Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR KEPA

UPT…………

NO NAMA KEPALA SEKOLAH PANGKAT / GOL

H. Zainal Abidin, S.Pd., M.MPd.


1 Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19601129 198501 1 002
DAFTAR KEPALA SEKOLAH SMA/SMK/SLB
UPT…………………………………………..

UNIT KERJA ALAMAT SEKOLAH

SMAN 1 SELAYAR BENTENG


NO. HP KEPALA
ALAMAT WEB
SEKOLAH

http://www.sman1selayar.sch.id 0812 4168 2234

Makassar, 2019
Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB NEGERI SWASTA

-------------------------------------
NIP.
KETERANGAN

CONTOH