnya, Tambah Konsentrasi, kurangi bermainnya
Tambah semngat belajarnya dan percaya dirinya
Tambah semngat belajarnya dan percaya dirinya
Sudah bagus dalam pelajarannya, tambah lagi semangatnya
Tambah lagi semangat belajarnya, Jadi anak disiplin dan patuk kepada orangtua dan guru
Drs. Bisri Mustofa, M.Pd.IRT/RW: 03/2
Petanahan Kebumen Jawa Tengah0813273550 PNS
N0 MATA PELAJARAN
1 Al Qur'an Hadits
2 Akidah Akhlak

3 Fikih

4 Sejarah Kebudayaan Islam

5 Bahasa Arab

6 Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan

7 Bahasa Indonesia

8 Matematika

9 Ilmu Pengetahuan Alam

10 Ilmu Pengetahuan Sosial


11 Seni Budaya Dan Prakarya
12 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan
13 Bahasa Jawa
14 Bahasa Inggris
15 -
17 -
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

KKM
70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

60

-
N0 MATA PELAJARAN
1 Al Qur'an Hadits

2 Akidah Akhlak

3 Fikih
4 Sejarah Kebudayaan Islam

5 Bahasa Arab

6 Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan

7 Bahasa Indonesia

8 Matematika

9 Ilmu Pengetahuan Alam

10 Ilmu Pengetahuan Sosial


11 Seni Budaya Dan Prakarya
12 Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan
13 Bahasa Jawa
14 Bahasa Inggris
15 -
16 -
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

KKM
70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

60

-
REKAP DAFTAR HADIR
KEMBALI
KEMBALI KE
KE MI Ma'arif Gogik
AWAL
AWAL
5 (lima)/1 (satu)

JUMLAH
NO NIS NAMA L/P
Sakit Izin alpa Jum
1 0 Afiana Aura 0 - 1 2 3
2 0 Arjuna miftahul rofi 0 - 1 - 1
3 0 Aulia Ramadhani 0 - 2 - 2
4 0 Dava Dwi Cahy0 0 - 1 - 1
5 0 Devani Bunga 0 - 1 - 1
6 0 Dewi Nawang Wulan 0 - - 1 1
7 0 Dewi Ratih 0 - 1 2 3
8 0 Dini eka 0 2 1 - 3
9 0 Fatin Sahira 0 - - - 0
10 0 Fernanda 0 - 2 - 2
11 0 M.Diaz Khoirul 0 2 - - 2
12 0 M.Fadhil Yaskur 0 - - 1 1
13 0 M. Syarif Hidayat 0 - - 1 1
14 0 Naufal Wahyu 0 - 2 - 2
15 0 Putri Aryani 0 - 1 3 4
16 0 Raihan Anugrah 0 - 2 - 2
17 0 Zulfa Putra 0 - 3 2 5
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
DAFTAR NILAI SIKAP
Wali Kelas Norma Didik Santoso

Aspek Sikap Spiritual


Th.Pelajaran 2015/2016
Kelas 5 (lima)/1 (satu)

Sikap Spiritual

beribadah,
Ketaatan
No. Nama

1 Afiana Aura

2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

+
4 Dava Dwi Cahy0
+

5 Devani Bunga
+

6 Dewi Nawang Wulan


+

7 Dewi Ratih
+

8 Dini eka
+

9 Fatin Sahira
+

10 Fernanda
+

11 M.Diaz Khoirul
+

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu
+

15 Putri Aryani
+

16 Raihan Anugrah
+

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0
23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0
Berperilaku

+
syukur,

Berdoa sebelum
dan sesudah

+
+
melakukan
kegiatan,
AFTAR NILAI SIKAP SPIRITUAL

Toleransi dalam

+
beribadah,

A
A
Predikat
- + + B

+ A

+ + A

+ + A

+ + + A

+ + + A

+ + + A

+ + + A

+ + + A

+ + A

+ + + A

B
B

B
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

Deskripsi Final

Ananda Afiana Aura sudah menunjukkan


perilaku yang diharapkan: Ketaatan
beribadah,Berperilaku syukur,Berdoa
sebelum dan sesudah melakukan
kegiatan,Toleransi dalam beribadah,

Ananda Afiana Aura


Ananda Arjuna miftahul rofi menunjukkan
sikap yang sangat baik : Ketaatan beribadah,
Berdoa sebelum dan sesudah melakukan
kegiatan,

Ananda Arjuna miftahul rofi


Ananda Aulia Ramadhani menunjukkan sikap
yang sangat baik : Ketaatan beribadah,
Berperilaku syukur, Berdoa sebelum dan
sesudah melakukan kegiatan, Toleransi dalam
beribadah,

Ananda Aulia Ramadhani


Ananda Dava Dwi Cahy0 menunjukkan sikap
yang sangat baik : Ketaatan beribadah,
Berdoa sebelum dan sesudah melakukan Ananda Dava Dwi Cahy0
kegiatan,Devani
Ananda Toleransi
Bungadalam beribadah, sikap
menunjukkan dengan
bimbingan
yang sangatdanbaikpendampingan yang lebih
: Ketaatan beribadah,
akan
Berdoamampu
sebelummeningkatkan
dan sesudahsikap :
melakukan Ananda Devani Bunga
Berperilaku
kegiatan, syukur,
Ananda Dewi Nawang Wulan menunjukkan
sikap yang sangat baik : Ketaatan beribadah,
Berdoa sebelum dan sesudah melakukan Ananda Dewi Nawang Wulan
kegiatan, Toleransi
Ananda Dewi Ratihdalam beribadah,
menunjukkan sikap yang
sangat baik : Ketaatan beribadah, Berdoa
sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, Ananda Dewi Ratih
ToleransiDini
Ananda dalam
ekaberibadah,
menunjukkan sikap yang
sangat baik : Ketaatan beribadah, Berperilaku
syukur, Berdoa sebelum dan sesudah Ananda Dini eka
melakukan
Ananda kegiatan,
Fatin Toleransi dalam
Sahira menunjukkan sikap yang
beribadah,
sangat baik : Ketaatan beribadah, Berperilaku
syukur, Berdoa sebelum dan sesudah Ananda Fatin Sahira
melakukan kegiatan,
Ananda Fernanda Toleransi dalam
menunjukkan sikap yang
beribadah,
sangat baik : Ketaatan beribadah, Berperilaku
syukur, Berdoa sebelum dan sesudah Ananda Fernanda
melakukan kegiatan,
Ananda M.Diaz KhoirulToleransi dalam sikap
menunjukkan
beribadah,
yang sangat baik : Ketaatan beribadah,
Berperilaku syukur, Berdoa sebelum dan Ananda M.Diaz Khoirul
sesudah melakukan
Ananda M.Fadhil kegiatan,
Yaskur sudahToleransi dalam
menunjukkan
beribadah,
perilaku yang diharapkan: Ketaatan
beribadah,Berperilaku syukur,Berdoa Ananda M.Fadhil Yaskur
sebelumM.
Ananda dan sesudah
Syarif melakukan
Hidayat sudah
kegiatan,Toleransi
menunjukkan dalam
perilaku beribadah,
yang diharapkan:
Ketaatan beribadah,Berperilaku Ananda M. Syarif Hidayat
syukur,Berdoa
Ananda Naufalsebelum dan sesudah sikap
Wahyu menunjukkan
melakukan
yang sangatkegiatan,Toleransi dalam
baik : Ketaatan beribadah,
beribadah,
Berperilaku syukur, Berdoa sebelum dan Ananda Naufal Wahyu
sesudah melakukan
Ananda Putri Aryani kegiatan,
menunjukkanToleransi
sikapdalam
yang
beribadah,
sangat baik : Ketaatan beribadah, Berdoa
sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, Ananda Putri Aryani
Toleransi dalamAnugrah
Ananda Raihan beribadah,menunjukkan sikap
yang sangat baik : Ketaatan beribadah,
Berperilaku syukur, Berdoa sebelum dan Ananda Raihan Anugrah
sesudahZulfa
Ananda melakukan kegiatan,
Putra sudah Toleransi dalam
menunjukkan
beribadah,
perilaku yang diharapkan: Ketaatan
beribadah,Berperilaku syukur,Berdoa Ananda Zulfa Putra
sebelum0dan
Ananda sesudah
sudah melakukan
menunjukkan perilaku yang
kegiatan,Toleransi
diharapkan: Ketaatan dalam beribadah,
beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi
Ananda 0 sudah menunjukkandalam perilaku yang
beribadah,
diharapkan: Ketaatan beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi
Ananda 0 sudah menunjukkandalam perilaku yang
beribadah, Ketaatan beribadah,Berperilaku
diharapkan:
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan
Ananda kegiatan,Toleransi
0 sudah menunjukkandalam perilaku yang
beribadah, Ketaatan beribadah,Berperilaku
diharapkan:
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan
Ananda kegiatan,Toleransi
0 sudah menunjukkandalam perilaku yang
beribadah,
diharapkan: Ketaatan beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi dalam
beribadah,
Ananda 0 sudah menunjukkan perilaku yang
diharapkan: Ketaatan beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan
Ananda kegiatan,Toleransi
0 sudah menunjukkandalam
perilaku yang
beribadah,
diharapkan: Ketaatan beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi
Ananda 0 sudah menunjukkandalam
perilaku yang
beribadah,
diharapkan: Ketaatan beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi
Ananda 0 sudah menunjukkandalam
perilaku yang
beribadah, Ketaatan beribadah,Berperilaku
diharapkan:
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan
Ananda kegiatan,Toleransi
0 sudah menunjukkandalam
perilaku yang
beribadah, Ketaatan beribadah,Berperilaku
diharapkan:
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan
Ananda kegiatan,Toleransi
0 sudah menunjukkandalam
perilaku yang
beribadah,
diharapkan: Ketaatan beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi
Ananda 0 sudah menunjukkandalam
perilaku yang
beribadah,
diharapkan: Ketaatan beribadah,Berperilaku
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi
Ananda 0 sudah menunjukkandalam
perilaku yang
beribadah, Ketaatan beribadah,Berperilaku
diharapkan:
syukur,Berdoa sebelum dan sesudah Ananda 0
melakukan kegiatan,Toleransi dalam
beribadah,
DAFTAR NILAI SIKAP SOSIA

Wali Kelas Norma Didik Santoso

Aspek Sikap Sosial


Th.Pelajaran 2015/2016
Kelas 5 (lima)/1 (satu)

Tanggung
No. Nama Siswa Jujur, Disiplin, Jawab,

1 Afiana Aura +

2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani + + +

4 Dava Dwi Cahy0 + + +

5 Devani Bunga + +

6 Dewi Nawang Wulan + + +

7 Dewi Ratih + + +

8 Dini eka + + +
9 Fatin Sahira + + +

10 Fernanda + + +

11 M.Diaz Khoirul + + +

12 M.Fadhil Yaskur + +

13 M. Syarif Hidayat + +

14 Naufal Wahyu + + +

15 Putri Aryani +

16 Raihan Anugrah + + +

17 Zulfa Putra + -

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0

30 0
NILAI SIKAP SOSIAL
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

Predikat

Santun, Peduli, Percaya diri, Deskripsi Final

+ + Ananda Afiana Aura menunjukkan sikap yang


sangat baik pada sikap: Disiplin, Santun,
A Peduli,

+ + + Ananda Arjuna miftahul rofi menunjukkan


sikap yang sangat baik pada sikap: Santun,
Peduli, Percaya diri,
A

+ + - Ananda Aulia Ramadhani menunjukkan sikap


A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli, dengan
bimbingan akan mampu meningkatkan sikap:
+ + + Ananda
PercayaDava
diri, Dwi Cahy0 menunjukkan sikap
A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli, Percaya diri,
+ Ananda Devani Bunga menunjukkan sikap
A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Tanggung
Jawab, Santun,
+ + Ananda Dewi Nawang Wulan menunjukkan
A sikap yang sangat baik pada sikap: Jujur,
Disiplin, Tanggung Jawab, Peduli, Percaya
diri,
+ + Ananda Dewi Ratih menunjukkan sikap yang
A sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Peduli, Percaya diri,
+ + + Ananda Dini eka menunjukkan sikap yang
A sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli, Percaya diri,
+ + - Ananda Fatin Sahira menunjukkan sikap yang
A sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli, dengan
bimbingan akan mampu meningkatkan sikap:
+ + + Ananda
PercayaFernanda
diri, menunjukkan sikap yang
A sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli, Percaya diri,
+ + + Ananda M.Diaz Khoirul menunjukkan sikap
A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli, Percaya diri,
+ Ananda M.Fadhil Yaskur menunjukkan sikap
A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Peduli,
+ Ananda M. Syarif Hidayat menunjukkan sikap
A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Peduli,
+ + Ananda Naufal Wahyu menunjukkan sikap
A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli,
+ + - Ananda Putri Aryani menunjukkan sikap yang
A sangat baik pada sikap: Disiplin, Santun,
Peduli, dengan bimbingan akan mampu
meningkatkan sikap: Percaya diri,
+ + + Ananda Raihan Anugrah menunjukkan sikap
A yang sangat baik pada sikap: Jujur, Disiplin,
Tanggung Jawab, Santun, Peduli, Percaya diri,
Ananda Zulfa Putra menunjukkan sikap yang
B sangat baik pada sikap: Jujur, dengan
bimbingan akan mampu meningkatkan sikap:
Disiplin,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
Ananda 0 menunjukkan prilaku sosial sesuai
B dengan yang diharapkan:
Jujur,Disiplin,Tanggung
Jawab,Santun,Peduli,Percaya diri,
6
5
4
3
2
1
KKM

NO
Aspek

Guru Kelas

Afiana Aura
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Devani Bunga
Nama Madrasah

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi

Dewi Nawang Wulan


Memahami arti dan isi Ok
kandungan Q.S. al-
Kafirun (109), al-

KD 3.1
Ma'un (107), dan at-
Memahami hukum
Takasur (102) Ok
bacaan Mim Mati : 70
(Idgam Mimi, Ikhfa'

KD 3.2
Syafawi, dan Izhar
Memahami arti dan isi
Syafawi) Ok

RERATA PH
kandungan hadis
tentang menyayangi

KD 3.3
anak yatim riwayat
: PENGETAHUAN
: 5 (lima)/1 (satu)

Memahami arti dan


Bukhari Muslim dariisi
: Al Qur'an Hadits
: MI Ma'arif Gogik

kandungan Q.S. al-


Sahl bin Sa'ad
Kafirun (109), al-

KD 3.1
: Norma Didik Santoso

Ma'un (107), dan at-


Memahami hukum
Takasur (102)
bacaan Mim Mati
(Idgam Mimi, Ikhfa'

KD 3.2
Syafawi, dan Izhar
NILAI PTS

Memahami arti dan isi


Syafawi)
kandungan hadis
tentang menyayangi
KD 3.3
anak yatim riwayat
Memahami arti dan
Bukhari Muslim dariisi
kandungan Q.S. al-
Sahl bin Sa'ad
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Kafirun (109), al-


KD 3.1

Ma'un (107), dan at-


Takasur (102)
NILAI PKK
MPOK KERJA GURU MI MA'ARIF NU KABUPATEN SEMARANG
7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0
25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0
43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0
Memahami hukum
bacaan Mim Mati
(Idgam Mimi, Ikhfa'

KD 3.2
Syafawi, dan Izhar

NILAI PKK
Memahami arti dan isi
Syafawi)
kandungan hadis
tentang menyayangi

KD 3.3
anak yatim riwayat

KE
Memahami arti dan
Bukhari Muslim dariisi
kandungan Q.S. al-
Sahl bin Sa'ad
Kafirun (109), al-

KD 3.1
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI
Ma'un (107), dan at-
Memahami hukum
Takasur (102)
bacaan Mim Mati
(Idgam Mimi, Ikhfa'

KD 3.2
MAPEL
MAPEL
AWAL
AWAL
KEMBALI

Syafawi, dan Izhar


KEMBALI KE
KE

Memahami arti dan isi


Syafawi)
kandungan hadis
tentang menyayangi

KD 3.3
(2xPH+PTS+PKK)/4
anak yatim riwayat
Bukhari Muslim dari
Sahl bin Sa'ad

rata-ra Predika
Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan


Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Al Qur'an Hadits
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

Menulis lafal Q.S. al- Kwfiryn (109), al- Mendemonstrasikan hukum bacaan
Mw‘yn (107), dan at-Takwfur (102) Mim Mati (Idgwm Mrmi, Ikhfw’ Syafawi,
NO NAMA dengan bena dan Izhwr Syafawi)

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 78 78
2 Arjuna miftahul rofi 66 70

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

o
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

Menulis Mendem Menghaf


onstrasik alkan
Ok

lafal Q.S. hadis


KD 4.2 KD 4.3 al- anNilai Rata-rata
tentang Per KD
Kwfiryn hukum menyaya
(109), al- bacaan
rasikan hukum bacaan Menghafalkan hadis tentang Mim Mati ngi anak
Mw‘yn
wm Mrmi, Ikhfw’ Syafawi, menyayangi anak yatim riwayat al- yatim 0 0
(107), (Idgwm riwayat Rata-rata
Izhwr Syafawi) Bukhari Muslim dari Sahl bin Sa’ad dan at- Mrmi, al-
Takwfur Ikhfw’ Bukhari
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio (102) Syafawi, Muslim
dengan
KD 4.1 dan
KDIzhwr
4.2 dariKD 4.3
Sahl KD 4.2 KD 4.3
bena Syafawi) bin Sa’ad

78 78 78 78
66 70 60 65
KEMBALI
KEMBALI MAPEL
KE MAPEL
KE AWAL
AWAL

Predikat Deskripsi

Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Menulis lafal Q.S. al- Kwfiryn
(109), al-Mw‘yn (107), dan at-Takwfur (102) dengan bena Menulis lafal
Q.S. al- Kwfiryn (109), al-Mw‘yn (107), dan at-Takwfur (102) dengan
bena Mendemonstrasikan hukum bacaan Mim Mati (Idgwm Mrmi,
Ikhfw’ Syafawi, dan Izhwr Syafawi) Mendemonstrasikan hukum bacaan
Mim Mati (Idgwm Mrmi, Ikhfw’ Syafawi, dan Izhwr Syafawi) 0 0perlu
C bimbingan dalam:
Ananda Arjuna miftahul rofi sangat baik dalam: Mendemonstrasikan
hukum bacaan Mim Mati (Idgwm Mrmi, Ikhfw’ Syafawi, dan Izhwr
Syafawi)baik dalam: 0

D
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Memahami Allah swt. Ok
melalui kalimat

KKM
thayyibah misalnya

KD 3.1
Aspek

al-Hamdulillah dan
Mengenal Allah swt.
Allahu Akbar. Ok
Guru Kelas

melalui sifat-sifat
Allah swt. yang

KD 3.2
terkandung dalam al-
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Memahami hikmah
Asma' al-Husna (ar- Ok
Nama Madrasah

beriman kepada hari


Razzaq, al-Fattah,
akhir (kiamat).
asy-Syakur, al-

KD 3.3
Mugni).
:
:
:
:
:
:

Mengetahui akhlak Ok
RERATA PH

yang baik ketika di


tempat ibadah dan

KD 3.4
tempat umum.
Memahami sikap Ok
70

teguh pendirian dan


dermawan, optimis,

KD 3.5
qana'ah, dan tawakal
Memahami Allah swt.
dalam kehidupan
melalui kalimat
sehari-hari.
KD 3.1 thayyibah misalnya
Akidah Akhlak

al-Hamdulillah dan
PENGETAHUAN
5 (lima)/1 (satu)

Mengenal Allah swt.


Allahu Akbar.
MI Ma'arif Gogik

melalui sifat-sifat
Allah swt. yang
KD 3.2
Norma Didik Santoso

terkandung dalam al-


NILAI PTS

Asma' al-Husna (ar-


Razzaq, al-Fattah,
asy-Syakur, al-
Mugni).
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
k
AN
tu)
ogik

Santoso

NILAI PTS
Memahami hikmah
beriman kepada hari
akhir (kiamat).

KD 3.3
INDONESIA
Memahami Allah swt.
melalui kalimat
thayyibah misalnya

KD 3.1
al-Hamdulillah dan
Mengenal Allah swt.
Allahu Akbar.
melalui sifat-sifat
Allah swt. yang

KD 3.2
terkandung dalam al-
Memahami hikmah
Asma' al-Husna (ar-
beriman kepada hari
Razzaq, al-Fattah,
akhir (kiamat).
asy-Syakur, al-

KD 3.3
Mugni).
KE

NILAI PKK
Mengetahui akhlak
yang baik ketika di
tempat ibadah dan
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI

KD 3.4
tempat umum.
KE

Memahami sikap
teguh pendirian dan
dermawan, optimis,
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI

KD 3.5
qana'ah, dan tawakal
Memahami Allah swt.
dalam kehidupan
melalui kalimat
sehari-hari.
thayyibah misalnya

KD 3.1
al-Hamdulillah dan
Mengenal Allah swt.
Allahu Akbar.
melalui sifat-sifat
Allah swt. yang

KD 3.2
terkandung dalam al-
Memahami hikmah
Asma' al-Husna (ar-
beriman kepada hari
Razzaq, al-Fattah,
akhir (kiamat).
asy-Syakur, al-
KD 3.3 Mugni).
Mengetahui akhlak
yang baik ketika di
tempat ibadah dan
KD 3.4
(2xPH+PTS+PKK)/4

tempat umum.
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI KE
KEMBALI KE
KE
KE
AWAL
AWAL
AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

PKK)/4
qana'ah, dan tawakal
teguh pendirian dan
dermawan, optimis,

dalam kehidupan
Memahami sikap

sehari-hari.

Deskripsi
rata-rata

Predikat

KD 3.5

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
juna miftahul rofi

lia Ramadhani

va Dwi Cahy0
wi Nawang Wulan

Diaz Khoirul

Fadhil Yaskur

Syarif Hidayat

aufal Wahyu

ihan Anugrah
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Akidah Akhlak
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

Melafalkan sifat-sifat Allah SWT. yang


Melafalkan kalimat tayyibah (Tarji’) dan terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw
NO NAMA maknanya. (al-Mupyr, al-Mumrt dan al-Bwqr).

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 80 80
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

y
√ KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL


o √ MAPEL
MAPEL
KEMBALI
KEMBALI
√ KE
KE AWAL
AWAL
Ok

Ok

Ok
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 KD 4.5
Menceritakan kisah Qarun
at-sifat Allah SWT. yang menyajikan contoh cara menghindari
alam al-Asmw’ al-ousnw Mensimulasikan akhlak yang baik dalam sifat rujukan untuk menghindari
hidup bertetangga dan bermasyarakat. putuspesimis, bergantung, serakah, dan dan serakah dalam kehidupa
-Mumrt dan al-Bwqr). asa dalam kehidupan sehari-hari. hari.

Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja

80
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL
KEMBALI
KEMBALI Melaf
KEMBALI
KE
KEMBALI meny Menc
KE AWAL
KE
KE AWAL alkan
AWAL AWAL
ajikan eritak
sifat- an
conto kisah
sifat
Allah Mensi hmengcara Qarun
SWT. mulas sebag
Melaf yang ikan rihinda sifat ai
KD 4.5 alkan Nilai
terkan akhla pesim
Rata-rata Per KDrujuka
kalim dung k yang is, n
Menceritakan kisah Qarun sebagai at dalam baik berga untuk
rujukan untuk menghindari sifat kikir tayyib al- dalam ntung meng
dan serakah dalam kehidupan sehari- ah Asmw hidup , rihinda Rata-rata
Predikat
hari. (Tarji’) ’ al- bertet seraka sifat
dan ousn angga h, dan kikir
Produk Portofolio makn
KD wKD (al- dan
KD putusKD dan KD
anya.
4.1 Mupyr4.2 berm
4.3 asa 4.4 seraka
4.5
, al- asyara h
Mumr kat. dalam dalam
kehid kehid
t dan upan upan
al- sehari
Bwqr)
. -hari. sehari
-hari.
80 80 80 80 B
Deskripsi

Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Melafalkan kalimat tayyibah


(Tarji’) dan maknanya. Melafalkan kalimat tayyibah (Tarji’) dan
maknanya. Melafalkan sifat-sifat Allah SWT. yang terkandung dalam al-
Asmw’ al-ousnw (al-Mupyr, al-Mumrt dan al-Bwqr). Melafalkan sifat-
sifat Allah SWT. yang terkandung dalam al-Asmw’ al-ousnw (al-Mupyr,
al-Mumrt dan al-Bwqr). Mensimulasikan akhlak yang baik dalam hidup
bertetangga dan bermasyarakat. Mensimulasikan akhlak yang baik
dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat.perlu bimbingan dalam:
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madrasah : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajaran : Fikih
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semester : 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

RERATA PH Ok NILAI PTS NILAI PKK


dan ketentuan khitan

dan ketentuan khitan


Memahami perintah

Memahami perintah
Memahami mandi
wajib setelah haid

Memahami mandi
wajib setelah haid

Memahami mandi
wajib setelah haid
NO NAMA

KD 3.1 KD 3.2 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.1

1 Afiana Aura

2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0


5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
NDONESIA

KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

oso
M
M KEMBALI KEMBALI
AP KEMBALI KEMBALI
AP KE
KE AWAL
AWAL KE
KE AWAL
AWAL
EL
EL

NILAI PKK (2xPH+PTS+PK


K)/4
dan ketentuan khitan

dan ketentuan khitan


Memahami perintah

Memahami perintah
Memahami mandi
wajib setelah haid

rata-rata Predikat
KD 3.2 KD 3.1 KD 3.2
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Fikih
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

Mensimulasikan mandi wajib setelah Mensimulasikan pelaksanaan khitan


NO NAMA haid

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

o
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

Nilai Rata-rata
KD 4.2
MensimPer KD
ulasikan Mensim
mandi ulasikan
kan pelaksanaan khitan wajib pelaksa
naan Rata-rata
Predikat
setelah khitan
haid
Portofolio
KD 4.1 KD 4.2
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

Deskripsi
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Mengetahui Ok
keperwiraan Nabi

KKM
Muhammad Saw.
Aspek

KD 3.1
dalam
mempertahankan
Mengetahui sebab- Ok
Guru Kelas

Kota Madinah dari


sebab terjadinya
serangan kafir
Fathu Makkah.

KD 3.2
Quraisy.
Mata Pelajaran

Kelas/Semester
Nama Madrasah

Memahami upaya Ok
yang dilakukan Nabi RERATA PH
Muhammad saw.

KD 3.3
dalam membina
:
:
:
:
:
:

Madinah
masyarakatcara-cara
Memahami Ok
(sosial, ekonomi,
Rasulullah saw.
dan
agama, menghindari
dalam

KD 3.4
pertahanan). darah
pertumpahan
dengan kaum kafir
Mengetahui
70

Quraisy dalam
keperwiraan Nabi

KD 3.1
peristiwa Fathu
Muhammad Saw.
Makkah.
dalam
Mengetahui
mempertahankansebab-
KD 3.2 sebab terjadinya
Kota Madinah dari
Fathu
seranganMakkah.
kafir
Quraisy.
Memahami upaya
PENGETAHUAN
5 (lima)/1 (satu)

yang dilakukan Nabi


MI Ma'arif Gogik

Muhammad saw.
NILAI PTS

KD 3.3

dalam membina
Norma Didik Santoso

masyarakat Madinah
(sosial, ekonomi,
agama, dan
Sejarah Kebudayaan Islam

pertahanan).
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
UAN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
Memahami cara-cara
Rasulullah saw.
dalam menghindari

udayaan Islam
pertumpahan darah
Mengetahui
INDONESIA
dengan kaum kafir
keperwiraan Nabi
Quraisy dalam
Muhammad Saw.
peristiwa Fathu
dalam
Mengetahui sebab-
Makkah.
mempertahankan
sebab terjadinya
Kota
FathuMadinah
Makkah.dari
serangan kafir
Memahami upaya
Quraisy.
yang dilakukan Nabi

KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3


Muhammad saw.

NILAI PKK
dalam membina
Memahami cara-cara
masyarakat Madinah
Rasulullah saw.
(sosial, ekonomi,
KE
dalam menghindari
agama, dan
pertumpahan
Mengetahui darah
pertahanan).
dengan kaum kafir
KE AWAL
KEMBALI

keperwiraan Nabi
Quraisy dalam
AWAL KE

Muhammad Saw.
peristiwa
Mengetahui
dalam Fathu
sebab-
Makkah.
sebab terjadinya
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

mempertahankan
Fathu

/4
Kota Madinah
Memahami
Makkah.dari
upaya
serangan
yang dilakukan
kafir Nabi
Quraisy.
Muhammad saw.
Memahami
dalam membinacara-cara
Rasulullah
masyarakatsaw.Madinah
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4


dalam
(sosial, menghindari
ekonomi,
pertumpahan
agama, dan darah
dengan kaum kafir
pertahanan).
Quraisy dalam
peristiwa Fathu
Makkah.
rata-ra Predika
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Sejarah Kebudayaan Islam
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2
Menceritakan keperwiraan Nabi.
Muhammad Saw. dalam Menceritakan sebab-sebab terjadinya
NO NAMA mempertahankan Kota Madinah dari Fathu Makkah.
serangan kafir Quraisy

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

y
Islam √


o √
MMenc
M KEMBALI
KEMBALI
√ APeritak
AP KE
EL KE AWAL
AWAL
EL an
keper
wiraa
n
Nabi. Menc
Ok

Ok

Muha eritak
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 Nilai Rata-rata
mmad an Per KD
Saw. sebab
4.3 Menceritakan upaya yang dilakukan Menceritakan cara-cara Rasulullah Saw. dalam -
sebab-sebab terjadinya Nabi Muhammad Saw. dalam membina dalam menghindari pertumpahan darah mem sebab
thu Makkah. masyarakat Madinah (sosial, ekonomi, dengan kaum kafir Quraisy dalam perta terjad
agama, dan pertahanan). peristiwa Fathu Makkah. hanka inya
n Kota Fathu
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk KD Makk
Portofolio Madi KD
4.1
nah ah. 4.2
dari
seran
gan
kafir
Qurais
y
60 75
MAPEL
MAPEL

4.3 Menc
Menc eritak KEMBALI
KEMBALI
eritak an KE
KE AWAL
AWAL
anKEMBALI
cara-
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI
upayaKE
KE AWAL
cara
AWAL KE
KE AWAL
AWAL
yang Rasul
dilaku ullah
kan Saw.
Nabi dalam
Muha meng
mmad
Nilai Rata-rata Per hinda
KD
Saw. ri
dalam pertu
mem mpah
bina an Rata-rata Predikat Deskripsi
masya darah
rakat denga
Madi
KD n
KD
nah
4.3 kaum 4.4
(sosial kafir Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Menceritakan sebab-sebab
, Qurais terjadinya Fathu Makkah.perlu bimbingan dalam:
ekono y
mi, dalam
agam peristi
a, dan wa
perta Fathu
hanan Makk 68 D
). ah.
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
DAFTAR NILAI ULANGAN UMUM SEMESTER

Wali Kelas Norma Didik Santoso


Mata Pelajaran Bahasa Arab
Th.Pelajaran 2018 / 2019
Kelas/Semester 5 (lima)/1 (satu)
Nama Guru Nurul Aini, S.Pd.I
KKM 70

RERATA NILAI PH
NO Nama Siswa KD KD
Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan
Menemukan
kalimat sederhana
makna dari
baik
ujaran
secara
kata,
lisan
frase,
maupun
dan kalimat
tertuliss
3.1 3.2

Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik


1 2 3 4 1 2 3 4
‫غرفة الجلوس‬ ‫الحديقةغرفة في‬
‫المذاكرة‬ ‫غرفة الجلوساللوان في في‬ ‫الحديقةغرفة في‬
‫المذاكرة‬ ‫اللوان في في‬

1 Afiana Aura 90 60 90 90 90 62 90 90

2 Arjuna miftahul rofi 100 70 80 60 55 50 80 60

3 Aulia Ramadhani 90 70 90 90 90 66 90 90

4 Dava Dwi Cahy0 100 70 100 90 90 74 100 90


5 Devani Bunga 90 70 100 90 100 88 100 90

6 Dewi Nawang Wulan 100 60 70 70 60 56 70 70

7 Dewi Ratih 90 60 90 70 60 72 90 70

8 Dini eka 90 70 90 70 90 52 90 70

9 Fatin Sahira 95 60 90 70 60 44 90 70

10 Fernanda 90 60 80 70 60 42 80 70
11 M.Diaz Khoirul 90 60 70 65 60 70 70 65

12 M.Fadhil Yaskur 90 60 90 60 60 70 90 60

13 M. Syarif Hidayat 100 60 90 60 75 50 90 60

14 Naufal Wahyu 100 60 70 60 60 70 70 60

15 Putri Aryani 90 70 80 60 65 50 80 60

16 Raihan Anugrah 90 70 100 80 60 55 100 80


17 Zulfa Putra 90 60 40 70 90 50 40 70

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0
23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0
29 0

30 0
KEMBALI
KEMBALI KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

RERATA NILAI PH Mengidentifikasi


PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
bunyi huruf, kata,
KD KD KD frase, dan kalimat KD
Memahami bentukMemahami
kata, frase,kata,
dan frase
kalimat
dansederhana
kalimat sederhana secara lisan
Menemukan
dan tertulis
makna dari ujaran kata, frase, dan kalima
3.3 3.4 3.1 sederhana baik 3.2
secara lisan
Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik maupun tertulis
Topik Topik Topik Topik Topik Topik
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
‫غرفة الجلوس‬ ‫الحديقةغرفة في‬
‫المذاكرة‬ ‫غرفة الجلوساللوان في في‬ ‫الحديقةغرفة في‬
‫المذاكرة‬ ‫غرفة الجلوساللوان في في‬ ‫الحديقةغرفة في‬
‫المذاكرة‬ ‫غرفة الجلوساللوان في في‬ ‫الحديقةغرفة في‬
‫المذاكرة‬ ‫اللوان في في‬

90 60 90 90 90 85 90 90 62 90 90 90 60 90 90 90

100 70 80 60 55 60 80 60 50 80 80 60 70 60 80 60

90 70 90 90 90 83 90 90 66 90 90 90 70 90 90 90

100 70 100 90 90 73 100 90 74 100 100 90 70 90 100 90


90 70 100 90 100 90 100 90 88 100 100 90 70 90 100 90

100 60 70 70 60 68 70 70 56 70 70 70 60 70 70 70

90 60 90 70 60 60 90 70 72 90 90 70 60 70 90 70

90 70 90 70 90 85 90 70 52 90 90 70 70 70 90 70

95 60 90 70 60 60 90 70 44 90 90 70 60 70 90 70

90 60 80 70 60 60 80 70 70 80 80 70 70 70 80 70
90 70 70 65 70 60 70 65 70 70 70 65 60 65 70 65

90 60 90 60 70 60 90 60 50 90 90 60 60 60 90 60

100 60 90 60 75 60 90 60 50 90 90 60 60 60 90 60

100 70 70 60 60 60 70 60 70 70 70 60 70 70 70 60

90 70 80 60 65 68 80 60 50 80 80 60 70 60 80 60

90 70 100 80 60 75 100 80 55 100 100 80 80 80 100 80


90 60 40 70 90 60 40 70 50 40 40 70 60 70 40 70
Mengidentifikasi PENILAIAN KENAIKAN KELAS (PKK)
bunyi huruf, kata, Memahami kata,
Memahami bentuk
KD 3.1 frase, dan kalimat KD frase dan kalimat
Menemukan makna dari ujaran kata, frase, KD
dan3.3 kata, frase,
kalimat dan
sederhana KD 3.4
sederhana baik 3.2 sederhana secara
kalimat sederhana
secara lisan lisan dan tertulis
maupun
Topik Topik tertulis
Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik Topik
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
‫غرفة الجلوس‬
‫اللوان الحديقة المذاكرةفي غرف‬ ‫الحديقةغرفة في‬
‫المذاكرة‬ ‫غرفة الجلوس‬
‫اللوان الحديقة المذاكرةفي غرف اللوان في في‬ ‫المذاكرة‬
‫غرفة في‬
‫حديقة‬
‫الالوانفي الفي‬

90 60 90 90 90 62 90 90 90 60 90 90 90 85 90 90

100 70 80 60 55 50 80 60 100 70 80 60 55 60 80 60

90 70 90 90 90 66 90 90 90 70 90 90 90 83 90 90

100 70 100 90 90 74 100 90 100 70 100 90 90 73 100 90


90 70 100 90 100 88 100 90 90 70 100 90 100 90 100 90

100 60 70 70 60 56 70 70 100 60 70 70 60 68 70 70

90 60 90 70 60 72 90 70 90 60 90 70 60 60 90 70

90 70 90 70 90 52 90 70 90 70 90 70 90 85 90 70

95 60 90 70 60 44 90 70 95 60 90 70 60 60 90 70

90 70 80 70 70 70 80 70 90 70 80 70 70 70 80 70
90 60 70 65 60 70 70 65 90 80 70 65 60 60 70 65

90 60 90 60 60 70 90 60 90 70 90 60 70 70 90 60

100 60 90 60 75 50 90 60 100 60 90 60 75 60 90 60

100 60 70 60 60 70 70 60 100 70 70 60 60 60 70 60

90 70 80 60 65 50 80 60 90 70 80 60 65 68 80 60

90 80 100 80 70 90 100 80 90 80 100 80 70 75 100 80


90 60 40 70 90 50 40 70 90 60 40 70 90 60 40 70
Pengetahuan

rata-ra Predikat

Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan
kalimat sederhana baik secara lisan maupun tertulis‫ للاللللوان‬Menemukan makna dari
ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للاللللوان‬Memahami bentuk kata, frase, dan
kalimat sederhana‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
82 B sederhana‫ للاللللوان‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis
‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan
tertulis‫ للاللللوان‬perlu bimbingan dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬
Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
67 D kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari
ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani sangat baik dalam: Mengidentifikasi bunyi huruf, kata,
frase, dan kalimat sederhana baik secara lisan maupun tertulis‫ للاللللوان‬Menemukan
makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للاللللوان‬Memahami bentuk kata,
frase, dan kalimat sederhana‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami bentuk kata, frase, dan
84 B kalimat sederhana‫ للاللللوان‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan
dan tertulis‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara
lisan dan tertulis‫ للاللللوان‬cukup dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬
Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0 sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
86 B kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬cukup dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga sangat baik dalam: Memahami kata, frase dan kalimat
88 B sederhana secara lisan dan tertulis‫للليف غرفة لللاجلوس‬cukup dalam: Memahami bentuk
kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari
ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Menemukan makna dari
70 C ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للليف غرفةلللامذاكرة‬Memahami bentuk kata,
frase, dan kalimat sederhana‫ للليف غرفةلللامذاكرة‬Memahami kata, frase dan kalimat
sederhana secara lisan dan tertulis‫للليف غرفة لللاجلوس‬

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari ujaran
kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami bentuk kata, frase,
70 C dan kalimat sederhana‫ للليف غرفةلللامذاكرة‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana
secara lisan dan tertulis‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami kata, frase dan kalimat
sederhana secara lisan dan tertulis‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
sederhana‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara
76 C lisan dan tertulis‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari
ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
68 D sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari ujaran
kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
69 D sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari ujaran
kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Fernanda
Ananda M.Diaz Khoirul sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari
69 D ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami kata, frase dan
kalimat sederhana secara lisan dan tertulis‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Mengidentifikasi bunyi
huruf, kata, frase, dan kalimat sederhana baik secara lisan maupun tertulis‫للاللللوان‬
67 D Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬
Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للاللللوان‬Memahami
bentuk kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للاللللوان‬Memahami kata, frase dan kalimat
sederhana secara lisan dan tertulis‫للاللللوان‬

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
68 D kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari
ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Mengidentifikasi bunyi huruf, kata,
frase, dan kalimat sederhana baik secara lisan maupun tertulis‫ للاللللوان‬Menemukan
makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫ للاللللوان‬Memahami bentuk kata,
68 D frase, dan kalimat sederhana‫ للاللللوان‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana
secara lisan dan tertulis‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami kata, frase dan kalimat
sederhana secara lisan dan tertulis‫ للليف غرفةلللامذاكرة‬Memahami kata, frase dan
kalimat sederhana secara lisan dan tertulis‫للاللللوان‬
Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
67 D sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Menemukan makna dari ujaran
kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفةلللامذاكرة‬

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan
77 C kalimat sederhana‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Memahami kata, frase
dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis‫للليف غرفة لللاجلوس‬

Ananda Raihan Anugrah


Ananda Zulfa Putra sangat baik dalam: Memahami bentuk kata, frase, dan kalimat
sederhana‫ للليف غرفة لللاجلوس‬Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara
lisan dan tertulis‫للليف غرفة لللاجلوس‬perlu bimbingan dalam: Mengidentifikasi bunyi
71 C huruf, kata, frase, dan kalimat sederhana baik secara lisan maupun tertulis ‫للليف غرفة‬
‫لللامذاكرة‬Menemukan makna dari ujaran kata, frase, dan kalimat sederhana‫للليف غرفة‬
‫لللامذاكرة‬

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
DAFTAR NILAI ULANGAN UMUM SEMESTER

Wali Kelas Norma Didik Santoso


Mata Pelajaran Bahasa Arab
Th.Pelajaran 2018 / 2019
Kelas/Semester 5 (lima)/1 (satu)
Nama Guru Nurul Aini, S.Pd.I
KKM 70

PENIL
NO Nama Siswa Mempraktikkan bunyi huruf, kata, Menghafalkan makn
KD
frase, dan kalimat bahasa Arab 4.2 kata, frase, dan kalim
4.1
terkait topik: terkait to
Topik 1 Topik 2 Topik 3 Topik 1

‫العنوان؛‬ ‫أفراد السأرة؛‬ ‫السأرة في البيت‬ ‫العنوان؛‬


Unju Unj Unj Unj
Por Port Por Port
k Pro uk Pro uk Pro uk Pro
tofo ofol tofo ofol
Kerj duk Kerj duk Ker duk Kerj duk
lio io lio io
a a ja a

1 Afiana Aura

2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani
4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani
16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0
28 0

29 0

30 0
PENILAIAN TIAP KD UNTUK TIAP TOPIK Menyusun teks sederhana tentang
Menghafalkan makna dari ujaran Mendemonstrasikan kata, frase, topik:
kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 4.3 dan kalimat sederhana secara 4.4 dalam berbagai struktur bahasa
terkait topik lisan dan tertulis terkait topik sederhana secara tepat
Topik 2 Topik 3 Topik 1 Topik 2 Topik 3 Topik 1 Topik 2 Topik 3

‫أفراد السأرة؛‬ ‫السأرة في البيت‬ ‫العنوان؛‬ ‫أفراد السأرة؛‬ ‫السأرة في البيت‬ ‫العنوان؛‬ ‫أفراد السأرة؛‬ ‫السأرة في البيت‬
Unj Unj Unj Unj Unj Unj Unj Unj
Port Port Por Por Por Por Por
uk Pro uk Pro uk Pro uk Pro uk Pro uk Pro uk Pro uk Pro
ofol ofol tofo tofo tofo tofo tofo
Kerj duk Kerj duk Ker duk Ker duk Ker duk Ker duk Ker duk Kerj duk
io io lio lio lio lio lio
a a ja ja ja ja ja a
KEMBALI
KEMBALI
KE MAPEL
MAPEL
KE AWAL
AWAL

erhana tentang
: Deskripsi Ketrampilan
uktur bahasa
cara tepat
Topik 3

‫ السأرة في البيت‬rata-ra Predikat


Port
ofol
io

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani


Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani


Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3
12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3
12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3
12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3
12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3
12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

12 12 12 3 3 3

sangat bagus dalam


3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Mengidentifikasi nilai- Ok
nilai Pancasila dalam

KKM
kehidupan sehari-hari
Aspek

KD 3.1
Memahami hak, Ok
Guru Kelas

kewajiban dan
tanggung jawab

KD 3.2
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

sebagai warga dalam


Nama Madrasah

Menelaah
kehidupan sehari-hari Ok
keberagaman sosial RERATA PH
budaya masyarakat

KD 3.3
:
:
:
:
:
:

Menggali manfaat Ok
persatuan dan
kesatuan untuk

KD 3.4
membangun
kerukunan hidupnilai-
Mengidentifikasi
70

nilai Pancasila dalam

KD 3.1
kehidupan sehari-hari
Memahami hak,
kewajiban dan
NILAI PTS

KD 3.2
tanggung jawab
sebagai warga dalam
Mengidentifikasi nilai-
PENGETAHUAN

kehidupan sehari-hari
5 (lima)/1 (satu)

nilai Pancasila dalam


MI Ma'arif Gogik

kehidupan sehari-hari
Memahami hak,
Norma Didik Santoso

kewajiban dan
KD 3.1 KD 3.2

tanggung jawab
sebagai warga dalam
kehidupan sehari-hari
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NILAI PKK
Pendidikan Pancasila dan Kewarg
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
k

ntoso
Menelaah
keberagaman sosial
DONESIA

KD 3.3
budaya masyarakat

NILAI PKK
Menggali manfaat
persatuan dan

KE
kesatuan untuk
membangun
Mengidentifikasi nilai-
kerukunan hidup

KE AWAL
KEMBALI
nilai Pancasila dalam

AWAL KE
kehidupan sehari-hari
Memahami hak,
asila dan Kewarga Negaraan
kewajiban dan

KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI
tanggung jawab

/4
Menelaah
sebagai warga dalam
keberagaman sosial
kehidupan sehari-hari
budaya masyarakat
Menggali manfaat
persatuan dan

(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4


kesatuan untuk
membangun
kerukunan hidup
KE
KE

rata-ra Predika
KE AWAL
AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI

MAPEL
MAPEL
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE AWAL
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Pendidikan Pancasila dan Kewarga Neg
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2
Menyajikan hasil analisis pelaksanaan
Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, ha, dan tanggung jawab
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
NO NAMA sebagai warga masyarakat beserta
sehari-hari dampaknya dalam kehidupan sehari-hari

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

y
a dan Kewarga Negaraan √


Meny
o √ ajikan
hasil
M
M KEMBALI
AP analisi KEMBALI
√ AP s KE
KE AWAL
AWAL
EL
EL pelaks
Meny anaan
ajikan kewaji
hasil ban,
Ok

Ok

analisi ha,
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 sNilai Rata-rata
dan Per KD
pelaks tangg
asil analisis pelaksanaan Menyajikan hasil telaah persatuan dan anaan ung
Mengampanyekan manfaat
a, dan tanggung jawab nilai- jawab
keanekaragaman sosial, budaya, dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa nilai sebag
ga masyarakat beserta ekonomi dan bernegara beserta dampaknya
am kehidupan sehari-hari Panca ai
sila warga
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio dalam
KD masya KD
kehid
4.1 rakat4.2
upan besert
sehari a
-hari damp
aknya
dalam
kehid
upan
60 sehari 75
-hari
MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
Meny
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL KE
KE AWAL
ajikan AWAL
hasil
telaah
Meng persat
ampa uan
nyeka dan
Nilai Rata-ratanPer kesat
KD
manfa uan
at terha
keane dap
karag kehidRata-rata
Predikat Deskripsi
aman upan
sosial, berba
buday
KD ngsa KD
a,4.3
dan dan4.4
ekono berne Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Menyajikan hasil analisis
mi gara pelaksanaan kewajiban, ha, dan tanggung jawab sebagai warga
besert masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hariperlu
a bimbingan dalam:
damp
aknya
68 D
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Menentukan pokok Ok
pikiran dalam teks
lisan dan tulis KKM
Aspek

KD 3.1
Mengklasifikasi Ok
Guru Kelas

informasi yang
didapat dari buku ke

KD 3.2
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

dalam aspek: apa, di


Nama Madrasah

Menggali isi dan


mana, kapan, siapa, Ok
amanat pantun
mengapa, dan yang
RERATA PH
disajikan secara lisan

KD 3.6
bagaimana
dan tulis dengan
:
:
:
:
:
:

tujuan untuk konsep-


Menguraikan Ok
kesenangan
konsep yang saling
berkaitan pada teks

KD 3.7
nonfiksi
Menentukan pokok
70

pikiran dalam teks

KD 3.1
lisan dan tulis
Mengklasifikasi
informasi yang
KD 3.2
didapat dari buku ke
dalam aspek: apa, di
Bhs Indonesia

Menggali isi dan


PENGETAHUAN

mana, kapan, siapa,


5 (lima)/1 (satu)

amanat pantun yang


MI Ma'arif Gogik

mengapa, dan
disajikan secara lisan
NILAI PTS

KD 3.6

bagaimana
dan tulis dengan
Norma Didik Santoso

tujuan untuk
kesenangan
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
sia
UAN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
Menguraikan konsep-
konsep yang saling

KD 3.7
berkaitan pada teks
nonfiksi
Menentukan pokok
INDONESIA
pikiran dalam teks
lisan dan tulis
Mengklasifikasi
informasi yang
didapat dari buku ke
dalam aspek:
Menggali apa, di
isi dan
mana,
amanatkapan,
pantun siapa,
yang
mengapa, dan

KD 3.1 KD 3.2 KD 3.6


disajikan secara lisan

NILAI PKK
bagaimana
dan tulis dengan
Menguraikan konsep-
tujuan untuk
konsep yang saling
kesenangan
berkaitan pada teks KE
nonfiksi
Menentukan pokok
KE AWAL
KEMBALI

pikiran dalam teks


AWAL KE

lisan dan tulis


Mengklasifikasi
informasi yang
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

didapat dari buku ke


Menggali
amanat
isi dan
dalam aspek:
pantun
apa, di
yang
mana, kapan, siapa,
/4
disajikan secara
mengapa, dankonsep-lisan
Menguraikan
dan tulis dengan
bagaimana
konsep yang saling
tujuan untuk
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.7 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.6 KD 3.7


berkaitan
kesenangan pada teks
nonfiksi

rata-ra Predika
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Bhs Indonesia
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2
Menyajikan hasil klasifikasi informasi
Menyajikan hasil identifikasi pokok yang didapat dari buku yang
pikiran dalam teks tulis dan lisan secara dikelompokkan dalam aspek: apa, di
NO NAMA lisan, tulis, dan visual mana, kapan, siapa, mengapa, dan
bagaimana menggunakan kosakata baku
Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

y

√ Meny
ajikan
√ hasil
klasifi
o √ kasi
infor
M
M KEMBALI
AP masi KEMBALI
√ AP yang KE
KE AWAL
AWAL
EL
ELMeny didap
ajikan at dari
hasil buku
identi yang
Ok

Ok

fikasi dikelo
KD 4.2 KD 4.6 KD 4.7 pokokNilaimpok
Rata-rata Per KD
pikira kan
asil klasifikasi informasi n dalam
pat dari buku yang Melisankan pantun hasil karya pribadi Menyajikan konsep-konsep yang saling
an dalam aspek: apa, di dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang berkaitan pada teks nonfiksi ke dalam dalam aspek
teks : apa,
, siapa, mengapa, dan tepat sebagai bentuk ungkapan diri tulisan dengan bahasa sendiri tulis di
nggunakan kosakata baku dan mana,
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio lisan
KD kapanKD
secara
4.1 ,
4.2
lisan, siapa,
tulis, meng
dan apa,
visual dan
bagai
mana
meng
60 gunak 75
an
kosak
ata
baku
KEMBALI
KEMBALI MAPEL
KE MAPEL
Melis Meny KE AWAL
AWAL
ankan KEMBALI
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI
KE ajikan
pantu KE AWAL
AWAL KE
KE AWAL
AWAL
n hasil konse
p-
karya konse
priba p
di yang
denga saling
Nilai Rata-ratanPerberkai
KD
lafal, tan
intona pada
si, teks
dan nonfik Rata-rata
Predikat Deskripsi
ekspr si ke
esi dalam
yang
KD tulisaKD
tepat
4.6 4.7
n
sebag denga Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Menyajikan hasil klasifikasi
ai informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek:
n
bentu bahas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan
k kosakata bakuperlu bimbingan dalam:
a
ungka sendir
pan i
diri 68 D
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Menjelaskan dan Ok
melakukan
penjumlahan dan KKM
Aspek

KD 3.1
pengurangan dua
pecahan dengan
Menjelaskan dan Ok
Guru Kelas

penyebut berbe
melakukan perkalian
dan pembagian

KD 3.2
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

pecahan dan desimal


Nama Madrasah

Menjelaskan Ok
perbandingan dua
RERATA PH
besaran yang berbeda

KD 3.3
(kecepatan sebagai
:
:
:
:
:
:

jarak
perbandinganskala
Menjelaskan Ok
dengan waktu,
melalui denah debit
sebagai perbandingan

KD 3.4
volume dan waktu)
Menjelaskan dan
70

melakukan

KD 3.1
penjumlahan dan
pengurangan dua
Menjelaskan dan
pecahan dengan
melakukan perkalian
penyebut berbe
KD 3.2
dan pembagian
Matematika

pecahan dan desimal


Menjelaskan
PENGETAHUAN
5 (lima)/1 (satu)

perbandingan dua
MI Ma'arif Gogik

besaran yang berbeda


NILAI PTS

KD 3.3

(kecepatan sebagai
Norma Didik Santoso

perbandingan jarak
dengan waktu, debit
sebagai perbandingan
volume dan waktu)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
UAN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
Menjelaskan skala
melalui denah

KD 3.4
Menjelaskan dan
INDONESIA
melakukan
penjumlahan dan
pengurangan dua
Menjelaskan dan
pecahan dengan
melakukan perkalian
penyebut berbe
dan pembagian
pecahan dan desimal
Menjelaskan
perbandingan dua

KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3


besaran yang berbeda

NILAI PKK
(kecepatan sebagai
Menjelaskan skala
perbandingan jarak
melalui denah
dengan waktu, debit
sebagai perbandingan KE
Menjelaskan dan
volume dan waktu)
KE AWAL
KEMBALI

melakukan
AWAL KE

penjumlahan dan
Menjelaskan
pengurangandandua
melakukan perkalian
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

pecahan dengan
dan pembagian
/4
KE

penyebut berbe
Menjelaskan
pecahan dan desimal
perbandingan dua
MAPEL
MAPEL
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI

besaran yang berbeda


Menjelaskan skala
(kecepatan sebagai
melalui denah
perbandingan jarak
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4


dengan waktu, debit

78
sebagai perbandingan
volume dan waktu)

C
rata-ra Predika
Deskripsi

Ananda Afiana Aura cukup dalam: aku aku

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Matematika
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

Menyelesaikan masalah yang berkaitan Menyelesaikan masalah yang berkaitan


dengan penjumlahan dan pengurangan dengan perkalian dan pembagian
NO NAMA dua pecahan dengan penyebut berbeda pecahan dan desimal

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

yo √
Meny
M
Melesai KEMBALI
AP KEMBALI
√ AP kan Meny KE
KE AWAL
AWAL
EL
ELmasal elesai
ah kan
yang masal
berkai ah
Ok

Ok

tan yang
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 denga
Nilaiberkai
Rata-rata Per KD
n tan
penju denga
masalah yang berkaitan menyelesaikan masalah yang berkaitan Menyelesaikan masalah yang berkaitan mlaha n
kalian dan pembagian dengan perbandingan dua besaran yang dengan skala pada denah n dan perkal
an dan desimal berbeda (kecepatan, debit) pengu ian
ranga dan
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio n dua pemb
KD KD
pecah
4.1 agian
4.2
an pecah
denga an
n dan
penye desim
but al
berbe
da
60 75
MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

meny KEMBALI
KEMBALIKEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
elesai AWALKE
KE AWAL
AWAL
kan
masal
ah Meny
yang elesai
berkai kan
tanPer KD
Nilai Rata-rata
denga masal
ah
n yang
perba berkai
nding tan Rata-rata Predikat Deskripsi
an denga
dua n
besar
KD skalaKD
an pada
4.3 4.4
yang denah Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Menyelesaikan masalah yang
berbe berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimalperlu
da bimbingan dalam:
(kece
patan,
debit)
68 D
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Menjelaskan alat Ok
gerak dan fungsinya
pada hewan dan KKM
Aspek

KD 3.1
manusia serta cara
memelihara
Memahami Ok
Guru Kelas

kesehatan alat
hak,gerak
kewajiban
manusia dan
tanggung jawab

KD 3.2
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

sebagai warga dalam


Nama Madrasah

Menelaah
kehidupan sehari-hari Ok
keberagaman sosial
RERATA PH
budaya masyarakat

KD 3.3
:
:
:
:
:
:

Menggali manfaat Ok
persatuan dan
kesatuan untuk

KD 3.4
membangun
kerukunan hidup
Menjelaskan alat
70

gerak dan fungsinya

KD 3.1
pada hewan dan
manusia serta cara
Memahami
memeliharahak,
kewajiban
kesehatan dan
alat gerak
KD 3.2
tanggung
manusia jawab
sebagai warga dalam
Menelaah
PENGETAHUAN

kehidupan sehari-hari
5 (lima)/1 (satu)

keberagaman sosial
MI Ma'arif Gogik

budaya masyarakat
NILAI PTS

KD 3.3
Norma Didik Santoso
Ilmu Pengetahuan Alam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
UAN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
Menggali manfaat
persatuan dan

ahuan Alam

KD 3.4
kesatuan untuk
membangun
Menjelaskan alat
INDONESIA
kerukunan hidup
gerak dan fungsinya
pada hewan dan
manusia
Memahami serta cara
hak,
memelihara
kewajiban dan
kesehatan alat gerak
tanggung jawab
manusia
sebagai warga dalam
Menelaah
kehidupan
keberagamansehari-hari
sosial

KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3


budaya masyarakat

NILAI PKK
Menggali manfaat
persatuan dan
kesatuan untuk KE
membangun
Menjelaskan alat
KE AWAL
KEMBALI

kerukunan hidup
gerak dan fungsinya
AWAL KE

pada hewan dan


Memahami hak,
manusia serta cara
kewajiban dan
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

memelihara
tanggung jawab
/4
kesehatan
Menelaah alat gerak
sebagai
manusia warga dalam
keberagaman sosial
kehidupan sehari-hari
budaya masyarakat
Menggali manfaat
persatuan dan
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4


kesatuan untuk
membangun
kerukunan hidup

rata-ra Predika
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Ilmu Pengetahuan Alam
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

Membuat model sederhana alat gerak Membuat model sederhana organ


NO NAMA manusia atau hewan pernapasan manusia

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

y
lam √


o √
M
M KEMBALI
AP KEMBALI
√ AP KE
KE AWAL
AWAL
EL
EL

Mem
Ok

Ok

buat Mem
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 model
Nilai buat
Rata-rata Per KD
seder model
hana seder
Menyajikan karya tentang konsep organ
odel sederhana organ Menyajikan karya tentang organ alat hana
dan fungsi pencernaan pada hewan atau
pasan manusia peredaran darah pada manusia gerak organ
manusia. manu perna
sia pasan
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio atau
KD manu
KD
hewa
4.1 sia
4.2
n
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
KE
KE AWAL
AWAL AWAL
Meny
ajikan
karya Meny
tenta ajikan
ng karya
Nilai Rata-rata
konsePer KD
p tentang
organ organ
dan
fungsi pered Rata-rata
Predikat Deskripsi
aran
pence darah
rnaan pada
KD
pada KD
4.3 manu
4.4
hewa
n atau sia
manu
sia.
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madrasah : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semester : 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok

Ok

Ok
RERATA PH menggali pengetahuan NILAI PTS

menggali pengetahuan
amanat puisi secara

amanat puisi secara


baru teks non fiksi,

baru teks non fiksi,


menggali informasi

menggali informasi
mencermati tokoh
menggali isi dan

menggali isi dan


pada teks fiksi,
lisan dan tulis,

lisan dan tulis,


tokoh melalui

tokoh melalui
wawancara,

wawancara,
NO NAMA

KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7 KD 3.9 KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7

1 Afiana Aura

2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0


5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
UAN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
mencermati tokoh
pada teks fiksi,

ahuan Sosial

KD 3.9
menggali informasi
INDONESIA
tokoh melalui
wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
lisan dan tulis,
menggali pengetahuan
baru teks non fiksi,

KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7


NILAI PKK
mencermati tokoh
pada teks fiksi,
KE
menggali informasi
KE AWAL
KEMBALI

tokoh melalui
AWAL KE

wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

lisan dan tulis,


menggali pengetahuan
baru teks non fiksi, /4
mencermati tokoh
pada teks fiksi,
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.9 KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7 KD 3.9


rata-ra Predika
KE
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Ilmu Pengetahuan Sosial
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2
Menyajikan hasil identifikasi karakteristik Menyajikan hasil analisis tentang
geografis Indonesia sebagai negara interaksi manusia dengan lingkungan
kepulauan/maritim dan agraris serta dan pengaruhnya terhadap
NO NAMA pengaruhnya terhadap kehidupan pembangunan sosial, budaya, dan
ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, ekonomi masyarakat Indonesia.
serta transportasi.
Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

Meny
osial ajikan Meny
hasil ajikan
identi Meny hasil
fikasi ajikan analisi
karakt hasil s
eristik analisi tenta
o geogr s ng
M
M afis tenta peran KEMBALI
AP KEMBALI
APIndon ng ekono KE
KE AWAL
AWAL
EL
EL esia intera mi
sebag ksi dalam
ai manu upaya
negar sia meny
a denga ejahte
Ok

kepul
Nilai n rakan
Rata-rata Per
KD 4.2 KD 4.3 auan/ lingku
KD kehid
hasil analisis tentang Menyajikan hasil analisis tentang peran mariti ngan upan
usia dengan lingkungan ekonomi dalam upaya menyejahterakan m dan dan masya
garuhnya terhadap kehidupan masyarakat di bidang sosial agrari penga rakat
an sosial, budaya, dan dan budaya untuk memperkuat s ruhny di Rata-rata
Predikat
asyarakat Indonesia. kesatuan dan persatuan bangsa. serta a bidan
penga terha g
Portofolio Unjuk Kerja Produk KD dap
Portofolio ruhny KD sosial
KD
4.1 4.2
a pemb dan 4.3
terha angun buday
dap an a
kehid sosial, untuk
upan buday mem
ekono a, dan perku
mi, ekono at
sosial, mi kesat
buday masya uan
a, rakat dan
komu Indon persat
nikasi, esia. uan
serta bangs
transp a.
ortasi.
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

Deskripsi
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madrasah : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajaran : Bhs Indonesia
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semester : 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok

Ok

Ok
RERATA PH memahami pola lantai NILAI PTS

memahami pola lantai


memahami karya seni
memahami gambar

memahami gambar
memahami tangga

memahami tangga
dalam tari kreasi

dalam tari kreasi


rupa daerah

NO NAMA
daerah

daerah
cerita

cerita
nada

nada
KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3

1 Afiana Aura

2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan


7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0
23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
sia
UAN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
memahami karya seni
rupa daerah

KD 3.4
memahami gambar
INDONESIA
cerita

memahami tangga
nada

memahami pola lantai


dalam tari kreasi

KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3


daerah

NILAI PKK
memahami karya seni
rupa daerah
KE
memahami gambar
KE AWAL
KEMBALI

cerita
AWAL KE

memahami tangga
nada
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

memahami pola lantai


dalam tari kreasi /4
daerah
memahami karya seni
rupa daerah
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4


KE

rata-ra Predika
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI

MAPEL
MAPEL
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan


Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Bhs Indonesia
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai


membuat gambar cerita
NO NAMA tangga nada dengan iringan musik

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

yo √
M
M KEMBALI
AP KEMBALI
√ AP KE
KE AWAL
AWAL
EL
EL
meny
anyika
n
Ok

Ok

lagu-
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 lagu
Nilai Rata-rata Per KD
dalam
mem berba
buat gai
agu-lagu dalam berbagai mempraktikkan pola lantai pada gerak membuat karya seni rupa daerah gamb tangg
dengan iringan musik tari kreasi dearah ar a
cerita nada
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio KD denga KD
4.1 n
4.2
iringa
n
musik

60 75
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
KE
KE AWAL
AWAL AWAL

mem
prakti
Nilai Rata-rata Per mem
kkan KD
pola buat
lantai karya
pada seni
gerak rupaRata-rata
Predikat Deskripsi
tari daera
kreasi h
KD
deara KD
4.3
h 4.4
Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: menyanyikan lagu-lagu dalam
berbagai tangga nada dengan iringan musikperlu bimbingan dalam:

68 D
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Memahami kombinasi Ok
gerak lokomotor, non-
lokomotor, dan KKM
Aspek

KD 3.1
manipulatif sesuai
dengan konsep tubuh,
Memahami kombinasi Ok
Guru Kelas

ruang, usaha, dan


gerak dasar
keterhubungan dalam
lokomotor, non-

KD 3.2
berbagai permainan
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

lokomotor, dan
bola besar sederhana
Nama Madrasah

Memahami
manipulatif kombinasi
sesuai
dan atau tradisional Ok
gerak dasar
dengan konsep jalan, lari,
tubuh,
lompat, dan lempar

KD 3.3
ruang, usaha, dan
melalui
keterhubungan dalam
RERATA PH
:
:
:
:
:
:

permainan/olahraga
Menerapkan variasi
berbagai permainan Ok
yang
gerak dimodifikasi
dasar
bola kecil dan
lokomotor
sederhana
atau
dan olahraga
dan non
atau lokomotor
tradisional
tradisional
untuk membentuk
seni
gerak dasaraktivitas
Memahami Ok
70

beladiri
latihan daya tahan
jantung (cardio
Memahami
respiratory) kombinasi
untuk
gerak lokomotor, non-
pengembangan
KD 3.4 KD 3.5 KD 3.1
lokomotor,
kebugaran danjasmani
manipulatif sesuai
Memahami
dengan konsep kombinasi
tubuh,
Bhs Indonesia

gerak dasar
PENGETAHUAN

ruang, usaha, dan


5 (lima)/1 (satu)

KD 3.2

lokomotor,
MI Ma'arif Gogik

keterhubungannon- dalam
lokomotor, dan
berbagai permainan
NILAI PTS

manipulatif sesuai
bola besar sederhana
Norma Didik Santoso

dengan konsep tubuh,


dan atau tradisional
ruang, usaha, dan
keterhubungan dalam
berbagai permainan
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bola kecil sederhana


dan atau tradisional
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
nesia
HUAN
1 (satu)
if Gogik
Memahami kombinasi

NILAI PTS
dik Santoso
gerak dasar jalan, lari,
lompat, dan lempar

KD 3.3
melalui
Memahami kombinasi
permainan/olahraga
K INDONESIA
gerak lokomotor, non-
yang dimodifikasi dan
lokomotor,
atau olahraga dan
manipulatif
tradisional sesuai
Memahami kombinasi
dengan konsep
gerak dasar tubuh,
ruang, usaha,
lokomotor, non- dan
keterhubungan
lokomotor, dan dalam
Memahami kombinasi
berbagai
manipulatif permainan
gerak dasar sesuai
jalan, lari,
bola besar
dengan sederhana
konsep tubuh,

KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3


lompat, dan lempar
dan atau
ruang, tradisional
usaha, dan
melalui

NILAI PKK
Menerapkan
keterhubungan variasi
dalam
permainan/olahraga
gerak dasar
berbagai lokomotor
permainan
yang dimodifikasi dan
dan
bola non lokomotor
sederhana KE
atau kecil
olahraga
untuk
dan membentuk
atau tradisional
Memahami aktivitas
tradisional
KE AWAL
KEMBALI

gerak
latihandasar
dayasenitahan
AWAL KE

beladiri
jantung (cardio
Memahami
respiratory) kombinasi
untuk
gerak lokomotor, non-
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

pengembangan
lokomotor,
kebugaran dan
jasmani
Memahami
manipulatif kombinasi
sesuai
gerak
dengan dasar
konsep tubuh,
lokomotor,
ruang, usaha,non- dan
Memahami
lokomotor, kombinasi
dan
keterhubungan
gerak dasar dalam
jalan,
manipulatif
berbagaidan sesuai lari,
permainan
lompat,
dengan konsep lempar
tubuh,
Menerapkan
bola besar
melalui variasi
sederhana
ruang,
gerak usaha,
dasar dan
lokomotor
dan atau tradisional
permainan/olahraga
keterhubungan dalam
dan
yang non lokomotor
dimodifikasi dan
Memahami
berbagai
untuk aktivitas
permainan
membentuk
atau olahraga
(2xPH+PTS+PKK)/4

latihan
bola
gerak daya
kecil
dasar tahan
sederhana
seni

KD 3.4 KD 3.5 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4 KD 3.5


tradisional
jantung
dan atau (cardio
tradisional
beladiri
respiratory) untuk
pengembangan
KE

kebugaran jasmani
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI

MAPEL
MAPEL

rata-ra Predika
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Bhs Indonesia
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2
Mempraktikkan kombinasi gerak Mempraktikkan kombinasi gerak dasar
lokomotor, non-lokomotor, dan lokomotor, non-lokomotor, dan
manipulatif sesuai dengan konsep manipulatif sesuai dengan konsep
NO NAMA tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan
dalam berbagai permainan bola besar dalam berbagai permainan bola kecil
sederhana dan atau tradisional sederhana dan atau tradisional
Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

yo √
KEMBALI
KEMBALI
√ KE
KE AWAL
AWAL
Ok

Ok

Ok
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 KD 4.5
n kombinasi gerak dasar
non-lokomotor, dan Mempraktikkan kombinasi gerak dasar Mempraktikkan variasi gerak dasar Mempraktikkan aktivitas lati
sesuai dengan konsep jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lokomotor dan non lokomotor untuk tahan jantung (cardio respirat
saha, dan keterhubungan permainan/olahraga yang dimodifikasi membentuk gerak dasar seni beladiri pengembangan kebugaran
ai permainan bola kecil dan atau olahraga tradisional
dan atau tradisional
Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja
Mem
Mem prakti
prakti kkan
KEMBALI
KEMBALI
kkan kombi KE
kombi nasi KE AWAL
AWAL
nasi gerak
gerak dasar
lokom lokom Mem
otor, otor, prakti MAPEL
MAPEL
non- non- kkan
KEMBALIKEMBALI Mem
KEMBALIKEMBALI lokom lokom kombi Mem prakti
KE
KE AWAL
AWALKE
KE AWAL
AWAL otor, otor, nasi prakti kkan
dan dan gerak kkan aktivit
manip manip dasar
ulatif ulatif jalan, variasi as
gerak latiha
sesuai sesuai lari, dasar n
denga denga lompa lokom daya
KD 4.5 n Nilai t, dan Per KD tahan
n Rata-rata
konse konse lempa otordan jantu
p r
Mempraktikkan aktivitas latihan daya tubuh p melal non ng
ahan jantung (cardio respiratory) untuk tubuh lokom (cardi
, ui
pengembangan kebugaran jasmani ruang, , otor o Rata-rata
Predikat
perm
usaha ruang, ainan/ untuk respir
usaha mem atory)
Produk Portofolio , KDdan , KD
dan olahra
KD bentu KD untuk
KD
keterh
4.1 keterh
4.2 ga
4.3 4.4 4.5
k penge
ubung ubung yang gerak
an dimod dasar mban
an gan
dalam dalam ifikasi seni kebug
berba berba dan beladi aran
gai atau
perm permgai olahra ri jasma
ni
ainan ainan ga
60 75 68 D
bola bola tradisi
besar kecil onal
seder seder
hana hana
dan dan
atau atau
tradisi tradisi
onal onal
Deskripsi

Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: Mempraktikkan kombinasi


gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan
konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai
permainan bola kecil sederhana dan atau tradisionalperlu bimbingan
dalam:
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


Memahami teks Ok
pidato
KKM
Aspek

KD 3.1
Memahami teks cerita Ok
Guru Kelas

wayang Pandawa
“Karna Madeg

KD 3.2
Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Senopati”
Nama Madrasah

Memahami teks Ok
bacaan deskriptif
RERATA PH
tentang peristiwa

KD 3.3
alam dalam ragam
:
:
:
:
:
:

ngoko
Memahami pasangan Ok
huruf Jawa (10
pasangan)

KD 3.4
Memahami teks
70

pidato

KD 3.1
Memahami teks cerita
wayang Pandawa
NILAI PTS

KD 3.2
“Karna Madeg
Senopati”
Bhs Indonesia

Memahami teks
PENGETAHUAN
5 (lima)/1 (satu)

pidato
MI Ma'arif Gogik

Memahami teks cerita


Norma Didik Santoso

wayang Pandawa
KD 3.1 KD 3.2

“Karna Madeg
Senopati”
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NILAI PKK
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
k

ntoso
Memahami teks
bacaan deskriptif
DONESIA

KD 3.3
tentang peristiwa

NILAI PKK
alam dalam ragam
Memahami pasangan
ngoko
huruf Jawa (10

KE
pasangan)
Memahami teks

KE AWAL
KEMBALI
pidato

AWAL KE
Memahami teks cerita
wayang Pandawa

KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI
“Karna Madeg

/4
Memahami
Senopati” teks
bacaan deskriptif
tentang peristiwa
Memahami
alam dalampasangan
ragam
huruf
ngoko Jawa (10

(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.4 KD 3.1 KD 3.2 KD 3.3 KD 3.4


pasangan)
KE

78
MAPEL
MAPEL
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI

C
rata-ra Predika
Deskripsi

Ananda Afiana Aura cukup dalam: aku aku

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Bhs Indonesia
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

NO NAMA

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

yo √
KEMBALI
KEMBALI
√ KE
KE AWAL
AWAL
Ok

Ok

Ok
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 KD 4.5

Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
KE
KE AWAL
AWAL AWAL

KD 4.5 Nilai Rata-rata Per KD

0 0 0 0 0
Rata-rata
Predikat

Produk Portofolio KD KD KD KD KD
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

60 75 68 D
Deskripsi

Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: 0perlu bimbingan dalam:


Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


menggali informasi Ok
tokoh melalui
wawancara, KKM
Aspek

KD 3.3
menggali isi dan Ok
Guru Kelas

amanat puisi secara


lisan dan tulis,

KD 3.6
Mata Pelajaran

Kelas/Semester
Nama Madrasah

menggali pengetahuan Ok
baru teks non fiksi,
RERATA PH

KD 3.7
:
:
:
:
:
:

mencermati tokoh Ok
pada teks fiksi,

KD 3.9
menggali informasi
70

tokoh melalui

KD 3.3
wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
NILAI PTS

KD 3.6
lisan dan tulis,
Bhs Indonesia

menggali informasi
PENGETAHUAN
5 (lima)/1 (satu)

tokoh melalui
MI Ma'arif Gogik

wawancara,
menggali isi dan
Norma Didik Santoso

amanat puisi secara


KD 3.3 KD 3.6

lisan dan tulis,


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NILAI PKK
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
k

ntoso
menggali pengetahuan
baru teks non fiksi,
DONESIA

KD 3.7
NILAI PKK
mencermati tokoh
pada teks fiksi,

KE
menggali informasi

KE AWAL
KEMBALI
tokoh melalui

AWAL KE
wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara

KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI
lisan dan tulis,

/4
menggali pengetahuan
baru teks non fiksi,
mencermati tokoh
pada teks fiksi,

(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.9 KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7 KD 3.9


rata-ra Predika
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : Bhs Indonesia
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

NO NAMA

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

yo √
KEMBALI
KEMBALI
√ KE
KE AWAL
AWAL
Ok

Ok

Ok
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 KD 4.5

Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

KEMBALI
KEMBALI MAPEL
MAPEL
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
KE
KE AWAL
AWAL AWAL

KD 4.5 Nilai Rata-rata Per KD

0 0 0 0 0
Rata-rata
Predikat

Produk Portofolio KD KD KD KD KD
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

60 75 68 D
Deskripsi

Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: 0perlu bimbingan dalam:


Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madrasah : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajaran : Bhs Indonesia
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semester : 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : 70
Ok

Ok

Ok

Ok
RERATA PH menggali pengetahuan NILAI PTS

menggali pengetahuan
amanat puisi secara

amanat puisi secara


baru teks non fiksi,

baru teks non fiksi,


menggali informasi

menggali informasi
mencermati tokoh
menggali isi dan

menggali isi dan


pada teks fiksi,
lisan dan tulis,

lisan dan tulis,


tokoh melalui

tokoh melalui
wawancara,

wawancara,
NO NAMA

KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7 KD 3.9 KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7

1 Afiana Aura

2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0


5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
sia
UAN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
mencermati tokoh
pada teks fiksi,

KD 3.9
menggali informasi
INDONESIA
tokoh melalui
wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
lisan dan tulis,
menggali pengetahuan
baru teks non fiksi,

KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7


NILAI PKK
mencermati tokoh
pada teks fiksi,
KE
menggali informasi
KE AWAL
KEMBALI

tokoh melalui
AWAL KE

wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

lisan dan tulis,


menggali pengetahuan
baru teks non fiksi, /4
mencermati tokoh
pada teks fiksi,
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.9 KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7 KD 3.9


KE

MAPEL
MAPEL

rata-ra Predika
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : -
Aspek : PENGETAHUAN
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : -
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

NO NAMA

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

yo √
KEMBALI
KEMBALI
√ KE
KE AWAL
AWAL
Ok

Ok

Ok
KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 KD 4.5

Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja
KEMBALI
KEMBALI KE
KE
AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
KE
KE AWAL
AWAL AWAL

KD 4.5 Nilai Rata-rata Per KD

0 0 0 0 0
Rata-rata Predikat

Produk Portofolio KD KD KD KD KD
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

60 75 68 #VALUE!
Deskripsi

Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: 0perlu bimbingan dalam:


Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
4
3
2
1
NO

Afiana Aura

Dava Dwi Cahy0


Aulia Ramadhani
NAMA

Arjuna miftahul rofi


menggali informasi Ok
tokoh melalui
wawancara, KKM
Aspek

KD 3.3
menggali isi dan Ok
Guru Kelas

amanat puisi secara


lisan dan tulis,

KD 3.6
Mata Pelajaran

Kelas/Semester
Nama Madrasah

menggali pengetahuan Ok
baru teks non fiksi,
RERATA PH

KD 3.7
:
:
:
:
:
:

mencermati tokoh Ok
pada teks fiksi,

KD 3.9
-
-

menggali informasi
tokoh melalui

KD 3.3
wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
KD 3.6
lisan dan tulis,
KETRAMPILAN

menggali pengetahuan
5 (lima)/1 (satu)

baru teks non fiksi,


MI Ma'arif Gogik

NILAI PTS

KD 3.7
Norma Didik Santoso
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
5 Devani Bunga

6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira

10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat

14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra

18 0

19 0

20 0
21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0
37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0
AN
satu)
Gogik

AI PTS
k Santoso
mencermati tokoh
pada teks fiksi,

KD 3.9
menggali informasi
INDONESIA
tokoh melalui
wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
lisan dan tulis,
menggali pengetahuan
baru teks non fiksi,

KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7


NILAI PKK
mencermati tokoh
pada teks fiksi,
KE
menggali informasi
KE AWAL
KEMBALI

tokoh melalui
AWAL KE

wawancara,
menggali isi dan
amanat puisi secara
KE AWAL
AWAL
KEMBALI KEMBALI
KEMBALI

lisan dan tulis,


menggali pengetahuan
baru teks non fiksi, /4
mencermati tokoh
pada teks fiksi,
(2xPH+PTS+PKK)

KD 3.9 KD 3.3 KD 3.6 KD 3.7 KD 3.9


rata-ra Predika
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
AWAL

MAPEL
MAPEL

Deskripsi

Ananda Afiana Aura

Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0


Ananda Devani Bunga

Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira

Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat

Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama Madras : MI Ma'arif Gogik


Mata Pelajara : -
Aspek : Ketrampilan
Kelas/Semeste: 5 (lima)/1 (satu)
Guru Kelas : Norma Didik Santoso
KKM : -
Ok

Ok
KD 4.1 KD 4.2

NO NAMA

Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk

1 Afiana Aura 60 75
2 Arjuna miftahul rofi

3 Aulia Ramadhani

4 Dava Dwi Cahy0

5 Devani Bunga
6 Dewi Nawang Wulan

7 Dewi Ratih

8 Dini eka

9 Fatin Sahira
10 Fernanda

11 M.Diaz Khoirul

12 M.Fadhil Yaskur

13 M. Syarif Hidayat
14 Naufal Wahyu

15 Putri Aryani

16 Raihan Anugrah

17 Zulfa Putra
18 0

19 0

20 0

21 0
22 0

23 0

24 0

25 0
26 0

27 0

28 0

29 0
30 0
NDONESIA

yo √
M
M KEMBALI
AP KEMBALI
√ AP KE
KE AWAL
AWAL
EL
EL
Ok

Ok

KD 4.2 KD 4.3 KD 4.4 Nilai Rata-rata Per KD

0 0

Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio Unjuk Kerja Produk Portofolio KD KD


4.1 4.2

60 75
KEMBALI
KEMBALI MAPEL
KE MAPEL
KE AWAL
AWAL
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KEMBALI
KE
KE AWAL
KE
KE AWAL
AWAL AWAL

Nilai Rata-rata Per KD

0 0 0
Rata-rata
Predikat Deskripsi

KD KD KD
4.3 4.4 4.5
Ananda Afiana Aura sangat baik dalam: 0perlu bimbingan dalam:

68 ###
Ananda Afiana Aura
Ananda Arjuna miftahul rofi

Ananda Aulia Ramadhani

Ananda Dava Dwi Cahy0

Ananda Devani Bunga


Ananda Dewi Nawang Wulan

Ananda Dewi Ratih

Ananda Dini eka

Ananda Fatin Sahira


Ananda Fernanda

Ananda M.Diaz Khoirul

Ananda M.Fadhil Yaskur

Ananda M. Syarif Hidayat


Ananda Naufal Wahyu

Ananda Putri Aryani

Ananda Raihan Anugrah

Ananda Zulfa Putra


Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0

Ananda 0
Ananda 0
KEMBALI
KEMBALI DAFTAR NILAI EXTRAKURIK
KE
KE AWAL
AWAL

NO NISN NAMA SISWA L/P KELAS


ESKUL 1 Ket Dalam Kegiatan

1 0 Afiana Aura 0 4 (Empat)

2 0 Arjuna miftahul rofi 0 4 (Empat)

3 0 Aulia Ramadhani 0 4 (Empat)

4 0 Dava Dwi Cahy0 0 4 (Empat)

5 0 Devani Bunga 0 4 (Empat)

6 0 Dewi Nawang Wulan 0 4 (Empat)

7 0 Dewi Ratih 0 4 (Empat)

8 0 Dini eka 0 4 (Empat)

9 0 Fatin Sahira 0 4 (Empat)

10 0 Fernanda 0 4 (Empat)

11 0 M.Diaz Khoirul 0 4 (Empat)

12 0 M.Fadhil Yaskur 0 4 (Empat)

13 0 M. Syarif Hidayat 0 4 (Empat)

14 0 Naufal Wahyu 0 4 (Empat)

15 0 Putri Aryani 0 4 (Empat)

16 0 Raihan Anugrah 0 4 (Empat)


17 0 Zulfa Putra 0 4 (Empat)

18 0 0 0 4 (Empat)

19 0 0 0 4 (Empat)

20 0 0 0 4 (Empat)

21 0 0 0 4 (Empat)

22 0 0 0 4 (Empat)

23 0 0 0 4 (Empat)

24 0 0 0 4 (Empat)

25 0 0 0 4 (Empat)

26 0 0 0 4 (Empat)

27 0 0 0 4 (Empat)

28 0 0 0 4 (Empat)

29 0 0 0 4 (Empat)

30 0 0 0 4 (Empat)
TAR NILAI EXTRAKURIKULER

EXTRAKURIKULER
ESKUL 2 Ket Dalam Kegiatan ESKUL 3 Ket Dalam Kegiatan ESKUL 4
Deskripsi
Ket Dalam Kegiatan
STATUS
DALAM
No NISN NAMA L/P TEMPAT TGAGAMA ANAK KE Jalan Desa/Kelur
KELUARG
1 0 Afiana Aura 0 0 Islam A
Anak Kandu 3 Danautoba Gogik
2 0 Arjuna miftah 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
3 0 Aulia Rama 0 0 Islam Anak Kandu 2 Danautoba Gogik
4 0 Dava Dwi C 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
5 0 Devani Bun 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
6 0 Dewi Nawan 0 0 Islam Anak Kandu 2 Danautoba Gogik
7 0 Dewi Ratih 0 0 Islam Anak Kandu 2 Danautoba Gogik
8 0 Dini eka 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
9 0 Fatin Sahira 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
10 0 Fernanda 0 0 Islam Anak Kandu 3 Danautoba Gogik
11 0 M.Diaz Khoi 0 0 Islam Anak Kandu 3 Danautoba Gogik
12 0 M.Fadhil Ya 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
13 0 M. Syarif Hi 0 0 Islam Anak Kandu 2 Danautoba Gogik
14 0 Naufal Wah 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
15 0 Putri Aryani 0 0 Islam Anak Kandu 2 Danautoba Gogik
16 0 Raihan Anu 0 0 Islam Anak Kandu 1 Danautoba Gogik
17 0 Zulfa Putra 0 0 Islam Anak Kandu 3 Danautoba Gogik
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASAL
Kecamatan Kabupaten/ Provinsi DI KELAS PADA TANGGAL AYAH IBU
SEKOLAH
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Ahmad ZuhrJariyah
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Halimi Masroah
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Mustaqim Sopuah
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Permadani Nuryanti
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Wahyudi Ernawati
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Riyanto Khosiyatun
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Sudarkani Sukamti
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Isrokhim Rahayu
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Slamet Win Zulaekah
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Nurhadi Rohmiyati
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Slamet Juminah
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Sugeng Zufi`ah
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Sugeng Sufi`ah
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Budiyono Sofiatun
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Tukaeri Robiyatun
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 M Charim Siti Ngarop
Ungaran BarSemarang Jawa Tenga0 0 0 Komarodin Tinah
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah


Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
Danautoba Gogik Ungaran Barat Semarang Jawa Tengah
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
No Kontak PEKERJAANPEKERJAAN
AYAH IBUWALIAlamatAlamat
Wali Jalan
Wali Desa/Kelurahan
Alamat Wali Kecamatan
Alamat Wali Kab./Kota

0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 Swasta Swasta 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Alamat Wali Provinsi No. KontakPekerjaan Wali
KI 1 KI 2 NP_QH PP_QH DP_QH NK_QH
0 0 0 Ananda Afiana AuAnanda Afia 78
0 0 0 Ananda Arjuna miAnanda Arjun 65
0 0 0 Ananda Aulia RamAnanda Auli
0 0 0 Ananda Dava DwiAnanda Dava
0 0 0 Ananda Devani Bu Ananda Deva
0 0 0 Ananda Dewi Nawa Ananda Dewi
0 0 0 Ananda Dewi RatiAnanda Dewi
0 0 0 Ananda Dini eka Ananda Dini
0 0 0 Ananda Fatin SahAnanda Fati
0 0 0 Ananda FernandaAnanda Fern
0 0 0 Ananda M.Diaz Kh Ananda M.Dia
0 0 0 Ananda M.Fadhil Ananda M.Fad
0 0 0 Ananda M. SyarifAnanda M. Sy
0 0 0 Ananda Naufal Wa Ananda Nauf
0 0 0 Ananda Putri Ary Ananda Putr
0 0 0 Ananda Raihan An Ananda Raih
0 0 0 Ananda Zulfa PutAnanda Zulf
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 Ananda 0 sudah m Ananda 0 me
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
dalam
hidup
bertetangg
a dan
bermasyar
PK_QH DK_QH NP_AA PP_AA DP_AA NK_AA PK_AA akat.perlu NP_FQ
DK_AA PP_FQ
bimbingan
-Takwfur (102) dengan
C bena Mendemonstrasikan hukum bacaan Mim Mati (Idgwm80 Mrmi, BIkhfw’ Syafawi,
dalam: dan Izhwr Syafawi) Mendemonstrasikan hukum b
Mendemonstrasikan D hukum bacaan Mim Mati (Idgwm Mrmi, Ikhfw’ Syafawi, dan Izhwr Syafawi)baik dalam: 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
an sebab-
sebab
terjadinya
Fathu
Makkah.pe
DP_FQ NK_FQ PK_FQ DK_FQ NP_SKI PP_SKI DP_SKI NK_SKI PK_SKI rlu
DK_SKI
bimbingan
68 D dalam:

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
sederhana
dariAnanda
bimbingan
sederhana
secara
Memahami
lisanujaran
Ananda dan
kata,sangat
Menemuka
tertulis
bentuk
‫ن‬cukup
kalimat frase,‫للليف‬
secara
‫غرفة‬
Putri
dalam:
lisan
kata,Raihan
bentuk
tertulis ‫ف‬dan
‫لللي‬
frase,‫للليف‬
n
kata, dan
baik
makna
‫غرفة‬
sederhana
dalam: frase,
‫س‬ lisan
Aryani
‫جلو‬
Menemuka
tertulis
kata, dan
‫غرفة‬‫لللا‬
Anugrah dan
frase,‫ف‬cuk
‫لللي‬
dari
‫س‬ kalimat
dalam:
‫غرفة‬
‫جلو‬ ujaran
‫للليفلللا‬
dan
Memahami perl
‫س‬tertulis
up n sangat
‫غرفة‬
dalam:
makna
kalimat
sangat
‫جلو‬dan‫ا‬ ‫للل‬ ‫ف‬cuk
‫لللي‬
sederhana
Memahami
kata,‫مذاكرة‬
u
kalimat
bentuk
‫غرفة‬ frase, ‫لللا‬
‫س‬
dari
up ‫جلو‬baik
Memahami ‫للليفلللا‬
ujaran
sederhana
baik
kalimat
‫غرفة‬dalam: perl
bentuk
dan
Memahami
bimbingan
‫س‬ ‫جلو‬
NP_BAR
sederhana
kata,
kata,dalam:
bentuk
‫لوان‬
dalam:
sederhana
Memahami
PP_BAR ‫س‬ ‫جلو‬
DP_BAR ‫اللا‬perl
frase,
‫ال‬u‫للللل‬
frase, ‫للل‬
kata,
kata,kalimat
‫غرفة‬
dalam:
dan
Memahami ‫ للليف‬NK_BAR
frase,
frase PK_BAR DK_BAR NP_PKN PP_PKN DP_PKN NK_PKN
Memahami
kata,
bimbingan
‫غرفة‬dan
Memahami
bentuk frase,
‫للليف‬
82 B
sederhana
‫س‬ ‫جلو‬ ‫ا‬u‫للل‬frase
dan
Mengidenti
kata,kalimat
‫مذاكرة‬ perl
‫لللا‬
68
kata,bentuk
dan
dalam:
kalimat
bentuk
bimbingan
‫غرفة‬ frase,
‫للليف‬
kalimat
fikasi dan
sederhana u bunyi
67 D kata,
kata,kalimat
Menemuka
sederhana
‫مذاكرة‬
dan
dalam: frase,
frase, ‫لللا‬
sederhana
bimbingan
‫غرفة‬
huruf,
kalimat
‫غرفة‬ ‫فف‬kata,
‫لللي‬
‫لللي‬
n dan
sederhana
makna
dan
kalimat
‫غرفة‬
Menemuka ‫ف‬‫لللي‬
84 B ‫مذاكرة‬
secara
dalam:
frase,
sederhana
‫س‬ ‫جلو‬
‫غرفة‬ ‫لللا‬
‫ا‬dan
‫للل‬
‫للليف‬
dari
‫س‬ kalimat
ujaran
kalimat
sederhana
n makna
‫جلو‬ ‫ا‬ ‫للل‬ perl
86 B lisan
Menemuka
kalimat
secara
‫مذاكرة‬
Memahami dan‫لللا‬
sederhana
kata,
‫غرفة‬
sederhana
dari ufrase,
ujaran ‫للليف‬
tertulis
n makna
sederhana
lisan
kata,
‫غرفة‬
‫ن‬‫لوا‬
‫ل‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫للليف‬
dan
frase
‫لللي‬
‫لل‬
88 B kata,‫مذاكرة‬
‫غرفة‬dan
bimbingan
‫غرفة‬ ‫لللا‬
‫للليف‬
frase,
dari
‫س‬ ‫جلو‬
Memahamiujaran
baik
tertulis‫لللي‬
dan
‫ا‬ ‫للل‬ ‫ف‬perl
perl
70 C ‫س‬ ‫س‬kalimat
‫جلو‬
‫جلو‬‫ا‬
dan
dalam: ‫للل‬ ‫لللا‬
kata,
kata, ‫غرفة‬ufrase,
secara
kalimat frase
sederhana
Menemuka u
kalimat
‫مذاكرة‬ ‫لللا‬
70 C dan
lisan
sederhana
bimbingan
‫غرفة‬dan‫للليف‬
bimbingan
sederhana
n makna
Memahami
76 C kalimat
maupun
‫مذاكرة‬
secara
dalam:
kalimat ‫لللا‬
dari
kata,dalam:
‫غرفة‬ ujaran ‫للليف‬
frase
sederhana
tertulis‫لللي‬
lisan
Menemuka
sederhana ‫ف‬
dan
68 D ‫مذاكرة‬
Memahami
kata,
‫غرفة‬ frase, ‫لللا‬
‫للليف‬
dan
‫غرفة‬
tertulis‫لللي‬ ‫ف‬
n
kata, makna
secara frase
69 D dan ‫لللا‬
‫مذاكرة‬
kalimat
‫غرفة‬
dari
lisanujaran
dan dan
69 D kalimat
Menemuka
sederhana
‫مذاكرة‬ ‫لللا‬
kata,
tertulis‫لوا‬
kalimat frase, ‫للاللل‬
sederhana
n makna
secara
67 D sederhana
‫غرفة‬ ‫ن‬
dan ‫ف‬dan
‫لللي‬
dari
lisanujaran
68 D kalimat
‫مذاكرة‬
secara ‫لللا‬
kata,
tertulis‫لوا‬ frase, ‫للاللل‬
sederhana
lisan dan
68 D ‫ن‬
dan
‫للليف غرفة‬
tertulis
kalimat ‫للليف‬
67 D ‫مذاكرة‬
‫غرفة‬ ‫لللا‬
sederhana
77 C ‫للليفجلوس‬
‫غرفة‬ ‫لللا‬
71 C ‫لللامذاكرة‬

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
PK_PKN DK_PKN NP_BIN PP_BIN DP_BIN NK_BIN PK_BIN DK_BIN NP_MTK PP_MTK
D Ananda 68 D Ananda 78 C
Afiana Afiana
Aura Aura
sangat sangat
baik baik
dalam: dalam:
Menyajika Menyajika
n hasil n hasil
analisis klasifikasi
pelaksana informasi
an yang
kewajiban, didapat
ha, dan dari buku
tanggung yang
jawab dikelompo
sebagai kkan
warga dalam
masyaraka aspek:
t beserta apa, di
dampakny mana,
a dalam kapan,
kehidupan siapa,
sehari- mengapa,
hariperlu dan
bimbingan bagaimana
dalam: mengguna
kan
kosakata
bakuperlu
bimbingan
dalam:

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
DP_MTK NK_MTK PK_MTK DK_MTK NP_IPA PP_IPA DP_IPA NK_IPA PK_IPA DK_IPA
Ananda 68 D Ananda
Afiana Aura Afiana
cukup Aura
dalam: aku sangat
aku baik
dalam:
Menyelesa
ikan
masalah
yang
berkaitan
dengan
perkalian
dan
pembagian
pecahan
dan
desimalper
lu
bimbingan
dalam:

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
NP_IPS PP_IPS DP_IPS NK_IPS PK_IPS DK_IPS NP_SSDP PP_SSDP DP_SSDP NK_SSDP
68

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
PK_SSDP DK_SSDP NP_PJOK PP_PJOK DP_PJOK NK_PJOK PK_PJOK DK_PJOK NP_BJ PP_BJ
D Ananda 68 D Ananda 78 C
Afiana Afiana
Aura Aura
sangat sangat
baik baik
dalam: dalam:
menyanyik Memprakti
an lagu- kkan
lagu dalam kombinasi
berbagai gerak
tangga dasar
nada lokomotor,
dengan non-
iringan lokomotor,
musikperlu dan
bimbingan manipulatif
dalam: sesuai
dengan
konsep
tubuh,
ruang,
usaha, dan
keterhubun
gan dalam
berbagai
permainan
bola kecil
sederhana
dan atau
tradisional
perlu
bimbingan
dalam:

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
DP_BJ NK_BJ PK_BJ DK_BJ NP_LOK11 PP_LOK11 DP_LOK11 NK_LOK11 PK_LOK11 DK_LOK11
Ananda 68 D Ananda 68 D Ananda
Afiana Afiana Afiana
Aura Aura Aura
cukup sangat sangat
dalam: baik baik
aku aku dalam: dalam:
0perlu 0perlu
bimbingan bimbingan
dalam: dalam:

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
NP_LOK2 PP_LOK2 DP_LOK2 NK_LOK2 PK_LOK2 DK_LOK2 NP_LOK3 PP_LOK3 DP_LOK3 NK_LOK3
68 #VALUE! Ananda 68
Afiana
Aura 68
sangat 68
baik 68
dalam:
68
0perlu
bimbingan 68
dalam: 68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
0 0 0 68
PK_LOK3 DK_LOK3 Ekstara 1 Komentar 1 Ekstra 2 Komentar 2 Ekstra 3 Komentar 3 Ekstra 4
68 68
0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
68 68 0 0 0 0 0 0 0
Tanpa
Keteranga
Komentar 4 Sakit Izin n Tempat TGL Rapot Nama Wali NIP Wali Nama Kep Mad
0- 1 2 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 1- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 2- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 1- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 1- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- - 1 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 1 2 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 2 1- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- - - Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 2- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 2- - Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- - 1 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- - 1 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 2- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 1 3 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 2- Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0- 3 2 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
0 0 0 0 Ungaran Bar 0 Norma Didik 0 Muhamad Sururi,
NIP Kepmad Tinggi Badan Berat badan Kes PendenKes PenglihKes Gigi Kes LainnyaPres akade
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 1
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 0 0
Pres non a saran Nama sekolNPSN Alamat sekoKode pos Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
0 Tambah lagi MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Kurangi bermMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah semngMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tingkatkan aMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Jangan sukaMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah lagi MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah lagi MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Sudah bagusMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah semanMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Sudah bagusMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Sudah bagusMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah lagi MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah lagi MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah semngMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah semngMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Sudah bagusMI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 Tambah lagi MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
0 0 MI Ma'arif G60712910 Gogik 50551 Gogik Ungaran BarSemarang Jawa Tenga
Web site Email
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com
www.migogikmi.gogik@gmail.com