Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH SJKT LADANG TEBRAU

Minggu : 41 Tema : HARI KONVO SAYA Sub Tema : HARI KONVO


SAYA
Tarikh : 5 NOVEMBER 2019 Hari : SELASA Kehadiran : / 25

Masa /
Tunjang Standard Pembelajaran / Objektif / Aktiviti Kesepaduan Bahan Impak /
Catatan
7.30 – 7.50 pg 1. Bercerita tentang kepentingan menyayangi flora Kandungan : Gambar
( 20 min) dan fauna Sayang kepada Benda maujud
PERBUALAN 2. Menyebut cara-cara penjagaan dan alam sekitar
AWAL mengekalkan kehidupan flora dan fauna
Tajuk:
Sayang dan cantik

Nilai Teras Sivik :


Kasih sayang
Bertanggungjawab

7.50-8.10 pg MAIN BEBAS


( 20min) Lego, Mainan Kereta dan Bongkah
MAIN BEBAS
8.10-8.40 pg Standard Pembelajaran :
(30 min ) BI 1.2.5 Listen to and enjoy simple stories
LEARNING Objective : At the end of the lesson, children can (BI 3.1.6 )
ACTIVITIES listen to and enjoy simple stories. Name letters of
the alphabet.
Activities:
1. Children learn and repeat the words.
2. Children read and understand about the
ceremony at the parade.
3. Children in groups, repeat the simple words
from the story, correctly.
4. Children learn about different races and
gender.

8.40-9.10 pg REFER TO SOW CEFR GIVEN


(30 min )
BAHASA
INGGERIS

9.10-9.40 pg
(30 min ) REHAT DAN PENGURUSAN DIRI
Masa / Standard Pembelajaran / Objektif / Aktiviti Kesepaduan Bahan Impak /
Tunjang Catatan

9.40-11.20 pg STESEN 1
( 1 jam 40 Standard Pembelajaran : (BM1.1.1)
min) BM 2.6.6 Mendengar ucap Bahan
AKTIVITI Membaca bahan bacaan dengan sendiri. selamat dan Bacaan /
PEMBELAJA OBJEKTIF : memberi respons disediakan orang
RAN Murid dapat membaca bahan bacaan sendiri dengan yang : Bahan menguasai
DI diperhatikan oleh guru. bertatasusila Powerpoint BM 2.6.6
PUSAT AKTIVITI : dengan pada hari
PEMBELAJA 1. Murid mengeja dan membunyikan sukukata. bimbingan ini.
RAN 2. Murid mendengar arahan dan membaca secara individu.
3. 21st Century Learning skills :Hot Seat Learning Style 21st Century Learning
Activity: Murid membaca secara individu . Guru sebagai Skills : Hot Seat
BAHASA fasilitator. Learning Style
MALAYSIA Activity

SAINS AWAL
STESEN 2 /
Standard Pembelajaran : Ising, cup orang telah
KD 1.1.3
SA 2.1.3 cake, ceri, menguasai
Menyatakan
Memerhati persekitaran menggunakan gabungan tiga atau coklat SA2.1.3
emosi mengikut
lebih deria. situasi pada hari
ini.
OBJEKTIF : 21st Century Learning
Pada akhir pengajaran murid dapat memerhati persekitaran Skills :Coperative
menggunakan gabungan tiga atau lebih deria, untuk membuat Learning Skills
hiasan pada Cup Cake.
AKTIVITI :
1. Bersoal jawab atas pemerhatian
2. Murid memberikan pendapat masing-masing .
3. Murid menyediakan bahan untuk membuat hiasan
bermotifkan flora pada cup cake yang disediakan.
4. Murid melaksanakan Pembelajharan secara koperatif dalam
membina idea hiasan dan memberi pendapat terhadap
hiasan kek.
STESEN 3
SIVIK
Standard Pembelajaran :
KD 2.3.1
Bertutur dengan yakin Kandungan :
Sayang kepada
OBJEKTIF : alam sekitar / orang
Murid dapat mengetahui perasaan rasa sayang dan prihatin telah
terhadap flora dan fauna merupakan satu perasaan yang Tajuk: menguasai
sangat murni dan perlu lahir dalam diri setiap individu. Hal ini Sayang dan cantik KD2.3.1
penting untuk mengekalkan ekosistem dan habitat alam pada hari
semulajadi yang memerlukan antara satu sama lain. Nilai Teras Sivik : ini.
Kasih sayang
AKTIVITI : Bertanggungjawab
1. Murid beratur di dalam kumpulan
2. Murid menonton video flora dan fauna
3. Murid bercerita tentang apa yang telah di tonton di
dalam video.

11.20-11.30 Refleksi Murid :


pg
(10min) Refleksi Guru :
PENUTUP
Penutup : Beratur, bacaan doa, Nyayian