Anda di halaman 1dari 1

KARANG TARUNA “UNIT 06”

KEL. SEMPLAK KEC. BOGOR BARAT


Jalan Raya Semplak Rt 02/06 Kel. Semplak Kec. Bogor Barat Kota Bogor

No : 39 / SEMPLAK / X / 2019
Lampiran : -0-
Perihal : TEMU KARYA KARANG TARUNA “UNIT 06” KEL. SEMPLAK

Kepada Yth :
______________________
Di –
Tempat

Assalamu’alakum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah
serta inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan Salam tercurahan kepada Nabi
MuhammadSAW, Nabi yang menunjukkan mana jalan kebenaran dan jalan kesesatan.

Berkenaan dengan akan diadakannya Musyawarah Pemilihan Ketua & Pengurus


Karang Taruna “Unit 06” Kel. Semplak yang baru, maka dengan ini mengharapkan kehadiran
Bapak/Ibu, Pemuda/I, Saudara/I sekalian pada :

Hari/Tanggal : Sabtu Malam Minggu, 05 Oktober 2019


Pukul : 19.00 WIB (Ba’da Isya Tepat)
Tempat : Gd.Serbaguna Mesjid AL- Maaidah
Acara : 1. Pemilihan Ketua Baru
: 2. Pemilihan Pengurus Karang Taruna
: 3. Dll

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya
diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Bogor, 04 Oktober 2019

Ketua, Sekretaris,

HERMANSYAH ADAM APRINA

Tembusan Yth :
1. Penasehat Karang Taruna 06
2. Pembina Karang Taruna 06
3. Ketua RW 06