Anda di halaman 1dari 6

Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum

3.5.1 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) Kurikulum


Kekuatan (S) Kelemahan (W)
- 32 % guru pemeriksa kertas SPM - Masalah kehadiran tidak capai
- Pelajar 100% melayu 95 %
- 100% kelas mempunyai bilangan - 30 % murid bermotivasi rendah
pelajar dalam kelas sesuai /kecil - GPS masih tinggi > 5.0
- 90 % kelas mempunyai kemudahan - 1.5 % pelajar kurang
dan prasarana kelas mencukupi dan menguasai 3M
mengikut standart PAK21 - 3 % guru kurang komitmen
- 12 % guru menjadi JU m/p daerah dalam PdPc
dan negeri

Peluang (O) Ancaman (T)


- Jalinan dan jaringan PIBG , Go Dan - 30 % Kesedaran ibubapa
NGO adalah baik terhadap pendidikan kurang
- 40 % sosio ekonomi murid B40
- Jalinan Alumni yang baik
- 10 % Guru kerap bertugas di
- 5 IPTA berdekata
luar

3.5.2 Ketetapan Dokumen Kurikulum


 DSKP, KSSR, KSSM
 Semua guru perlu memiliki dan memahami DSKP untuk mengajar
 Menggunakan DSKP dalam perancangan PdPc
 Rancangan Pengajaran Tahunan
 Semua guru perlu ada RPT yang lengkap mengandungi OPEM / KK /
Masa / Aktiviti /TP
 RPT hendaklah di sediakan awal tahun sebelum PdPc bermula
 RPT hendaklah cetak asli bukan Salinan photokopi
 RPT hendaklah di sahkan oleh GKMP /PK/Pengetua
 Rancangan Pengajaran Harian
 RPH di sediakan sebelum memulakan kelas harian
 RPH di bawa setiap kali masuk ke kelas
 RPH mesti mengandungi sekurang-kurangnya OPEM / SP/SK / KK
/Aktiviti PdPc / Refleksi / BBM
 RPH hendaklah di hantar pada hari terakhir PdPc mingguan dan
sebelum PdPc minggu seterusnya pada setiap minggu
mengandungi minggu sebelum , minggu semasa dan minggu
seterusnya
 PdPc yang tidak di hantar 3x berturut-turut akan di beri amaran
pertama
 RPH hendaklah di tulis mengikut model ABCD
 Refleksi hendaklah menjurus OPEM dan KK harian bukan umum

3.5.3 Ketetapan Jadual Waktu


 Bilangan minggu yang digunakan setahun – 38 minggu PdPc dan 4 minggu
peperiksaan
 Bilangan jam mata pelajaran setahun :
 mengikut pekeliling KSSM terkini
 satu waktu bersamaan 30 minit
 masa maksimum PdPc bagi 1 m/p adalah 2 jam dan minimum 1 jam
 setiap guru wajib memenuhi bilangan jam m/p setahun
 Jadual waktu induk, kelas dan peribadi :
 Disediakan kepada semua guru dan kelas
 Jadual Waktu Induk dan jadual ganti hendaklah di pamer di tempat
yang dapat di akses oleh semua orang
 Jadual kelas hendaklah di pamer dalam kelas
 Setiap guru mengajar antara 14- 16 jam seminggu kecuali guru di
luar norma yang di tetapkan oleh KPM
3.5.4 Headcount Peperiksaan Awam
 GPS SPM
Unjuran 5 tahun
2016 2017 2018 2019 2020
GPS 5.23 4.81 5.07 4.50 4.10
Peratus Lulus 90.24 96.67 98.7 100 100

 Mencapai Tahap Minimum PT3


2016 2017 2018 2019 2020
MTM (%) 35.62 38.40 31.25 60 70
3.5.5 Dasar MMI Sekolah
- Guru yang di panggil bertugas luar / CRK hendaklah mengadakan jual beli
antara guru-guru / menyediakan tugasan pelajar
- Hanya guru yang bercuti kecemasan akan di buat jadual ganti
- semua guru wajib memenuhi peruntukan jam matapelajaran dalam KSSM
setahun
- Semua guru yang di beri jadual ganti adalah wajib memasuki kelas tersebut
tanpa gagal

3.5.6 Garis Panduan Pengurusan Kewangan Panitia


Semua Panitia perlu :
 Merancang perbelanjaan setahun
 Melaksanakan perbelanjaan dengan menghantar nota minta terlebih
dahulu
 Memanfaatkan perbelanjaan hanya untuk pelajar
 Merekod penerimaan dan sumber Pendidikan dalam stok dan Local
Order
*Mengikut prosedur kewangan yang ditentukan

3.5.7 Takwim Peperiksaan


 Jadual peperiksaan hendaklah di sediakan 7 hari bekerja sebelum pep
bermula
 Jadual Pep akan di beri kepada ketua kelas
 Analisis data peperiksaan hendaklah di sediakan dalam tempoh 2 minggu s
selepas peperiksaan tamat
 Semua ketua panitia mesti membuat analisis pencapaian matapelajaran
masing- masing
3.5.8 Penetapan Subjek Elektif oleh Sekolah (Sekolah Rendah dan Menengah)
2019

Ting Teras Elektif

Men Rendah B.Melayu B. Arab

B.Inggeris Asas Sains Komputer

Sains RBT

Matematik

Sejarah

Geografi

P.Islam

Pend. Seni Visual

Pend. Jasmani

Pend. Kesihatan

Men Atas B.Melayu 4 Sina : Fizik /Kimia/Biologi / Mat


Tambahan
B.Inggeris

Matematik 4 Khaldun : Sains/Sains Komputer/


GKT/PSV
Sejarah

P.Islam 4 Hayyan : P.Akaun/Eko/Perniagan/Sains

Pend. Jasmani 4 Farabi : PSV / Geo / Sains / SRT

Pend. Kesihatan
4 Biruni : MPV / Sains

4 Haitham : PSV / sains


3.5.9 Program Peningkatan Akademik
* Semua program yang di jalankan mengikut PDCA dan berdasarkan DATA
agar memberi impak yang maksimum
* Dilaksanakan mengikut kualiti 6P (Perancangan, Perlaksanaan, Pemantauan,
Penilaian , Penambahbaikan ,Pelaporan )
* Kertas konsep hendaklah di sediakan terlebih dahulu dan di semak oleh
Pentadbir
* Pelaporan di sediakan selepas 3 hari program selesai dan di serahkan
sesalinan kepada Setiausaha Kurikulum

3.5.10 Format Kertas Kerja dan Laporan Program Kurikulum


Format butiran maklumat kertas kerja setiap program / aktiviti / projek untuk
mendapat kelulusan :

1. TAJUK PROGRAM / AKTIVITI / PROJEK

2. LATARBELAKANG

3. JUSTIFIKASI

4. MATLAMAT / OUTPUT /OUTCOME

5. TARIKH , MASA , TEMPAT

6. SASARAN PESERTA / PELAJAR

7. IMPLIKASI KEWANGAN

8. TENTATIF PROGRAM / PROJEK / AKTIVITI

9. PELAN KONTIGENSI

10. CARA PENILAI


3.5.10 FORMAT LAPORAN PROGRAM

LENCANA
NAMA SEKOLAH

Telefon: 05-3761626 Faks :05-3763894


SEKOLAH

LAPORAN PROGRAM
………………………………………………………………………….

ANJURAN :……………………………………………………………………..

NAMA PROGRAM

TARIKH

MASA

TEMPAT

SASARAN

KEHADIRAN

KOS KESELURUHAN

PENCERAMAH /
TETAMU / VIP(JIKA ADA)

GAMBAR PROGRAM (2-3 KEPING)


KELEMAHAN

KEKUATAN /
KEBERKESANAN
PROGRAM

CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN

PEGAWAI PELAPOR